Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

варианты- а1 а2 а10 массиві берілген

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


№1 лабораториялық жұмыс

Тақырып: Массивтер және матрицалармен жұмыс жасау.

Тапсырма: Қойылған есепті шешуге арналған программа жазыңыздар.

Отчет: Блок-схема және программа мәтіні.

Лабораториялық жұмысты қорғау сұрақтары:

 1.  Массив және матрицаның сипаттамасы.
 2.  Массив элементтерін енгізу (шығару). Массив элементтерін нөмірлеу. 

Тапсырмалар варианты:

 1.  а1, а2, …, а10 массиві берілген. Осы массивтің ең үлкен элементін және оның нөмірін табыңыздар. Егер массивте бұндай элемент бірнешеу болса олардың санын анықтаңыздар.

Бастапқы мәндер: 7,2; 3,5; -1; 0; 3,3; 6,1; 7,2; -3,6; 5; 7,2.

 1.  Өлшемі n * m матрица берілген. Матрицада тек нөлдерден тұратын бағана бар екендігін анықтаңыз

 1.  Бір өлшемді массив  20 элементтен тұрады. Төмендегі қосындыларды табыңыз:

а) жұп нөмірлі элементтер қосындысы (Р);

б) тақ нөмірлі элементтер қосындысы (L);

в) нөмірлері 5-ке еселі элементтер қосындысы (Z);

А=(1; 3; -2; 4,5; 9; 0,56; 7; 3; 9; 12,9; 32; 6,5; 7; 6,2; 8; 2; -4,5; 9,2; 4).

 1.  Өлшемі n * m  A матрицасы берілген. Матрицада өзара тең екі элемент бар екендігін тексеріңіз.

 1.  в1, в2, …, в10 массиві берілген. Массивтің  ең бірінші теріс элементтен  кейін орналасқан барлық элементтерді нөлмен алмастырыңыз. 

Бастапқы мәндер: 2,3; 4,4; 6,5; 1,6; 1; -7,1; 96,3; 3,4; 5,5; 6,6.

 1.  Өлшемі n * m  A матрицасында барлық теріс элементтерді нөлмен алмастырып, ал оң элементтерді квадраттаңыз.

 1.  Берілген  А= (а1, а2, …, а14) векторының: К – теріс элементтерінің санын және М – оң элементтерінің санын есептеңіз. А=(0; 1,22; -3; 4; 0,32; -6; 2; -1,75; 9; 0; 0,11; -4,5; 13; -2).

 1.  Өлшемі n * m  A матрицасында модулі бойынша ең үлкен элементті нөлмен алмастырыңыз.

 1.  Нақты сандардан тұратын В=( в1, в2, …, в11) векторының  барлық теріс компоненттерін олардың квадратымен алмастырыңыз, ал оң компоненттерін өзгеріссіз қалдырыңыз.

Бастапқы мәндер: 3,6; -2,1; 7; 4,5; -4,6; -1; -0,75; 8; 11; 5; 3.

 1.  Мөлшерлері m*n,  A және B матрицаларының тең екендігін тексеретін программа жазыңыз. Егер матрицлар тең болса, онда экранға "A = B" мәтінін және матрицаның біреуін, кері жағдайда  "A тең емес B" мәтінін және екі матрицаны да шығарыңыз.

 1.  в1, в2, …, в12 массиві және  а саны берілген. Массивтің берілген  а=1,43 санына тең элементтерінің санын анықтау керек. В=(1; 3,485; -2,4; 1,43; 0,32; -5; 8; 9; -4,5; 12; -76,2; 76,1).

 1.  Мөлшері m*n  матрицаның жол және бағаналарының орнын алмастыратын программа жазыңыз.

 1.  Х=(х1, х2, …., х10) векторы берілген. Вектордың элементтерін оңға бір позицияға жылжытып, Х=( х10, х1, х2, …., х9) векторын алыңыз.

     Бастапқы мәндер: 1,1; 2; 5,6; 4,7; 8,2; 9,01; -2,6; 7,5; 3; 9,7.

 1.  Мөлшерлері m*n екі матрицаны қосатын және азайтатын программа жазыңыз.

 1.  Берілген а1, а2, …, а10 массивінің элементтері кемуі бойынша ретелгенін тексеретінін программа жазыңыз.

Бастапқы мәндер: 7,2; 5,3; 4,9; 5,4; 4,4; 5,3; 4,2; 9,4; 6,7; 7.

 1.  Мөлшері m*n  берілген А матрицасының кез келген екі жолдарының орнын ауыстыратын программа жазыңыз.

