Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

~арсы ж~не о~и~аларды~ ы~тималды~тарыны~ ~осындысы те~- Екі т~уелсіз о~и~аларды~ к~бейтіндісіні~ ы

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Ақиқат оқиғаның ықтималдығы тең:

A) 1

Мүмкін емес оқиғаның ықтималдығы тең:

A) 0

Оқиғаның ықтималдығы тең болуы мүмкін:

A) [0,1] кесіндідегі кез келген санға

Екі үйлесімсіз А және В оқиғаларының қосындысының ықтималдығы тең:

A) P(A+B)=P(A)+P(B)

Қарама-қарсы  ( және) оқиғалардың ықтималдықтарының қосындысы тең:

A)

Екі тәуелсіз оқиғалардың көбейтіндісінің ықтималдығы тең:

A)

Екі тәуелді оқиғалардың көбейтіндісінің ықтималдығы тең:

A)

Екі үйлесімді оқиғалардың қосындысының ықтималдығы тең:

A)

Толық ықтималдықтың формуласын көрсет

A)

Бернулли формуласын көрсет (мұндағы - оқиғасының бір тәжірибеде орындалу, ал  сол тәжірибеде орындалмау ықтималдықтары)

A)

Тұрақты шаманың математикалық күтімі тең:

A) M(С)=С

Тұрақты шаманың дисперсиясы тең

A) Д(С)=0

Үзіліссіз кездейсоқ шаманың (а,в) аралығына түсу ықтималдығы интегралдық функция арқылы мына формуламен есептелінеді

A)

Қалыпты үлестіру заңдылықтың дифференциалдық функциясы мына түрде болады

A)

Кездейсоқ шаманың (а,в) аралығына түсу ықтималдығы дифференциалдық функция арқылы мына формуламен есептелінеді

A)

Кездейсоқ шамамен тұрақты шаманың көбейтіндісінің дисперсиясы тең:

A)

Дүкенге кірген сатып алушы -ге тең ықтималдықпен зат сатып алады. Төрт адамның екеуі зат сатып алу ықтималдығын тап.

A)

Студент емтиханның 25 сұрағының  20-сын біледі. Оның емтихан алушының бір сұрағына жауап беру ықтималдығын табыңыз.

A) 0,8

1,2,3,4,5,6 сандарынан  осы сандар қайталанбайтын етіп,  қанша алты орынды сан құруға болады?

A) 720

4 карточкалардың әр қайсысына Б, Е, Н, О әріптері жазылған. Осы карточкаларды араластырып, кездейсоқ бір қатарға  (бірінен кейін бірін) орналастырғанда «небо» деген сөздің жазылу ықтималдығын тап

A) 1/24

Ойын сүйегін бір рет лақтырғанда оның жоғарғы жағына тақ сандардың түсу ықтималдығын тап

A) 1/2

Жәшіктегі бірдей 50 деталдың 5-і боялған. Кез келген детал алынды. Алынған деталдың боялған болу ықтималдығын табыңыз

A) 0,1

Студенттің математикадан емтихан тапсыру ықтималдығы 0,5-ке, ал шет тілден емтихан тапсыру ықтималдығы - 0,6-ға тең. Оның ең кемінде бір емтихан тапсыру ықтималдығы неге тең?

A) 0,8

Атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,7 болса, онда екі рет атқанда кем дегенде бір рет тигізу ықтималдығын табыңыз.

A) 0,91

Атқыштың нысанаға тигізу ықтималдығы 0,7-ге тең. Оның нысанаға атқан екі оғының екеуінің де нысанаға тию ықтималдығын тап

A) 0,49

Студент 30 емтихан билеттерінің 18-ін жақсы оқып біліп алған. Ол кездейсоқ бір билетті алғанда оған жақсы біліп алған билеттің түсу ықтималдығы неге тең?

A) 3/5

Тиынды екі рет лақтырғанда ең болмағанда бір рет «етаңба» жағының түсу ықтималдығын тап

A) 3/4

Кітап полкасына 4 томдық кітап кездейсоқ қойылған. Олардың номірлерінің солдан оңға қарай өсу ретімен қойылғандығының ықтималдығын тап.

A)

Жәшікте 4 ақ және 8 қызыл шарлар бар. Жәшіктен кездейсоқ алынған шардың қызыл шар болу ықтималдығын тап

A) 2/3

Ойын сүйегі лақтырылды. Жұп ұпайлар түсу ықтималдығын табыңыз.

A)

Екі  тиынды қатарынан лақтырғанда екеуінде де «елтаңба» жағының түсу ықтималдығы неге тең?

A) 1/4

Дисперсияны есептеу формуласын табыңыз

A)

Жәшікте 5 ақ, 4 жасыл және 3 қызыл шарлар бар. Жәшіктен кездейсоқ алынған шардың боялған шар болу ықтималдығын тап

A) 7/12

Ойын сүйегін лақтырғанда оның жоғарғы жағына түскен санның 3-ке еселі болу ықтималдығын тап

A) 1/3

36 карталы колодадан кездейсоқ алынған карта «тұз» болу ықтималдығы неге тең?

A) 1/9

Топтағы 15 студенттің 10-ы спортшы. Кез-келген шақырылған бір студенттің  спортшы екендіігінің ықтималдығын табыңыз.

A)

Егер ,  болса, онда дискретті кездейсоқ шама Х-тің дисперсиясы -ті табыңыз.

A) 21

Нысана екі түрлі қарумен атылды. Бірінші қарудың нысананы жою ықтималдығы 0,8, ал екіншісінікі 0,7. Екі қарудың да нысанаға тиіп, оны жою ықтималдығын тап.

A) 0,56

Х  кездейсоқ шама биномдық үлестіру заңымен беріліп, параметрлері  және  болса, онда оның санды сипаттамалары  М(Х) және Д(Х) тең:

A)

Х кездейсоқ шаманың үлестіру заңдылығы: . Математикалық күтімін М(Х) тап

A)

Әрбір 10 лоторея билетінің 2-еуі ұтысты. Кездейсоқ сатып алынған 5 билеттің 2-еуі ұтысты билет болу ықтималдығын тап

A)

кездейсоқ шаманың математикалық күтімін тап, егер  және  болса:

A)  

кездейсоқ шаманың математикалық күтімін тап, егер  және  болса:

A)

Интегралдық функция арқылы берілген Х кездейсоқ шамасының математикалық күтімін тап

A)

Қалыпты  үлестіру заңдылығымен берілген  Х кездейсоқ шаманың дифференциалдық функциясы .  Кездейсоқ шаманың санды сипаттамалары  М(Х) және Д(Х) тең

A) 

Х-кездейсоқ шаманың дисперсиясы D(X)=5.  кездейсоқ шаманың дисперсиясын тап

A)  

Дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін көрсетіңіз

A)

Қалыпты үлестіріммен берілген кездейсоқ шаманың берілген интервалдан мән қабылдауының ықтималдығын есептейтін формуласын көрсетіңіз:

A)

Карточкаларға жазылған М, Т, Р, О, Ш. әріптерін араластырып, кездейсоқ бір қатарға қойғанда «Шторм» деген сөздің шығу ықтималдығын табыңыз.

A) 1/120

Бейес формуласын көрсет

A)

Ықтималдықтың бірқалыпты үлестірім заңының дифференциалдық функциясын көрсет

A)

кесіндісінен мәндер қабылдайтын үзіліссіз кездейсоқ шаматің математикалық күтімі мына формула арқылы табылады

A)

Математикалық күтімнің қасиеттерінің бірін көрсет

A)

Өзара тәуелсіз кездейсоқ екі шаманың көбейтіндісінің математикалық күтімі неге тең?

A)

Өзара тәуелсіз кездейсоқ екі шаманың қосындысының дисперсиясы мына теңдікпен анықталады

A)

Өзара тәуелсіз кездейсоқ екі шаманың айырымының дисперсиясы мына теңдікпен анықталады

A)

кездейсоқ шамасының квадраттық ауытқуы мына формуламен анықталады

A)

кездейсоқ шамасының интегралдық функциясы қалай анықталады?

A)

үзіліссіз кездейсоқ шамасының дисперсиясы  қай теңдікпен анықталады?

A)

элементтен жасалған алмастырулар саны  қай формуламен есептелінеді?

A)

элементтен дан жасалған алмастырулар саны  қай формуламен есептелінеді?

A)

элементтен дан жасалған теру  қалай есептелінеді?

A)

Лапластың локальдық формуласын көрсет

A)

Үзіліссіз кездейсоқ шама тің математикалық күтімі мына формула арқылы табылады:

A)

Әртүрлі үш (бірінші, екінші, үшінші) бәйгені қанша әдіспен 7 адамға беруге болады?

