Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Горно ~ піч для отримання заліза з руди сиродутним способом

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Ненаголошені голосні та спрощення в групах приголосних

Ремесло – дрібне промислове виробництво, що базувалося на ручній праці.

Горно – піч для отримання заліза з руди сиродутним способом.

Чернець зазвичай особа з релігійної спільноти, яка відповідно до обіцянки (обітниці) веде аскетичне життя або в рамках чернечого згромадження, або на самоті.

Місто тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством.

Честь поняття моральної свідомості й категорія етики, що включає в себе моменти усвідомлення індивідом свого суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства.

Аванпостпередове сторожове укріплення.

Форпост – Укріплений пункт (позиція) на кордоні.

Фашистський режим – форма правління та радикальна авторитарна імперіалістична націоналістична ідеологія, характерними ознаками якої є сильний культ особи, мілітаризм, тоталітаризм, імперіалізм та ідея постійної війни і панування.

Соціалістичний режим – самоназва економічного, суспільного та політичного ладу в СРСР та країнах, що в ХХ столітті були вільними або невільними сателітами СРСР

Комуністична пропаганда – форма комунікації, спрямована на поширення фактів, аргументів, чуток та інших відомостей для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи чи громадської позиції.

Використання знака м’якшення.

Дізель Рудольф — німецький інженер, творець двигуна внутрішнього згоряння (1897), названого його ім'ям.

Даладьє Едуард (1884—1970) — лідер французької Республіканської партії радикалів і радикал-соціалістів, її голова в 1927—1931,1935—1938, 1957—1958 pp.

Державець — землевласник або місцевий правитель у Великому князівстві Литовському, Речі Посполитій, Гетьманщині в XV—XVIII ст.

Делунське Перемир'я 1618 — укладене 2 грудня 1618 в с. Деуліно (нині Сергіїв Посад, Росія) між Росією і Річчю Посполитою.

Вільсон Вудро -  (1856 —1924) 28-й президент США, народився 28 грудня 1856 р. в Стонтоні (штат Віргинія).

Вільне Козацтво — добровільні військові формування, створювані за територіальним принципом на традиціях запорозького козацтва в 1917—1918.

Вільгельм І Оранський (Нассауський, Мовчазний) (24 квітня 1533 — 10 липня 1584) — принц Оранський, граф Нассауський, діяч Нідерландської революції, лідер антиіспанської дворянської опозиції.

Вільгельм І Завойовник (бл. 1027 — 9 вересня 1087 р.) — англійський король з 1066 р. Був побічним сином нормандського герцога Роберта II Диявола.

Вільгельм І Гогенцоллерн (1797—1888) — прусський король з 1861 р. і німецький імператор з 1871 р. Управління країною фактично знаходилося в руках О. Бісмарка.

Вільгельм II Гогенцоллерн (1859—1941) — німецький імператор і прусський король у 1888—1918 pp., внук Вільгельма І. Скинутий Листопадовою революцією 1918р.

Подвоєння і подовження приголосних

Бісмарк Отто (повністю Отто Едуард Леопольд Бісмарк фон Шенхаузен)(1 квітня 1815 — 30 липня 1898) — князь, державний діяч Німеччини, перший рейхсканцлер Німецької імперії в 1871—1890 pp.

Відродження (Ренесанс) — епоха в історії європейської культури XIV— XVI ст., що ознаменувала собою початок нового часу.

"ВОЄННИЙ КОМУНІЗМ" — система політичних, економічних та ідеологічних заходів, на яких базувалася діяльність більшовицької партії та радянської влади з середини 1918 по березень 1921.

Гете Йоганн-Вольфганг (28 серпня 1749, Франкфурт-на-Майні — 22 березня 1832, Веймар) — німецький письменник, основоположник німецької літератури нового часу, мислитель і дослідник, іноземний почесний член Петербурзької Академії наук (1826).

Едда — назва двох пам'яток давньоскандінавської літератури. Спочатку «Еддою» називався один із творів ісландського вченого і державного діяча Сноррі Стурлусона, що містив виклад скандинавських міфів і опис прийомів поетичної майстерності.

Еллінізм — термін, яким визначають період в історії Стародавньої Греції і країн Східного Середземномор'я від часів походів Александра Македонського (334—323 pp. до н. є.) до остаточного завоювання Близького Сходу Римом (ЗО р. до н. е.).

Жанна д'Арк, Орлеанська діва (бл. 1412—1431) — народна героїня Франції. Походила з селянської сім'ї. У ході Столітньої війни 1337— 1453 pp. очолила боротьбу французького народу проти англійських загарбників, у 1429 р. звільнила Орлеан від облоги.

Закарпаття — історична назва українських етнічних земель, розташованих на південних схилах Карпатських гір та в басейні р. Тиси. Нині — територія Закарпатської області.

Закерзоння — публіцистична назва західних околиць українських земель (Лемківщини, Посяння, частини Любачівщини, Равщини й Сокальщини, Холмщини, Підляшшя), які перед Другою світовою війною на підставі німецько-радянського договору від 28 вересня 1939 р. відійшли до нацистської Німеччини, а після війни відповідно до радянсько-польського договору від 16 серпня 1945 р. ввійшли до складу Польщі (19 тис. кв. км, 1 500 000 мешканців, переважно українців).

Каннінг Джордж (1770—1827) — англійський державний діяч, прем'єр-міністр Великобританії в 1827 р., міністр закордонних справ у 1807— 1809 pp. і з 1822 р. лідер торі. Прагнучи затвердити англійську гегемонію в Європі, протидіяв політиці континентальних держав Священного союзу.

