Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 6 Україна у складі СРСР 1922 1939 Західноукраїнські землі 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тема 6 - Україна у складі СРСР (1922 - 1939), Західно-українські землі

1. Позначте (за підрахунками вчених) приблизну кількість осіб що загинули в результаті голоду 1921-23 рр.:

1) 1-1,5млн осіб   3) 2,5-3 млн осіб     5) 2-2,5 млн осіб

2) 0,5-1млн осіб   4) 1,5-2 млн осіб

2. Позначте, яку частину України головним чином охопив голод 1921-23 рр.:

 1) південь    3) захід      5) схід

2) північ    4) північний захід

3. Позначте, коли був підписаний союзний робітничо-селянський договір між РСФРР і УСРР:

1) квітень 1921 р.   3) грудень 1920 р.     5) вересень 1919

2) березень 1930 р.    4) серпень 1991 р.

4. Позначте роки першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства:

 1) 1928-1932 рр.   3) 1935-1940 рр.     5) 1926-1931 рр.

2) 1927-1932 рр.   4) 1940-1945 рр.

5. Позначте, коли почався початок до форсованої колективізації:

1) початок 1928 р.   3) початок 1928 р.     5) середина 1930 р.

2) кінець 1928 р.   4) кінець 1929 р. 

6. Позначте назву держави, до  якої у 20-30 рр. ХХ ст входили західно-українські землі:

 1) Польща    3) Чехо-Словаччина     5) Австрія

2) Литва    4) Угорщина

7. Нова економічна політика була проголошена у:

 1) 1920 р.   3) 1922 р.   5) 1925 р.

 2) 1921 р.   4) 1923 р.

8. Який комплекс заходів перехідного періоду НЕП передбачав?

 1) продрозкладку  3) заборона товароно-грошових відносин  5) панщина

 2) продподаток  4) націоналізація промисловості

9. Ідея заміни продрозкладки продподатком належить:

 1) Ю.Ларіну    3) В.Леніну   5) М.Бухаріну  

 2) Й.Сталіну   4) Х.Раковському

10. Діяльність ОУН була спрямована на:

 1) полонізацію    3) приєднання до Угорщини 5) союз з Німеччиною

 2) створення незалежної України  4)  приєднання до УРСР

В том числе: рейды на Сумщину и на Кубань

11. Українська повстанська армія діяла:

 1) на Закарпатті    3) на Поділлі   5) на Сумщині

 2) на Волині, Галичині та ін.  4) на Кубані

12. Назвіть першого керівника ОУН:

 1) Д.Вітовський    3) Р.Шухевич   5) С.Бандера

 2) Є.Коновалець    4) С.Петлюра

13. Коли виникла ОУН?

 1) 1919 р.    3) 1929 р.   5) 1932 р.

 2) 1921 р.    4) 1938 р.

14. Постанова ВЦВК «Про воєнний союз радянських республік Росії, України, Латвії, Литви і Білорусії» була прийнята:

 1) 1818 р.    3) 1901 р.   5) 1991 р.

 2) 1919 р.    4) 1941 р.

15. Дипломатичний союз радянських республік утворився у зв’язку з підготовкою до:

 1) Рижського мирного договору 3) Версальського мирного договору    5) Берестецької угоди

 2) Генуезької конференції              4) Вашингтонської конференції

16. 28 грудня 1920 р. угоду про воєнний і господарський союз між Україною і Росією, підписали:

 1) Ленін, Чичерін і Чаковський 3) Черчилль і Рузвельт         5) Ріббентроп і Молотов  

Фамилия указана не правильнао. Не

« Чаковський », а

« Раковський »

 2) Рузвельт і Сталін               4) Троцький і Кравчук

17. Коли було утворено СРСР?

 1) 1914 р.    3) 1940 р.    5) 1991 р.

 2) 1922 р.    4) 1917 р.

18. Хто був організатором політики «Українізації» в 20-ті роки?

 1) Л.Каганович   3) М.Скрипник   5) П.Шелест  

 2) С.Косіор    4) С.Петлюра

Правильный ответ – апрель 1929 г. -  проект первого пятилетнего плана был одобрен на XVI конференции ВКП(б).

19. Коли почалася індустріалізація?

 1) 1925 р.    3) 1995 р.   5) 1945 р.

 2) 1915 р.    4) 1935 р.

20. Рік завершення першої п’ятирічки:

 1) 1924 р.    3) 1922 р.   5) 1942 р.

 2) 1933 р.    4) 1939 р.

21. Коли почалася суцільна насильницька колективізація в Україні?

 1) 1925 р.    3) 1937 р.   5) 1941 р.

 2) 1929 р.    4) 1938 р.

