Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

атандотерапію; бмасаж; взаходи ортопедичного характеру; гакватерапію

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


  1.  Серед засобів фізичної реабілітації не виділяють:

а) тандотерапію;

б) масаж;

в) заходи ортопедичного характеру;

г) акватерапію.

Комплексні контрольні тестові завдання

269

98. В корекційній роботі з формування рухових функцій при ДЦП психотерапія спрямована на:

а) нормалізацію м’язового тонусу, зменшення вимушених рухів, посилення активності компенсаторних процесів у нервовій системі;

б) керування нервовою системою з метою формування адаптивних функцій;

в) на розвиток всіх сторін мовленнєвої діяльності дитини;

г) зменшення еластичності, поліпшення кровообігу у м’язах.

  1.  Вивченням, попередженням та корекцією мовленнєвих порушень займається:

а) сурдопедагогіка;

б) логопедагогіка;

в) тифлопедагогіка;

г) корекційна психопедагогіка.

  1.  До категорії дітей із мовленнєвими порушеннями відносяться:

а) діти, слух у яких пошкоджений так, що вони самостійно не можуть використати його для розвитку мовлення;

б) діти із частковою недостатністю слуху, що призводить до порушення мовленнєвого розвитку;

в) діти, у яких збережений слух, не порушений інтелект, але є значні мовленнєві порушення;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Серед чинників, які викликають порушення мовлення виділяють:

а) біологічні чинники ризику;

б) екзогенно-органічні чинники;

в) соціально-психологічні чинники;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Серед причин порушення мовлення не виділяють:

а) органічні причини;

б) фізіологічні причини;

в) соціально-психологічні причини;

г) функціональні причини.

  1.  У виникненні мовленнєвих розладів велику роль відіграє:

а) внутрішньоутробна патологія;

б) ушкодження при пологах;

в) дія різних шкідливих чинників після народження;

г) усі відповіді вірні.

  1.  Провідне місце в перинатальній патології нервової системи займають:

а) асфіксія й родова травма;

б) токсикоз вагітності;

в) інфекції;

г) генетичні ураження.
1. Бхагавад Гита Царственная наука Бого-Реализации том 2
2. Наука ~ это- а компонент духовной культуры; б элемент материальнопредметного освоения мира; в
3. Статья 1110 Наследование 1
4. Во всяком случае я еще не потерял надежду на то что все происшедшее было просто еще одной из множества галлю
5. Бизнес консалтинг груп
6. Пожарная безопасность
7. Медицинский техникум ’ 2 СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ .html
8. Карне найголовнішими вважають такі типи обдарованості дитини- Інтелектуальна обдарованість
9. задача решена верна не верно задача сдана но есть ошибки задача не сдана.html
10. ИНТЕРКИНОЧЕЛЯБИНСК Подготовила- Проверил- Челябинск 2009 г
11. Технико-тактические действия соревновательной деятельности волейболистов
12. Лишь в конце прошлого столетия изменение биосферы под влиянием хозяйственной деятельности обратили на себя
13. Русский композитор Цезарь Кюи
14. Черты русской философии
15. Аполитичные политики
16. тема Земля имеет постоянную массу и постоянную среднюю температуру
17. Донской табак штрафа в размере 100 тысяч рублей за распространение в подростковых журналах рекламы сигаре
18. Донецкого Утверждаю-
19. 66 ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ НА ОСНОВІ
20. Применение принципов бухгалтерского учета должно обеспечить достоверность и полноту финансовой информаци