Використання апострофа

Брати Люм'єр Огюст (19 жовтня 1862, Безансон, Франція — 10 квітня 1954, Ліон) і Луї (5 жовтня 1864, Безансон — 6 червня 1948, Бандоль), винахідники кінематографа і постановники перших у світі фільмів.

Монгольф'є — французькі винахідники повітряної кулі, брати: Жозеф-Мішель (1740-1810) і Жак-Етьєн (1745-1799). У1783 р. побудували повітряну кулю, наповнену гарячим димом; перший політ з людьми відбувся 21 листопада 1783 р. в Парижі.

В'ячеслав Чорновіл (1937-1999) - Політичний та державний діяч, співзасновник Української Гельсінської групи.

Г'юз (Юз) Джон (1814—1889) — підприємець британського походження. В 1868 отримав концесію на право будівництва на півдні Росії, в Катеринославській губернії, металургійного підприємства, спираючись на яку він створив Новоросійське товариство кам'яновугільного, залізоробного та рейкового виробництва.

Григорій Граб'янка (?-бл. 1738) - Виходець із заможного козацтва. З 1686 року перебував на службі в козацькому війську, брав участь у Кримських походах у 1687 і 1689 pp., Азовських походах 1695—1696 pp. і Північній війні. Протягом 1717—1728 pp. видатний літописець обіймав посаду гадяцького полкового судді, у 1728-1729 pp. був обозним, а в 1729—1738 — полковником.

Громадські об'єднання — об'єднання, створені з метою реалізації та захисту громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, інтересів людини, які сприяють розвитку творчої активності й самостійності громадян, їх участі в управлінні державними та громадськими справами.

Жіскар д'Естен Валері (нар. 1926) — президент Франції в 1974— 1981 pp. У 1962—1966 і 1969—1974 pp. — міністр економіки та фінансів. Один з лідерів «Союзу за французьку демократію», його голова з 1988 р.

Жанна д'Арк, Орлеанська діва (бл. 1412—1431) — народна героїня Франції. Походила з селянської сім'ї. У ході Столітньої війни 1337— 1453 pp. очолила боротьбу французького народу проти англійських загарбників, у 1429 р. звільнила Орлеан від облоги.

З'їзд Поневолених Народів (З'їзд народів) — форум представників народів колишньої Російської імперії, які прагнули федеративної перебудови Російської республіки.

Кам’янецька Січ - соціально-політична та військова організація запорізьких козаків на р. Кам’янець у 1709-1711 роках.

Використання різних префіксів та суфіксів

Каперство (від нім. карет — захоплювати) — напад озброєних приватних торгових суден воюючої держави на ворожі торгові судна або судна нейтральних держав, що перевозять вантажі для ворожої держави.

Консульство — період історії Франції від державного перевороту 9 листопада 1799 р. (18 брюмера) до проголошення Наполеона Бонапарта 18 травня 1804 p. імператором.

Лютеранство — провідний напрям у протестантизмі. Воно було засновано М. Лютером у XVI ст. У лютеранстві уперше сформульовані головні положення протестантизму, але воно втілило їх в життя (особливо в церковній організації) менш послідовно, ніж кальвінізм.  

Передісторія — період, у тій чи інші мірі зафіксований письмово, але не представниками власного народу чи його безпосередніми попередниками, а далекими або близькими сусідами.

Перебудова — термін, який почав широко вживатися з середини 80-х pp. XX ст. і означав курс на реформування тоталітарної системи в СРСР.

Подніпров'я — «Руської землі» (1-ша пол. 9 ст.), ядро Давньоруської держави. Давній український географічний та історичний край. Визначається долиною ріки Дніпро.

Підпомічники — у XVII ст. незаможна частина козацтва, яка була неспроможна відбувати військову службу власним коштом, через це позбавлялася козацьких привілеїв і була змушена виконувати такі ж повинності, що й селяни, але вдвічі менше.

Огороджування — насильницький згін селян із землі (яку потім огороджували огорожами, канавами); класичне вираження знайшло в Англії кінця XVIII — початку XIX ст.

Опозиція (лат. орроsitio — протиставлення) — протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, партія, група, особа, які виступають проти панівної думки, уряду, системи влади, конституції, політичної системи в цілому.

Асиміляція – злиття одного народу з інши через освоення його мови, культури та звичаїв.
1. И оправдана премудрость всеми чадами ее
2. реферату- Хоровий ансамбльРозділ- Музика Хоровий ансамбль Хор є колектив який має своєю метою співати гур
3. почему Вспомним из истории Все эти проблемы капитализма и привели к революционным потрясениям и всем с
4. Алиса в стране чудес
5. тема Внебюджетные целевые фонды Кредит Финансовая деятельность Российского государства- понятия
6. 1Место и роль экономической теории в системе экономических наук Первым поводом к изучению экономической те
7. Вопросы к экзамену по педагогической психологии
8. Українська медична стоматологічна академія
9. Технология хранения транспортирования творога.html
10. ГРОЗНЫЙ в отделе радиовещания
11. Культура и цивилизация
12. Бхавабхути (Bhvbhuti)
13. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ Рамірент Україна)
14. реферату- Норми і нормативи праціРозділ- Економіка підприємства Норми і нормативи праці План
15. О государственной регистрации юридических лиц
16. Методические рекомендации Способности- определение структура виды происхождение характеристики.
17. Бомонд и Ананас Дмитрий Писарев режиссер и продюсер проектов канала Россия1 пародист Константин Ко
18. Реферат- Алименты
19. і. Класифікувати нещасний випадок як пов~язаний чи не пов~язаний з виробництвом
20. «Две вещи несовместные»