Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

20 року слідчий посада найменування органу ініціали

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


PAGE  2

ПРОТОКОЛ

тимчасового вилучення майна

Місто (сел.)________________                                   «___»________20 ___ року

____________________________________________________________________

(слідчий, посада, найменування органу, ініціали, прізвище)

у період часу з «___» год. «___» хв. до «___» год. «___» хв., у приміщенні (на території) ________________________________________________________

____________________________________________________________________,

(місце тимчасового вилучення майна або його передачі)

керуючись ст. ст. 103-107, ст. 167-168 КПК України у присутності осіб, яким роз’яснені вимоги ч. 3 ст. 66 КПК України про їх обов’язок не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії: ____________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(їх прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження та місце проживання, підпис)

яким заздалегідь повідомлено про застосування технічних засобів фіксації, умови та порядок їх використання: _____________________________________

(характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, які застосовуються

___________________________________________________________________

при проведенні цієї процесуальної дії, підписи осіб)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

тимчасово вилучив майно:

____________________________________________________________________

(особа, у якої вилучається, або яка передає вилучене майно, послідовність дій, отримані в результаті

___________________________________________________________________

процесуальної дії відомості, виявлені та/або надані речі і документи та спосіб їх ідентифікації)

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

З протоколом ознайомлені: ______________________________________

____________________________________________________________________

(спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвище, ініціали, підпис)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

У зв’язку з тим, що особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії __________________________________, відмовилася підписати протокол, їй надано право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання: ____________________________________________________________________

(пояснення, підпис)

____________________________________________________________________.

Факт надання (або відмови від надання) письмових пояснень особи щодо причин відмови підписати протокол засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - понятих: ___________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

У зв’язку з тим, що особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою: _____________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

Особа, у якої

тимчасово вилучено майно: ______________________________________

                 (прізвище, ініціали, підпис)

Поняті:    _________________________________________

               (прізвище, ініціали, підпис)

  _________________________________________

               (прізвище, ініціали, підпис)

   

Протокол склав:

____________________________________________________________________ (слідчий, посада, найменування органу, підпис, прізвище, ініціали)
1. 742 048 ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ГУМАНІЗАЦІЯ ОСОБИ Спеціальність 09
2. тема других стран.html
3.  Особливості туризму як об~єкту управління
4. Народничество было прежде всего настроением жалостью к мужику
5. варианты острой сердечной недостаточности ОСН- застойная- правожелудочковая венозный застой в большом
6. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ2002Дисертацією є рукопи
7. Карл Бюхер
8. Предметы традиционной одежды и народных промыслов народов Британских островов и их современное применение
9. тема. 8. Свойства нервных центров.
10. Основные заболевания новорожденных животных
11. структурная и функциональная единица организмов всех царств живой природы
12. 8 КПК Укр. Та ст
13. Разработка базы данных на языке программирования Python
14. Региональный аспект на опыте Брянской области В
15. ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МГИМО У МИД РОССИИ ~ ЯРГУ ИМ
16. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ FROM ROMN BRITIN TO THE GLORIOUS REVOLUTION по материалу 7 семестра д
17. Zp~onem tyrystor okre~lenie to pochodzi z czs~w kiedy funkcj~ tyrystor~w pe~ni~y lmpy elektronowe ~ tyrtrony w kt~rych przewodzenie objwi~o si~ ~wieceniem zjonizownego gzu
18. ЛЕКЦИЯ 9 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЯМ ВАГОНОВ 1
19. 2014 ~ 30.6.2014 monimuotoopetus l~hiopetusp~iv~t rkisin p~iv~ll~ Koulutuksen j~rjest~j~ j koulutuspikk Mikkelin mmttikorkekoulu voin M
20. Опыт проведения деловых игр