Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Архітектура середньовіччя та Нового часу для спеціальностей 6

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

“ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан архітектурного факультету 

__________________ О. В. Кащенко

“____”_______________2012  р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

для спеціальностей 6.120102Архітектура будівель і споруд

6.120105Дизайн архітектурного середовища,

6.120103Містобудування

факультет Архітектурний, денна форма навчання

Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування

Вивчення дисципліни заплановано на 1 курсі в 2 семестрі

 Екзаменаційні білети складені на основі Робочої навчальної програми дисципліни

викладачем __________ Горбик О.О., канд. архіт.

 Білети обговорені і ухвалені на засіданні кафедри __________________

Протокол №_____ “____”_____________ 200  р.

Завідувач кафедри, професор 

О.С. Слєпцов

Схвалено методичною комісією архітектурного факультету

“_____”______________ 2012  р.

 

Голова комісії       П.П. Безродний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

                                                                  

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ1

1.  Загальна характеристика розвитку архітектури Середньовіччя і Нового часу

2.  Пам'ятки пізньовізантійського періоду (палац Текфур-сарай в Константинополі та церква Парагорітіса в Арта). 

3.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Андреа Палладіо (1508-1580 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

         Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ2

1.  Архітектура Відродження та бароко в Іспанії (на вибір: палац Ескоріал, біржа в Севільї, храми Сарагоси, Севільї, Мадриду, Гранади, Сала манки, Сант-Яго-де-Компостела), Португалії (на вибір: храми Порто, Лісабона) та Латинській Америці (на вибір: храми в Мехіко, Куско, аргентинська, бразильська, перуанська архітектура).

.  Готика Італії: собор в Сієні або собор в Мілані. Палаццо Дожей у Венеції (варіанти: ратуша та міська площа в Сієні або палац Ка'Доро у Венеції).

.  Творчість візантійських зодчих Анфимія з Тралл та Ісидора з Милету (кін. V-сер. VІ ст.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

                                                                  

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ3

1.  Архітектура класицизму у Франції: стильові риси та архітектурні деталі, характерні типи споруд, основні періоди і приклади.

.  Мечеті Єгипту (на прикладі мечеті Амра та мечеті Ібн Тулуна в Каїрі, мечеті з  медресе султана Хасана в Каїрі).

.  Романіка Італії: пізанський комплекс (або храмовий комплекс в Вероні, або Пармі, або Кремоні), собори в Павії (або в Модені).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ4

1.  Загальна характеристика православного храмобудування Кавказу; основні типи храмів; матеріали та конструкції; найважливіші пам'ятки

2.  Готика Італії: флорентійський храмовий комплекс та собор Санта Марія деі Фйорі (або флорентійські собори собор Санта Кроче та Санта Марія Новела). 

3.  Архітектурна творчість зодчого французького класицизму Жака Анжа Габріеля (1698-1782 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

                                                                  

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ5

1.  Формування ранньохристиянської архітектури (Італія (Рим та Равена), Єрусалим, Сирія); протороманська архітектура Європи.

.  Вілла папи Юлія ІІІ біля Риму та вілла Фарнезе в Капрарола.

.  Архітектурна творчість турецького зодчого Коджа Мімар Сінана (1489-1588 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ6

1.  Загальна характеристика архітектури Візантії. Стильові риси та архітектурні деталі, характерні типи споруд, основні періоди (приклади).

.  Барокові площі Риму: площа Петра, площа дель Попло, площа Навона (варіанти: площа Іспанії; фортани та скульптури Берніні; фонтан де Треві).

.  Пам'ятки англійського та німецького класицизму: собор Св. Павла (К. Рен) у Лондоні та драматичний театр у Берліні (К.Ф. Шинкеля).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ7

1.  Ранньовізантійський та середньовізантійський періоди: загальна характеристика, головні пам'ятки

2.  Середньоазійська та індійська мусульманська архітектура (ансамбль Регістану в Самарканді та Тадж-Махал в Агре). 

3. Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Філіппо Брунеллеско (1377-1446 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ8

1.  Середньовізантійська та пізньовізантійська архітектура: основні школи та типи храмів; приклади.

.  Готика Германії: собор у Кельні (або собор в Марбурзі) та собор в Фрайбурзі (або собор в Ульмі).

.  Архітектурна творчість зодчого австрійського бароко Фишера фон Эрлаха (рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ9

1.  Розпланувальна структура монастиря та орденські типи храмів (бенедиктинський, клюнійський прочанський, бернардинський) в романській архітектурі країн Європи. Стильові риси та архітектурні деталі романіки, характерні типи споруд.