A) 210

Екі әртүрлі санаторийдің жолдамасын қанша әдіспен 6 адамға бөліп беруге болады?

A) 30

Кітап сөресіне  4 кітапты қанша әдіспен орналастыруға болады?

A) 24

7 адамнан құрамы 3 адамнан тұратын комиссияны қанша әдіспен құруға болады?

A) 35

Зат сатып алушы 5 адамды кассаның кезегіне қанша әдіспен тұрғызуға болады?

A) 120

Абонент телефон нөмірлерін тергенде соңғы екі цифрын ұмытып қалған, бірақ  екі цифрдың әртірлі екендігі есінде. Абонент телефон соққанда цифрларды дұрыс теру ықтималдығын тап.

A)

Қапшықта бірдей 5 кубик бар. Әр кубиктің жақтарында о,п,р,с,т әріпиері жазылған. Кубиктерді бір-бірлеп  қатарынан тізгенде  «спорт» сөзінің шығу ыөтималдығын тап

A)

Кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндері берілген: . Сонымен қатар алғашқы екі мәндерінің ықтималдықтары белгілі.  мәнінің ықтималдығын табу керек.

A) 0,45

кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген:

  3      5       2

   0,1   0,6    0,3

Осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңыз

A) 3,9

кездейсоқ шамасы келесі үлестірім заңымен берілген:

Осы кездейсоқ шаманың дисперсиясын тап.

A) 0,49

Қобдишада  5 ақ және 4 қара шар бар. Кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың ақ болу ықтималдығын тап.

A)

Қобдишада  5 ақ және 4 қара шар бар. Кездейсоқ бір шар алынды. Алынған шардың қара болу ықтималдығын тап.

A)

Қобдишада  5 ақ және 4 қара шар бар. Кездейсоқ екі шар алынды. Алынған шарлардың екеуі де  ақ болу ықтималдығын тап.

A)

Қобдишада  5 ақ және 4 қара шар бар. Кездейсоқ екі шар алынды. Алынған шарлардың екеуі де  қара болу ықтималдығын тап.

A)

Жақын уақытта жеңіл машинаның жол апатына ұшырамау ықтималдығы 0,91. Сақтандыру компаниясы  бір жылға екі жеңіл машинаны сақтандырған. Екеуінің де жол апатына ұшырау ықтималдығын табыңыз.

A) 0,0081   

Әрбір Ө, Н, Ж, Е, Д, У  әріптері бөлек карталарға жазылған. Содан кейін карталар араластырылып, кез-келген ретпен бір қатарға орналастырылған. Сонда «ЖӨНДЕУ» сөзінің пайда болу ықтималдығы қандай?

A)

Жақын уақытта жеңіл машинаның жол апатына ұшырамау ықтималдығы 0,91. Сақтандыру компаниясы  бір жылға екі жеңіл машинаны сақтандырған. Тек біреуінің  жол апатына ұшырау ықтималдығын табыңыз.

A) 0,1638   

оқиғалары тәуелсіз болсын. Осы оқиғалардың ең болмағанда біреуінің (А оқиғасы) пайда болу ықтималдығы мына формуламен анықталады:

A)

– оқиғасының ықтималдығы  теңдікпен анықталады. –қалай анықталады?

A)  – тәжірибедегі   - оқиғасының пайда болуына қолайлы элементар оқиғалар саны

-1

2

3

0,1

0,3

дискреттік шама: - тің үлестірім заңы болуы үшін  тең:

А)  

- кездейсоқ шамасының    тең делік, онда

A) 12

делік. Лапластың локальдық формуласын белгілеңдер?

А)

- Лаплас функциясы делік. Егер ,  болса, онда Лаплас формуласын  белгілеңдер.

А)

- теңдікпен анықталатын үлестірімді белгілеңдер   

А) биномдық үлестірім

Екі ойын тасы тасталынды, шыққан ұпайлардың қосындысы 6-ға тең екендігінің ықтималдығын табыңдар

А) 5/36

- оқиғалар толық топты оқиғаларын құрады және . Онда  тең:

A) 0,5

Үш баскетболшы корзинаға бір-бірден доп лақтырды. Бірінші баскетболшының корзинаға доп түсүру ықтималдығы 0,9, екіншісінікі – 0,8, үшіншісінікі -0,7. Тек бір баскетболшының корзинаға доп түсіруінің ықтималдығы қандай?

