Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Соціальна антропологія. ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА психології та соціології

ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛІВ З КУРСУ

«СОЦІАЛЬНА АНТРОПОЛОГІЯ»

Донецьк – 2013

Завдання до модульного контролю №1

 1.  Поняття про особистість як про вищий рівень психічної та духовної інтеграції людини.
 2.  Уявлення про структуру особистості в соціальній антропології.
 3.  Соціалізація та персоналізація як процеси особистісного становлення.
 4.  Ціннісна сутність особистості, її психологічні феномени.
 5.  Уявлення про типологію особистості в соціальній антропології.
 6.  Характерологічна типологія особистості.
 7.  Проблема людини в соціальній антропології.
 8.  Виникнення та розвиток соціальної антропології.
 9.  Зв'язок соціальної антропології з іншими науками.
 10.  Особистість та індивідуальність: порівняльна характеристика.
 11.  Соціальна антропологія як вчення про духовний світ людини.
 12.  Філософські підстави соціальної антропології.
 13.  Структура вітального «я» як компонент особистості.
 14.  Структура аксіологічного «я» як компонент особистості.
 15.  Діалектика вітального та аксіологічного «я» в становленні особистості.
 16.  Уявлення про природу людини в соціальній антропології.
 17.  Предмет  та завдання соціальної антропології.
 18.  Історія виникнення соціальної антропології.
 19.  Структура соціальної антропології.
 20.  Принципи та основні проблеми соціальної антропології.
 21.  Методологія соціальної антропології.
 22.  Соціальний статус особистості та її соціальні ролі.
 23.  Вітчизняні та зарубіжні теорії особистості.
 24.  Етапи становлення людини як особистості.
 25.  Уявлення про характер в психології та філософії.
 26.  Місце характеру в становленні особистості.
 27.  Акцентуація характеру як психічний феномен.
 28.  Акцентуйована особистість та акцентуація характеру.
 29.  Опис типів акцентуйованих особистостей по К. Леонгарду.
 30.  Особливості психологічної та психо-педагогічної роботи з акцентуйованою особистістю.

Завдання до модульного контролю №2

 1.  Сутність та значення соціальних норм для існування соціальної системи.
 2.  Генезис соціальних норм як соціального феномену.
 3.  Соціально-правові норми як система регламентації життєдіяльності людини у правовому полі.
 4.  Поняття «злочин» в правознавстві та соціальній антропології.
 5.  Поняття про девіантну поведінку.
 6.  Девіантна та делінквентна поведінка.
 7.  Поняття «кримінальна особистість», її психологічні та соціальні ознаки.
 8.  Прояви девіантної поведінки особистості.
 9.  Види девіантної поведінки особистості.
 10.  Стадії і рівні прояву девіантної поведінки.
 11.  Соціальні чинники девіантної поведінки.
 12.  Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки.
 13.  Педагогічні чинники девіантної поведінки.
 14.  Індивідуально-психологічні чинники девіантної поведінки.
 15.  Гендерні особливості девіантної поведінки особистості та їх чинники.
 16.  Вікові особливості девіантної поведінки особистості та їх чинники.
 17.  Зміст, функції профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.
 18.  Етапи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.
 19.  Проблема соціально-психологічної реабілітації особистості з девіантною поведінкою.
 20.  Форми і методи профілактики та корекції девіантної поведінки особистості.
 21.  Правова особистість як соціальний індивід.
 22.  Становлення правової особистості.
 23.  Метафізичний та психологічний аспекти проблеми становлення правової особистості.
 24.  Характерологічна типологія як підґрунтя типології правової особистості.
 25.  Діалектика об’єктивного та суб’єктивного становлення правової особистості.
 26.  Громадянське суспільство як становлення правової особистості.
 27.  Дисгармонічність характеру особистості, її чинники.
 28.  Соціальна зрілість особистості і відповідальність.
 29.  Деформація особистості при делінквентній поведінки.
 30.  Правила та техніки спілкування з девіантною особистістю.
1. боец обычно ассоциируется с понятием человек сильной воли
2. Курсовая работа- Финансирование инвестиционных проектов
3. ВВЕДЕНИЕ Еще совсем недавно о брачном договоре можно было говорить лишь при характеристике семейного пра
4. Дмитрий Беломойцев
5. Тема- Управление запасами в закупочной логистике на примере ООО УРАЛАГРОТЭКС СОДЕРЖАНИЕ Вв
6. Audio recorder on visual basic
7. Толстой ОТВЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНОДА от 20~22 ФЕВРАЛЯ 1901 г
8. тематики 6 класу уроку Дата уроку Зміст навчальн
9. тема ~ система небесних тіл що складається із Сонця 9 великих планет і їхніх супутників десятків тисяч малих
10.  Управление разумом по методу Сильва
11. тема устойчивых взглядов принципов оценок и убеждений определяющая отношение к окружающей действительнос
12. Реферат ОСОБЕННОСТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
13. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ ~.
14. Альтернативное решение проблемы твердых отходов в Украине
15. Гатчинская школаинтернат СОО
16. ИГ Песталоцци - реформатор начального обучения
17. Варианты свадебной обрядности
18. Курсовая работа- Обработка стали
19.  СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ Э
20. Введение стр