Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1. Формування сукупності даних та її попередній аналіз за допомогою надбудови табличних даних Excel Зав

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Лабораторна робота №1

Тема 1. Формування сукупності даних та її попередній аналіз за допомогою надбудови табличних даних Excel

Завдання 1. За допомогою функцій генератор випадкових величин сформувати систему (сукупність) статистичних даних стосовно одної результативної ознаки «у» та шість факторних ознак «Х1, Х2, Х3, Х4, Х5,Х6».

 1.  Для того щоб запустити функцію генератор випадкових величин потрібно включити в надстройкі «Анализ даных» це можна виконати Файл\Параметри вибрати з списку «Пакет анализу» і натиснути Перейти.
 2.  В діалоговому вікні ставим галочки на Пакет даних і нажимаєм ОК. На панелі появиться «Анализ данных».

 1.  Запускаем «Анализ данных» і вибираем зі списку Генератор случайных чисел див. рис.1

Рис. 1. Аналіз даних

Завдання 2. Перевірити згенеровані статистичні даних в обсязі 150 спостережень та рівень коефіцієнтів кореляції між окремими факторними ознаками.

 1.  В діалоговому вікні записуємо статистичні дані в обсязі 150 спостережень,  випадкові числа їх середнє значення і відхилення див. рис. 2.

Рис. 2. Генерація випадкових чисел

Рис. 3. Результат генерації випадкових чисел

Завдання 3. У випадку коофіцієнтів парної кореляції чисельне значення яке перевищує 0.4 скорегувати 1.5 і 2 вручну.

 1.  Перевіримо рівень коофіцієнта кореляції між окремими факторними ознаками.
 2.  Відкриваємо «Анализ данных» і шукаємо в списку «Корреляция»
 3.  В діалоговому вікні визначаєм рівень коофіцієнта кореляції див. рис. 4

Рис. 4. Кореляція

Рис. 5. Результат кореляції факторних ознак


Завдання 4. Провести повторну перевірку значень парних коофіцієнтів кореляції та повторити процедуру декілька разів з метою зменшення чисельних значень.

 1.  Якщо коофіцієнт кореляції буде перевищувати 0.4 то потрібно змінити значення в випадкових числах див. рис. 6.

Рис. 6. Перевищення коофіцієнта кореляції

 1.  Тоді потрібно змінити значень як на рис. 7.

Рис. 7. Корегування значень вручну

Завдання 5. Висновки.


Лабораторна робота №2

Тема 2. Кореляція, коверіація та описова статистика

Завдання 1. Використати дані згенеровані в лабораторні роботі №1 за допомогою функцій описова статистика надбудови даних здійснити опис основних характеристик статистичних даних.

 1.  Для того щоб здійснити опис основних характеристик статистичних даних тобто описову статистику, потрібно виконати такі дії: Аналіз даних\Описова статистика і в діалоговому вікні зазначити вхідні і вихідні дані див рис. 1.

Рис. 1. Вікно описової статистики

Рис. 2. Результат описової статистики

Завдання 2. За допомогою функцій кореляції сформувати кореляційну матрицю стосовно статистичних даних в лабораторній роботі №1.

Зробити попередні висновки явищу колініарності серед  факторних ознак.

 1.  Побудуємо кореляційну матрицю таким образом: вибираємо з меню Аналіз даних зі списку вибираємо кореляція.
 2.  В діалоговому вікні визначаємо вхідні і вихідні дані тобто виділяємо всі значення див. рис. 3.

Рис. 3. Вікно кореляції

Рис. 4. Кореляційна матриця

Завдання 3. За допомогою надбудови «Аналіз даних» побудувати матрицю коофіцієнтів коверіації.

Проаналізувати їх зробити висновки стосовно коверіації факторних ознак.

 1.  Побудуємо коваріаційну матрицю за допомогою надбудови аналізу даних, виконаємо такі дії Аналіз даних\коверіація і в діалоговому вікні визначаємо вхідні і вихідні дані див рис. 5.

Рис. 5 Вікно коваріації

Рис. 6. Матриця коваріації

Завдання 4. Висновки.

Лабораторна робота №3

Тема 3. Реалізація F-тесту для дисперсії

Завдання 1. Наявні сукупні статистичні дані в лабораторній роботі №1 для усіх змінних розділити на два інтервали, дві сукупності по 75 змінних функції кожної змінної.

Для початку розділимо статистичні дані на дві сукупності по 75 змінних див. рис.1.

Рис. 1. Статистичні дані розділені на дві сукупності

Завдання 2. За допомогою функції надбудови «Аналізу даних» 2-виборочний тест для дисперсії за критерієм фішера наявною сукупністю статистичних даних.

Для того щоб побудувати дисперсію за критерієм Фішера потрібно виконати надстройку «Аналіз даних» двохвиборчий F-тест для дисперсії див рис.1.

Рис. 1. Двохвиборчий F-тест для дисперсії

І так виконуємо дії для всіх статистичних даних

Рис. 2. Результат двохвиборчого F-тесту для дисперсії

Завдання 3. За допомогою функції експоненціального згладжування здійснити згладжування з виводом графіків та сукупності стандартних похибок.

Щоб здійснити експоненціальне згладжування потрібно в надбудові «Аналіз даних» використати функцію експоненціальне згладжування див рис. 3.

Рис. 3.  Аналіз даних «експоненціальне згладжування»

Рис. 4. Вікно експоненціального згладжування

На рис. 4. Ви бачите вікно експоненціального згладжування в якому задається вхідний інтервал для здійснення згладжування  з виводом графіків та похибок сукупності як показано на рис. 5.

Рис. 5. Результат експоненціального згладжування з виводом графіків

Таку процедуру виконувати для всіх статистичних даних:

y

x1

x2

x3

x4

x5

x6

Завдання 4. Висновок.
1. объектов рынка товары услуги деньги; субъектов рынка продавцы покупатели посредники органы государс
2. темах природе и обществе
3. экономической политике в целом а также Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству
4. Добровольность бракас 16 лет алюбовь бна договор основе образов семьи вфиктивный брак Кодекс о брак
5. Задание и исходные данные 2 Технические характеристики аппаратуры и кабелей 2
6. Автоматизация пакета методик
7. Курсовая работа- Внутреннее водоснабжение и канализация жилого здания
8.  Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы российского гос
9. варианты Варіант 1 Виберіть одну правильну відповідь на запитання
10. Юриспруденция Уголовное право ч
11. Морфологічні засоби виразності мови
12. Влияние психологических типов личности на подходы к быстрому развитию карьеры
13. Прогнозирование инновационного развития фирмы на рынке услуг (на примере арт-кафе)
14. Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие качества людей Д
15. то за стеной далеко на севере
16. это учение о природе.
17. либо или слушаем лекцию о чемлибо обычно мы запоминаем примерно 10 информации а через некоторое время у нас
18. Курсовая работа- Техническое проектирование АТП
19. Проблема личной ответственности человека за свою судьбу По рассказам АП Чехова
20. Региональные инвестиционные соглашения в Северной Америке