 1.  Нақты А=(а1, а2, …, а9) векторының бірінші оң компоненттінен кейінгілерін  0,5 кемітіңіз.

     Бастапқы мәндер: -7,4; 0; -21; 4,6; 3; -2,6; 2,5; -1,3; 0,4.

 1.  Мөлшері m*n  берілген А матрицасының кез келген екі бағаналарының орнын ауыстыратын программа жазыңыз.

 1.  Егер Х=(х1, х2, …, х12) векторының берілген  а=32 санына тең бір компоненті бар болса, онда в айнымалысына осы компоненттен кейін орналасқан компоненттердің қосындысын меншіктеңіз, кері жағдайда в=10.

 1.  Мөлшері m*n  берілген А матрицасының k-шы жолының элементтерін S санына көбейтетін программа жазыңыз.

 1.  Нақты Х=(х1, х2, …., х8) векторының кем дегенде бір теріс компоненті бар екені белгілі. Реті бойынша орналасқан бірінші теріс компоненттің нөмірін анықтаңыз.

     Бастапқы мәндер: 1,7; 8,5; 4,25; 1,29; -2,43; 6,6; 7,09; 2,31.

 1.  Мөлшері m*n  берілген А матрицасының k-шы бағанасының элементтерін S санына көбейтетін программа жазыңыз.

 1.  Берілген а1, а2, …, а10 массивінің теріс тақ элементтерінің қосындысын табыңыз. Бастапқы мәндер: 2,3; 1; 4,2; 1,3; 4,5; 2,9; 5,1; 6,2; 3,7; 8,1.

 1.  Мөлшері m*n В матрицасы берілген. Нөмірі k жолдың және нөмірі 1 бағананың  элементтерінің таңбасын кері таңбаға ауыстыратын программа жазыңыз ( жол мен бағананың қилысындағы элементті нөлге алмастырыңыз).

 1.  Берілген  А=(а1, а2, …, а11) векторының компоненттерін кері ретпен орналасатындай етіп түрлендіріңіз, демек  А=(а11, а10, …, а1).

     Бастапқы мәндер: 7,1; 5,8; 34; -2,3; 0,76; -4,5; 8,7; 6,6; 7,4; 4,3; -3,7.

 1.  Өлшемі n * m матрица берілген. Матрицаның тек теріс элементтерден тұратын жолы бар екендігін анықтаңыз. 

 1.  А векторының қанағаттандыратын компоненттерінің санын анықтаңыз. Мұнда q=1,2; p=6,5. А=(9,5; 3,43; -4; 9; 0; -3,78; 0,321; 7; 3; 8; -0,765; 3,21; 6).

 1.  A және B квадрат матрицалары берілген. С матрицасын құрастырыңыз. С матрицасының  элементі 1 егер А және В матрицасының сәйкес элементтері өзара тең болса, кері жағдайда – 0.

 1.  В=(в1, в2, …, в11) векторы берілген.  Егер вектордың оң компоненттерінің саны теріс компоненттерінің санынан кем болмаса  Р айнымалысына 10-ды меншіктеңіз. В=(0,3; -2,3; 5,7; -1,2; 6,5; 3,6; 7,5; -3,7; 7,54; -1,25

 1.  Экранға  мөлшері n*n Пифогор көбейту кестесін шығаратын программа жазыңыз.

 

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

 

 

  

№1а лабораториялық жұмыс

Тақырып: Символдық жолдармен жұмыс жасау.

Тапсырма: Қойылған есепті шешуге арналған программа жазыңыздар.

Отчет: Блок-схема және программа мәтіні.

Лабораториялық жұмысты қорғау сұрақтары:

1.Символдық жолдар. Символдық жолдарды сипаттау.

2. Символдық жолдарды енгізу (шығару). Символдық жолдарды өңдеуге арналған функциялар.

Тапсырмалар варианты:

 1.  Символдық жолдар берілген. “а” әріптен басталатын сөздердін санын табу керек және “а” әріптен басталатын ең ұзын сөзді баспаға шығару.
 2.  Символдық жолдар берілген.  Жолды  өзгерту керек     келесі алмастыруды орындап:

А)  барлық леп белгісін нүкеге ауыстырып;

Б) әр нүктені үш нектеге.

 1.  Символдық жолдар берілген. Жолды өзгерту керек әр “*” символды жойып және “*” символға ұқсамайтын символдарды  қайталап.
 2.  Символдық жолдар берілген. Келесі әріптер тобының жолға кірү санын анықтау керек:

А)  abc;

Б) aba.

