Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Розрахуємо прибуток банку- Прибуток=Доходивитрати

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Задача 1

Доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а витрати – 27 млн. грн.; податок на прибуток становить 19%, відрахування до резервного фонду – 5%. Визначити розмір відрахувань до резервного фонду.

Розвязання

1)Розрахуємо прибуток банку:

Прибуток=Доходи-витрати

П=35-27=8млн.грн.

2)Податок на прибуток:

ПП=8*0,19=1,52млн.грн.

3)Чистий прибуток:

ЧП=8-1,52=6,48млн.грн.

4)Відрахування до резервного фонду:

6,48*0,05=0,324млн.грн

Відповідь:відрахування до резервного фонду становить 0,324млн.грн.

Задача 2

10 червня 2013р. було оголошено статутний капітал ПАТ «КредитБанк», що складається з простих акцій – 230 тис. шт.  номінальною вартістю – 15 грн.  11 червня було реалізовано 55000 акцій за ціною 17 грн. 12 червня було реалізовано 46000 акцій за ціною 19 грн. Визначте розмір сплаченого та несплаченого статутного капіталу, а також розмір емісійного доходу від реалізації акцій.

Розвязання

1)Визначаємо суму оголошеного СК:

ОСК= к-сть емітованих акцій * номінальну вартість акцій

ОСК=230000*15=3450000грн

2)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 11.06

55000*17=935000грн

3)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 12.06

46000*19=874000грн

4)Розрах. Загальну суму,отриману банком від реаліз.акцій:

935000+874000=1809000грн

5)Сплачений СК = к-сть реаліз.акцій*їх номінал.вартість:

Сплачений СК = (55000+46000)*15= 1515000грн

6)Несплачений СК = оголошений СК-сплачений СК = 3450000-1515000=1935000грн

7)Емісійний дохід від реаліз.акцій:

Емісійний дохід = 1809000-1515000=294000грн

Відповідь: Слачений СК 1515000грн, несплачений СК 1935000грн, емісійний дохід 294000грн

Задача 3

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду, виходячи з даних:

1. Статутний фонд банку – 200 млн. грн.

2. Резервний фонд – 100 млн. грн.

3. Прибуток – 160 тис. грн.

4. Ставка податку на прибуток – 21%.

Розвязання

1)Знайдемо чистий прибуток:

ЧП=160000-(160000*0,19)=129600грн

2)Відрахування до резервного фонду:

129600*0,05=6480грн

3)Загальний розмір резервного фонду:

100000000+6480=100006480грн

В-дь:Розмір відрахувань до резервного фонду становить 6480грн, а загальний розмір резервного фону становить 100006480грн.

Задача 4

Комерційний банк здійснив емісію акцій, загальної кількістю 200 тис. шт., номінальною вартістю 20 грн. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. шт. були реалізовані за ціною 27 грн. за одну акцію. Визначити емісійний дохід банку від емісії акцій.

Розв:1.Еміс.дохід =80* (27-20)= 560(тис.грн) 2.Очікув.еміс.дохід = 200*20=4000(тис.грн) в:еміс.дохід = 560тис.грн

Задача 5

Розрахувати суми простих відсотків за терміновим депозитом,  використовуючи різні методи визначення кількості днів. Номінал депозиту – 1500 грн. Термін депозиту з 21 березня по 10 травня. Номінальна річна процентна ставка – 11%. Визначити, який метод є вигіднішим для вкладника та банку. Відповідь обґрунтуйте.

Розвяз

I=(Р*і*n)/Т Р-номінал депоз і-номінал річ % n-кільк днів депоз угод Т-кульк днів у році

факт/факт (берез 11днів квіт 30 днів трав 9 днів=50)(Т=365)Розрах суми=(1500*50*0.11)/365=22.6(грн.)

факт/360 (n=50) (Т=360) Розрах суми=(1500*50*0.11)/360=22.92(грн.)

30/360 (берез 10 днів квіт 30 днів трав 9 днів=49) (Т=360) Розрах суми=(1500*49*0.11)/360=22.46(грн.)

В:для клієнта навигід буде метод факт/360 а для банку метод 30/360

Задача 6

Комерційний банк залучає строковий депозит фізичної особи номіналом 20 тис. грн. на три місяці під 21% річних. Термін дії депозитної угоди від 01 серпня до 01 листопада.Відсотки нараховуються щомісячно за простою схемою. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

Розвяз I=(Р*і*n)/Т

Серп 31 день І1=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Вер 30 день І2=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Жовт 31 день І3=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Лист 30 днів І4=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Сума виплат на кін депоз угоди=І1+І2+І3+І4+І5+розмір депоз

Сума=20000+356.71+345.2+356.71+345.2+356.71=21760.53(грн.)

В:сума % за серп =256.71 грн за вер =345.2 грн за жов=356.71 за лист=345.2 за груд=356.71 грн сума виплат на кін депоз угоди 21760.53 грн

Задача 7

Комерційний банк залучає депозит фізичної особи в сумі 10 тис. грн. під 15% річних  під складні відсотки на три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом „факт/360”.  Необхідно нарахувати відсотковий дохід клієнта за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

В=Р*(1+  В*і/n*T)n

Серпень-18, вересень-30, жовтень – 31, листопад – 12

1.Нарощена сума депозиту за складними відсотками:

В=10000*(1+0,15*91/4*360)^4=10384,59(грн)

2.Розрахуємо суму % за серпень: S1=10000*((1+0,15*18/1*360)^1-1)=75 грн

3.Розрахуємо суму за серпень-вересень: S2=10000*((1+0.15*48/2*360)^2-1)=201 грн

За вересень: S2-S1=201-75=126 грн

4. Розрахуємо суму за серпень-жовтень: S3=10000*((1+0.15*79/3*360)^3-1)=332.79 грн

За жовтень: S3-S2=332.79-201=131.79 грн

5.Розрахуємо суму за серпень-листопад: S4=10000*((1+0.15*91/4*360)^4-1)=384.59 грн

За листопад: S4-S3=384.59-332.79=273.79 грн

Відповідь:…

Задача 8

Клієнт зробив вклад у сумі 750 грн. із щомісячним нарахуванням простих  відсотків. Термін вкладу – 4 місяці. Річна відсоткова ставка – 12%. Умови вкладу передбачають можливість донесення і зняття коштів. За десять днів клієнт вніс ще 300 грн. За місяць до кінця терміну вкладу клієнт зняв з рахунку 400 грн. Визначити суму  отриманого доходу, якщо нарахування відсотків виконується за методом 30/360.

