Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Адъюнктура б~л- А техникалы~ о~у орындарында ~ылымипедагогикалы~ кадрлар дайындау т~рі Б ~нертану о~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ҚАЛЫПТЫ АНАТОМИЯ КАФЕДРАСЫ 

Құқықтық құзыреттер бойынша тесттер

1. Адъюнктура бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+В) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Д) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

2. Бакалавр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Б) ғылыми дәреже

В) ғылыми атақ

Г) лауазым

Д) сенім көрсетілген тұлға

3. Нострификация, бұл:

А) техникалық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Б) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

В) медицина оқу орындарында  ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

Г) өнертану оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау

+Д) ҚР-ның дипломдарының басқа мемлекеттердің дипломдарымен сәйкестігін анықтау

4. Докторантура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің академиялық дәрежесі

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын игерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже.

В) ғылыми атақ

+Г) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) лауазымы

5. Магистр бұл:

+А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) лауазым

6. Доцент бұл:

+А) ғылыми атақ

Б)  жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

7. Профессор бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

+В) ғылыми атақ

Г) ғылыми дәреже

Д) сенім көрсетілген тұлға

8. Резидентура бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) жоғарғы оқу орнынан кейін тереңдетілген медициналық білім алу түрі

Д) ғылыми атақ

9. Философия докторы (PhD) бұл:

А) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

Б) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

В) ғылыми дәреже

+Г) ең жоғарғы академиялық дәреже

Д) ғылыми атақ

10. Ғылым докторы бұл:

+А) ең жоғарғы ғылыми дәреже

Б) жоғарғы оқу орнынан кейінгі академиялық дәреже

В) жоғарғы оқу орнының білімдік бағдарламасын меңгерген тұлғаларға берілетін академиялық дәреже

Г) ғылыми атақ

Д) ең жоғарғы академиялық дәреже

11. Интернатура бұл:

+А) жоғарғы медициналық оқу орындарындағы оқушыларды негізгі медициналық білім шеңберінде дайындау түрі

Б) интернаттық ұйымдар

В) ғылыми және педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Г) әскери оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

Д) гуманитарлық оқу орындарында ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау түрі

12. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бекітілді:

+А) 2010

Б) 2009

В) 2008

Г) 2011

Д) 2012

13. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығаруға себеп болған:

+А) ҚР-сы президентінің қаулысы

Б) ҚР-сы Денсаулық сақтау Министрінің бұйрығы

В) ҚазҰМУ-нің Ректорының бұйрығы

Г) Әлеуметтік Сақтау Министрінің бұйрығы

Д) Облыс әкімдерінің қаулысы

14.  «Саламатты Қазақстан» бағдарламасын шығарған Мемлекеттік орган:

+А) ҚР Денсаулық ссақтау Министрлігі

Б) ҚазҰМУ-нің ректораты

В) ҚР Парламенті

Г) Әлеуметтік сақтау министрлігі

Д) Облыстар әкімшілігі

15. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша өмір жас ұзақтығы 2013 жылға төмендегідейді құрайды деп күтілуде:

+А) 69,5 жас

Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

16. «Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бойынша 2015 жылға қарай адам жасы ұзарады:

А) 69,5 жас

+Б) 70 жас

В) 68 жас

Г) 71 жас

Д) 72 жас

17. 2013-жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

А) 27

+Б) 28,1

В) 24,5

Г) 25

Д) 30

18. 2015 жылға қарай 100 мың адамға санағанда аналар өлімінің азаюы төмендегідей:

+А) 24,5

Б) 28,1

В) 25

Г) 27

Д) 30

Аударған:    аға оқытушы   Қосманбетов Т.С.


1. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук Київ 2003 Дисертацією
2. нибудь другое не всем известное Утром 23 мая 1527 года в стенах Старого дворца Палаццо Веккио впервые после.html
3. ТЕМА План Безстрокові трудові договори
4. Профессия пищевого технолога
5. КРИЗИ ВІДХОДІВ І
6. з курсу ldquo;ПОЛІТОЛОГІЯrdquo; для студентів гуманітарних спеціальностей
7. Государственное регулирование развития экономики это воздействие государства на деятельность хозяйст
8. Судебные органы власти Украины
9. Неофрейдизм
10. тематикой шахматами торговлей фьючерсами и вышиванием гладью
11. тематического контроля как со стороны государства так и самих бюджетных учреждений ~ получателей этих сред
12. Бикор Тучково 6 6 0 0 93 16 77
13. Тема 5 Базовые стратегии коммерческой деятельности Особенности достоинства и недостатки базовых стра
14. Контрольная работа по дисциплине Финансовый менеджмент Вариант 4 Исполнит
15. Ке'істікте жазы'ты' шексіз
16. 1 Организация условий и охраны труда в землеустроительных организациях В соответствии с Трудовым кодексом
17. Тема 711 Познавательные психические процессы Семинар 8
18. С. 111129 ПОНЯТИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА Интеллект больше чем какоелибо другое понятие в психологии ок.html
19. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Экономическая оценка инвестиций
20. Действия населения при стихийных бедствиях опасных природных явлениях- факторы опасности, оповещения, действие населения- при