.  Класицистичні храми Парижа: собор Інвалідів; Пантеон (колишня назвахрам Сен-Женев'єв) та храм Мадлен.

.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Мікельанджело Буонарроті (1475-1564 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ10

1.  Романська архітектура Франції, її особливості і найважливіші пам'ятки

2.  Архітектура Кавказу: центрично-купольні тетраконхи (наприклад: Джварі в Мцхета або Репсіме в Ечмадзині) та ротонди (наприклад: собор в Бана або Звартонц в Ечмадзині). 

3.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Донато Браманте (1444-1514 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ11

1.  Загальна характеристика православного храмобудування Кавказу; основні типи храмів; матеріали та конструкції; найважливіші пам'ятки.

.  Архітектура собору Сан Марко у Венеції з ансамблем площі та Пьяцети (бібліотека, лоджетта, Кампаніла).

.  Архітектурна творчість зодчоих іспанського Відродження та бароко Х. де Еррера та Х. Чуррігера.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ12

1.  Романська архітектура Англії, її особливості і найважливіші пам'ятки.

.  Іранські соборна мечеть та палацовий комплекс Мейдине-шах в Ісфахані, мавзолеї Гомбеде-Кабус та Олджейту.

.  Бароко Італії: палаццо Барберіні в Римі (Модерна), віла д'Єстьє в Тіволі.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ13

1.  Романська архітектура Німеччини, її особливості і найважливіші пам'ятки

2.  Вілла Ротонда біля Віченци (варіанти: палаццо Кьерікатті у Віченці, театр Олімпіко у Віченці). Венеційський храм Сан Джорджо Маджоре (або храм Іль Редонторе). 

3.  Творчість французького майстра садово-паркового мистецтва Андре Ленотра (1613-1700 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ14

1.  Романська архітектура Італії, її особливості і найважливіші пам'ятки.

.  Іспанія: мечеть в Кордові, мінарет Хіральда в Севільї, комплекс Альгамбра в Гранаді.

.  Палацовий комплекс Цвінглер в Дрездені (Германія). Палац Вавель у Кракові (Польща). Барокові храми Праги (на вибір: собор Миколая, Лорета, храм Франциска, храм Спасителя, храм Томаса, храм Кирила і Мефодія, ін). Варіант: ратуші Фландрії та Нідерландів (Брюссель, Антверпен, ін.). Скандинавська середньовічна архітектура (біржа в Копенгагені, Данія).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ15

1.  Стильові риси та архітектурні деталі (арки, колони, склепіння, сталактити, мінарети, портали), характерні типи споруд (мечеть, медресе, мавзолеї, караван-сараї), основні періоди і головні регіональні школи (регіональні типи мечетей) середньовічної архітектури мусульманських країн (приклади).

.  Флорентійські палаццо: Медичі Рікарді (варіант: палацо Строці, палацо Піті) та палаццо Ручеллаї Альберті. Площа Сіньорії та лоджія Ланці у Флоренції.

.  Творчість зодчого німецького бароко Бальтазара Неймана.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ16

1.  Середньовічна мусульманська архітектура Іраку, Сирії та Ірану: стильові особливості і найважливіші пам'ятки

2.  Готика Франції: парижські пам'ятки собор Нотр-дам-де-Парі та капела Сент Шапель. 

3.  Архітектура бароко в Іспанії, Португалії та Латинській Америці: особливості та найважливіші пам'ятки.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ17

1.  Середньовічна мусульманська архітектура Середньої Азії та Індії: стильові особливості і найважливіші пам'ятки.

.  Нормандські храми в романській архітектурі Франції (Сан Трініте або Сан Етьєн в Кані) та південно-західна французька школа (храм Сен Фрон в Перігьо, собор в Ангулемі).

.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Джакопо Сансовіно (1486-1570 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ18

1.  Розвиток архітектури бароко в Італії: особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Мусульманська архітектура: Куббат-ас-Сахара в Єрусалимі; мечеть Омеядів в Дамаску; мечеть Мутавккіля з мінаретом аль-Мальвія в Самарі; мавзолей Зурейби в Багдаді.

.  Архітектурна творчість англійського зодчого Роберта Адама (1728-1792 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ19

1.  Середньовічна мусульманська архітектура Єгипту та Магрибу: стильові особливості і найважливіші пам'ятки

2.  Бургундські храми в романській архітектурі Франції (храми монастиря Клюні, храм Сен Бенуа сюр Луар). 

3.  Розвиток архітектури Відродження та бароко в східній Європі (Польща та Чехія; пам'ятки Кракова та Праги). Архітектура готики, відродження та бароко в Нідерландах, Скандинавських країнах, Прибалтиці.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ20

1.  Середньовічна мусульманська архітектура Іспанії: стильові особливості і найважливіші пам'ятки.