РОЗВ:

В= (Р*i*n)\T 1.%за 10днів=В1= (750*10*0,12)/360= 3,13(грн.) 2.% за наст.20дн= В2=((750+300)*20*0,12)/360= 7(грн) 3.%на 2 місяці=В3= ((750+300)*60*0,12)/360= 21(грн.) 4.% за 4 місяць= В4= ((1050-400) *29*0,12)/360= 6.28(грн.) 5.В= В1+В2+ В3+В4= 3,13+7+ 21+6,28= 37,41(грн.) 6.Заг.сума,що підлягає поверненню= В+Р= 37,41+ 750+300- 400= 687.41(грн.) В: сума отриман.доходу = 37,41грн

Задача 9

15 травня КБ залучив депозит у сумі 2000 грн. під 13% річних із правом поповнення на 4 місяці із капіталізацією відсотків першого числа кожного місяця.  01 липня клієнт вніс на рахунок 750 грн. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Розрахувати суму щомісячних відсотків та належну суму до сплати банком клієнту після закінчення терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

I=(P*i*n)/T   

Травень-16, червень -30, липень-31, серпень -31, вересень – 14 днів

1.Сума % за травень: І=2000*0,13*16/365=11,4 грн

2.За червень: І=(2000+11,4)*0,13*30/365=21,49 грн

3.За липень: І= (2000+11,4+21,49+750)*0,13*31/365=30,73 грн

4.За серпень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73)*0,13*31/365=31,06 грн

5.За вересень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73+31,06)*0,13*14/365=14,18 грн

6.Розрахуємо відсотковий дохід клієнта: 11,4+21,49+30,73+31,06+14,18=108,86 грн

7.Розрахуємо суму до сплати: 2000+750+108,86=2858,86 грн

Відповідь:…

               Задача 10

Розрахувати розмір касового обороту комерційного банку та визначити розмір необхідного підкріплення каси банку на наступний квартал, якщо відомі такі дані: надходження торгової виручки – 40 млн. грн.; виручка від усіх видів транспорту - 4 млн. грн.; надходження від квартплати та комунальних платежів – 2,7 млн. грн.; надходження від видовищних підприємств - 12 млн..грн.; надходження на рахунки – 4 млн. грн.; інші надходження – 9,5млн. грн.; видатки на оплату праці – 27 млн. грн.; видатки на оплату пенсій - 20  млн. грн.; перерахування заробітної плати на рахунки клієнтів – 7 млн. грн.; видачі з рахунків громадян - 8 млн. грн.; видачі підкріплень підприємствам зв’язку – 13 млн. грн.

Розвязання:

1.Визначимо касовий оборот: КО=40+4+2,7+12+4+9,5-27-20-7-8-13=-6,8(млн. грн.)

Відповідь: КБ необхідне підкріплення готівкою  у розмірі 6,8 млн грн..

Задача 11

1. Банк встановив співвідношення заборгованості до забезпечення у розмірі 83%.

2. Ліміт заборгованості за кредитом – 100 тис. грн.

3. Номінальна сума векселів, що прийняті у заставу становить – 95 тис. грн.

4. Фактична заборгованість за позичкою – 67 тис. грн.

Визначити можливу додаткову суму позички під заставу векселів.

Розвязання:

1.Фактичне співвідношення иіж заборгованістю та забезпеченням:

(Фактична заборг за поз/сума забезпеч)*100%=(67/95)*100%=70,52%

2.Можлива заборгованість за кредитом:

Номінальна сума векселів*співвідн заборг до забезпеч/100%=95*83%/100%=77,19 (тис грн.)

3.Вільний ліміт заборгованості:

Ліміт заборг-факт заборг=100-67=33(тис грн.)

4.Можлива додаткова сума позички:

Сума можл заборг- сума факт заборг=77,19-67=10,19 (тис грн.), що не перевищує вільного ліміту заборгованості.

Відповідь:…

Задача 12

Фірма «Крок» реалізувала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка з кредитними операціями банку становить 65% річних. Визначити ставку дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя.

Розвязання:

1.Ставка дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя:

= =0,072/1,072*9=60,45%

ЯКЩО НЕОБХІДНО ОБРАХУВАТИ ТАКОЖ СУМУ ДИСКОНТУ, ТО:

AP=S(1-d*t/360)=750000(1-0.6045*40/360)=699625.05(грн.)

Відповідь

Задача 13

АТ «Капітал» одержало в банку кредит в сумі 1 000 грн. на 16 місяців під 22% річних, відсотки нараховуються один раз у квартал на залишок боргу. Скласти графік погашення кредиту за умови: основний борг погашається рівними частинами.

Розвязання

Сума погашення основного боргу за один квартал (16 місяців – 5,3 кварталу) складає:

1000÷5,3=188,68 грн.

Сума поранення основного боргу за 0,3 кварталу дорівнює:

188,68×0,3=56,6 грн.

Термін погашення кредиту, квартали

Сума основного боргу на початок період, грн..

Сума відсотків за даний період, грн..

Сума виплати боргу, грн..

Сума погашення основного боргу, грн..

1


1 000,00


55,00


243,68


188,68


2


811,32


44,62


233,33


188,68


3


622,64


32,25


220,93


188,68


4


433,96


23,87


212,55


188,68


5


245,28


13,49


202,17


188,68


6


56,6


3,11


59,71


56,60


Разом172,34


1 172,34


1 000,00

Задача 14

Виходячи з даних, визначити оптимальну ставку за кредитом і мінімально припустимий дохід для банку: процентні витрати за залученими ресурсами – 55 % річних; норма прибутку від кредитної діяльності банку – 10 % річних; операційні витрати банку з обслуговування кредиту – 50 тис. грн.; норма обов’язкового резерву – 15 %; сума кредиту – 4 000 тис. грн.; термін кредиту – 3 місяці.

Розвязання

  1.  Д = (4000 + ( 4000/0.85)) * ( 0.55 + 0.10) * 50/360 = 50 000 = 4705.88* 0.65 * 0.25 + 50 000 = 50 764.71
  2.  R0 = D/K * 360/ n = ( 50764.71/4000) * ( 360/50) = 50.76 % річних

Відповідь: дохід повинен бути не менше ніж 50 764.71 грн., а % річні = 50,76 %

Задача 15

Вексель обліковується в банку за півроку до строку його погашення. Місячний рівень інфляції – 3%. Реальна дохідність операції обліку 5% річних (відповідає реальній дохідності кредитних операцій). Визначити: 1) індекс інфляції за строк від дати врахування до дати погашення векселя; 2) ставку процентів за кредитом, що враховує інфляцію; 3) дохідність операції.

Розвязання

Індекс інфляц визнач за формулою Іn=(1+Rn)^n

In=(1+0.03)^6=1.19

Cтавка % за кредитом з урах. Інфляц. Ir=((1+ni)In-1)\n

Ir=((1+0.5*0.05)*1.19-1)/0.5=0.44(або 44%)

Дохідність операції визнач. d=Ir/(1+n*Ir)

D=0.44/(1+0.5*0.44)=0.78

Відпов:індекс іфляц стнов 1.19;ставка % за кредитом з урах індексу інфляц – 44%; дох.операц.станов.0,78(або78%)

Задача 16

Визначити доцільність інвестиції за методом розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV), якщо проект, що потребує інвестицій у розмірі 180000 грн. передбачає одержання річного доходу в розмірі 200000 грн. протягом 5 років, коефіцієнт дисконтування – 12%.

