Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Гуманізм у відносинах між людьми

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Гуманізм у відносинах між людьми.

Поняття гуманізму, як суспільного  явища, вперше зявилось в епоху Відродження.

На той час людство накопичило досить вагомі надбання в культурі, мистецтві, природни-чих та суспільних науках. Це була епоха  заперечення норм  життя середньовічча з його жорстокістю людей один до одного, до природи,  міждержавними війнами, переходу до нових стосунків.  Таким чином  в історії людства зявилась нова ідеологія, яка почала відстоювати найкращі сторони в відносинах між людьми, яка заперечувала нерівність людей в фінансовому,  майновому та інших відносинах. Ідея гуманізму полягає в закріпленні норм людяності в суспільстві, в звільненні людини від рабського, феодального способу мислення. Надалі поняття гуманізму розповсюдилось і  на міжнаціональні, міжрасові та міждержавні  відносини людей. Ідея гуманізму на той час не була новою. Багато тез, які відстоює гуманізм втілювались в релігійних вченнях різних народів світу. Про це, наприклад, свідчать славнозвістні заповіді Біблії (не вбий, не вкради і т.д.). Найпершим його носієм в ті часи був письменник тієї епохи- Петрарка.

З часів появи ідеї впрвадження гуманних відносин між людьми, націями, державами поняття гуманізму не  змінило свого значення в процесі розвитку людської цивілізації. Однак весь цей час ідеї гуманізму протистоїть антигуманізм. Про це свідчить світовий досвід всьго людства з його численими конфліктами, війнами, бунтами. спустошувальними революціями. Навіть в наш час ми є свідками таких війн. Це війна в Югославії, війна в Чечні, Дагестані, Індії  та інші війни. Безперечно війни не можна віднести до гуманних проявів людських відносин, наввпаки вони є протигуманними. Адже на війнах гинуть люди, а внаш час розвинених військових технологій над людством нависає загроза знищення природнього середовища та знищення людства взагалі. Весь хід світової історії свідчить про те, що ігнорування ідей гуманізму приведе людство до глобальної катастрофи- знищенню життя на Землі. Таким чином бажаним для всього людства є підтримка та розвиток ідеї гуманізму і боротьби з антигуманізмом. Все ж людство  в наш час усвідомлює всю небезпеку війн, як крайнього уособлення антигуманізму і в особі світового співтовариства намагається боротися з цим негативним явищем. Цими пробле-мами займаються такі міждержавні організації як ООН, ОБСЄ та інші. Завдяки ним припи-нено міжетнічний конфлікт в Югославії, вирішуються проблеми взаємовідносин між наро-дами Ізраїлю та Палестини. Міжнародна спільнота намагається зменшити накал протисто-яння між Південною та Північною Кореєю, між Індією та Пакістаном. Ідея гуманізму в наш час проявляється і в актах міжнаціональної підтримки націй та держав в боротьбі з між-народним тероризмом, у випадках стихійних лих (засухи, землетруси, техногенні катастро-фи). Всі ми є свідками надання фінансової та матеріальної підтримки міжнародного спів-товариства Україні для ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, а в ці дні - Турції для ліквідації наслідків землетрусу, надання моральної та матеріальної допомоги країнам, що розвиваються в подоланні відсталості від інших країн світу. 

В результаті сучасного розвитку історії ми спостерігаємо збільшення впливу ідей гуманізму в міжнародному житті та житті народів нашої країни. Значення цих ідей дуже важливе у внутрішньому житті кожної країни.  Усвідомлення цього владою нашої країни дозволяє уникнути серйозних конфліктів між різними шарами населення, різними націями,  прервести відносини між людьми в цивілізоване русло. 

Тому для того щоб ідея гуманізму  приносила свої плоди і була життєздатною необхідно зробити так, щоб вона стала нормою життя кожної людини. Для цього кожен з нас повинен керуватись ідеєю гуманізму в побуті, у відносинах між друзями, з батьками, вчителями. В чому ж полягає виконання вимог гуманізму в повсякденному житті? Відповідь проста: це доброзичливість, ввічливість, людяність, повага до старших, співчуття чужому горю, взаємодопомога, добре ставлення до природи в осбі тварин та рослин. Адже якщо кожен з нас буде керуватись цими принципами в школі, вдома та на вулиці, то це стане звичною поведінкою для нас. Це і буде запорукою розвитку нашого суспільства в бажаному напрямку- напрямку злагоди в суспільстві, миру в усьому світі.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.referaty.com.ua/
1. Методика аппликационных работ с разными материалами в школе
2. і. Основу виробничих відносин рабовласницького суспільства становила повна власність на знаряддя праці зас
3. . Понятие и роль принципов права
4. Анализ безубыточности предприятия
5. Выбросы АЭ
6. Об универсальном и специфическом в истории России
7. Тема- Определение скорости передачи информации при заданной пропускной способности канала
8. біріне т~уелсіз ~андай ~ш б~та~тан т~рады За~ шы~арушы ат~арушы сот Адвокатура прокуратура сот
9. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ 2001
10. Французское барокко - особенности развития стиля
11. правовое значение Курсовая работа.html
12. Реферат- Психология ксенофобии и национализма
13. Лабораторная работа 3
14. Инквизитор. Он будет проверять webстраницы на богословскую безупречность и иногда выдавать сигнал
15. тема - Либерины и статины вырабатываются Гипофизе Щитовидной железе Эпифизе Переднем гипоталам
16. Мозырский государственный университет имени И
17. St Russin Revolution the rilwy knot the spirit of revolt the Cossckes to be liberted from to be occupied to commemorte the victory in the Gret bttle of the 2nd World Wr more thn 100000 the Mu
18. варианты скидок на ж-д переезды авиаперелеты аренду машин
19. Тема Захоронение отходов и экология Выполнил слушательгр
20. усыпальницей и родовым кладбищем в деревне Большая Раковица