Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 28 лютого 2014 року м

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


 

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

кафедра земельного та аграрного права

кафедра екологічного права

\

Інформаційне повідомлення

Наукова конференція

студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених  

«ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

28 лютого 2014 року

м. Харків


Шановні студенти, аспіранти, молоді вчені!

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого» 28 лютого 2014 року проводить конференцію

ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Робота конференції планується за такими напрямками:

  1.  Проблеми сучасної науки земельного права
  2.  Аграрне право: сьогодення та перспективи розвитку  
  3.  Сучасність та майбутнє екологічного права в Україні

у рамках роботи конференції будуть обговорені проблеми, що виникають у науках земельного, аграрного та екологічного права, практиці застосування норм відповідних галузей права. Кожен учасник конференції матиме змогу висловити свою думку із зазначених питань, показати власні досягнення, надбання та результати.   Крім того, буде проведено конкурс серед доповідачів, за результатами якого відбудеться нагородження переможців.

За результатами конференції буде видано збірник тез її учасників. Форма участі – виключно очна.

Для участі у роботі конференції Вам необхідно до 21 лютого 2014 року надіслати до оргкомітету заявку на участь разом з тезами доповіді (мають бути оформлені згідно з вимогами, що викладені нижче ) на електронну адресу: ua.vovk@ukr.net 

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:    067 51 444 69                 

(Дмитро Валерійович Санніков)

зразок заявки

Заявка на участь у роботі

(назва конференції)

Прізвище ___________________________

Ім'я________________________________

По батькові ________________________

Місце навчання (роботи) _____________

Курс (рік навчання для здобувачів) _____

Тема доповіді _______________________

Контактна інформація:

Адреса __________, телефон __________,

e-mail ________.

вимоги до оформлення доповідей

- обсяг – до трьох сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова;

- поля: всі по 20 мм;

- шрифт - Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;

- перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);

- другий рядок – місце роботи, посада (шрифт: курсив, вирівняний по правій стороні);

- наступний абзац – назва доповіді (шрифт: напівжирний курсив, вирівняний по центру);

- наступний абзац – текст доповіді;

- посилання на джерела оформлюються у квадратних дужках. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту в алфавітному порядку.

- текст виконується у Microsoft Word 6.0 та вище для Windows;

- електронний варіант доповіді повинен мати назву, яка відповідає прізвищу та імені учасника та збережений у форматі «.doc»;

Після отримання оргкомітетом заявки на участь, тез доповідей та інших документів, Вам буде надіслано підтвердження на адресу, з якої направлялася документація. У разі неотримання підтвердження, просимо зателефонувати за вказаним номером.  

Доповіді повинні подаватися із рецензією наукового керівника.

Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням вищезазначених вимог.

Усі витрати, пов’язані з участю у роботі конференції, оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок організації, яка їх відряджає.
1. тема- когда мать бросает ребёнка
2. Наука и жизнь- журнал
3. следует найти передаточную функцию разомкнутой системы; 2 ; 3 Wраз 1 условие положения системы на гран
4. Рельсы и шпалы
5. Повесть временных лет относит призвание варягов норманнского князя Рюрика 882г
6. Сочинения Джона Мильтона
7. Доклад- Фортепианное творчество Скрябина
8. Модуль Ж~Ж 1
9. Экономическая география Франции
10. баллов хотя на участке присутствует много пней и сломанная берёза
11. Інформаційних систем і технологій ЛЕКЦІЇ з дисципліни КОМПЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА ПРОГ
12. Введение Развитие социологической науки в нашей стране показало огромную потребность в подобной работе ка
13. Задание 1 Определите дидактическую функцию приведенных ниже речевых высказываний учителя на уроке заполн
14. Синтаксическая и фонетическая стилистика
15. И ребенка его возраст Отв
16. Статья 1 Основные понятия В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия
17. . Соедините геометрическую фигуру с определением
18. тема криміналістики
19. Реферат- Биоэтика или оптимальная этика
20. Чи є мораль критерієм людяності так безсумнівно і беззаперечно