Розвязання

NPV=

NPV=

901194.02-200000=701194.05(грн)

Якщо NPV  =0,то проект ні вигідний ні збитковий,якщо <0 вигідний,якщо >0 збитковий

Відпов: NPV=701194.05 >0,отже проект є вигідним.

Задача 17

Визначте прибутковість привілейованої акції компанії, яку інвестор придбав за 23 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 15% річних і номіналом 20 тис. грн.. Через 3 роки, протягом яких дивіденди регулярно виплачувались, вона була ним продана за ціною 20 тис. грн.

Розвязання:

1)поточ дох визнач Ут=(дивід пот року/курс акції)*100%

Поточ прибут для інвестор = ((0.15*20000)/23000)*100%=13.04%

2)поточ прибут на момент продажу для покупц Ут=((0.15*20000)/20000)*100%=15%

3)дох за весь період утрим НРУ=)сума дивід отрим за період+Різнц цін/цін куп)*100%

Дох для інвестор в перерах на рік станов=((0.15*20000+((20000-23000)/3))/23000)*100%=8.69%

Відпов: Повна річна дох акцій для інвестор станов 8,69%,поточ дох станов 13,04%,для покуп – 15%

Задача 18

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за кожною валютою, а також загальну валютну позицію.

Види валюти

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ (грн. за одиницю валюти)

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

UUSD

11250

7750

--

1100

77.95

CCAD

7750

9950

--

--

55,95

EEuro

11350

4420

550

--

110,20

Розвязання

1)Визначаємо валютну позицію по кожній валюті окремо:

USD=(1250+0)-(750+100)=400(відкрита довга валютна позиція)

CAD=(750+0)-(950+0)=-200(відкрита коротка валютна позиція)

Euro=(1350+50)-(420+0)=980(відкрита довга валютна позиція)

2)Визначаємо загальну величину відкритої валютної позиції:

(1250*7,95+750*5,95+1350*10,20+50*10,20)-(750*7,95+950*5,95+420*10,20+100*7,95)=28680-16694=11986 (грн) – так як результат з плюсом, то відкрита валютна позиція довга

\

Задача 19

В обмінному пункті ПАТ «Діамант-Банк» на 15 березня 2013 року встановлені такі курси валют: офіційний курс гривні:100 доларів США – 796,00 грн., 100 євро – 1020,00 грн.,100 російських рублів – 26,50 грн.

купівля

продаж

100 доларів США

780,00

795,00

100 євро

1055,00

1065,00

100 рос. рублів

26,00

27,00

Клієнт бажає обміняти 150 доларів США та 2500 російських рублів на євро. Використовуючи крос-курс,визначте, яку суму євро отримає клієнт.

Розвязання

USD/EUR = USD/UAH/////EUR/UAH = 7.80 / 10.65 = 0.7324

RUR/EUR = RUR/UAH////EUR/UAH = 0/260/10.65 = 0.0244

Знаходимо суму євро,яку буде отримано після обміну USD/EUR = 150*0.7324=109.86(эвро)

Сума євро, яку буде отримано після обміну RUR/EUR = 2500*0.0244=61(євро)

Загальна сума євро = 61+109,86=170,86(євро)

Відповідь – 170,86 євро

Задача 20

Визначити крос-курс: євро – англійський фунт, євро – йєна, йєна – євро, йєна – англійський фунт, якщо 1 долар = 1,5646 євро, 1 долар = 2,748 йєни, 1 долар = 0,432 англійського фунта.

Розвязання

1)Непряме котирування =

Курс євро =  = 0,6391

Курс йєни =  = 0,3640

Курс англ.фунта =  = 2,3148

2)Крос-курс євро/англ.фунт = 0,6391/2,3148 = 0,2761

Крос-курс євро/йєена = 0,6391/0,3640 = 1,7558

Крос-курс йєна/євро = 0,3640/0,6391 = 0,5696

Крос-курс йєна/фунт = 0,3640/2,3148 = 0,1572

Задача 1

Доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а витрати – 27 млн. грн.; податок на прибуток становить 19%, відрахування до резервного фонду – 5%. Визначити розмір відрахувань до резервного фонду.

Розвязання

1)Розрахуємо прибуток банку:

Прибуток=Доходи-витрати

П=35-27=8млн.грн.

2)Податок на прибуток:

ПП=8*0,19=1,52млн.грн.

3)Чистий прибуток:

ЧП=8-1,52=6,48млн.грн.

4)Відрахування до резервного фонду:

6,48*0,05=0,324млн.грн

Відповідь:відрахування до резервного фонду становить 0,324млн.грн.

Задача 2

10 червня 2013р. було оголошено статутний капітал ПАТ «КредитБанк», що складається з простих акцій – 230 тис. шт.  номінальною вартістю – 15 грн.  11 червня було реалізовано 55000 акцій за ціною 17 грн. 12 червня було реалізовано 46000 акцій за ціною 19 грн. Визначте розмір сплаченого та несплаченого статутного капіталу, а також розмір емісійного доходу від реалізації акцій.

Розвязання

1)Визначаємо суму оголошеного СК:

ОСК= к-сть емітованих акцій * номінальну вартість акцій

ОСК=230000*15=3450000грн

2)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 11.06

55000*17=935000грн

3)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 12.06

46000*19=874000грн

4)Розрах. Загальну суму,отриману банком від реаліз.акцій:

935000+874000=1809000грн

5)Сплачений СК = к-сть реаліз.акцій*їх номінал.вартість:

Сплачений СК = (55000+46000)*15= 1515000грн

6)Несплачений СК = оголошений СК-сплачений СК = 3450000-1515000=1935000грн

7)Емісійний дохід від реаліз.акцій:

Емісійний дохід = 1809000-1515000=294000грн

Відповідь: Слачений СК 1515000грн, несплачений СК 1935000грн, емісійний дохід 294000грн

Задача 3

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду, виходячи з даних:

1. Статутний фонд банку – 200 млн. грн.

2. Резервний фонд – 100 млн. грн.

3. Прибуток – 160 тис. грн.

4. Ставка податку на прибуток – 21%.

Розвязання

1)Знайдемо чистий прибуток:

ЧП=160000-(160000*0,19)=129600грн

2)Відрахування до резервного фонду:

129600*0,05=6480грн

3)Загальний розмір резервного фонду:

100000000+6480=100006480грн

В-дь:Розмір відрахувань до резервного фонду становить 6480грн, а загальний розмір резервного фону становить 100006480грн.

Задача 4

Комерційний банк здійснив емісію акцій, загальної кількістю 200 тис. шт., номінальною вартістю 20 грн. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. шт. були реалізовані за ціною 27 грн. за одну акцію. Визначити емісійний дохід банку від емісії акцій.