22. Назвіть лідера УСРР в 20-30-х рр.:

 1) В.Щербицький   3) М.Рильський  5) М.Грушевський

 2) Г.Петровський   4) А.Мельник

23. Позначте назву міста, де було вбито у 138 році Є.Коновальця:

 1) Амстердам                3) Париж   5) Москва

Северная Буковина входила в состав Румынии, и все начальные украиноязычные школы были «румынизированы».

 2) Відень    4) Роттердам

24. Позначте прізвище письменника, який був членом ОУН:

 1) В.Стус    3) О.Ольжич  5) Є.Маланюк

 2) Леся Українка   4)Т.Г.Шевченко

25. Позначте кількість україномовних шкіл у північній Буковині у 1926-1927 навчальному році:

 1) 0    3) 34555     5) 1380  

 2) 18112   4) близько 1000

26. Позначте розмор середнього наділу селян на Буковині у 20-30-х рр.. ХХ ст.:

 1) 0,5 га    3) 12 га   5) 5 га

 2) 11 га    4) 13 га

27. Позначте, коли було вбито міністра внутрішніх справ Польщі Б.Перацького:

 1) 1945 р.    3) 1904 р.   5) 1944 р.  

 2) 1934 р.    4) 1917 р.

28. Позначте, коли Румунія окупувала Північну Буковину і Бессарабію:

 1) 1918 р.    3) 1929 р.   5) 1925 р.

 2) 1914 р.    4) 1935 р.

29. Позначте назву необґрунтованого завищення планів в СРСР і їх прискореного виконання:

 1) драйв    3) натиск   5) контрудар

 2) швидкізація   4) штурмівщина

30. Позначте назву міста, де був збудований завод «Азовсталь»:

 1) Бердянськ   3) Токмак   5) Шостка

 2) Маріуполь   4) Пологи

31.  Позначте назву міста, де була збудована Дніпровська ГЕС:

 1) Київ    3) Запоріжжя   5) Каховка

 2) Дніпропетровськ              4) Канів

32. Позначте засіб вичавлювання з населення грошей, якого не було застосовано в роки перших п’ятирічок:

 1) емісія грошей    3) державні позики  5) погрози на роботі

 2) державне виробництво горілки 4) соціальні пільги

33. Позначте, коли розпочався стахановський рух:

 1) 1915 р.   3) 1935 р.   5) 1939 р.

 2) 1925 р.   4) 1940 р.

34. Позначте, коли відбулася так звана «шахтинська справа»:

 1) 1928 р.   3) 1918 р.   5) 1917 р.

 2) 1938 р.   4) 1948 р.

35. Позначте назву міста, в якому з 1931 року почали випускати трактори:

 1) Дніпропетровськ              3) Сталіно   5) Одеса

 2) Київ   4) Харків

36. позначте, коли виникла ОУН:

 1) 1929 р.   3) 1941 р.   5) 1953 р.

Точных данных не нашёл, поэтому - не уверен в точности ответа.

 2) 1940 р.   4) 1918 р.

37. Позначте, коли виникла УВО:

 1) 1920 р.   3) 1941 р.   5) 1939 р.

 2) 1900 р.   4) 1940 р.

38. Позначте суть терміну «інтегральний націоналізм»:

 1) дієвий націоналізм   3) розвинутий націоналізм     5) недовготривалий націоналізм

После 1925г.  До 25г. системы была: « центр –губерния – округ - район ».

 2) шовіністичний націоналізм  4) пасивний націоналізм

39. Позначте назву організації, яка в своїй діяльності вдавалася до терору:

 1) ОУН      3) Пролітфронт   5) УНДО

 2) «Журналісти без кордонів» 4) КПЗУ

40. Позначте назву системи управління, що впроваджується в 20-х роках в УСРР:

 1) центр-губернія-повіт  3) центр-область-район  5) область-місто-село-колгосп

 2) центр-губернія-район  4) центр-округ-район

41. Позначте галузь промисловості яка відбудовувалася в 20-х роках найшвидше:

 1) вугільна   3) легка   5) авіабудування

 2) електроенергетична 4) металургійна

42. Позначте прізвище більшовика, який у 1925-1928 рр. був Генеральним секретарем ЦК КП(б)У:

Точных данных не нашёл, поэтому - не уверен в точности ответа.

 1) Л.Каганович  3) І.Сталін   5) Л.Берія

 2) Б.Єльцин   4) В.Ленін

43. Позначте, коли створена Комісія у справах електрифікації України:

 1) 1920 р.   3) 1940 р.   5) 1950 р.

 2) 1930 р.   4) 1935 р.

44. Позначте, коли головним чином було закінчено відбудову промисловості УСРР:

 1) 1920 р.   3) 1925 р.   5) 1940 р. 

 2) 1921 р.   4) 1931 р.