 1.  Символдық жолдар берілген. Бірінші мен соңғы символдары бірдей сөздердің санын табу керек.
 2.  Символдық жолдар берілген, олардың ішінде ең болмаса бір нүкте бар. Жолды өзгерту керек келесі ереже бойынша: ең бірінші нүктенің алдында кездескен үтірледі жою, және бірінші нүктеден кейін кездесетін барлық “5” деген сандарды “+” белгімен ауыстырып.
 3.  Символдық жолдар берілген. “я” әріптен басталатын ең ұзын сөзді табу керек және оны кері ретімен шығару керек.
 4.  Символдық жолдар берілген. Дауыссыз әріптен басталатын ең ұзын сөзді табу керек және сол сөзді жолдың ең соңғы сөзімен алмастыру керек.
 5.  Символдық жолдар берілген.”а” әріптен басталатын ең қысқа сөзді табу керек және оны  жолдағы ең бірінші тұрған сөзбен алмастыру керек.
 6.  Символдық жолдар берілген. Жолды өзгерту керек келесі ереже бойынша:әріпе емес символдарды жою керек және кіші әріптерді өзіне сәйкес үлкен әріптерге өзгерту.
 7.   Мәтін берілген.  Ең көп дауысты латын әріптері бар сөздерді табу керек.
 8.  Мәтін берілген. Ең ұзын сан топтарын табу керек және оны соңғы сандар тобымен алмастыру керек.
 9.  Мәтін берілген. “а” , “в” әріптері көп барлық сөздерді табу керек, сол сөздерді мітіннен алып тастау керек.
 10.  Мәтін берілген.  “а” әріп екі ден көп рет бар сөздерді табу керек.
 11.  Мәтін берілген. “9” саннан басталатын ең ұзын сандар тобын табу керек.
 12.   Ашық жермен бөлінген сөздерден тұратын мәтін берілген. “я” әріптен басталатын және аяқталатын сөздерді мәтіннен алып тастау.
 13.  Ашық жермен бөлінген сөздерден тұратын мәтін берілген. “т” әріптен басталатын және аяқталатын  ең ұзын сөзді табу керек.
 14.   Ашық жермен бөлінген цифрлар тобынан тұратын мәтін берілген. “1” цифрдан басталатын және аяқталатын ең ұзын цифрлар тобын табу керек және оны ең бірінші цифрлар тобымен алмастыру керек.
 15.  Мәтін берліген. Мәтіннің ең брініші тұрған үш сөзінде “р” әріптің санын табу керек.
 16.   Мәтін берілген. Егер мәтінде “*” символы жоқ болса мәтінді өзгертпейді, кері жағдайда “*” символдың алдына кездескен әр кіші латын әріптерді “5” деген цифрға алмастыру керек.

№1б лабораториялық жұмыс

Тақырып: Функциялар.

Тапсырма: Қойылған есепті шешуге арналған программа жазыңыздар.

Отчет: Блок-схема және программа мәтіні.

Лабораториялық жұмысты қорғау сұрақтары:

1. Функциялар.Функцияны хабарлау. 

2. Функция параметрлері. Функцияны шақыру. 

Тапсырмалар варианты:

 1.  s, t нақты сандар берiлген.   f(3t, s, 2.7)+f(2.2, t, s-t) есептеу керек, мұнда f(a,b,c)=(2a-3b+Sinc)/(4+c).
 2.  s, t нақты сандар берiлген. g(2.4,s+t)+g(2t-1, s-t) есептеу керек, мұнда g(a,b)=(a2+b2)/(a2+5ab+b2+6).
 3.  a, b, c нақты сандар берiлген.  (min(a+c, a+b)+min(a-b,b-c))/(1-min(ab+c, 1.2) есептеу керек.
 4.  n натуралды сан   берiлген. n, n+1, n+2,…,2n сандардың iшiнде егiздер (яғни, айырмасы 2-ге тең қарапайым сандар) барын анықтау керек. Қарапайым сандарды анықтайтын процедура құру.
 5.  n мен m натуралды сан және а12,..,аn, b1,b2,…, bm, c1,…,c30 берiлген.

        max(а12,..,аn,)+ max(c1,…,c30), егер min (b1,b2,…, bm)>20

f=

         2+ (min(а12,..,аn,))2, керiсiнше жағдайда

 1.  n натуралды сан   берiлген. 1,2, …, n сандардың iшiнде  екi натурал сандардың  квадраттарының қосындысы ретiнде көрсетуге болатын сандарды табу керек.
 2. х1, у122,…, х7, у7 нақты сандар берiлген . Төбелерiнiң кординаттары (х1, у1),(х22),…, (х7, у7) сәйкес жетi бұрышты фигураның периметiрiн табу керек.