Розв:1.Еміс.дохід =80* (27-20)= 560(тис.грн) 2.Очікув.еміс.дохід = 200*20=4000(тис.грн) в:еміс.дохід = 560тис.грн

Задача 5

Розрахувати суми простих відсотків за терміновим депозитом,  використовуючи різні методи визначення кількості днів. Номінал депозиту – 1500 грн. Термін депозиту з 21 березня по 10 травня. Номінальна річна процентна ставка – 11%. Визначити, який метод є вигіднішим для вкладника та банку. Відповідь обґрунтуйте.

Розвяз

I=(Р*і*n)/Т Р-номінал депоз і-номінал річ % n-кільк днів депоз угод Т-кульк днів у році

факт/факт (берез 11днів квіт 30 днів трав 9 днів=50)(Т=365)Розрах суми=(1500*50*0.11)/365=22.6(грн.)

факт/360 (n=50) (Т=360) Розрах суми=(1500*50*0.11)/360=22.92(грн.)

30/360 (берез 10 днів квіт 30 днів трав 9 днів=49) (Т=360) Розрах суми=(1500*49*0.11)/360=22.46(грн.)

В:для клієнта навигід буде метод факт/360 а для банку метод 30/360

Задача 6

Комерційний банк залучає строковий депозит фізичної особи номіналом 20 тис. грн. на три місяці під 21% річних. Термін дії депозитної угоди від 01 серпня до 01 листопада.Відсотки нараховуються щомісячно за простою схемою. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

Розвяз I=(Р*і*n)/Т

Серп 31 день І1=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Вер 30 день І2=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Жовт 31 день І3=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Лист 30 днів І4=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Сума виплат на кін депоз угоди=І1+І2+І3+І4+І5+розмір депоз

Сума=20000+356.71+345.2+356.71+345.2+356.71=21760.53(грн.)

В:сума % за серп =256.71 грн за вер =345.2 грн за жов=356.71 за лист=345.2 за груд=356.71 грн сума виплат на кін депоз угоди 21760.53 грн

Задача 7

Комерційний банк залучає депозит фізичної особи в сумі 10 тис. грн. під 15% річних  під складні відсотки на три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом „факт/360”.  Необхідно нарахувати відсотковий дохід клієнта за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

В=Р*(1+  В*і/n*T)n

Серпень-18, вересень-30, жовтень – 31, листопад – 12

1.Нарощена сума депозиту за складними відсотками:

В=10000*(1+0,15*91/4*360)^4=10384,59(грн)

2.Розрахуємо суму % за серпень: S1=10000*((1+0,15*18/1*360)^1-1)=75 грн

3.Розрахуємо суму за серпень-вересень: S2=10000*((1+0.15*48/2*360)^2-1)=201 грн

За вересень: S2-S1=201-75=126 грн

4. Розрахуємо суму за серпень-жовтень: S3=10000*((1+0.15*79/3*360)^3-1)=332.79 грн

За жовтень: S3-S2=332.79-201=131.79 грн

5.Розрахуємо суму за серпень-листопад: S4=10000*((1+0.15*91/4*360)^4-1)=384.59 грн

За листопад: S4-S3=384.59-332.79=273.79 грн

Відповідь:…

Задача 8

Клієнт зробив вклад у сумі 750 грн. із щомісячним нарахуванням простих  відсотків. Термін вкладу – 4 місяці. Річна відсоткова ставка – 12%. Умови вкладу передбачають можливість донесення і зняття коштів. За десять днів клієнт вніс ще 300 грн. За місяць до кінця терміну вкладу клієнт зняв з рахунку 400 грн. Визначити суму  отриманого доходу, якщо нарахування відсотків виконується за методом 30/360.

РОЗВ:

В= (Р*i*n)\T 1.%за 10днів=В1= (750*10*0,12)/360= 3,13(грн.) 2.% за наст.20дн= В2=((750+300)*20*0,12)/360= 7(грн) 3.%на 2 місяці=В3= ((750+300)*60*0,12)/360= 21(грн.) 4.% за 4 місяць= В4= ((1050-400) *29*0,12)/360= 6.28(грн.) 5.В= В1+В2+ В3+В4= 3,13+7+ 21+6,28= 37,41(грн.) 6.Заг.сума,що підлягає поверненню= В+Р= 37,41+ 750+300- 400= 687.41(грн.) В: сума отриман.доходу = 37,41грн

Задача 9

15 травня КБ залучив депозит у сумі 2000 грн. під 13% річних із правом поповнення на 4 місяці із капіталізацією відсотків першого числа кожного місяця.  01 липня клієнт вніс на рахунок 750 грн. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Розрахувати суму щомісячних відсотків та належну суму до сплати банком клієнту після закінчення терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

I=(P*i*n)/T   

Травень-16, червень -30, липень-31, серпень -31, вересень – 14 днів

1.Сума % за травень: І=2000*0,13*16/365=11,4 грн

2.За червень: І=(2000+11,4)*0,13*30/365=21,49 грн

3.За липень: І= (2000+11,4+21,49+750)*0,13*31/365=30,73 грн

4.За серпень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73)*0,13*31/365=31,06 грн

5.За вересень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73+31,06)*0,13*14/365=14,18 грн

6.Розрахуємо відсотковий дохід клієнта: 11,4+21,49+30,73+31,06+14,18=108,86 грн

7.Розрахуємо суму до сплати: 2000+750+108,86=2858,86 грн

Відповідь:…

               Задача 10

Розрахувати розмір касового обороту комерційного банку та визначити розмір необхідного підкріплення каси банку на наступний квартал, якщо відомі такі дані: надходження торгової виручки – 40 млн. грн.; виручка від усіх видів транспорту - 4 млн. грн.; надходження від квартплати та комунальних платежів – 2,7 млн. грн.; надходження від видовищних підприємств - 12 млн..грн.; надходження на рахунки – 4 млн. грн.; інші надходження – 9,5млн. грн.; видатки на оплату праці – 27 млн. грн.; видатки на оплату пенсій - 20  млн. грн.; перерахування заробітної плати на рахунки клієнтів – 7 млн. грн.; видачі з рахунків громадян - 8 млн. грн.; видачі підкріплень підприємствам зв’язку – 13 млн. грн.

Розвязання:

1.Визначимо касовий оборот: КО=40+4+2,7+12+4+9,5-27-20-7-8-13=-6,8(млн. грн.)

Відповідь: КБ необхідне підкріплення готівкою  у розмірі 6,8 млн грн..

Задача 11

1. Банк встановив співвідношення заборгованості до забезпечення у розмірі 83%.

2. Ліміт заборгованості за кредитом – 100 тис. грн.

3. Номінальна сума векселів, що прийняті у заставу становить – 95 тис. грн.

4. Фактична заборгованість за позичкою – 67 тис. грн.

Визначити можливу додаткову суму позички під заставу векселів.

Розвязання:

1.Фактичне співвідношення иіж заборгованістю та забезпеченням:

(Фактична заборг за поз/сума забезпеч)*100%=(67/95)*100%=70,52%

2.Можлива заборгованість за кредитом:

Номінальна сума векселів*співвідн заборг до забезпеч/100%=95*83%/100%=77,19 (тис грн.)

