Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Приклади дії токсичних хімічних речовин на організм людини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


  1.  Токсичні хімічні речовини – основа хімічної небезпеки. Приклади дії токсичних хімічних речовин на організм людини.

Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров'я, а також травми як у момент контакту, так і через певний проміжок часу. Особливу небезпеку становлять хімічні речовини.

Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини поділяються на: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі та ті, що впливають на репродуктивну функцію.

Токсичні речовини - це речовини, які викликають отруєння усього організму людини або впливають на окремі системи людського організму (кровотворну, центральну нервову) . Ці речовини викликають патологічні зміни певних органів, наприклад, нирок, печінки До таких речовин належать такі сполуки, як чадний газ, селітра, розчини кислот чи лугів.

Основними шляхами проникнення токсичних речовин в організм людини є дихальні шляхи, шкіра, органи травлення. Найважливішими з них вважаються дихальні шляхи. Всмоктуючись слизовою оболонкою дихальних шляхів, токсичні речовини потрапляють у кровообіг, минаючи печінку, яка виконує в організмі роль механічного і біохімічного бар'єра. Токсичні речовини, що добре розчинні в жирах і ліпоїдах, легко проникають в організм крізь непошкоджену шкіру. Всмоктуючись крізь шкіру іноді у великих кількостях, такі речовини можуть викликати небезпечніші отруєння, ніж при вдиханні отрутної пари або пилу. До таких токсичних речовин належать бензин, бензол, тетраетилсвинець, гас та ін.

Дія токсичних речовин залежить від індивідуальних особливостей організму. Більшою мірою схильні до отруєння старі люди, підлітки, особи, організм яких ослаблений яким-небудь захворюванням (грип, бронхіт, туберкульоз і т.ін.)


2. Основні принципи захисту від дії токсичних хімічних речовин

Основні принципи щодо захисту населення:

- захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від економічного та природного характеру його розселення, виду і ступеня небезпеки можливих надзвичайних ситуацій;

- усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і здійснюються відповідно до законів держави;

- при захисті населення використовують усі наявні засоби захисту (захисні споруди, індивідуальні засоби захисту, евакуацію із небезпечних районів тощо);

- поінформованість громадян про свої основні обов'язки щодо безпеки життєдіяльності, дотримання ними установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій.

Основні заходи щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних ситуаціях:

- повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне його інформування про наявні обставини;

- навчання населення застосуванню засобів індивідуального захисту і діям у надзвичайних ситуаціях;

- укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація з небезпечних районів;

- спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними речовинами та біологічними препаратами;

- організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й осередках ураження.


3.
 Виявлення та оцінка шляхом прогнозу хімічної обстановки

Хімічна обстановка — це сукупність наслідків хімічного зараження території отруйними речовинами чи сильнодіючими ядучими речовинами, які впливають на діяльність об'єктів народного господарства, формування ЦО і населення.

Хімічна обстановка може утворитися при застосуванні хімічної зброї, або в результаті аварійного розливу, чи викидання СДОР і утворення зон хімічного зараження й осередків хімічного ураження.

Виявлення і оцінка хім. обстановки може здійснюватися як методом прогнозування, так і за даними розвідки. Прогнозування може здійснюватись як до, так і після аварії на хім. небезпечному об'єкті, або використання ОР.

Початковими даними для виявлення і оцінки хім. обстановки є:

- тип і кількість СДОР (ОР), засоби доставки ОР;

- місце впливу викиду СДОР (використання ОР);

- час впливу викиду СДОР (використання ОР);

- метеоумови (cв, V cв, ступень вертикальної стійкості повітря, для ОР температура повітря і поверхні землі;

- топографічні умови місцевості і характер забудовина шляху розповсюдження зараженого повітря;

- умови зараження і харaктeр впливу (викиду) отруйних речовин;

- ступень захищеності людей.

При прогнозуванні хім. обстановки визначають:

1) глибину зони зараження СДОР (ОР);

2) площу зони зараження СДОР (ОР);

3) час відходу зараженого повітря до об’єкту;

4) тривалість поважаючої дії СДОР.

Крім цього, при прогнозуванні хім. обстановки, створеної внаслідок застосування ОР, можуть визначатись інші параметри  (час перебування в засобах захисту шкіри, можливі втрати та ін).
1. психологиялы~ ода~ты~ ~~рамы; 2 к~сіби психологті~ дайынды~ыны~ ж~йесі; 3 айырбас а~парат ж~не психолог
2. Анализ себестоимости продукции работ и услуг имеет очень важное значение
3. по теме Нейроанатомия эмоций в которой должны быть отражены следующие аспекты- Центры положительных
4. Тема- Перша допомога у випадку пошкодження м~яких тканин
5. вариант Эшне башкару ~чен к~рс~тм~ ~йл~н~ тир~д~н мониторинг эшен башкару ~чен 45 минут вакыт бирел~
6. Реферат- Специфика научной деятельности
7. Проблема множественности разумных миров и изучение НЛО
8. Теория полета 1Какие вопросы рассматривает аэродинамика закономерности движения газа преимущества.
9.  Fmily Evlution Form Ф
10. Факторы производства
11. Органы управления по использованию и охране природных ресурсов и объектов
12. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суми 1998.html
13. ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНОЇ ПОДАТЛИВОСТІ ФЛАНГОВИХ ЗВАРНИХ ШВІ
14. ТЕМА Отдел н
15. В помещении могут находиться следующие вредные вещества- пары лейконата пары этила пары бензина пар
16. Содержание 2 Область применения и описание технологической карты 3
17. Курсовая работа- Проблема адаптации учащихся при поступлении в школу
18. на тему- Відповідальність за правопорушення на ринку фінансових послуг
19.  200 г
20. Правовая охрана и защита прав и законных интересов человека, общества, государства от воздействия непристойной информации