 1.  a,b,c,d   нақты сандар берiлген. 1-суретте көрсетiлген бесбұрыштың ауданын табу керек

b

c

d

a

 1.  Процедура құру керек оны негiзгi программадан шақырған нәтижесiнде бiрiншi берiлген жолдан екiншi жолғада кiретiн әр символ жойылады.
 2.  Екi массив берiлген А(10) және В(10). Әр массивте бiрiншi кездескен нольдiк элементтi 0.5 санға ауыстырцу керек.
 3.   Үш массив берiлген А(5,5), В(5,5) және С(5,5). Массивтердiң тақ жолдарында тұрған нөльге тең емес элементтерiнiң көбейтiндiсiнiң ең кiшiсiн табу керек.

12. Төрт массив берiлген А(5,5), В(5,5),C(5,5) және D(5,5). ң» негiзгi диагональдан төмен тұрған жұп элементтерiнiң барлық қосындысын табу керек.

13. Үш массив берiлген А(6,6), В(6,6) және С(6,6). Массивтердiң тақ бағандарында орналасқан тақ оң таңбалы  элементтерiнiң максимальды санынан жаңа массив құру керек.

14. Бес массив берiлген А(4,4), В(4,4),C(4,4), D(4,4) және F(4,4). Масивтердiң көбейтiндiсiн табу керек. Екi массивтiн көбейтiндiсiн процедура арқылы ұйымдастыру.

15. Төрт массив берiлген А(5,5), В(5,5),C(5,5) және D(5,5). Массивтердiң қосымша диагоналiнiң жоғар жағында орналасқан минимальды элементтерiнiң көбейтiндiсiн табу керек.

16. Жетi бұрышты фигура берiлген төбесiнiң координаттарымен (х11), (х22),…,(х77). Ауданы максимальды ұшбұрыштың координаттарын табу керек. Ауданын табу Герон формуласын қолданып функция ұйымдастыру.

17. N натуралды сан және а12,..,аn берiлген. Бестiң дәрежесiнен тҰратын а12,..,аn бiр iздiлiк бөлiктерiн қарастырып, ең ұзынын табу керек.

18. N натуралды сан және а12,..,аn берiлген. Қарапайым сандардан тұратын бөлiктердiң ең ұзынын табу керек.

19. Төрт массив берiлген А(15), В(15),C(15) және D(15). Массивтердiң тақ орындарында тұрған минимал элементердiң қосындысын табу керек. Бiр массивте минимал элемементтi анықтауды функция тұрiнде ұйымдастыру.

20. Квадраттық матрицаның негiзгi диагоналiнда тұрған элементтердiң қосындысын  матрицаның iзi дейдi. Мөлшерi m квадратты матрица A және N натуралды сан берiлген. A, A2,…, AN матрицаларының iзiн табу керек.
1. Карфаген в 95 веках до нашей эры
2. Казахстан Темир Жолы Эйр Астана
3. Тема- Государственное регулирование и поддержка предпринимательства в кинематографии
4. методическое пособие Минск 2007 УДК 658 ББК 65
5. Тема 1 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА Что является предметом административного права.
6. Образование в России
7. Globl wrming
8. тема обеспечивающая удовлетворениепотребностей людей и общества путем создания и использования необходим
9. Основы электрохимии
10. х годов П. Кругман К
11. Психология эмоциональных состояний
12. и микроэкономические последствия мягких бюджетных ограничений Москва 1999 ИНСТИТУТ ЭК
13. Архитектура зданий Развитие архитектуры древнего мира Развитие средневековой архитектуры
14. ориентированые язык Ассемблер ~ язык самого низкого уровня
15. реферату- Україна кам~яний вік біотехнологіїРозділ- Біологія Україна кам~яний вік біотехнології Озернім
16. Redundnt rry of inexpensive disks избыточный резервный массив недорогих дисков так как они были гораздо дешевле RM
17. Источники и Историография по истории древнего мира Источники бывают вещественные и письменные.html
18. Тема1-Предмет экономическая теория Экономикаэто управление хозяйством правила введения хозяйства а эко
19. Методологические основы бизнес-планирования
20. Учебник по информатике и ИКТ Александров П