3.Вільний ліміт заборгованості:

Ліміт заборг-факт заборг=100-67=33(тис грн.)

4.Можлива додаткова сума позички:

Сума можл заборг- сума факт заборг=77,19-67=10,19 (тис грн.), що не перевищує вільного ліміту заборгованості.

Відповідь:…

Задача 12

Фірма «Крок» реалізувала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка з кредитними операціями банку становить 65% річних. Визначити ставку дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя.

Розвязання:

1.Ставка дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя:

= =0,072/1,072*9=60,45%

ЯКЩО НЕОБХІДНО ОБРАХУВАТИ ТАКОЖ СУМУ ДИСКОНТУ, ТО:

AP=S(1-d*t/360)=750000(1-0.6045*40/360)=699625.05(грн.)

Відповідь

Задача 13

АТ «Капітал» одержало в банку кредит в сумі 1 000 грн. на 16 місяців під 22% річних, відсотки нараховуються один раз у квартал на залишок боргу. Скласти графік погашення кредиту за умови: основний борг погашається рівними частинами.

Розвязання

Сума погашення основного боргу за один квартал (16 місяців – 5,3 кварталу) складає:

1000÷5,3=188,68 грн.

Сума поранення основного боргу за 0,3 кварталу дорівнює:

188,68×0,3=56,6 грн.

Термін погашення кредиту, квартали

Сума основного боргу на початок період, грн..

Сума відсотків за даний період, грн..

Сума виплати боргу, грн..

Сума погашення основного боргу, грн..

1


1 000,00


55,00


243,68


188,68


2


811,32


44,62


233,33


188,68


3


622,64


32,25


220,93


188,68


4


433,96


23,87


212,55


188,68


5


245,28


13,49


202,17


188,68


6


56,6


3,11


59,71


56,60


Разом172,34


1 172,34


1 000,00

Задача 14

Виходячи з даних, визначити оптимальну ставку за кредитом і мінімально припустимий дохід для банку: процентні витрати за залученими ресурсами – 55 % річних; норма прибутку від кредитної діяльності банку – 10 % річних; операційні витрати банку з обслуговування кредиту – 50 тис. грн.; норма обов’язкового резерву – 15 %; сума кредиту – 4 000 тис. грн.; термін кредиту – 3 місяці.

Розвязання

  1.  Д = (4000 + ( 4000/0.85)) * ( 0.55 + 0.10) * 50/360 = 50 000 = 4705.88* 0.65 * 0.25 + 50 000 = 50 764.71
  2.  R0 = D/K * 360/ n = ( 50764.71/4000) * ( 360/50) = 50.76 % річних

Відповідь: дохід повинен бути не менше ніж 50 764.71 грн., а % річні = 50,76 %

Задача 15

Вексель обліковується в банку за півроку до строку його погашення. Місячний рівень інфляції – 3%. Реальна дохідність операції обліку 5% річних (відповідає реальній дохідності кредитних операцій). Визначити: 1) індекс інфляції за строк від дати врахування до дати погашення векселя; 2) ставку процентів за кредитом, що враховує інфляцію; 3) дохідність операції.

Розвязання

Індекс інфляц визнач за формулою Іn=(1+Rn)^n

In=(1+0.03)^6=1.19

Cтавка % за кредитом з урах. Інфляц. Ir=((1+ni)In-1)\n

Ir=((1+0.5*0.05)*1.19-1)/0.5=0.44(або 44%)

Дохідність операції визнач. d=Ir/(1+n*Ir)

D=0.44/(1+0.5*0.44)=0.78

Відпов:індекс іфляц стнов 1.19;ставка % за кредитом з урах індексу інфляц – 44%; дох.операц.станов.0,78(або78%)

Задача 16

Визначити доцільність інвестиції за методом розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV), якщо проект, що потребує інвестицій у розмірі 180000 грн. передбачає одержання річного доходу в розмірі 200000 грн. протягом 5 років, коефіцієнт дисконтування – 12%.

Розвязання

NPV=

NPV=

901194.02-200000=701194.05(грн)

Якщо NPV  =0,то проект ні вигідний ні збитковий,якщо <0 вигідний,якщо >0 збитковий

Відпов: NPV=701194.05 >0,отже проект є вигідним.

Задача 17

Визначте прибутковість привілейованої акції компанії, яку інвестор придбав за 23 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 15% річних і номіналом 20 тис. грн.. Через 3 роки, протягом яких дивіденди регулярно виплачувались, вона була ним продана за ціною 20 тис. грн.

Розвязання:

1)поточ дох визнач Ут=(дивід пот року/курс акції)*100%

Поточ прибут для інвестор = ((0.15*20000)/23000)*100%=13.04%

2)поточ прибут на момент продажу для покупц Ут=((0.15*20000)/20000)*100%=15%

3)дох за весь період утрим НРУ=)сума дивід отрим за період+Різнц цін/цін куп)*100%

Дох для інвестор в перерах на рік станов=((0.15*20000+((20000-23000)/3))/23000)*100%=8.69%

Відпов: Повна річна дох акцій для інвестор станов 8,69%,поточ дох станов 13,04%,для покуп – 15%

Задача 18

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за кожною валютою, а також загальну валютну позицію.

Види валюти

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ (грн. за одиницю валюти)

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

UUSD

11250

7750

--

1100

77.95

CCAD

7750

9950

--

--

55,95

EEuro

11350

4420

550

--

110,20

Розвязання

1)Визначаємо валютну позицію по кожній валюті окремо:

USD=(1250+0)-(750+100)=400(відкрита довга валютна позиція)

CAD=(750+0)-(950+0)=-200(відкрита коротка валютна позиція)

Euro=(1350+50)-(420+0)=980(відкрита довга валютна позиція)

2)Визначаємо загальну величину відкритої валютної позиції:

(1250*7,95+750*5,95+1350*10,20+50*10,20)-(750*7,95+950*5,95+420*10,20+100*7,95)=28680-16694=11986 (грн) – так як результат з плюсом, то відкрита валютна позиція довга

\

Задача 19

В обмінному пункті ПАТ «Діамант-Банк» на 15 березня 2013 року встановлені такі курси валют: офіційний курс гривні:100 доларів США – 796,00 грн., 100 євро – 1020,00 грн.,100 російських рублів – 26,50 грн.

купівля

продаж

100 доларів США

780,00

795,00

100 євро

1055,00

1065,00

100 рос. рублів

26,00

27,00

Клієнт бажає обміняти 150 доларів США та 2500 російських рублів на євро. Використовуючи крос-курс,визначте, яку суму євро отримає клієнт.