А) 0,092

- кездейсоқ шамасы келесі интегралдық функциясымен

берілген.  - кездейсоқ шама  интервалда мән қабылдауының ықтималдығын табыңдар?

А) 0,5

- кездейсоқ шамасы келесі интегралдық  

функциясымен берілген. - кездейсоқ шама  интервалда мән қабылдауының ықтималдығын табыңдар?

А) 0,4

- кездейсоқ шамасының  - тығыздығы берілген.

болған кездегі - интегралдық функцияны табыңдар?

А)  

Мерген нысананы үш рет атады. Мергеннің нысанаға тигізу ықтималдығы сәйкесінше 0,4; 0,5; 0,7.  Мерген нысананы үш рет атқанда, оған тек бір рет тигізу ықтималдығын табыңыз

А) 0,36

Мерген нысананы үш рет атады. Мергеннің нысанаға тигізу ықтималдығы сәйкесінше 0,4; 0,5; 0,7.  Мерген нысананы үш рет атқанда, ең болмағанда бір рет тигізу ықтималдығын табыңыз

А) 0,91  

Студенттер тобында 15 қыз және 10 жігіт бар. Кездейсоқ (жребиймен) бір адам алынды.Алынған адам жігіт болу ықтималдығын табыңыз.

A)

Студенттер тобында 15 қыз және 10 жігіт бар. Кездейсоқ (жребиймен) бір адам алынды.Алынған адам қыз болу ықтималдығын табыңыз.

A)  

Студенттің бірінші, екінші және үшінші пәннен емтихан тапсыру ықтималдығы сәйкесінше 0,6; 0,7; 0,75. Студент барлық  емтиханды құламай тапсыру ықтималдығын табыңыз.

А) 0,315  

Қобдишада 8 шар бар оның 3-і ақ және 5-і қара. Ақ шардың пайда болуына қолайлы шарлар санын көрсетіңіз

А) 3

Үш тәуелсіз оқиғалардың  пайда болу ықтималдықтары сәйкесінше .Үш оқиғаның бірге пайда болу ықтималдығын табу керек.

А)  

Үш тәуелсіз оқиғалардың  пайда болу ықтималдықтары сәйкесінше . Тек екеуінің  пайда болу ықтималдығын табу керек.

А)  

Үш тәуелсіз оқиғалардың  пайда болу ықтималдықтары сәйкесінше . Тек біреуінің  пайда болу ықтималдығын табу керек.

А)

Үш тәуелсіз оқиғалардың  пайда болу ықтималдықтары сәйкесінше . Ең болмағанда  біреуінің  пайда болу ықтималдығын табу керек.

А)

Үш тәуелсіз оқиғалардың  пайда болу ықтималдықтары сәйкесінше . Үшеуінің де   пайда болмау ықтималдығын табу керек.

А)

Екі ойын сүйегі лақтырылды. Түскен ұпайлардың қосындысы 7-ге тең болу оқиғасының ықтималдығын табыңыз.

А) 1/6     

Үлестіру заңы

xi

3

4

5

pi

0,2

0,4

0,4

арқылы берілген дискретті кездейсоқ шама Х тің математикалық күтімін табыңыз:

A) 4,2

Биномдық заңмен үлестірілген кездейсоқ шамасының математикалық күтімі мына теңдікпен анықталады:

A)

Биномдық заңмен үлестірілген кездейсоқ шамасының дисперсиясы мына теңдікпен анықталады:

A)

кездейсоқ шаманың математикалық күтімін тап, егер  және  болса:

A)

Екі жәшікке бөлшектер салынған. Бірінші жәшікте 10 (оның 3 стандартты), ал екіншісінде 15 (оның 6 стандартты) бөлшек бар. Әр жәшіктен бір-бірден кезкелген бөлшек алынды. Алынған екі бөлшектің де стандартты болуының ықтималдығын тап.

A) 0,12

Әрқайсысында 10  бөлшектен салынған үш жәшік бар. Бірінші жәшікте 8  стандартты,  екінші жәшікте  7 стандартты, ал үшінші жәшікте 9   стандартты бөлшектер бар. Әр жәшіктен бір-бірден кезкелген бөлшек алынды. Алынған үш бөлшектің де стандартты болуының ықтималдығын тап.

A) 0,504

Қарбыздың 80% піскен Төрт қарбыз кездейсоқ алынды. Соның үшеуінінің піскен екендігінің ықтималдығын табыңыз.