45. Позначте назву політичної течії на Закарпатті, якої не існувало:

 1) русинство   3) полонофільство   5) автономісти 

 2) москвофільство  4) українофільство

46. Позначте назву країни, яка захопила Закарпаття у березні 1939 р.:

 1) Польша   3) Чехо-Словаччина   5) Англія

 2) Франція   4) Угорщина

47. Позначте назву воєнізованої організації, створеної для охорони Закарпаття:

 1) Посполите рушення  3) ОСНАЗ   5) Ландсвер

 2) Карпатська Січ   4) Вермахт

48. Позначте прізвище отамана, який мав найбільшу (близько 15 000 осіб) повстанську армію на початку 1921 р.:

 1) Ангел   3) Н.І.Махно   5) М.Фрунзе

 2) Д.Зелений               4) В.Чучупака

49. Позначте, як почали називати 1929 рік після відповідної статті Й.Сталіна:

 1) переломним  3) високосним   5)  феєричним

 2) невдалим   4) страшним

50. Позначте тип колективних господарств, якого не існувало:

 1) соціум  3) колгосп   5) радгосп

 2) ТЗОС  4) комуна

51. Хто був керівником ОУН-М:

 1) А.Мельник                3) А.І.Мікоян   5) Мартін Лютер

 2) К.Маннергейм   4) кн. Мєньшіков

52. Позначте, коли був указ Верховної Ради СРСР «Про перехід на 8-годинний робочий, 7-денний робочий тиждень»:

 1) 1922 р.   3) 1931 р.   5) 1932 р.

 2) 1930 р.   4) 1940 р.

53. Позначте, коли Н.Махно був остаточно розбитий і перейшов кордон з Румунією:

 1) 1923 р.   3) 1924 р.   5) 1935 р.  

 2) 1917 р.   4) 1921 р.

54. Позначте, коли на окупованих Румунією українських територіях діяв стан облоги:

 1) 1918-1928 рр.  3) 1918-1919 рр.  5) 1917-1940 рр.

 2) 1916-1917 рр.  4) 1812-1914 рр.

55. Позначте, коли була запроваджена паспортна система в містах:

 1) 1923 р.   3) 1932 р.   5) 1991 р.

 2) 1925 р.   4) 1917 р.

56. Позначте частину західноукраїнських земель, якої стосувалася назва «Східна Малопольша»:

 1) Західна Волинь   3) Крим  5) Північна Буковина

 2) Східна Галичина   4) Кубань

57. Позначте, скільки сільських господарств було колективізовано на 1 березня 1930 р.:

Это цифра по Украинской ССР.

 1) 0%   3) 12%   5) 100%

 2) 1%   4) 63%

58. Позначте прізвище митрополита УГКЦ у міжвоєнний період:

 1) А.Шептицький  3) С.Сембратович   5) Рішел’є

 2) Й.Сліпий   4) М.-І.Любачивський

59. Позначте назву держави, до складу якої за період 20-30-х рр.. ХХ ст.. не входили західноукраїнські землі:

 1) Польша   3) Чехо-Словаччина   5) Німеччина 

 2) Румунія   4) Угорщина

60. Позначте розмір квоти, яка існувала для прийому українців у Львівський університет:

 1) 5%     2) 55%              3) 68%   4) 99%      5) 88%       

Такой процент не нашёл. Нашёл только 10%.
1. Обязательство и ответственность субъектов предпринимательской деятельности
2. Электротехнические материалы
3. Развитие человека и цифровая экономика Организаторы- Экономический факультет Московского госуда.html
4. В класс классный руководитель Витальева Марина Сергеевна На данном этапе педагогической практики я позн
5.  Використовуючи інформацію про підприємство використану під час роботи над дипломом бакалавра- сфор
6. 14 300 м 33
7.  Саати. Область применения этого метода на сегодняшний день очень широка ~ от бизнеса промышленности раз
8. Алтайске При рождении мама назвала меня Женей и это имя проявилось годы спустя когда под первой
9. Государственное регулирование инновационной деятельности 4стр 2
10. Распятие. 1500г. Дерево темпера
11. Зимний завтрак Состав- 2 кг яблок 2 кг банан упаковка фиников Каспиран живых 1.
12. Кому принадлежит молодежь ~ тому принадлежит будущее
13. Воздействие рекламы на телевидении на сознание потребителей
14. .Область применения
15. 97 ’78 Коды Ф
16. .01 акушерство та гінекологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ступеня кан
17. Отчет по лабораторной работе 6 Измерение параметров емкостей в цепи переменного тока
18. Учебное пособие- Конструкция насадочных абсорберов
19. Профессиональное обучение дизайн Мурманск 2012 Составитель- Ашутова Татьяна В
20. Реферат Битва под Курском Студент группы МА941 Кучеряев Василий Владимирович.