Розвязання

USD/EUR = USD/UAH/////EUR/UAH = 7.80 / 10.65 = 0.7324

RUR/EUR = RUR/UAH////EUR/UAH = 0/260/10.65 = 0.0244

Знаходимо суму євро,яку буде отримано після обміну USD/EUR = 150*0.7324=109.86(эвро)

Сума євро, яку буде отримано після обміну RUR/EUR = 2500*0.0244=61(євро)

Загальна сума євро = 61+109,86=170,86(євро)

Відповідь – 170,86 євро

Задача 20

Визначити крос-курс: євро – англійський фунт, євро – йєна, йєна – євро, йєна – англійський фунт, якщо 1 долар = 1,5646 євро, 1 долар = 2,748 йєни, 1 долар = 0,432 англійського фунта.

Розвязання

1)Непряме котирування =

Курс євро =  = 0,6391

Курс йєни =  = 0,3640

Курс англ.фунта =  = 2,3148

2)Крос-курс євро/англ.фунт = 0,6391/2,3148 = 0,2761

Крос-курс євро/йєена = 0,6391/0,3640 = 1,7558

Крос-курс йєна/євро = 0,3640/0,6391 = 0,5696

Крос-курс йєна/фунт = 0,3640/2,3148 = 0,1572

Задача 1

Доходи комерційного банку за звітний рік становили 35 млн. грн., а витрати – 27 млн. грн.; податок на прибуток становить 19%, відрахування до резервного фонду – 5%. Визначити розмір відрахувань до резервного фонду.

Розвязання

1)Розрахуємо прибуток банку:

Прибуток=Доходи-витрати

П=35-27=8млн.грн.

2)Податок на прибуток:

ПП=8*0,19=1,52млн.грн.

3)Чистий прибуток:

ЧП=8-1,52=6,48млн.грн.

4)Відрахування до резервного фонду:

6,48*0,05=0,324млн.грн

Відповідь:відрахування до резервного фонду становить 0,324млн.грн.

Задача 2

10 червня 2013р. було оголошено статутний капітал ПАТ «КредитБанк», що складається з простих акцій – 230 тис. шт.  номінальною вартістю – 15 грн.  11 червня було реалізовано 55000 акцій за ціною 17 грн. 12 червня було реалізовано 46000 акцій за ціною 19 грн. Визначте розмір сплаченого та несплаченого статутного капіталу, а також розмір емісійного доходу від реалізації акцій.

Розвязання

1)Визначаємо суму оголошеного СК:

ОСК= к-сть емітованих акцій * номінальну вартість акцій

ОСК=230000*15=3450000грн

2)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 11.06

55000*17=935000грн

3)Визнач. Результ. Від реаліз. Акцій 12.06

46000*19=874000грн

4)Розрах. Загальну суму,отриману банком від реаліз.акцій:

935000+874000=1809000грн

5)Сплачений СК = к-сть реаліз.акцій*їх номінал.вартість:

Сплачений СК = (55000+46000)*15= 1515000грн

6)Несплачений СК = оголошений СК-сплачений СК = 3450000-1515000=1935000грн

7)Емісійний дохід від реаліз.акцій:

Емісійний дохід = 1809000-1515000=294000грн

Відповідь: Слачений СК 1515000грн, несплачений СК 1935000грн, емісійний дохід 294000грн

Задача 3

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду, виходячи з даних:

1. Статутний фонд банку – 200 млн. грн.

2. Резервний фонд – 100 млн. грн.

3. Прибуток – 160 тис. грн.

4. Ставка податку на прибуток – 21%.

Розвязання

1)Знайдемо чистий прибуток:

ЧП=160000-(160000*0,19)=129600грн

2)Відрахування до резервного фонду:

129600*0,05=6480грн

3)Загальний розмір резервного фонду:

100000000+6480=100006480грн

В-дь:Розмір відрахувань до резервного фонду становить 6480грн, а загальний розмір резервного фону становить 100006480грн.

Задача 4

Комерційний банк здійснив емісію акцій, загальної кількістю 200 тис. шт., номінальною вартістю 20 грн. Із загальної кількості емітованих акцій 80 тис. шт. були реалізовані за ціною 27 грн. за одну акцію. Визначити емісійний дохід банку від емісії акцій.

Розв:1.Еміс.дохід =80* (27-20)= 560(тис.грн) 2.Очікув.еміс.дохід = 200*20=4000(тис.грн) в:еміс.дохід = 560тис.грн

Задача 5

Розрахувати суми простих відсотків за терміновим депозитом,  використовуючи різні методи визначення кількості днів. Номінал депозиту – 1500 грн. Термін депозиту з 21 березня по 10 травня. Номінальна річна процентна ставка – 11%. Визначити, який метод є вигіднішим для вкладника та банку. Відповідь обґрунтуйте.

Розвяз

I=(Р*і*n)/Т Р-номінал депоз і-номінал річ % n-кільк днів депоз угод Т-кульк днів у році

факт/факт (берез 11днів квіт 30 днів трав 9 днів=50)(Т=365)Розрах суми=(1500*50*0.11)/365=22.6(грн.)

факт/360 (n=50) (Т=360) Розрах суми=(1500*50*0.11)/360=22.92(грн.)

30/360 (берез 10 днів квіт 30 днів трав 9 днів=49) (Т=360) Розрах суми=(1500*49*0.11)/360=22.46(грн.)

В:для клієнта навигід буде метод факт/360 а для банку метод 30/360

Задача 6

Комерційний банк залучає строковий депозит фізичної особи номіналом 20 тис. грн. на три місяці під 21% річних. Термін дії депозитної угоди від 01 серпня до 01 листопада.Відсотки нараховуються щомісячно за простою схемою. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Необхідно розрахувати щомісячні платежі за відсотками та платіж по закінченні дії депозитної угоди.

Розвяз I=(Р*і*n)/Т

Серп 31 день І1=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Вер 30 день І2=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Жовт 31 день І3=(20000*.021*31)/365=356.71(грн.)

Лист 30 днів І4=(20000*0.21*30)/365=345.2(грн.)

Сума виплат на кін депоз угоди=І1+І2+І3+І4+І5+розмір депоз

Сума=20000+356.71+345.2+356.71+345.2+356.71=21760.53(грн.)

В:сума % за серп =256.71 грн за вер =345.2 грн за жов=356.71 за лист=345.2 за груд=356.71 грн сума виплат на кін депоз угоди 21760.53 грн

Задача 7

Комерційний банк залучає депозит фізичної особи в сумі 10 тис. грн. під 15% річних  під складні відсотки на три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада. Відсотки нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом „факт/360”.  Необхідно нарахувати відсотковий дохід клієнта за кожен місяць та обчислити платіж по закінченні терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

В=Р*(1+  В*і/n*T)n

Серпень-18, вересень-30, жовтень – 31, листопад – 12

1.Нарощена сума депозиту за складними відсотками:

В=10000*(1+0,15*91/4*360)^4=10384,59(грн)

2.Розрахуємо суму % за серпень: S1=10000*((1+0,15*18/1*360)^1-1)=75 грн

3.Розрахуємо суму за серпень-вересень: S2=10000*((1+0.15*48/2*360)^2-1)=201 грн

За вересень: S2-S1=201-75=126 грн

4. Розрахуємо суму за серпень-жовтень: S3=10000*((1+0.15*79/3*360)^3-1)=332.79 грн

За жовтень: S3-S2=332.79-201=131.79 грн

5.Розрахуємо суму за серпень-листопад: S4=10000*((1+0.15*91/4*360)^4-1)=384.59 грн

За листопад: S4-S3=384.59-332.79=273.79 грн

Відповідь:…

Задача 8

Клієнт зробив вклад у сумі 750 грн. із щомісячним нарахуванням простих  відсотків. Термін вкладу – 4 місяці. Річна відсоткова ставка – 12%. Умови вкладу передбачають можливість донесення і зняття коштів. За десять днів клієнт вніс ще 300 грн. За місяць до кінця терміну вкладу клієнт зняв з рахунку 400 грн. Визначити суму  отриманого доходу, якщо нарахування відсотків виконується за методом 30/360.