A) 0,4096

Қобдишадағы 12 қасықтың 6-сы күміс. Араластырып жіберіп алынған кез-келген қасықтың күміс қасық екендігінің ықтималдығын табыңыз

A)  

Нысанаға тигізу ықтималдығы 0,8. Нысанаға тигізе алмау ықтималдығын табыңыз.

A) 0,2

Жақын уақытта жеңіл машинаның жол апатына ұшырамау ықтималдығы 0,91. Сақтандыру компаниясы  бір жылға екі жеңіл машинаны сақтандырған. Екеуінің де жол апатына ұшырамау ықтималдығын табыңыз.

A) 0,8281

Жақын уақытта жеңіл машинаның жол апатына ұшырамау ықтималдығы 0,91. Сақтандыру компаниясы  бір жылға екі жеңіл машинаны сақтандырған. Ең болмағанда біреуінің  жол апатына ұшырау ықтималдығын табыңыз.

A) 0,1719

-- кездейсоқ шаманың үлестірім тығыздығы болсын делік.  - кездейсоқ шама  интервалда мән қабылдау ықтималдығы тең:

A)

-- кездейсоқ шаманың интегралдық үлестірім функциясы делік. Онда  кездейсоқ шама - интервалда мән қабылдау ықтималдығын табыңыз:

A)

– кездейсоқ шаманың - үлестірім тығыздығы берілген. - математикалық үмітті табыңдар?

 

A) 2,25

Егер   үзіліссіз кездейсоқ шамасының ықтималдық тығыздығы

теңдігімен анықталған анықталатын үлестірімді белгілеңдер   

А) көрсеткішті үлестірім

- теңдікпен анықталатын үлестірімді белгілеңдер   

А) биномиалдық үлестірім

Көрсеткішті заңмен  үлестірілген кездейсоқ шама үшін:

A)

Көрсеткішті заңмен  үлестірілген кездейсоқ шама үшін:

A)

Екі ойын тасы тасталынды, шыққан ұпайлардың қосындысы 6-ға тең болу ықтималдығын табыңдар?

А) 5/36

«Ромб»- сөзінің әріптерінен неше үш әріптік «өрнектер» құрастыруға болады?

А) 24

Бірінші мергеннің нысананы дәл тигізу ықтималдығы 0,7-ге тең, ал екінші мерген үшін бұл ықтималдық – 0,6. Бірінші мерген бір атты, екінші мерген екі рет атты. Нысанаға оқ тимеген болу  ықтималдығын есептеңдер?

А) 0,048

Неше амалмен төрт кітапты сүреде орындарын алмастырып қоюға болады?

A) 24

Неше амалмен бес адам кассаның кезегіне  тұра алады?

A) 120

Құрамы 20, 30 және 50 дана болатын радиолампа жиындары бар. Радиолампалардың қажетті уақыт істен шықпау ықтималдықтары сәйкес 0,7; 0,8 және 0,9-ға тең. Кездейсоқ түрде алынған радиолампаның қажетті уақытта істен шықпау ықтималдығы нешеге тең?

A) 0,83

Ыдыста 30 шар, олардың 10-қызыл, 5-көк және 15 боялмаған. Алынған шар боялған түсті екенінің ықтималдығы нешеге тең?

A) 1/2

Үш ойын тасы тасталынды. Шыққан ұпайлар бірдей сандар болу ықтималдығын табыңдар

A) 1/36

Ыдыста 4 ақ және 2 қара шар бар. Кездейсоқ түрде 2 шар алынды. Алынған шарлар әртүрлі екен оқиғаның ықтималдығын табыңдар?

A) 8/15

Екі тиын тасталынған кезде екеуінде де «Елтаңба» пайда болу  ықтималдығын табыңдар?

A) 1/4

Жұмыскерде 3-конустық және 7-эллиптикалық валиктер бар. Жұмыскер кездейсоқ түрде бір валик алып, содан кейін екінші валик алды. Бірінші алынған валик - конустық, ал екінші эллиптикалық болу ықтималдығын табыңдар?

A) 7/30

Мерген бір атқанда нысанаға дәл тигізу ықтималдығы 0,9 тең. Мерген үш рет атты. Нысанаға үш оқ тигенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 0,729

Бірінші мергеннің нысананы дәл тигізу ықтималдығы 0,8; ал екінші мерген үшін 0,6. Нысанаға бір оқ тигенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 0,44

Тиын бес рет тасталынды. «Елтаңба» екі рет түскенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 5/16

Тиын бес рет тасталынды. «Елтаңба» төрт рет түскенінің ықтималдығын батыңдар?

A) 5/32

Кездейсоқ шама тек  мәндерді қабылдайды да  .

- ықтималдықты табыңдар?

A) 0,55

3

5

2

0,2

0,5

0,3

- үлестірім заңымен берілген - кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңдар?

A)

Әр 30 тәуелсіз тәжірибеде  - оқиғаның орындалу ықтималдығы 0,4 тең. математикалық үмітті табыңдар?

A)

1

2

3

0,2

0,5

0,3

- үлестірім заңымен берілген  - кездейсоқ шаманың дисперсиясын табыңдар?

A)

Әр он тәуелсіз тәжірибеде оқиғаның орындалу ықтималдығы 0,4 тең. -осы тәжірибелерде орындалу нәтижелерін білдіретін кездейсоқ шама. Кездейсоқ шаманың дисперсиясын табыңдар?

A)

Қобдишада 10 ақ 8 қызыл түйме бар. Кездейсоқ алынған 5 түйменің 3 ақ болу ықтималдығын тап

A) 20/51

Он шардың 5 ақ, 3 қызыл, 2 көк. Алынған 3 шардың әртүрлі түсті болу ықтималдығын тап

A) 0,25

Оқу тобында 12-студент, олардың 8-і озат оқушы. Кездейсоқ түрде 9студент таңдалынды. Таңдалынған студенттер арасында бес озат студент бар болуының ықтималдығын табыңдар?

A) 14/55

Қорапта 5 бұйымның 3 боялған. Кездейсоқ түрде екі бұйым алынды. Алынған бұйымдардың 1 боялған екенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 0,6

Бұйымдар сапасын тексеру бөлімінде тексерілген 100 кітап арасынан 5 кітап жарамсыз екені анықталды. Жарамсыз кітаптар болып шығуының салыстырмалы жиілігін табыңдар?

A) 0,05

Нысанаға 20 рет оқ атылып 18-рет дәл тигені анықталды. Нысанаға дәл тиген оқтардың салыстырмалы жиілігін табыңдар?

A) 0,9

Екі мерген нысананы дәлдеп атуда. Нысананы дәл тигізу ықтималдығы бірінші мерген үшін-0,7, ал екінші мерген үшін – 0,8. Екеуі де атқанда нысанаға тек бір оқ дәл тигенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 0,38

Тиын төрт рет тасталынды. «Елтаңба» 3-рет түскенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 1/4

Студент 25 сұрақтың 20-сын біледі. Студент қойылған үш сұраққа дұрыс жауап бергенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 57/115

- кездейсоқ шамасының  тең, онда

A) 15

12-спортшылар арасында 5-спорт мастері бар. Кездейсоқ түрде 3-спортшы таңдалынды. Таңдалынған спортшылардың барлығы спорт мастерлері екенінің ықтималдығын табыңдар?

A) 1/22

Үш бірдей ыдыстардың біріншісінде 4 ақ және 6 қара шар бар, екіншісінде тек ақ шарлар, ал үшіншісінде тек қара шарлар. Кездейсоқ түрде ыдыстардың біреуі таңдалынып, оның ішінен кездейсоқ түрде бір шар алынды. Алынған шар қара екенінің ықтималдығы нешеге тең?

A) 8/15

- үлестірім заңымен берілген - дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңдар?

A)

6

3

1

0,3

0,5

0,2

- үлестірім заңымен берілген - кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табыңдар?

A) 3,5

, - болған кезде  кездейсоқ шамасының математикалық үмітін табыңдар?

A) 12

- кездейсоқ шамасының  тең, онда

A) 1

- кездейсоқ шамасының  тең, онда

A) 6

- кездейсоқ шамасының тең делік, онда

A) 3

- кездейсоқ шамасының  тең делік, онда

A) 8

Қалыпты түрде үлестірілген - кездейсоқ шамасының тығыздығы  делік. Математикалық күтімі  тең:

A) 4

Қалыпты түрде үлестірілген - кездейсоқ шамасының тығыздығы  делік.  Дисперсия  тең:  

A) 9

Қалыпты түрде үлестірілген - кездейсоқ шамасының тығыздығы  делік. Орта квадраттық ауытқуы  тең:  

A) 5

- оқиғалардың толық тобын құрайды және . Онда  тең:

A) 0,3

Қоймада әйнектен жасалған бұйымдар 30 жәшікте орналасқан. Кездейсоқ түрде алынған жәшіктің бұйымдары бүтін екен ықтималдығы 0,9 тең. Бұйымдары бүтін болатын жәшіктерінің ықтимал санын табыңдар?

