Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

атандотерапію; бмасаж; взаходи ортопедичного характеру; гакватерапію

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


  1.  Серед засобів фізичної реабілітації не виділяють:

а) тандотерапію;

б) масаж;

в) заходи ортопедичного характеру;

г) акватерапію.

Комплексні контрольні тестові завдання

269

98. В корекційній роботі з формування рухових функцій при ДЦП психотерапія спрямована на:

а) нормалізацію м’язового тонусу, зменшення вимушених рухів, посилення активності компенсаторних процесів у нервовій системі;

б) керування нервовою системою з метою формування адаптивних функцій;

в) на розвиток всіх сторін мовленнєвої діяльності дитини;

г) зменшення еластичності, поліпшення кровообігу у м’язах.

  1.  Вивченням, попередженням та корекцією мовленнєвих порушень займається:

а) сурдопедагогіка;

б) логопедагогіка;

в) тифлопедагогіка;

г) корекційна психопедагогіка.

  1.  До категорії дітей із мовленнєвими порушеннями відносяться:

а) діти, слух у яких пошкоджений так, що вони самостійно не можуть використати його для розвитку мовлення;

б) діти із частковою недостатністю слуху, що призводить до порушення мовленнєвого розвитку;

в) діти, у яких збережений слух, не порушений інтелект, але є значні мовленнєві порушення;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Серед чинників, які викликають порушення мовлення виділяють:

а) біологічні чинники ризику;

б) екзогенно-органічні чинники;

в) соціально-психологічні чинники;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Серед причин порушення мовлення не виділяють:

а) органічні причини;

б) фізіологічні причини;

в) соціально-психологічні причини;

г) функціональні причини.

  1.  У виникненні мовленнєвих розладів велику роль відіграє:

а) внутрішньоутробна патологія;

б) ушкодження при пологах;

в) дія різних шкідливих чинників після народження;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Провідне місце в перинатальній патології нервової системи займають:

а) асфіксія й родова травма;

б) токсикоз вагітності;

в) інфекції;

г) генетичні ураження.
1. Применение стиля к тексту
2. Жизнь это чтото невозможное
3. кМ-Проспект2012 -148450- Год- 2012 Рассмотрены структура политической системы общества формы правления и
4. тематически проанализировали первые три истины
5. Об эволюционности процесса расширения вселенной
6. Шпоры по нефтедобыче
7. тематических пакетов Mple MthCd
8. тематичних блоків- ldquo;Механікаrdquo; ldquo;Молекулярна фізика та термодинамікаrdquo; ldquo;Електродинамікаrdquo; ldqu
9. Тема 78 Основы гражданского и семейного права Задание 1
10. Реферат Врожденный сифилис Выполнила- Рязань 2014 Оглавление 1Причины
11. Утверждено на методическом совещании
12. Философские проблемы науки и техники Наука как форма познания
13. О бухгалтерском учете Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности и положения по бухгалтерско
14. Развитие оценочной деятельности в РФ4 2
15. Тема- Представление данных в электронных таблицах в виде диаграмм и графиков
16. Самоанализ уроков истории.html
17. Улан-Удэ
18. Тема 4 7 Государственные и муниципальные заказы Государственные и муниципальные заказы представляют собо
19. О нашей революции О кооперации Лучше меньше да лучше и др
20. Реферат Иконопись Выполнил- студент II курса исторического факультета Тимуршин Линат