Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Бекітемін3

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжинирингуниверситеті

Жаратылыстану ғылыми және гуманитарлық дайындық факультеті

Қазақстан тарихы және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасы

                                                                                                                           «Бекітемін»

                                                                                                           ОІ жөніндегі  проректоры

                                                                                                           ______  Имандосова М.Б.   

                                                                                                   « ___ » ____ 20__ ж.

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ пәні бойынша

мемлекеттік емтиханның тест тапсырмалары

___2___

1 Алғашқы Қазақ тарихшылары деп кімдерді атайды?

А) Ж.Баласағұн, М.Қашқари;

В) Әл- Фараби, Әл- Кинди;

С) Қ.Жалайри, Х.Дулати;

D) Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин;

Е) Ш.Құдайбердиев,М.Дулатов.

2 Қазақстан тарихы бойынша алғаш рет жүйелі түрде еңбек жазған кім?

А) А.Левшин;

В) Ш.Уәлиханов;

С) М.Тынышбаев;

D) С.Асфендияров;

Е) Е.Бекмаханов.

3 Неолит кезеңінде қандай жаңа шаруашылық түрлері қалыптасты:

А) Балық аулау және аңшылық;

В) Терімшілік пен аңшылық;

С) Жер өңдеу мен мал шаруашылығы;

D) Мал шаруашылығы мен балық аулау;

Е) Көшпелі мал шаруашылығы.

4 Қазақстан территориясындағы алғашқы адамдардың қоныстануы қай дәуірге жатады:

A) Темір дәуіріне;

B) Қола дәуіріне;

C) Неолит дәуіріне;

D) Мезолит дәуіріне;

E) Палеолит дәуіріне.

5 Неолит дәуірінің кезеңі:

A) б.э.д 5-3  мың жылжық;

B) б.э.д  12-10  мың жылдық;

C) б.э.д  10-7  мың жылдық;

D) б.э.д  40-12 мың жылдық;

E) б.э.д  140-40 мың жылдық.

6Куликово шайқасындағы Мамайдың жеңілісін пайдаланып  Алтын Орда билігін өз қолына алған кім?

A) Жошы хан;

B) Тоқтамыс хан;

C) Берке хан;

D) Өзбек хан;

E) Менгу хан.

7  Түріктенген моңғолдың барлас тайпасынан шыққан Әмір Темір жеке өзі Орта Азияны 1370 ж. бастап неше жыл биледі:

A) 27 жыл;

B) 35 жыл;

C) 18 жыл;

D) 24 жыл;

E) 15 жыл.

8АқОрданыңалғашқыханынкөрсетіңіз:

A) Сасы-бұқа;

B) Ерзенхан;

C) Мүбәракқожа;

D) Орыс хан;

E) Барақ хан.

9  XV ғ. аяғында қазақ хандары ішкі саясатында негізгі маңызға ие не болды?

A) Маңғыттарға қарсы соғыс;

B) Сырдария маңы қалаларын біріктіру үшін болған соғыс;

C) Ойраттарға  қарсы соғыс;

D) Моғолдарға қарсы соғыс;

E) Моғолдарға  қарсы соғыс.

10  Ұлы жүзге қай рулар кіреді:

A) Қаракесек ,адай, таз, т.б.;

B) Найман, керей, қыпшақ, т.б.;

C) Жаппас, қарасақал, байбақты, т.б.;

D) Үйсін , дулат, албан, суан ,т.б.;

E) Таз,  қаракесек,  ноғай – қазақ  т.б.

11  Шоқан Уәлиханов қай эпикалық жырдың үлкен үрдісін жазды?

A) Алпамыс;

B) Қыз Жібек;

C) Қозы Көрпеш пен Баян Сұлу;

D) Манас;

E) Қобыланды.

12 Ұлы украин ақыны Т.Г.Шевченко қай жылдар аралығында қазақ жерінде айдауда болды?

A) 1847-1852

B) 1847-1854

C) 1847-1856

D) 1847-1857

E) 1847-1862

13  XVIII ғ. Абылай ханды мадақтап жырлаған қазақ жырауы:

А) Доспамбетжырау;

В) Бұқаржырау;

C) Шалкиізжырау;

D) Қазтуғанжырау;

E) Ақтамбердіжырау.

14Ш.Уәлихановтыдүниежүзінеәйгіліеткенеңбегі:

А) «АлтыншаржағдайынемесеҚытайдың Нан Лу (КішіБұқария) провинциясыныңалтықаласытуралы»;

В) «ҚытайимпериясыныңбатыспровинцияларыжәнеҚұлжақаласы»;

C) «Ыстықкөлсапарыныңкүнделігі»;

D) «Қырғыздартуралыжазбалар»;

E) «Қазақөлкесіндегімұсылмандықтуралы».

15 Аралас орыс – қазақ мектептерінің ашылуына бастама болған патша әкімшілігінің ағартушылықты дамыту туралы заңы қай жылы қабылданды?

A) 1902 ж.;

B) 1906ж.;

C) 1909ж.;

D) 1910ж.;

E) 1914ж.;

16 Ұжымдыстыру кезінде көтерілген шаруалар қай жерде аудан орталығын басып алды?

А) Бетпақдалада;

В) Қарақұмда;

C) Созақта;

D) Абыралыда;

E) Сарысуда;

17  Қазақ мемлекеттік университеті қашан құрылды?

А) 1925 жылы;

В) 1928 жылы;

C) 1932 жылы;

D) 1934 жылы;

E) 1936 жылы;

18 Созақ ауданындағы шаруалар көтерілісінің жетекшілерінің бірін атаңыз:

A) Жақыпов;

B) Төлепов;

C) Берсиев;

D) Оразбаев;

E) Тәштитов.