А)    

Бір атқанда нысанаға оқтың дәл тигізу ықтималдығы 0,85. Мерген 25 рет атты. Нысанаға дәл тиген оқтардың ықтимал санын табыңдар?

А)    

- дискретті кездейсоқ шама келесі үлестірім кестесімен берілген:

1

2

3

4

5

0,1

0,15

0,2

0,35

0,2

- болған кездегі  - интегралдық үлестірім функциясын табыңдар?

А) 0,45

- кездейсоқ шама келесі интегралдық функциясы мен  берілген.  - кездейсоқ шама  интервалда мән қабылдауының ықтималдығын табыңдар?

А) 0,5

- кездейсоқ шама келесі интегралдық   функциясымен берілген.    - кездейсоқ шама  интервалда мән қабылдауының ықтималдығын табыңдар?

А) 0,4

- кездейсоқ шамасының  - тығыздығы берілген.

болған кездегі - интегралдық функцияны табыңдар?

А)  

Бас тізімнен көлемі  болатын таңдама алынған:

Варианты  

1

3

6

26

Жиілікті

8

40

10

2

Таңдама ортасын табыңдар:

А) 4

«колокол» сөзінен қанша әртүрлі алмастыру жасауға болады?

A) 210

Студенттік топта 14 қыз және 6 жігіт бар. Әртүрлі тапсырмаларды орындау үшін топтан не екі қызды, не екі жігітті қанша тәсілмен таңдап алуға болады?

A) 212

Вазада 9 қызыл және 7 сары гвоздика гүлдері бар. Осы гүлдерден 3 гвоздиканы қанша тәсілмен алуға болады?

A) 560

Вазада 9 қызыл және 7 сары гвоздика гүлдері бар. Осы гүлдерден бірдей түсті 6 гвоздиканы қанша тәсілмен алуға болады?

A) 91

Вазада 9 қызыл және 7 сары гвоздика гүлдері бар. Осы гүлдерден 4 қызыл және 3 сары гвоздикаларды қанша тәсілмен алуға болады?

A) 4410

100 лотерея билетінің бесеуі ұтысты. Кездейсоқ алынған екі билеттің ұтысты болу ықтималдығын табу керек.

A)

Белгілі қасиеттерімен бірігетін барлық қарастырылып отырған объектілер жиынын қалай атаймыз?

A) бас жиынтық

Бас жиынтықтан кездейсоқ таңдап  алынған объектілер қалай аталады?

A)  таңдама

Егер варианталар өсу ретімен жазылса, онда олар қалай аталады?

A)  вариациялық қатар

Салыстырмалы жиіліктің формуласын көрсет

A)  

Варианталар мен олардың жиіліктерінің немесе салыстырмалы жиіліктерінің арасындағы сәйкестік қалай аталады?

A)  статистикалық үлестірім

Таңдамалық орташа      келесі теңдіктердің қайсысымен анықталады?

A)  

Таңдамалық дисперсия  келесі теңдіктердің қайсысымен анықталады?

A)

Таңдамалық орташа квадраттық ауытқу мына формуламен анықталады:

A)

3 студентті 6 орынға қанша әдіспен отырғызуға болады?

A) 120

25 орынға 4 студентті қанша әдіспен отырғызуға болады?

A) 303600

Бірдей бес карточкаға ы,а,ң,ғ,ш әріптері жазылған. Карточкалар араластырылып, кездейсоқ бір қатарға жайылған. Сонда «шаңғы» сөзінің шығу ықтималдығын табу керек.

A)

Теңгені 4 рет лақтырғанда елтаңба  пайда болатын кездейсоқ шамасының үлестірім заңын жазу керек

A)   4    3    2    1    0

               

кездейсоқ шамасы дифференциалдық функция арқылы берілген

Кездейсоқ шаманың  аралығынан мән қабылдау ықтималдығын табу керек.

A) 0,75

кездейсоқ шамасының интегралдық функциясы

.

Кездейсоқ шаманың  аралығынан мән қабылдау ықтималдығын табу керек.