.  Пам'ятки ранньовізантійського періоду (церкви Сан Вітале в Равені та собор Св. Софії в Константинополі).

.  Замки та палаци Франції: замок-палац Шамбор. Палац Лувр в Парижі.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ21

1.  Середньовічна мусульманська архітектура Туреччини: стильові особливості і найважливіші пам'ятки.

.  Ранньохристиянські базиліки Риму (базиліка св. Петра, або св. Павла, або Латеранська, або ін.) та мавзолей Констанції в Римі. Протороманська архітектура (мавзолей Теодоріха в Равені або палацова королівська капела в Аахені).

.  Містобудівні ансамблі класицизму в Парижі: площа Згоди (Ля-пляс-де-ля-Конкор), площа Зірки (ля пляс Етуаль), тріумфальні арки Парижа.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ22

1.  Загальна характеристика розвитку готичної архітектури в країнах Європи. Стильові риси та архітектурні деталі, характерні типи споруд (храми, замки, ратуші, ін.), основні періоди і головні регіональні школи

2.  Австрійське бароко: палацовий комплекс Бельведер (Гільдебрандт) та собор Карлс-кірхе у Відні (Ф.фон Ерлах). Варіант: собори Зальцбурга (Університетський та Трійці (Ф. фон Ерлах), бенедиктинський, кафедральний). 

3.  Архітектурна творчість Рафаеля Санті та Леонардо да Вінчі.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ23

1.  Фортифікаційні споруди та замки, донжон; фахверкове та кам'яне житло, ратуші середньовічної Європи.

.  Пам'ятки середньовізантійського періоду на прикладі однієї з церков константинопольської школи (церкви монастиря Ліпса, Пантократора, Календр) та однієї з церков грецької школи (церкви Апостолів в Фессалоніках, Дафнії в Афінах).

.  Архітектурна творчість зодчого італійського бароко Франческо Борроміні (1599-1667 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ24

1.  Готична архітектура Франції, її особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Пам'ятки турецького зодчествамечеть Улу-джамі та Зелена мечеть в Бурсі; мечеті Сулеймана та Шах-Заде в Стамбулі, мечеть Селіма в Эдірні.

.  Творчість зодчого італійського маньєризму  Джуліо Романо (рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ25

1.  Готична архітектура Англії, її особливості та найважливіші пам'ятки

2.  Римські храми бароко: Сант Андре аль Квірінале (Берніні) та Сан Карло але кварто фонтано (Борроміні). Варіант: університетський храм Сант Іво (Борроміні). 

3.  Архітектурна творчість зодчого німецького класицизму Карла Фрідріха Шинкеля (1781-1841 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ26

1.  Готична архітектура Німеччини, її особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Римські храми: Іль Джезу (варіант: Сан Сусана), Сант Андре на віа Фламінія (Віньйоли).

.  Архітектурна творчість французького зодчого Клода Ніколя Лєду (1736-1806 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ27

1.  Готична архітектура Італії, її особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Магриб: мечеті Каравіїн в Фесі, Сіді Окба в Кайруані, Кутубійа в Марракеше; мінарет мечеті Хасана в Рабаті.

.  Палацово-парковий ансамбль у Версалі (варіант: палац Во ле Віконт). Палац Малий Тріанон у Версалі.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ28

1.  Загальна характеристика архітектури доби Відродження (Ренесансу), стильові риси та архітектурні деталі, основні періоди, головні регіональні школи і їхні особливості

2.  Романіка Англії (на прикладі одного з соборів (в Дерхемі, в Ангулемі, в Ілі); Тауер в Лондоні. 

3.  Архітектурна творчість зодчого австрійського бароко І.Л. Гільдебрандта (рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ29

1.  Архітектура епохи раннього Ренесансу в Італії: особливості та найважливіші пам'ятки. 

.  Архітектура Грузії Х-ХІІ ст. (храм Баграта в Кутаїсі, храм в Самтавісі, кафедра в Мцхета). 

.  Архітектурна творчість зодчого французького класицизму Жуля Ардуена Мансара (1646-1708 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ30

1.  Архітектура епохи Високого Ренесансу в Італії: особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Романські німецькі собори: архітектура собору Михайла в Хільдесгаймі та (на вибір) собору в Шпеері, або в Вормсі, або в Майнці

.  Архітектурна творчість французького зодчого Луі Лево (1612-1670 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ31

1.  Архітектура бароко в Австроугорщині (Австрія, Чехія): особливості та найважливіші пам'ятки

2.  Готика Франції: собор в Реймсі та собор в Амьєні або в Шартрі (можливі варіанти: абатство Мон-Сен-Мішель, собор в Страсбурзі). 

