Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

технічних ресурсів при відновленні верхнього шару асфальтобетонного покриття Виробнича діяльність про

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Практична робота №2

Розробка технічно обґрунтованих норм витрат матеріально-технічних ресурсів при відновленні верхнього шару асфальтобетонного покриття

Виробнича діяльність проектних, будівельних та експлуатаційних організацій дорожньої галузі невід’ємно пов’язана з економічними проблемами народного господарства України. Кожне технічне і організаційне вирішення потребує економічного обґрунтування, оцінки і співставлення з загальними процесами та показниками, які діють у даний момент в економіці держави.

В Україні розроблені та функціонують системи економічного аналізу, що базуються на законах держави та наукових розробках в дорожній галузі.

Розробка проектно-кошторисної документації, підрахунки фактичних матеріальних, трудових та фінансових затрат по кожному виду діяльності організації базується на діючих нормативах, директивних рішеннях та вказівках.

Завдання

 1.  Визначити потреби в матеріалах при відновленні верхнього шару асфальтобетонного покриття.
 2.  Визначити потреби в механізмах
 3.  В працезатратах
 4.  В зарплаті машиністів та робітників зайнятих на виготовленні асфальтобетонної суміші та укладанні її в покриття.

Вихідні дані

 1.  Варіант  Категорія дороги ІІ  Довжина ділянки, 5 км; товщина шару 6 см
 2.  Зернистість суміші, її тип, щільність кам’яних матеріалів – шільні мілко зерниста суміш, тип А, 2,8 т/м3; Термін будівництва, змін - 20

Порядок розрахунку:

 1.  Визначаємо потреби в матеріалах при улаштуванні верхнього шару асфальтобетонного покриття.
 2.   Визначаємо об’єми робіт за формулою

V=L(B+2b) 5000(7+2*0,75)=42500 м2,

L – ширина ділянки, що споруджується, км; B – ширина проїжджої частини, приймається з табл..1; b – ширина укріпленої смуги обочини, прийм з табл..1.

 1.  Визначаємо потреби в матеріалах. Розрахунки ведемо у табл. Формі табл.. 2.

Згідно вихідним даним на розрахунковій ділянці необхідно улаштувати асфальтобетонне покриття з щільної дрібнозернистої суміші типу А з щільністю кам’яного матеріалу 2,8 т/м3 і товщиною 6 см.

За вмістом щебеню у процентах від загальної маси гарячі щільні асфальтобетонні суміші поділяють: на тип А – щебеню від 50 до 60 %; тип Б – щебеню від 35 до 50%; тип В – щебеню від 20 до 35 %.

Норма витрат за Е27-53-1 для асфальтобетонної суміші складає 98,8 т для товщини 4 см.

При зміні товщини на 0,5 см добавляють норму витрат 12,35 т.

Загальна норма складає 98,8 +(12,35*4)=148,2 т

Визначаємо затрати матеріалів за розцінками У27-67-1 (асфальтобетонна суміш типу А з щільністю кам’яних матеріалів 2,5-2,9 т/м3, з фракційного щебеню для гарячого укладання з розрахунку на 100 т суміші: - щебінь – 38,1 м3; пісок – 22,8 м3; мінеральний порошок – 6,68 т;

Бітум в’язкий – 5,61 т.

Загальну кількість компонентів визначаємо шляхом помноження отриманих даних на кількість одиниць.

 1.  Визначаємо потреби в механізмах при улаштуванні асфальтобетонного покриття

При улаштуванні покриття з гарячої асфальтобет суміші виконують наступні роботи:

 1.  вичищають основу від пилу та бруду;
 2.  укладають асфальтобет суміш з обрубкою країв, усуненням дефектів, трамбуванням місць недоступних ущільненню;
 3.  ущільнюють катками;
 4.  вирубують зразки та закривають вирубки.

На цих роботах задіяні наступні машини та мех.:

 1.  каток дорожній самохідний гладкий вагою 8 т;
 2.  каток дорожній самохідний гладкий вагою 13 т;
 3.  укладчик асфальтобетону;
 4.  засоби малої механізації.

Приготовляють суміш на асф заводі з дистанційним керуванням продуктивністю 50 т/год.

Потреби в машинах визначають за формулою:

,

де Пмаш.г - - потреби в маш.-год; Тзм – тривалість зміни, год; пзм – термін буд в змінах.

Результати розрахунків заносяться до табл. 3.

 1.  Визначають потреби в трудозатратах.

3.1. На улаштування покриття з гарячої асфбет суміші та виготовлення цієї суміші задіяні робітники-буд та машиністи на укладальнику і катках. Працезатрати в люд-год розрах в табл. Формі  табл. 4.

3.2. визначаємо кількість робітників

 1.  Визначаємо потреби в зарплаті

4.1. розрахунки зарплати здійснюються аналогічно розрах працезатрат. Результати зводяться до табл. 5

Висновки

Для відновлення верхнього шару асфбет покриття на автодорозі ІІ категорії протяжністю 5 км необхідно 6299 т асфальтобетону, на виготовлення якого необхідно:

-2400 м3 щебеню; 1437 м3 піску; 421 т мінерального порошку; 354 т в’язкого бітуму.

Для укладання асф бет покриття необх: 2 укладальника асфбет; 2 катка самохідних, гладких вагою 13 т; 2 заводи асфбет з дистанційним керуванням потужністю 50 т/год.

Весь об’єм робіт буде виконано 63 робітниками-будівельниками та машиністами. Загальний фонд зарплати становитиме 17 466 грн.


Диплом на заказ


1. сарматського часу
2. Рекреаційне навантаження на природні комплекси
3. Тема 1 Теоретичні засади міжнародного маркетингу Етапи формування сучасної концепції міжнародного м
4. тематика В04 Информатика В05 Обществознание
5. кість Час роботи Коефіцієнт сезонності Сере довище Кі
6. тема искусств принципы ее построения Эстетическое отношение как сфера игры и всестороннего развития челов
7. этнос образованный смешением древних тюркских племен и монголов большая группа которых распространилас
8. Принцип роботи та критерії розвитку зубостругального верстата
9. Лицензирование добычи подземных вод
10. Общая оценка динамики и структуры статей бухгалтерского баланса [2] 2
11. Существует мнение связанное с религиозными представлениями человека исходя из которого мы были сотворены.
12. И вы не поклоняетесь тому чему поклоняюсь я Неверные 5
13. Организация сбыта готовой продукции на ОАО заводе
14. Лекция 14 Правила подачи заявки и условия патентоспособности
15. Уоршелла. Алгоритм ФлойдаУоршелла является алгоритмом на графах который разработан в 1962 году Робертом Флой
16. Финляндские войска Его Величества
17. Мечта Она обречена летать где то в не весомости мотивируя нас
18. Бекітемін
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк ~ 2006
20. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПОВ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ [3