Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

.Через провідник до кінців якого прикладена напруга 6 В пройшло 15 Кл електрики

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца.

Середній рівень.

1.Через провідник, до кінців якого прикладена напруга 6 В, пройшло 15 Кл електрики. Визначити роботу струму.

2. Яку роботу виконує струм силою 2,5 А за 1хв при напрузі 10 В?

3. Через провідник протікає струм силою 2 А. Яку роботу він виконає за 45с, якщо опір провідника 60 Ом?

4.Опір лампочки 40 Ом. Яку роботу виконає струм, що протікає через лампочку за 15 с, якщо напруга на ній 12 В?

5. Потужність електродвигуна 50 кВт. Яку роботу він виконує за25 с?

6. Скільки енергії споживає електроплитка щосекунди при напрузі 120 В, якщо сила струму в спіралі 5 А?

7.Визначити витрату енергії за 20 с автомобільною лампою опором 100 Ом, якщо напруга на ній 12 В.

8. Яка енергія споживається лампою опором 40 Ом за1 хв, якщо через неї протікає струм силою 5 А?

9. Яка робота виконується при проходженні через провідник 15 Кл електрики, якщо напруга в колі 220 В?

10. Потужність електричного чайника 1,2 кВт. Яка робота виконується чайником за 2 хв?

11.Напруга на затискачах генератора 380 В, а сила струму в колі 5А. визначити потужність генератора.

12.Визначити потужність струму в електричній лампі ввімкненій у коло з напругою 220 В, якщо опір лампи 484 Ом.

13.Опір лампочки ліхтарика 40 Ом. Яку потужність споживає лампочка, якщо сила струму в колі 0,5 А?

14.Обчислити роботу виконану струмом потужністю 25 Вт за 10 хв.

15.Електричний двигун працював 6 год. Яка потужність двигуна, якщо була виконана робота 3240 кДж?

16.Скільки теплоти виділиться в електронагрівнику за 2 хв, якщо його опір 20 Ом, а сила струму в колі 6 А?

17.Яка кількість теплоти виділяється в лампі за 1 год, якщо вона споживає струм силою 1 А при напрузі 110В?

18.Плавильна піч споживає струм 800 А при напрузі 60 В. Скільки теплоти виділяється в печі за 1 хв?

Достатній рівень.

1.Потужність електродвигуна 12 кВт. За скільки часу він виконає роботу

1,5 кДж?

2.У  провіднику, що знаходиться під напругою 120 В, виконується робота 1,8 кДж. Який заряд протікає через провідник?

3. За скільки часу виконається робота 2,4 кДж при напрузі 120В, якщо струм у колі 5 А?

4. При якій напрузі працює двигун, який за 20 с при струмі 4А виконує роботу 30,4 кДж?

5. Який заряд протікає через провідник, напруга на якому 100 В, якщо виконана робота 1,8 кДж?

6.Визнвчити силу струму в лампочці кишенькового ліхтарика, якщо при напрузі 1,6 В за 15 с в ній виконується робота 1,2 Дж.

7. Сила струму в лампі  2 А. При якій напрузі працює лампа, якщо за 1 хв вона споживає 26,4 кДж  енергії?

8. В електроприладі за 45 хв струмом 5А виконана робота 162 кДж. Визначити опір приладу.

9. За кожних 10 с в лампочці виконується робота 1 кДж.  Який опір лампочки, якщо через неї протікає струм силою 2 А?

10. Напруга в колі 12 В. Який опір кола, якщо за 2 хв в ньому була виконана робота 288 Дж?

11.Визначити силу струму в колі електричного двигуна потужністю 310 Вт, якщо він працює при напрузі 127 В.

12.Потужність пральної машини 1,7 кВт. При якій напрузі працює машиа, якщо сила струму в ній 7,7 А?

13. У скільки разів опір лампи, розрахованої на напругу 220 В, повинен бути більшим від опору лампи такої ж потужності, що працює при напрузі 110 В?

14.Скільки теплоти виділиться за 40 хв. в мідних провідниках з перерізом 1,5 мм2 і довжиною 3 м, що підводять електричний струм до плитки, якщо сила струму в ній 5 А?

