Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Лабораторна робота 12 Елементи управління і користувацька форма у програмах Word і Excel

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


PAGE  3

Лабораторна робота №12

Елементи управління і користувацька форма у програмах Word і Excel.

 1.  Вставити елемент управління в документ – встановити командну кнопку у Word і Excel. Для виконання завдання викликати панель інструментів – елементи управління, вибрати і встановити кнопку. За допомогою панелі інструментів або контекстного меню кнопки переглянути і задати її властивості, зокрема, напис (Caption).
 2.  Вставка коду для кнопки. Написати програму для різних подій, які можуть відбутися з кнопкою (Click, DblClick, GotFocus, LostFocus і т.п.). Код записується у модулі, який пов’язаний з документом або робочим листом. Для цього у режимі конструктора вибрати елемент управління або через його контекстне меню вибрати опцію вихідний текст (View Code). Задайте код для появи вікна повідомлення: MsgBox “текст повідомлення”. Вийти з режиму конструктора і запустити виконання програми.
 3.  Вставка і використання користувацької форми у документах. Для цього здійснити перехід у редактор VBA, вставити користувацьку форму Insert – UserForm. За допомогою панелі елементів задати командні кнопки і текстові поля для форми. Для командних кнопок задати код, наприклад, запис тексту у текстове поле форми: TextBox1.Text= “зміст повідомлення”. Запустити виконання користувацької форми через меню Run – Sub/UserForm або через створення у документі командної кнопки з кодом UserForm1.Show. Створити можливість закривання користувацької форми за допомогою командної кнопки в ній з кодом UserForm1.Hide.
 4.  Перемикання між елементами управління можна реалізовувати за допомогою клавіші табуляції. Для встановлення послідовності переходу від одного елементу управління до іншого викличте меню View - TabOrder редактора VBA або задайте необхідне значення властивості TabIndex відповідного елемента управління.
 5.  Відображення вбудованих діалогових вікон (відкривання файлу, збереження файлу, друк і т.п.) шляхом асоціації із елементами управління. Для цього вибрати елемент управління, наприклад, кнопку, текстове поле, і в режимі конструктора записати код на VBA: для Word – Application.Dialogs (wdDialogFileOpen).Show і т.п., для Excel - Application.Dialogs (xlDialogOpen).Show, спробуйте інші аргументи, зокрема, xlDialogSaveAs, xlDialogSaveWorkbook, xlDialogPrint.
 6.  Зчитування інформації з текстового поля і передача інформації через буфер обміну в інше текстове поле. Для цього створити два текстові поля і для одного із при виході (подія LostFocus) з нього забезпечити зчитування. (Private Sub TextBox1_LostFocus()   x = TextBox1.Value TextBox2.Select   TextBox2.Value = x  End Sub).
 7.  Формування списку ListBox або ComboBox. За допомогою панелі елементів вставити список. Задати запис у список:

Запуск виконання через Run Sub/UserForm або події, асоційовані з процедурою, наприклад, GotFocus, LostFocus. Задати видалення певних елементів списку за допомогою методу .RemoveItem (вказати ListIndex) або всіх елементів списку за допомогою методу .Clear.

 1.  Формування списку за допомогою масиву, якщо список складається з декількох колонок:

 1.  Зчитування вибраного елемента списку у текстове поле. Для цього задати елемент управління список: With ListBox3 .List = Array(1, 2, 3, 4, 5) .ListIndex = 0 .MultiSelect = fmMultiSelectMulti End With. Задати текстове поле, у яке буде зчитуватися вибраний елемент списку і записати процедуру для списку: With ListBox3 For i = 0 To .ListCount – 1 If .Selected(i) = True Then TextBox3.Text = .List(i) End If Next i  End With.
 2.  Побудувати елементи перемикачі. Вставити два перемикачі в документ і через кнопку властивостей підписати їх „так”, „ні” та записати код на VBA, наприклад, появу вікна повідомлення при виборі перемикача: If OptionButton1.Value = True Then MsgBox "Ваш вибір так" або If OptionButton2.Value = True Then MsgBox "Нам не по дорозі".
 3.  Побудувати елемент прапорець. Вставити за допомогою панелі елементів прапорець (checkbox), задати у властивостях назву і записати код VBA, наприклад, появу повідомлення у тестовому полі при встановленні і відміні значення перемикача: If CheckBox1.Value = True Then TextBox3.Text = "привіт" If CheckBox1.Value = False Then TextBox3.Text = "до побачення".
 4.  Побудова трипозиційного прапорця:

 1.  Організувати завантаження і розміщення рисунка за допомогою VBA. Для цього вставити з панелі елементів елемент управління рисунок і записати код VBA: With Image1 .PictureAlignment = fmPictureAlignmentCenter .PictureSizeMode = fmPictureSizeModeZoom .Picture = LoadPicture("g:\vidguk.jpg") End With.
 2.  Реалізація багатосторінкових діалогових вікон у користувацькій формі за допомогою елементу управління MultiPage (набір сторінок) або Tabstrip (набір вкладок). Додайте на вкладки елементи управління, наприклад, кнопки і асоціюйте їх з деякими із написаних макропрограм. Додайте програмно ще одну сторінку до набору сторінок: Private Sub CommandButton2_Click() With MultiPage1 .Add (5) End With End Sub. Реалізуйте видалення сторінки за індексом використовуючи метод Remove(index) або всіх сторінок за допомогою методу Clear.
 3.  Створити інтерфейс в Excel з використанням користувацької форми для розв'язку рівняння а*х=b: 
 •  Вставимо користувацьку форму у редакторі VBA і форматуємо її за допомогою вікна властивостей форми (назва, рамка, розмір шрифта);
 •  Додаємо у форму два текстових поля для внесення значень а і b, а також відповідні написи і дві командні кнопки – одна для запуску пошуку розв'язку, інша для закривання вікна користувацької форми (UserForm1.Hide);
 •  Задаємо на листі Excel кнопку з процедурою, яка буде запускати попередньо створену користувацьку форму (UserForm1.Show);
 •  Налаштувати кнопку запуску розв'язку для користувацької форми, наприклад:

 •  Написати функцію LinEq як користувацьку функцію двох аргументів, наприклад:

 •  Запустити сценарій за допомогою командної кнопки на листі Excel.

 1.  Вставка додаткових елементів управління. Серед додаткових елементів вибрати елемент Календар. Задайте зчитування вибраної дати у комірку робочого листа:

Range("A1").Value = Calendar1.Value або Cells (1,1).Value = Calendar1.Value.
1. ОЩУЩЕНИЯ Ощущения считаются самыми простыми из всех психических явлений
2. на тему- Сприйняття ціни споживачем Виконала- студентка 4 курсу групи УМ02 Демиденко
3. тема 1 Понятие соц
4. Смысловые корни
5. Производство пиротехнических изделий
6. реферату- Демко МногогрішнийРозділ- Історія України Демко Многогрішний Про походження й початок козакува
7. Бухгалтерский учет труда и его оплаты
8. предсказание для дочери отрывок из Алых парусов
9. Реферат- Проблема автоматизации проектирования в теории систем
10. Курсовая работа- Применение современных педтехнологий в преподавании ОБ
11. Как можно посеять и взрастить в душах наших детей семена мужества и благородства Ответ- Хвала Аллаху Проб
12. РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ ЭКО
13. Введение Многочисленные опросы отечественных и иностранных предпринимателей показывают что налоговый ре
14. Реферат- Регуляция биосинтеза белков на этапе трансляции
15. говорит об отсутствии логики в понимании секретности
16. Характерные черты афинской демократии
17. Принципы охраны воздушного пространства
18. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук ЧЕРКАСИ ~ 2005
19. Лингвистические параметры транслируемости регулятивных концептов
20. Україна в писемних джерелах; 1199 р