Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

нення зміни 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Хід заняття

  1.  Організаційний момент.  2 хв.
  2.  Основна частина.  75 хв.

№ етапу

Етапи заняття, навчальні питання і їх зміст, зміст практичних завдань, вправ, контрольних завдань та ін.

Час

Методи навчання, організаційні форми виконання

Допов-нення зміни

2.1

Оголошення теми, мети, мотивації.

3 хв.

Виступ викладача

3.1

Виклад матеріалу по питаннях:

- основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки;

- небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами;

- основні причини пожеж;

- способи та засоби пожежогасіння;

- система попередження пожеж;

- евакуація людей із будівель та споруд;

- як діяти в осередку пожежі.

2 хв.

10 хв.

2 хв.

8 хв.

15 хв.

10 хв.

15 хв.

Виступ викладача

Виступ викладача

Демонстрація відеофільму

Виступ викладача

Демонстрація відеофільму

Коментар викла-дача та студентів по матеріалах фільму

—— // ——

Виступ викладача

Вивчення матеріалу теми по таблицях, схемах, плакатах

Виступ викладача

Виступ викладача

4.1

Закріплення.

5 хв.

Вибіркове опитування для визначення рівня знань поданого матеріалу

  1.  Підсумок заняття. Заключне слово викладача, аналіз ефективності роботи студентів.  3 хв.


1. Среди приглашенных супружеская чета Гордон и Бетти Уайтхауз сотрудница издательства Олуэн Пиил один из то
2. тема що само розвивається само відтворюється характеризується самоокупністю самофінансуванням само план
3. Методы распознавания образов
4. Конспект лекцій з дисципліни для студентів інституту обліку і фінансів денної і заочної форми навчан
5.  В лице- генерального директора действующего на основании Устава
6.  Постановка задачи В технологическом процессе необходимо переместить деталь из начального положени
7. Методические основы стоимостной оценки рабочих мест в банках
8. двенадцать моложе
9. Этапы развития метода конечных элементов и области применения
10. Франческо Петрарка
11. форма ~ это лишь средство для выражения духа Вэнь Тун рисовавший бамбук в XI веке сказал что преж
12. Молодой человек до чего ты довел мою Россию
13. Расчет защиты линий 6 и 10 кВ
14. тематики Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы ~ 108 часов 4
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Запоріжжя ~
16. Две стороны ОВФ Материализм и идеализм их виды
17. личность в науке нередко употребляются термины человек индивид индивидуальность
18. Реферат- Чертёж цеха по САПР
19. Формирование умений монологической речи
20. ВВБычков Эстетика