15.Два провідники з опорами 5 Ом і 7 Ом з’єднують паралельно і підключають до джерела електричної енергії. В першому провіднику виділяється 17,64 Дж енергії. Скільки енергії виділиться в другому провіднику за той же час?

Високий рівень.

1.Провідником опором 1,5 Ом протягом 4 с проходить заряд 12 Кл. Яку роботу виконує електричний струм, що проходить провідником?

2. Два провідники опором 15 Ом та 25 Ом ввімкнені в коло з напругою 220В. Яка робота виконується в кожному з них за 1 с, якщо їх з’єднати послідовно?

3. Через мідний провідник довжиною 5м протікає струм силою 5 А. Яку роботу виконує струм за 10 с, якщо площа перерізу провідника 0,1 мм2?

4. У провіднику за 10 с виконується робота 1250 Дж. Який струм протікає через провідник, якщо його опір 20 Ом?

5. Опір лампочки 40 Ом. При якій напрузі працює лампочка, якщо за 1 хв в ній виконується робота 72,6 кДж?

6. Нагрівальний елемент з константану працює при напрузі 100 В. За 25 с в ньому виконується робота 5 кДж. Визначити довжину дроту, з якого виготовлений нагрівник, якщо його площа перерізу 0,15 мм2.

7. Два провідники з’єднані паралельно. В першому за 1 хв виконується робота 3,6 кДж, а в другому за той же час – 1,2 кДж. Визначити опір другого провідника, якщо опір першого рівний 4 Ом.

8.В нагрівальному елементі за 1 хв при струмі 2 А виконується робота 6,4 кДж. Яка площа перерізу провідника, виготовленого з ніхрому довжиною 8 м?

9. Підйомний кран рівномірно піднімає вантаж масою 0,5 т на висоту 10 м за 20 с. Двигун крана працює при напрузі 220 В та силі струму 15 А. Визначити ККД крана.

10. ККД крана 0,3. На яку висоту він може рівномірно підняти вантаж масою 500 кг за 10 с, якщо його двигун працює при напрузі 380 В і струмі 50 А?

11. З якого матеріалу виготовлено спіраль нагрівального елементу потужністю 480 Вт, якщо його довжина 16 м, переріз 0,24 мм2, що працює при напрузі 120 В?

12. Визначити при якій напрузі працює електрочайник, який за 5 хв нагріває 0,2 кг води від140С до кипіння, при умові, що через нього протікає струм силою 2 А. Втратами енергії знехтувати.

13. Скільки часу нагрівається 2 л води на 500С в електричному чайнику потужністю 600 Вт, якщо його ККД 80%?

14.В кип’ятильнику місткістю 5 л з ККД 70% вода нагрівається від 10 до 1000С за 20 хв. Якої сили струм проходить через обмотку нагрівника, якщо напруга в колі 220 В?

15. Кип’ятильник з ККД 80 % виготовлений з ніхромової дротини перерізом 0,84 мм2 і ввімкнений в коло з напругою 220 В. За 20 хв 4 л води було нагріто в ньому від10 до 900С. Визначити довжину дроту, з якого виготовлений нагрівник.
1. положившее начало протестантизму
2. задание.1
3. Экономика организации 3ий семестр 1
4. Россия как среда
5. ство Стоимость ед
6. Приватизация
7. экономического развития и с тех пор претерпел существенные качественные и количественные изменения
8. Реферат- Институционализация и социальный институт
9. IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 5 рік навчання Спеціальності- 7
10. Исторический портрет имама Гази-Магомед
11. 11 реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
12. Стресс-тестирование в банковском деле и механизм валютного регулирования при минимизации рисков
13. правовые акты в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.html
14. язычество; возникнyв в цеpковной сpеде он пеpвоначально означал всё дохpистианское и нехpистианское; им покpы
15. Вкусные лебеди Помидоры креветки мягкий сыр укроп сметана или майонез горчица соевый соус.html
16. Лабораторна робота ’1 Експлуатація масляних і електромагнітних вимикачів
17. Питання для МКР з дисципліни Історія соціальної роботи
18. .Учёт осн срв 1.1Осн срва их классиф и оценка 1
19. Социологическое исследование1
20. Чужая речь и способы ее передачи