19 Қазақстандағы ауылшаруашылығын ұжымдастыру кезеңіндегі қай жылдарды «ұлы апат жылдары» немесе қазақ халқының ұлы трагедиясы деп атайды?

A) 1927-1930ж.ж.;

B) 1928-1932ж.ж.;

C) 1930-1932ж.ж.;

D) 1930-1934ж.ж.;

E) 1932-1934ж.ж

20  Қазақ Мемлекеттік музыкалық опера және балет театры қашан ашылды?

A) 1930 ж.;

B) 1931 ж.;

C) 1932 ж.;

D) 1933 ж.;

E) 1934 ж

21  Қазақстандағы палеолит кезеңіне тән тұрақтар қай жерде:

A) Тарбағатай  жотасы;       

B)  Сырдария ауданы;

C) Қаратау тауы;

D) Орталық Қазақстан;

E) Орал тауы.

22 Тас ғасырдың қай кезеңінде адамдар тас кесуді үйренді:

А) Төменгі палеолит;

В) Мезолит;

С) Неолит;

D) Энеолит;

Е) Жоғарғы полеолит.

23 Қазақстан территориясындағы адамдардың алғашқы қауымдық ұйымы:

А) аналық ру;

В) аталық ру;

С) тайпа;

D) алғашқы қауым;

Е) фратрия.

24 Қай дәуірде адамдар керамикадан ыдыс жасауды үйренді:

А) Неолит;

В) Қола дәуінде;

С) Мезолит;

D) Темір дәуірінде;

Е) Палеолит.

25 Кейінгі полеолиттің хронологиялық шеңбері:

А) 35-30 м.ж -12-10м.ж. бұрын;

В) 150м.ж.-120м.ж. ;

С) 700м.ж.-150м.ж. ;

D) 150м.ж.-30м.ж. ;

Е) 2,6млн.ж-700м.ж.

26 Қазақ хандығының негізін  салушы:

A) Әбілқайыр, Барақ;

B) Есен–Бұға , Махмут;

C) Қасым , Бұрындық;

D) Абылай , Тәуке;

E) Жәнібек, Керей.

27 Біртұтас қазақ халқының қалыптасуының алғы шарты және оның мемлекеттігін моңғол ұлыстары - Дешті-Қыпшақтағы және Орта Азиядағы (Мауреннахр) Шыңғыс ұрпақтарының иеліктерінің ыдырауымен түсіндіріледі. Ал оның қалыптасуының аяқталуы қай мемлекеттің құрылуымен байланысты:

A) Ақ Орда;

B) Моғолстан;

C) Әбілхайыр хандығы (көшпелі өзбектер мемлекеті);

D) Қазақ хандығы;

E) Ноғай Ордасы.

28 Кіші жүз құрамына қай рулар кірді?

A) Найман,арғын;

B) Қыпшақ,дулат;

C) Үйсін,албан;

D) Керей,жалайыр;

E) Қаракесек,адай,жағалбайлы.

29 Орта жүздіңқұрамынақайруларкірді?

A) Найман,қыпшақ, арғын;

B) Жағалбайлы, шөмекей;

C) Қаракесек, алшын;

D) Дулат, албан;

E) Адай, табын.

30 XV ғ. аяғындаҚазақхандығықайжердеқұрылды:

А) ШығысДешті-Қыпшақ;

В) Жетісу;

С) ШығысТүркістан;

D) Арал маңы;

E) Мауереннахр.

Құрастырушылар:

  1.  Тар.ғ.к.,доцент Джумалиева Л.Т.__________
  2.  Тар.ғ.к.,доцент Табылдиева О.Д._________
  3.  Тар.ғ.к.,доцент Едилханова  С.А._____ ___
  4.  Тар.ғ.к.,доцент Буянова Л.Л. _________
  5.  Аға оқытушы Қамиева Г.Б. _________
  6.  Аға оқытушы Бекенжанова А.А. _________
  7.  Аға оқытушы Кильдякова Е.Н. _________

Мемлекеттік емтиханның тест тапсырмалары  Қазақстан тарихы пәнінің сұрақтары бойынша құрастырылған және ол кафедра мәжілісінде бекітілген. Хаттама № ___  «_____»______________20__ж.
1. Введение Субъекты семейных правоотношений
2. Экология почв1
3. Формирование звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с патологией зрения в процессе игровой деятельности
4. Определение электрических нагрузок и расчет электрических сетей жилых зданий
5. Общая Медицина
6. ЛЕКЦИЯ 2 ТТС 1 Организация ТС Задача ТРТС раскрытие закономерности синтеза функционирования и
7. Нирваны и размышления о славе о состоянии музыки и людях которые занимались куплейпродажей его музыки
8. несовпадение спроса на капитал с его предложением в различных звеньях мирового хозяйства; 2
9. Аппаратная и программная поддержка работы периферийных устройств- контроллеры, адаптеры, мосты, прямой доступ к памяти, приостановки, прерывания, драйверы
10. з курсу ldquo;Органічна хіміяrdquo; ЕЛЕМЕНТИ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ Методична розробка доц.html
11. 2014 г. ПОЛОЖЕНИЕ о межрегиональном фестивале социальной рекламы Жгучий п
12. Диагностика деменции альцгеймеровского типа
13. ]Средними тобто
14. Transnational corporations
15. Типы сложного предложения- 1
16. Последний из рода Ришелье
17. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС
18. Зинаидинская основная общеобразовательная школа Рассмотрено Рук
19. Покорение космоса.html
20. 8204 факс- 3532 998205 Асланян М