3.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Леон Батісти Альберті (1404-1472 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ32

1.  Готика центральної та східної Європи: Мар'янецький костьол в Кракові (варіант: собор Стефана у Відні); пам'ятки Праги: собор Віта або храм Марії Тинської, староміська ратуша або Карлів міст.

.  Собор Петра в Римі та комплекс палаців Ватікану. Римська капела Тімпьєтто Браманте.

.  Архітектурна творчість англійського зодчого Кристофера Рена (1632-1723 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ33

1.  Розвиток архітектури класицизму в Англії ХVІ-ХІХ ст.: особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Іспанські романські собори (собор Сант Яго де Компостелла або собор в Саламанці) та іспанські готичні собори (собор в Севільї або Барселоні).

.  Архітектурна творчість зодчого італійського бароко Лоренцо Берніні (1598-1680 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ34

1.  Загальна характеристика стильових напрямків архітектури ХІХ ст.

2.  Готичні собори Англії: собори в Лінкольні та Йорку (або собори в Солсбері, Уельсі, Вестмінстерський собор Лондона). 

3.  Архітектурна творчість зодчого італійського Відродження Джакомо Бароцці да Віньола (1507-1573 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ35

1.  Архітектура бароко та класицизму в Німеччині: особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Ансамбль Капітолія та палаццо Фарнезе в Римі (варіант: капела Медичі у Флоренції (всеМікеланджело).

.  Архітектурна творчість зодчого італійського проторенесансу Арнольфо ді Камбіо (1240-1302 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.

                                                                                           ( підпис)                                    (прізвище та ініціали)     

______________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ36

1.  Архітектура епохи пізнього Ренесансу в Італії: особливості та найважливіші пам'ятки.

.  Романіка Італії: базиліка Сан Амброджіо в Мілані, палацо Веккіо та храм Сан Міньйато ал Монте у Флоренції.

.  Архітектурна творчість англійського зодчого Ініго Джонса (1573-1652 рр.).

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року384

ФормаН-5.05

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Напрям підготовки архітектура

Спеціальність 6.120102Архітектура будівель і споруд, 6.120105Дизайн архітектурного середовища, 6.120103Містобудування

Семестр другий

Навчальна дисципліна Історія архітектури і містобудування:

частина друга - Архітектура середньовіччя та Нового часу

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ37

1.  Загальна характеристика архітектури стилю бароко в країнах Європи. Стильові риси та архітектурні деталі, характерні типи споруд, основні періоди і головні регіональні школи (приклади).

.  Архітектура Кавказу: базиліки V ст. (болнійський Сіон або базиліка в Еріруйці) та центрично-купольні базиліки VІІ ст. (базиліка Цромі або Гайане в Ечмадзині).

.  Флорентійський Ренесанс: притулок для дітей Оспідале деі іноченті та капела Паці.

Затверджено на засіданні кафедри, 

циклової комісії  основ архітектури і архітектурного проектування

Протокол №____  від „____” ________________ 2012 року

Завідувач кафедри, голова  циклової комісії ____________________     Слєпцов О.С.

                                                                                                                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали)      

                                                       Екзаменатор  ___________________    Горбик О.О.
1. рукодействие древняя область медицины занимающаяся лечением болезней посредством ручных приемов хиру
2. На тему- Понятие объективной стороны преступления её признаки и значение Выполнила-
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Киї
4. Магистральная СОШ Топкинского рона Кемеровской обл
5. Мясные и мясорастительные консервы
6. Лекция 4. Товар и деньги как основные инструменты рыночного хозяйства 1
7. Операционные системы и системное программирование.
8. эпидемиологическом благополучии населения 1999г
9. Курсовая работа- Финансовая отчетность. Методические основы аудиторской проверки финансовой отчетност
10. Архимед и его законы
11. Криминальные каникулы Глава I
12. Учет и аудит для студентов всех форм обучения Севастополь 2013
13. Задание Выберите верный ответ Ряд в котором во всех словах ударение падает на первый слог созданы саб
14. тема уравнений с неизвестными имеет вид 2
15. планом следовательно планирование есть непрерывный процесс поиска новых путей и методов оптимизации це
16. на тему- Кондитерські вироби виконав- студент 1 курсу 5 групи Порхун Владислав Олексанлров
17. Международные экономические отношения г
18. разному- Управление делами министерство ведомство; Общий отдел исполнительные органы власти;
19. План работы психолога 2008-2009.html
20. . Понятие и особенности делового общения.