Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

03 Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Центральна спілка споживчих товариств Укр

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


PAGE   \* MERGEFORMAT36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.03

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Центральна спілка споживчих товариств України

Хмельницький кооперативний коледж

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ЩОДЕННИК

з навчальної практики з обладнання підприємств торгівлі

та набуття навичок роботи на роздрібних торговельних підприємствах

студента___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Відділення товарознавчо-комерційне

Циклова комісія товарознавства та організації торгівлі

освітньо-кваліфікаційний  рівень молодший спеціаліст

спеціальність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність зі спеціалізацією Товарознавство в митній справі

ІІ курс,  група _______________

 

Календарний графік проходження практики

№ з/п

Назви робіт

Зміст роботи

Тижні проходження практики

Відмітки про якість виконаної роботи

1

2

3

Назва підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

Меблі та інвентар торговельних підприємств

1.

Інструктаж з охорони праці.  Торговельне немеханічне обладнання.

1. Інструктаж з охорони праці.

2.Дати характе-ристику торго-вельних меблів магазину.

3.Вивчити меблі для адміністратив-них і побутових приміщень торговельних підприємств.

2.

Вивчення торговельного інвентарю магазину.  Аналіз відповідності торговельних меблів та інвентарю наявному асортименту товарів.

1.Охарактеризува-ти торговельний інвентар магазину.

2.Зробити висно-вок щодо відпо-відності торго-вельних меблів та інвентарю нормативам технічного осна-щення магазинів.

3.Здійснити аналіз щодоефективності використання площі торговель-ного залу магази-ну.

Засоби  вимірювальної техніки

3.

Інструктаж із  правил користування вимірювальною технікою. Підбір ваг для оснащення різних типів магазинів.

 

1.   Інструктаж з охорони праці.

2.   Підбір ваг для оснащення різних типів   магазинів.

3. Охарактеризува-ти порядок проведення догляду за ваговимірюваль-ним обладнанням.

4. Вивчення видів і відповідальність працівників   торгівлі за порушення правил користування ЗВТ згідно з чинним законодавством України.

4.

Установка і регулювання ваг на робочих місцях, перевірка термінів їх клеймування.

Відпрацювання навичок зважування на вагах різних типів. Проведення догляду за ваговимірювальним обладнанням.

1.   Відпрацювання установки і регулювання ваг на робочих місцях.

2   Відпрацювання навичок зважуван-ня на вагах різних типів

3.   Порядок перевірки термінів клеймування ваговимірювального обладнання.

Реєстратори розрахункових операцій

5.

Інструктаж з охорони праці.   Характеристика різних  моделей РРО для оснащення різних типів магазинів.

1.   Інструктаж з охорони праці.

2.  Характеристика конкретних  моделей РРО.  

6.

Будова окремих моделей РРО.

1. Основні експлуатаційні характеристики окремих моделей РРО.

2. Особливості будови РРО.

3. Клавіатура окремих моделей РРО та функції клавіш у різних режимах роботи.

7.

Організація робочого місця контролера-касира. Підготовка різних моде-лей РРО до роботи.

1 Порядок організації робочого місця контролера-касира.

2. Набуття нави-чок підготов-ки РРО до роботи.

8.

Набуття навичок програмування товарів на різних моделях РРО.

1. 1.Підготовка РРО до роботи в режимі програмування товарів.

2. Параметри товарів, що програмуються на окремих моделях РРО.

3. Набути навичок програмування товарів.

9.

Набуття навичок проведення розрахунків, анулювання реєстрації та проведення покупок на різних моделях РРО.

1. 1.Особливості підготовки окремих моделей РРО при роботі в режимі продажі товарів.

2. Виконання операцій із продажу товарів на окремих моделях РРО.

3. Порядок анулювання реєстрації  покупок на окремих моделях РРО.

10.

Набуття навичок роботи контролера-касира з отримання звітів службової видачі готівки. Книга розрахункових операцій (КОРО).

1. 1.Необхідність отримання звітів та їх види.

2. 2.Відпрацювання операцій  отримання службових звітів на окремих моделях РРО.

3. Відпрацювання навичок  отримання фіскальних звітів.

4. Заповнення КОРО  та звіту про використання РРО.

11.

Виявлення найпростіших неполадок, що виникли в процесі експлуатації РРО. Проведення  розрахунків з покупцями в разі відсутності електроструму чи поломки РРО.

1. Виявлення найпростіших неполадок  при    експлуатації РРО та їх усунення.

2. 2.Проведення розрахунків з покупцями в разі відсутності електроструму чи поломки РРО.

12.

Набуття навичок догляду за РРО. Підбір моделей РРО для оснащення різних типів магазинів.

1. Набути  навички  догляду за РРО.

2.    2. Порядок підбору моделей РРО для оснащення різних типів магазинів.

13.

Торговельні автомати

Ознайомлення із торговельними автоматами, правилами їх експлуатації (екскурсія). Технічна характеристика окремих моделей торговельних автоматів.

1.  1. Інструктаж  з охорони праці.

2. Ознайомитись з торговельними автоматами, правилами їх експлуатації.

3. 3.Ознайомитися з технічними характеристиками окремих видів торговельних автоматів.

Холодильне обладнання

14.

Інструктаж із правил користування холодильним обладнанням.

Ознайомлення із розміщенням і видами торговельного холодильного обладнання в торговельному залі магазину.

1. Інструктаж з охорони праці.

2. Ознайомитись з розміщення і видами торговель-ного холодильного обладнання в торговельному залі магазину.

3. Дати аналіз дотримання правил експлуатації, охорони праці в процесі експлуатації торговельно-технологічного обладнання в діючому магазині.

Піднімально –транспортне обладнання

15.

Інструктаж із правил користування піднімально – транспортного обладнання. Ознайомлення із видами та використанням піднімально – транспортного обладнання в магазинах.

1.Інструктаж з охорони праці.

2.Ознайомитись  з видами піднімально-транспортного  обладнання в діючих магазинах.

3.Ознайомитись з порядком експлуатації,

дотриманням правил безпеки праці.

Технологія приймання та підготовки товарів до продажу

16.

Аналіз приймання товарів у магазині. Відпрацювання порядку та технології приймання товарів у магазині  за кількістю та якістю.

1. Відпрацювати порядок  та технологію приймання товарів у магазині за кількістю та якістю.

17.

Підготовка пакувальних матеріалів, підбір інвентаря для відкривання тари і упаковки.

1.Відпрацювання підготовки пакувальних матеріалів, підбору інветаря для відкривання тари і упаковки.

18.

Організація робочого місця фасувальника.

Відпрацювання прийомів зважування товару і маркування; підбір та оформлення подарункових і святкових наборів.

1.Організація робочого місця фасувальника.

2. Відпрацювання прийомів зважування товару.

3.Відпрацювання прийомів маркування това-ру.

4. Відпрацювання порядку підбору та оформлення подарунків і святкових наборів.

19.

Засвоєння основних операцій підготовки до продажу товарів м’ясної та рибної гастрономії.

1.Відпрацювання основних операцій підготовки до продажу товарів м’ясної та рибної гастрономії.

20.

Засвоєння основних операцій підготовки до продажу молока і молокопродуктів.

1. Відпрацювання основних операцій підготовки до продажу молока і молокопродуктів.

21.

Загальні операції підготовки до продажу непродовольчих товарів.

1. Відпрацювання загальних операцій підготовки до продажу основних груп непродоволь-чих товарів

22.

Підготовка до продажу швейних виробів(очищення від пилу, прасування, ліквідація дрібних дефектів).

1.Відпрацювання підготовки до продажу швейних виробів.

23.

Підготовка до продажу тканини(перемірювання, намотування на дощечки).

1. Відпрацювання основних етапів процесу продажу тканин. Перемірювання тканини. Намотування тканини на дощечки.

24.

Підготовка до продажу взуття.

1.Відпрацювання основних операцій підготовки до продажу взуття.

25.

Підготовка до продажу парфумерно-косметичних і технічно-складних товарів.

1.Відпрацювання операцій підготовки до продажу парфумерно-косметичних товарів.

2.Відпрацювання операцій підготовки до продажу технічно – складних товарів.

26.

Підготовка та оформлення ярликів цін.

1. Відпрацювання правил підготовки та оформлення ярликів цін.

Розміщення та викладка товарів у торговельних залах магазинів.

27.

Набуття навичок розміщення та  викладки  в торговельному залі магазину продовольчих товарів.

1. Відпрацювання операцій розміщення і викладки в торговельному залі магазину продовольчих товарів(за група-ми, підгрупами, видами, сортами)

28.

Засвоєння способів фігурної викладки окремих груп продовольчих   товарів.

1. Відпрацювання способів фігурної викладки окремих груп продоволь-чих товарів.

29.

Оволодіння навичками розміщення та викладки в торговельному залі основних груп непродовольчих товарів.

1. Відпрацювання операцій розміщення і викладки непродовольчих товарів (за група-ми, видами, призначенням, сезонністю, розмірами, фасоном, тощо).

30.