РОЗВ:

В= (Р*i*n)\T 1.%за 10днів=В1= (750*10*0,12)/360= 3,13(грн.) 2.% за наст.20дн= В2=((750+300)*20*0,12)/360= 7(грн) 3.%на 2 місяці=В3= ((750+300)*60*0,12)/360= 21(грн.) 4.% за 4 місяць= В4= ((1050-400) *29*0,12)/360= 6.28(грн.) 5.В= В1+В2+ В3+В4= 3,13+7+ 21+6,28= 37,41(грн.) 6.Заг.сума,що підлягає поверненню= В+Р= 37,41+ 750+300- 400= 687.41(грн.) В: сума отриман.доходу = 37,41грн

Задача 9

15 травня КБ залучив депозит у сумі 2000 грн. під 13% річних із правом поповнення на 4 місяці із капіталізацією відсотків першого числа кожного місяця.  01 липня клієнт вніс на рахунок 750 грн. Кількість днів згідно з угодою обчислюється за методом «факт/факт». Розрахувати суму щомісячних відсотків та належну суму до сплати банком клієнту після закінчення терміну дії депозитної угоди.

Розвязання:

I=(P*i*n)/T   

Травень-16, червень -30, липень-31, серпень -31, вересень – 14 днів

1.Сума % за травень: І=2000*0,13*16/365=11,4 грн

2.За червень: І=(2000+11,4)*0,13*30/365=21,49 грн

3.За липень: І= (2000+11,4+21,49+750)*0,13*31/365=30,73 грн

4.За серпень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73)*0,13*31/365=31,06 грн

5.За вересень: І=(2000+11,4+21,49+750+30,73+31,06)*0,13*14/365=14,18 грн

6.Розрахуємо відсотковий дохід клієнта: 11,4+21,49+30,73+31,06+14,18=108,86 грн

7.Розрахуємо суму до сплати: 2000+750+108,86=2858,86 грн

Відповідь:…

               Задача 10

Розрахувати розмір касового обороту комерційного банку та визначити розмір необхідного підкріплення каси банку на наступний квартал, якщо відомі такі дані: надходження торгової виручки – 40 млн. грн.; виручка від усіх видів транспорту - 4 млн. грн.; надходження від квартплати та комунальних платежів – 2,7 млн. грн.; надходження від видовищних підприємств - 12 млн..грн.; надходження на рахунки – 4 млн. грн.; інші надходження – 9,5млн. грн.; видатки на оплату праці – 27 млн. грн.; видатки на оплату пенсій - 20  млн. грн.; перерахування заробітної плати на рахунки клієнтів – 7 млн. грн.; видачі з рахунків громадян - 8 млн. грн.; видачі підкріплень підприємствам зв’язку – 13 млн. грн.

Розвязання:

1.Визначимо касовий оборот: КО=40+4+2,7+12+4+9,5-27-20-7-8-13=-6,8(млн. грн.)

Відповідь: КБ необхідне підкріплення готівкою  у розмірі 6,8 млн грн..

Задача 11

1. Банк встановив співвідношення заборгованості до забезпечення у розмірі 83%.

2. Ліміт заборгованості за кредитом – 100 тис. грн.

3. Номінальна сума векселів, що прийняті у заставу становить – 95 тис. грн.

4. Фактична заборгованість за позичкою – 67 тис. грн.

Визначити можливу додаткову суму позички під заставу векселів.

Розвязання:

1.Фактичне співвідношення иіж заборгованістю та забезпеченням:

(Фактична заборг за поз/сума забезпеч)*100%=(67/95)*100%=70,52%

2.Можлива заборгованість за кредитом:

Номінальна сума векселів*співвідн заборг до забезпеч/100%=95*83%/100%=77,19 (тис грн.)

3.Вільний ліміт заборгованості:

Ліміт заборг-факт заборг=100-67=33(тис грн.)

4.Можлива додаткова сума позички:

Сума можл заборг- сума факт заборг=77,19-67=10,19 (тис грн.), що не перевищує вільного ліміту заборгованості.

Відповідь:…

Задача 12

Фірма «Крок» реалізувала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю 750 тис. грн. та строком погашення 60 днів. Через 20 днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка з кредитними операціями банку становить 65% річних. Визначити ставку дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя.

Розвязання:

1.Ставка дисконту, що буде застосована банком при врахуванні векселя:

= =0,072/1,072*9=60,45%

ЯКЩО НЕОБХІДНО ОБРАХУВАТИ ТАКОЖ СУМУ ДИСКОНТУ, ТО:

AP=S(1-d*t/360)=750000(1-0.6045*40/360)=699625.05(грн.)

Відповідь

Задача 13

АТ «Капітал» одержало в банку кредит в сумі 1 000 грн. на 16 місяців під 22% річних, відсотки нараховуються один раз у квартал на залишок боргу. Скласти графік погашення кредиту за умови: основний борг погашається рівними частинами.

Розвязання

Сума погашення основного боргу за один квартал (16 місяців – 5,3 кварталу) складає:

1000÷5,3=188,68 грн.

Сума поранення основного боргу за 0,3 кварталу дорівнює:

188,68×0,3=56,6 грн.

Термін погашення кредиту, квартали

Сума основного боргу на початок період, грн..

Сума відсотків за даний період, грн..

Сума виплати боргу, грн..

Сума погашення основного боргу, грн..

1


1 000,00


55,00


243,68


188,68


2


811,32


44,62


233,33


188,68


3


622,64


32,25


220,93


188,68


4


433,96


23,87


212,55


188,68


5


245,28


13,49


202,17


188,68


6


56,6


3,11


59,71


56,60


Разом172,34


1 172,34


1 000,00

Задача 14

Виходячи з даних, визначити оптимальну ставку за кредитом і мінімально припустимий дохід для банку: процентні витрати за залученими ресурсами – 55 % річних; норма прибутку від кредитної діяльності банку – 10 % річних; операційні витрати банку з обслуговування кредиту – 50 тис. грн.; норма обов’язкового резерву – 15 %; сума кредиту – 4 000 тис. грн.; термін кредиту – 3 місяці.

