Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

черти і рези. Звичайно таке письмо не годилося для більш складних текстів тому праукраїнці почали викорис

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

2)Освіта і наука. Існування писемності у слов’ян за часів язичництва не викликає сумніву. Її поява зумовлювалась необхідністю закріпити і передати наступним поколінням досвід, думки, знання, обсяг яких наростав з розкладом первіснообщинного ладу. Численні писемні джерела й археологічні знахідки свідчать, що принаймі в серединні І тисячоліття слов’янські племена користувалися примітивним піктографічним письмом. Чорноризець Храбр (кін. IX – поч. X ст.) згадує «черти і рези». Звичайно, таке письмо не годилося для більш складних текстів, тому праукраїнці почали використовувати букви грецького алфавіту.

Створення слов’янської азбуки пов’язують з іменами Кирила і Мефодія (IX ст.). Із двох алфавітів, якими користувались у IX-XI ст. – кирилиці та глаголиці, більшість дослідників вважає саме другий винаходом солунських братів. На межі IX і X ст. на території Першого Болгарського царства на основі синтезу грецького письма та глаголиці виникла більш досконала азбука, що отримала назву кирилиці; нею й написані відомі нам пам’ятки давньоруської літератури.

З прийняттям християнства розширюється використання та прискорюється розвиток писемної культури. Православ’я допускало богослужіння рідною для народу мовою, що сприяло збільшенню кількості освічених людей та появі книги. Літературною мовою стала церковнослов’янська, яка прийшла на Русь разом з богослужебними книгами та церковними відправами з Болгарії.

Про поширення освіти серед русичів свідчать численні берестяні грамоти, знайдені в основному у Північно-Східній Русі, написи, зроблені на виробах ремісників, на стінах будівель. Перші школи для дітей «нарочитой чаді» створив ще князь Володимир. Ярослав Мудрий у Новгороді «зібрав від старостів і попових дітей триста учити з книг» (Літопис Руський, с. 79). Навчання вели дяки та священики; вони вчили читати і писати, використовуючи богослужебні книги, найчастіше Псалтир. Довше навчалися кандидати на духовний сан, докладно пізнаючи Святе Письмо.

Щоб мати вищу освіту, доводилося вивчати грецьку ,мову. За свідченням митрополита Климентія, у середині XII ст. її на Русі знали близько 400 чоловік. З інших мов давні русичі знали німецьку та латинську, особливо в західноукраїнських землях. Деякі представники панівних верств, зокрема Ярослав Мудрий, Всеволод Ярославович, Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл та інші, славились як «книжні мужі» та знавці кількох мов.

При Києво-Печерському монастирі існувала також школа вищого типу, де поряд з богослов’ям вивчались філософія, риторика, граматика, для чого використовувалися твори античних авторів, грецька природнича та географічна література. З цієї школи вийшли відомі діячі давньоруської культури.

Грамоти навчалися не тільки хлопці, а й дівчата. Літопис розповідає про школу, відкриту внучкою Ярослава Мудрого Ганною Всеволодівною. Знала «книжне письмо» і сама писала книги княгиня Єфросинія Полоцька.

Книги писалися в основному при монастирях та храмах спеціальними переписувачами – монахами чи дияконами. Писали їх на пергаменті чорнилом, виготовленим з дубової або вільхової кори, гусячим пером. Найдавніші книги, що дійшли до нас – «Остромирове євангеліє» (1057), «Ізборники» князя Святослава Ярославовича (1073 та 1076), – писані так званим уставом, у якому переважали прості лінії, прямі кути і кола. Пізніше устав перейшов у півустав, букви якого були менш правильно виведені, але все ще стояли окремо одна від одної. Врешті з’явився скоропис, у якому букви вже поєднувались між собою. Книга вважалася великою цінністю, і не раз у літописах знаходимо похвальне слово про неї. Князь Володимир Васильович за один молитовник заплатив вісім гривень, а за село – 50 гривень. На XI ст. припадає створення перших книгозбірень. Великим меценатом письменства був Ярослав Мудрий, який заклав бібліотеку при Софійському соборі.

Збирали і читали все, що потрапляло до рук. На чільному місці, звичайно, було Святе Письмо; читалися також фантастичні повісті, створені греками чи жителями Сходу («Александрія», «Троянська війна», «Казки тисяча і однієї ночі» тощо), апокрифи-перекази на біблійні теми, які суперечили виробленому вченню церкви, врешті – твори природничого та географічного змісту («Фізіолог», «Шестиднев» Василя Великого, «Християнська топографія» Косми Індикоплова та інші).


1. Реферат- Физиогномика (отрывок из работ Аристотеля) ([Доклад])
2. TheMerchnt Nvy who lost their lives serving in the Second World Wr nd the monument to the Duke of Wellington by lfred Stevens who worked on it for20 yers nd ws still incomplete on his deth in 1875
3. лекция Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии
4. Life Жизнь созданный под руководством X
5. Реферат- Трудовые правоотношения
6. фонды которые участвуют в производственном процессе многократно не изменяя свою натуральную форму а стоим
7. Стадии совершения преступления в аспекте уголовноправовых отношений
8. обратной связи
9. каолинит глина минерал силикат накрит
10. Реферат- Банки, их виды и функции
11. Ежедневный обзор по рынку акций Комментарий по рынку В четверг н
12. Word order and inversion
13. Теория организационных структур.html
14. 5218 Петрик Мирослав Володимирович Заступник начальника управління культур
15. Чёрта с два замачиваешь в нём новогоднюю скатерть и Чёрта с два Новости с ёлочного рынка Баёрский
16. Применение интерактивной методики преподавания как средство развития творческого потенциала личности1
17. Тематика проекта Валишин Горохов
18. Протягом тривалого часу на нього мали безпосередній вплив найрізноманітніші фактори еволюції українського
19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по обществознанию
20. Финансы и кредит по дисциплине Финансовый анализ Мулюкова Е