Розміщення в торговельному залі різних інформаційних засобів (оголошення, вказівки, ярлики цін).

1. Відпрацювання операцій по розміщенню та викладці інформаційних засобів у торговельному залі.

31.

Аналіз розміщення та викладки товарів у діючому торговельному підприємстві.

1. Провести аналіз розміщення і викладки товарів у діючому торговельному підприємстві.

Технологія роздрібного продажу товарів

32.

Відпрацювання основних елементів процесу продажу товарів. Оволодіння навичками спілкування з покупцями, надання їм допомоги у виборі товару.

1. Відпрацювати елементи процесу продажу товарів.

2. Оволодіння навичками спілкування з покупцями, надан-ня їм допомоги у виборі товару.

33.

Оволодіння навичками ведення діалогу з покупцем, консультування, пропонування взаємозамінних та супутніх товарів, надання додаткових послуг.

1. Відпрацювання навичок ведення діалогу з покупцем, консультування, надання додатко-вих послуг.

34.

Освоєння техніки продажу хліба і хлібобулочних виробів.

1. Відпрацювання операцій по техніці продажу хліба і хлібо-булочних виробів

35.

Освоєння техніки продажу кондитерських виробів і меду.

1. Відпрацювання операцій по техніці продажу кондитерських виробів і меду.

36.

Освоєння техніки продажу круп і макаронних виробів.

1. Освоєння операцій з техніки продажу круп, макаронних виробів.

37.

Освоєння техніки продажу борошна, цукру і солі.

1. Освоєння операцій з техніки продажу борошна, цукру і солі.

38.

Освоєння техніки продажу м’яса і м’ясопродуктів, молока і молокопродуктів.

1.Освоєння операцій з техніки продажу м’яса і м’ясопродуктів.

2.Освоєння операцій з техніки продажу молока і молокопродуктів.

39.

Освоєння техніки продажу окремих груп непродовольчих товарів: швейних і трикотажних виробів, хутряних товарів і головних уборів.

1.Відпрацювання техніки продажу окремих груп непродовольчих товарів: швейних і трикотажних виробів.

2.Відпрацювання техніки продажу хутряних товарів і головних уборів.

Комбіноване опитування товарів.

40.

Освоєння техніки продажу текстильних  і галантерейних товарів.

1. Відпрацювання техніки продажу  текстильних  і галантерейних товарів .

41.

Освоєння техніки продажу фарфоро-фаянсового, скляного посуду.

1.Відпрацювання техніки продажу  фарфоро-фаянсового, скляного посуду.

42.

Вирішення  торговельних ситуацій,  пов’язаних  з продажем товарів.

1. Розв’язування торговельних ситуацій, які пов’язані з продажем товарів.

Керівники практики:

від вищого навчального закладу  ______ _____________

                                                                                      (підпис)   (прізвище та ініціали)

                                                            ______ _____________

                                                                                   (підпис)   (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка за національною шкалою____________________

                                                                 (прописом)

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

       (підпис)                  (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

 Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Робочі записи під час практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року  

Оцінка за національною шкалою____________________

                                                                 (прописом)

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

       (підпис)                  (прізвище та ініціали)
1. Вкус Меда Кедровая бочкамедовый массаж криомассаж замороженные кубики с настоем травзавершающий к
2. Die Umweltverschmutzung
3. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2002 Д
4. Правовой порядок ведения и хранения трудовых книжек работодателем
5. Балапан туыл~аннан кейін оны~ ~андай ~ызметі болмайды Препаратта дамуды~ ~рт~рлі де~гейдегі аналы~ жын
6. The Business Cycles as a Form of Economic Development
7. тема должна перераспределять овощи по контейнерам в зависимости от размера плода
8. Петербург Маманды~ы- публицист ~алым аудармашы Діні-
9. это такая стадия взаимодействия между обществом и природой на которой до предела обостряются противоречия
10. тема отличается от земной тем что ось ОYg направлена по местной вертикали вверх Стартовая O0X
11. темам они выступают в качестве хищника и обладают спросом а по отношению к другим выступают в качестве жерт
12. Русский святитель на кафедре в Киото
13. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ РОБОЧА П
14. Власть
15. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА МИРАВЫПОЛНИЛИ- Калашникова Юлия ученица 10 а сш
16. Некоммерческий маркетинг
17. Національна економіка наука що вивчає закономірності функціонування національної економіки тобто функ
18. Как привести дела в порядок.html
19. Проблемы развития социально-экономической сферы России в 90-е годы
20. модульної програми з дисципліни ldquo;Управління витратами rdquo; для студентів спеціальності