A)

кездейсоқ шамасының интегралдық функциясы

Осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табу керек.

A)

кездейсоқ шамасы мына дифференциалдық  функция арқылы берілген

Осы кездейсоқ шаманың математикалық күтімін табу керек.

A)

20 рет бақылаудың нәтижесінде бас жиынтық белгісі мына кестеде келтірілген:

Бақылау мәндері:       2    6    10    12    14

Жиілігі:                       1    5     7      3      4

Таңдаманың статистикалық үлестірімін тап

A)

Төмендегі кесте бойынша таңдаманың статистикалық үлестірімін тап

Варианта     1    3     5     7   8   10

Жиілік          1    1     2     3   2    1

 

A)

Көлемі  бас жиынтықтан таңдама алынған

Варианта         2      5      7     10

Жиілік            16     12     8     14

Бас орташаның  жылжымаған бағасын табу керек

A) 5,76

Таңдама мына кестемен берілген:

Варианта         2      4      5     6

Жиілік            8      9     10     3

Таңдамалық дисперсияны табу керек

A) 1,8

Таңдама мына үлестірім кестесімен берілген:

Варианта         1       2        3       4

Жиілік            20      15      10      5

Таңдамалық дисперсияны табу керек

A) 1

Төменгі үлестірім кестесі бойынша таңдамалық дисперсияны табу керек

Варианта         1        2       3       4

Жиілік              20      15      10      5

A) 1

Бас жиынтықтан көлемі  таңдама алынған

Варианта          1        3       6       26

Жиілік               8      40     10       2

Бас орташаның жылжымаған бағасын табу керек

A) 4

Жәшіктегі 10 тетіктің 7-уі боялған. Құрастырушы кез келген 2 тетік алды. Алынған тетіктердің боялған болу ықтималдықтарын табу керек

A)

Бірінші студент емтиханда болатын 25 сұрақтың  20-ын біледі, ал екінші студент  15-ін біледі. Әр студентке бір-бірден сұрақ қойылды. Тек бір студенттің дұрыс жауап беру ықтималдығын табыңыз.

A) 0,44

Бірінші студент емтиханда болатын 25 сұрақтың  20-ын біледі, ал екінші студент  15-ін біледі. Әр студентке бір-бірден сұрақ қойылды. Тек бірінші студенттің дұрыс жауап беру ықтималдығын табыңыз.

A) 0,32

Бірінші студент емтиханда болатын 25 сұрақтың  20-ын біледі, ал екінші студент  15-ін біледі. Әр студентке бір-бірден сұрақ қойылды. Ең болмағанда бір студенттің дұрыс жауап беру ықтималдығын табыңыз.

A) 0,92

Бірінші студент емтиханда болатын 25 сұрақтың  20-ын біледі, ал екінші студент  15-ін біледі. Әр студентке бір-бірден сұрақ қойылды. Екі студенттің де дұрыс жауап бермеу ықтималдығын табыңыз.

A) 0,08

PAGE  1


Диплом на заказ


1. Судимость
2. Microsoft Publisher- основные характеристики и возможности
3. Реферат- Растровий відбиток
4. цилиндра 2 группировки трубочек в центриоле 9 30 в ресничках и жгутиках 9 2 2
5. пуска под насыпями дорог небольших постоянных или периодически действующих водотоков
6. тема вас заинтересовала Вопервых личность ~ лицо экрана
7. А судин ситовидних трубок деревних волокон трахеїд; Б деревних волокон клітин супутниць судин; В дер
8. 41 реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
9. Мотивація робітників в сучасних умовах
10. ТЕМА ЗАНЯТИЯ- ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ЛЕЙКОЗЫ Место проведения- учебная комната палаты Количество часов- 5
11. Историческое развитие языков в разные исторические эпохи Язык как средство человеческого общения.html
12. О тенденциях занятости в переходной российской экономике
13. Гендерные проблемы современной философии
14. АРАПОВА Закон спроса
15. Блокада Ленинграда
16. Мы надеемся что Ваш богатый опыт экспертное мнение и знание многих аспектов этого вопроса помогут нашим
17. Лечение пароксизмальной формы фибрилляции предсердий- ПФФП-
18. Определение в планируемом периоде количества ТО и КР Симанович Утверд
19. Философия Древнего Востока
20. модуль напруженості електричного поля всередині кулі та зовні як функцію відстані від її центру