Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ДЕМОНСТРАЦІЯ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ТМРГ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

ДЕМОНСТРАЦІЯ  РІВНЯННЯ  БЕРНУЛЛІ

Мета роботи:

1. Експериментальне дослідження рівняння Бернуллі.

2. Побудова ліній питомої потенціальної енергії та питомої повної енергії для потоку рідини.

3. Визначення питомої енергії потоку в перерізі.

4. Визначення п’єзометричного та гідравлічного похилів для осьової струминки.

• Рівняння Бернуллі для елементарної струминки: повний напір у перерізі вище за течією дорівнює повному напору у перерізі нижче за течією плюс втрати напору h між перерізами:

.

Напір (м) – це питома (на одиницю ваги) енергія: геометричний напір z – потенціальна енергія положення, напір тиску p/γ – потенціальна енергія тиску, швидкісний напір u2/(2g) – кінетична енергія.

• П’єзометричний напір  для всіх точок живого перерізу є величиною сталою.

• Рівняння Бернуллі для потоку:

.

Швидкісний напір для потоку αV2/(2g). Коректив кінетичної енергії (коефіцієнт Коріоліса) α враховує нерівномірність розподілу швидкостей за перерізом. Для турбулентного руху α = 1,1.

Рух води в водогонах, каналах, ріках є турбулентним. У гідротехніці зустрічається лише один випадок ламінарного руху – це рух (фільтрація) ґрунтових вод через пори дрібнозернистого ґрунту.

• П’єзометричний похил – це похил п’єзометричної лінії (лінії питомої потенціальної енергії), яка з’єднує відмітки п’єзометрів:

.

• Гідравлічний похил – це похил напірної лінії (лінії повної питомої енергії), яка з’єднує відмітки гідродинамічних напорів (відмітки динамічних трубок):

.Величина

Переріз

1

2

3

П’єзометричний напір осьової струминки H, м

Гідродинамічний напір осьової струминки , м

Швидкісний напір осьової струминки , м

Швидкість осьової струминки , м/с

Витрата води , м3

Внутрішній діаметр труби , м

Площа живого перерізу потоку , м2

Середня швидкість потоку , м/с

Швидкісний напір потоку , м

Повний напір потоку , м

Відстань між перерізами , м

Втрата повного напору на ділянці , м

Втрата п’єзометричного напору на ділянці , м

П’єзометричний похил

Гідравлічний похил

За результатами експерименту побудуйте п’єзометричну та напірну лінії для потоку.

ВИСНОВКИ щодо експериментального підтвердження рівняння Бернуллі:

Роботу виконав:                                                     Роботу перевірив:

Дата:                                                                        Дата:


Диплом на заказ


1. тема це стандартизований набір протоколів і специфікацій який гарантує можливість взаємодії обладнання рі
2. Задание 1 Составить таблицу для расчета оплаты электроэнергии используя функцию Если
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2002 Дисертаці
4. ВВЕДЕНИЕ.Коммерческий банк как и любое предприятие является таким же самостоятельным хозяйствующим субъек.html
5. Реферат- Маркетинговое управление и государственная региональная политика России
6. Реферат- Система контроля деятельности хозяйствующего субъекта в России
7. Легені землі Проблеми збереження лісів
8. Состав и особенности ферментов (энзимов) молока
9. на тему- Сонет 66 В
10. Як організоване державне регулювання економіки в Японії 4 Чим японська еконо
11. тема онтологии общего учения о бытии пропущенного сквозь призму метафизической антропологии
12. ПРЕДМЕТНО - ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКО
13. Введение В настоящее время кредит является одним из гениальных изобретений человечества.
14. масса платформы; масса ротора; масса дисбаланса; центробежный момент ротора; эксцентриситет
15. Спутниковые системы просит Вас распределить выпускника факультета радиофизики и компьютерных технологий
16. Лекція з навчальної дисципліни Основи теорії і методики спортивного тренуванняrdquo; ldq.
17. М Лисенка на тиждень від 10 лютого до 14 лютого 2013 р
18. отцвела и сменилась пигментацией
19. тематического факультета МГУ им
20. Вильгельм Рааб