Розвязання

  1.  Д = (4000 + ( 4000/0.85)) * ( 0.55 + 0.10) * 50/360 = 50 000 = 4705.88* 0.65 * 0.25 + 50 000 = 50 764.71
  2.  R0 = D/K * 360/ n = ( 50764.71/4000) * ( 360/50) = 50.76 % річних

Відповідь: дохід повинен бути не менше ніж 50 764.71 грн., а % річні = 50,76 %

Задача 15

Вексель обліковується в банку за півроку до строку його погашення. Місячний рівень інфляції – 3%. Реальна дохідність операції обліку 5% річних (відповідає реальній дохідності кредитних операцій). Визначити: 1) індекс інфляції за строк від дати врахування до дати погашення векселя; 2) ставку процентів за кредитом, що враховує інфляцію; 3) дохідність операції.

Розвязання

Індекс інфляц визнач за формулою Іn=(1+Rn)^n

In=(1+0.03)^6=1.19

Cтавка % за кредитом з урах. Інфляц. Ir=((1+ni)In-1)\n

Ir=((1+0.5*0.05)*1.19-1)/0.5=0.44(або 44%)

Дохідність операції визнач. d=Ir/(1+n*Ir)

D=0.44/(1+0.5*0.44)=0.78

Відпов:індекс іфляц стнов 1.19;ставка % за кредитом з урах індексу інфляц – 44%; дох.операц.станов.0,78(або78%)

Задача 16

Визначити доцільність інвестиції за методом розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV), якщо проект, що потребує інвестицій у розмірі 180000 грн. передбачає одержання річного доходу в розмірі 200000 грн. протягом 5 років, коефіцієнт дисконтування – 12%.

Розвязання

NPV=

NPV=

901194.02-200000=701194.05(грн)

Якщо NPV  =0,то проект ні вигідний ні збитковий,якщо <0 вигідний,якщо >0 збитковий

Відпов: NPV=701194.05 >0,отже проект є вигідним.

Задача 17

Визначте прибутковість привілейованої акції компанії, яку інвестор придбав за 23 тис. грн. з фіксованим розміром дивіденду 15% річних і номіналом 20 тис. грн.. Через 3 роки, протягом яких дивіденди регулярно виплачувались, вона була ним продана за ціною 20 тис. грн.

Розвязання:

1)поточ дох визнач Ут=(дивід пот року/курс акції)*100%

Поточ прибут для інвестор = ((0.15*20000)/23000)*100%=13.04%

2)поточ прибут на момент продажу для покупц Ут=((0.15*20000)/20000)*100%=15%

3)дох за весь період утрим НРУ=)сума дивід отрим за період+Різнц цін/цін куп)*100%

Дох для інвестор в перерах на рік станов=((0.15*20000+((20000-23000)/3))/23000)*100%=8.69%

Відпов: Повна річна дох акцій для інвестор станов 8,69%,поточ дох станов 13,04%,для покуп – 15%

Задача 18

На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте валютну позицію банку за кожною валютою, а також загальну валютну позицію.

Види валюти

За балансовими рахунками

За позабалансовими рахунками

Курс НБУ (грн. за одиницю валюти)

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

Активи в ін. валюті

Зобов’язання в ін. валюті

UUSD

11250

7750

--

1100

77.95

CCAD

7750

9950

--

--

55,95

EEuro

11350

4420

550

--

110,20

Розвязання

1)Визначаємо валютну позицію по кожній валюті окремо:

USD=(1250+0)-(750+100)=400(відкрита довга валютна позиція)

CAD=(750+0)-(950+0)=-200(відкрита коротка валютна позиція)

Euro=(1350+50)-(420+0)=980(відкрита довга валютна позиція)

2)Визначаємо загальну величину відкритої валютної позиції:

(1250*7,95+750*5,95+1350*10,20+50*10,20)-(750*7,95+950*5,95+420*10,20+100*7,95)=28680-16694=11986 (грн) – так як результат з плюсом, то відкрита валютна позиція довга

\

Задача 19

В обмінному пункті ПАТ «Діамант-Банк» на 15 березня 2013 року встановлені такі курси валют: офіційний курс гривні:100 доларів США – 796,00 грн., 100 євро – 1020,00 грн.,100 російських рублів – 26,50 грн.

купівля

продаж

100 доларів США

780,00

795,00

100 євро

1055,00

1065,00

100 рос. рублів

26,00

27,00

Клієнт бажає обміняти 150 доларів США та 2500 російських рублів на євро. Використовуючи крос-курс,визначте, яку суму євро отримає клієнт.

Розвязання

USD/EUR = USD/UAH/////EUR/UAH = 7.80 / 10.65 = 0.7324

RUR/EUR = RUR/UAH////EUR/UAH = 0/260/10.65 = 0.0244

Знаходимо суму євро,яку буде отримано після обміну USD/EUR = 150*0.7324=109.86(эвро)

Сума євро, яку буде отримано після обміну RUR/EUR = 2500*0.0244=61(євро)

Загальна сума євро = 61+109,86=170,86(євро)

Відповідь – 170,86 євро

Задача 20

Визначити крос-курс: євро – англійський фунт, євро – йєна, йєна – євро, йєна – англійський фунт, якщо 1 долар = 1,5646 євро, 1 долар = 2,748 йєни, 1 долар = 0,432 англійського фунта.

Розвязання

1)Непряме котирування =

Курс євро =  = 0,6391

Курс йєни =  = 0,3640

Курс англ.фунта =  = 2,3148

2)Крос-курс євро/англ.фунт = 0,6391/2,3148 = 0,2761

Крос-курс євро/йєена = 0,6391/0,3640 = 1,7558

Крос-курс йєна/євро = 0,3640/0,6391 = 0,5696

Крос-курс йєна/фунт = 0,3640/2,3148 = 0,1572


Диплом на заказ


1. Реферат- Социально-экономическое развитие Реюньона
2. ДОКУМЕНТЫ СЛЕДУЮЩЕГО ВИДА Страница 1 Страница 2 Параметры изображения Выравнивание
3. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук1
4. РЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук2
5. Реферат- Рынок труда
6. тематики произведений литературы музыки искусства
7. Реферат- Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
8. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
9. Петербургский Государственный Институт Информационных Технологий Механики и Оптики
10. Кафедра захисту інформації
11. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕЧАХ
12. Комічне як естетична категорія
13.  действия правительства основаны на существующей законодательной базе которая с 1991 года развивается в напр
14. Готический стиль в французской архитектуре1
15. Тема- Понятие коммерческого права его генезис и его положение
16. Европейский банк реконструкции и развития
17.  Становление внешнеторговых операции Становление внешнеторговых отношений в СССР5
18. на тему оценка стоимости компании в рамках доходного подхода Студент группы Э10УзФ Никитин Юри
19. Оценка протоколов и предмет экспертизы
20. Вы любите учиться новому Какие платные обучающие курсы тренинги Вы изучали за последние 90 дней С