Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант 8 Виконала- Студентка I курсу групи ПЗ ~ 11 Євдокименко М

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна»

Розрахункова робота

З нормативної дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

«Оцінка хімічної обстановки»

Варіант 8

Виконала:

Студентка I курсу

групи ПЗ – 11

Євдокименко М.В.

Перевірив :

ст. викладач

Тропіна А.О

Київ – 2012

Зміст:

  1.  Умова, вихідні дані (за 8 варіантом)
  2.  Алгоритм роботи з рорзрахунками
  3.  Підсумкова таблиця результатів розрахунків
  4.  Висновки.

Задача:

Умова: Оцінити хімічну обстановку, що може скластися після аварії на хімічно-

небезпечному об’єкті, розташованому поблизу житлового мікрорайону.

Вихідні дані:

1. Відстань від хімічно-небезпечного об’єкту до житлового мікрорайону R=16км.

2. Тип і маса СДОР: фосген, G= 100 тонн.

3. Площа розливу – ―

4. Ступінь вертикальної стійкості повітря – інверсія.

5. Швидкість приземного вітру VВ=1м/с

Розв'язок :

1.Визначимо розміри зони хімічного забруднення.

З таблиці 2 попередньо знаходимо глибину зони хімічного забруднення:

Г=17,5км

Враховуючи те, що табличні дані наведені для VВ=1м/с, вводимо поправочний

коефіцієнт (табл.3):

Г=17,5*0,6=10,5км.

Оскільки відстань до хімічно-небезпечного об’єкту R=16км, то наш мікрорайон

потрапляє в зону хімічного забруднення.

Ширина зони хімічного забруднення для інверсії

Ш=0,03*Г=0,03*10,5=0,315 км.

Площа зони хімічного забруднення відповідно

Sзабр=0,5*Г*Ш=0,5*10,5*0,315=1,65 кв. км

2.Визначаємо час підходу хмари забрудненого повітря до мікрорайону.

Для заданої швидкості приземного вітру  з таблиці 4 отримуємо швидкість переносу хмари:

W=2,2 м/с

Розраховуємо час підходу хмари

tпідх =

3.Визначаємо час уражаючої дії СДОР.

Зважаючи на те, що значення тиску насичених парів (PS) суттєво залежить від

температури повітря (мал.2), а нам невідомо, в яку пору року може статися аварія, доцільно

розглянути час уражаючої дії для теплої (t = 15 Cº) і холодної ( t = -10 Cº) пори року.

Оскільки нам відома площа розливу, розраховуємо швидкість випаровування отруйної речовини за формулою (4):

взимку (t = -С, по графіку мал. 2 для фосгену PS=70кПа):

влітку (t =С, по графіку мал. 2 для фосгену PS=300кПа):

Визначаємо час уражаючої дії СДОР tур за формулою (3).

Взимку:

Вітку:

Підсумкова таблиця

Розміри зони хімічного забруднення

tпідх, хв.

Час уражаючої дії

СДОР tур, годин

Час

евакуації

tевак, хв

Час укриття

в сховищі,

tукр, хв.

Г, км.

Ш, км.

Sзабр., кв.км

Влітку

Взимку

10,5

0,315

1.27

121,2

0,42

1,50

10,2...15,2

8...10

Висновки

1. Визначено, що Г=10,5кмR=16км, це означає, що мікрорайон потрапляє в зону хімічного забруднення.

  1.  Доцільні спорсоби захисту людей обираються з таких міркувань:

2.1 Використання наявних противогазів є обов'язковим.

2.2 Резерв часу на евакуацію. Визначаємо за формулою час руху людей за межі зони хімічного забруднення:

t рух =

Враховуючи, що tпідх =121,2 хв., по формулі (9) визначаємо можливість

евакуації:

tевак = tрух+ (5 ...10 )хв = ( 10,2 ... 15,2 ) хв. < 121,2хв.

Оскільки час руху людей за межі зони хімічного забруднення менше за

час підходу хмари забрудненого повітря, то люди встигнуть евакуюватися.

    2.3. Резерв часу на укриття в сховищі. За формулою (10) визначаємо:

tпідх =121,2 хв  > (8 ...10)хв.

це означає, що люди встигнуть укритися в сховищі до приходу хмари забрудненого повітря.

          2.4 Доцільним способом захисту людей є евакуація їх в безпечний район, де вони будуть перебувати в холодну пору щонайменше 110 хвилин, в теплу – щонайменше 26 хвилин.


Диплом на заказ


1. тема права. Возникновение и развитие международного права связано с возникновением государства
2. Памятка по гражданской обороне
3. собрания сочинений философа случались как потери так и приобретения определявшиеся в известные моменты н
4. сатанистов гореть вам в аду всем за свои слова Кайся лживый бес бес в грехах своих поганых перед Христо
5. Лабораторная работа ’8.html
6. Определение Формы и способы защиты
7. Works nd converstion more efficcious
8. VR Studio Цель работы- с помощью программы VR Studio научится создавать прoграммы без подключения внешних устрой
9. тема парламентских выборов в средневековой Англии 3
10. лекциях обострение финансового положения сферы образования началось в основном в 1996 г
11. Тема 2 Приемы редактирования письменных текстов при подготовке устных текстов для радио и телеэфира 2 часа
12. История языка программирования Lisp
13. Организационные аспекты деятельности анестезиолога
14. ТЕМА 8 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ
15. Оператор технологических установок Слесарь технологических установок Машиниста насосов Пер
16. Европейский Союз остается крупнейшим торговоэкономическим партнером России
17. е изд перераб и доп
18. x15 хотя алгоритм пригоден для кодовых слов любой длины
19. на тему-
20. Понятие и принципы государственного устройства РФ