Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

. Титульний лист. 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ. ЇХ ОПИС

Обов'язкові розділи проекту:

1. Титульний лист.

2. Анотація проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

4. Цілі і завдання проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту (стратегія і механізми

досягнення поставленої мети).

6. Аналіз ризиків, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і

заходи щодо їх мінімізації.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

8. Очікувані результати (підсумки заходів/довгострокові

результати/зміни/ коло осіб, які цими результатами можуть скористатися).

9. Механізм оцінки результатів, включаючи показники і індикатори,

що підтверджуватимуть ефективність проекту і досягнення намічених

результатів.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

11. Бюджет проекту (за бажанням/за необхідністю.

12. Використані літературні джерела.

Докладний опис розділів проекту

1. Титульний лист.

Назва проекту.

• Дані про виконавця роботи (П.І.Б., посада та місце роботи, контактний

телефон).• Дані про наукового керівника роботи. • Місто та рік виконання.

2. Анотація міні-проекту.

Анотація до міні-проекту (не більше двох сторінок) подається за

наступною схемою:• Назва проекту. • Дані про виконавця.

• У чому полягає актуальність проекту, на розв`язання якої конкретної

проблеми його спрямовано.

Що конкретно і яким чином пропонується здійснити впродовж терміну

реалізації проекту.

• Які результати очікуються від реалізації проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

Опис проблеми, її актуальність.

Реалістичність пропонованого шляху вирішення проблеми.

Цільова аудиторія проекту.

• Затребуваність проекту цільовою аудиторією.

• Короткий огляд діяльності різноманітних організацій, що працюють в

даній сфері (якщо такі є).

4. Цілі і завдання проекту.

• В якості цілі проекту повинні бути сформульовані очікувані позитивні

зміни, які відбудуться в результаті проекту.

• Завдання, які планується вирішити в рамках проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту.

• Етапи реалізації проекту.

• Перелік і опис заходів.

• Учасники проекту/цільова аудиторія.

• Методи досягнення і виконання намічених цілей.

• Механізм розповсюдження інформації про проект і його результати.

6. Ризики, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і заходи щодо

їх мінімізації.

Зовнішні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту і

досягнення намічених результатів.

• Шляхи мінімізації вказаних ризиків.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

• План-графік виконання запланованих заходів з обов'язковою вказівкою

термінів проведення (див. ДОДАТОК Б).

8. Очікувані результати.

Результати заходів проекту з вказівкою кількісних і якісних

характеристик.

9. Механізми моніторингу і оцінки проекту.

• Показники успішності/ефективності окремих заходів і проекту в цілому.

• Методи збору інформації за показниками успішності/ефективності

окремих заходів і проекту в цілому.

• Методи оцінки успішності/ефективності.

• Зразки анкет/опитувальних листів/інтерв'ю та інших інструментів

моніторингу і оцінки проекту.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

• Розвиток діяльності організації в цьому напрямку після виконання

проекту.

• Перспективи розширення цільової аудиторії проекту.

• Можливі зовнішні і внутрішні джерела фінансування проекту.

11. Бюджет проекту.

• Витрати, обумовлені змістом проекту.

• Інформація про джерела фінансування проекту.

12. Використані літературні джерела.

В кінці роботи додається перелік використаної літератури, оформлений

відповідно до існуючих стандартів.
1. Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных животных
2. Административное нормотворчество
3. тематизований виклад подій історії України що охоплюють період між двома світовими війнами 19141939 pp
4. непоршневого вытеснения нефти водой
5. Реферативная работа Выбранные места из переписки с друзьями
6. Корреляционный анализ для ранговых шкал
7. Практическая энциклопедия бухгалтера2
8. 03 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ повне найменування вищого навча
9. Тема- ЗУНР та конфлікт з Польщею
10. Деловые коммуникации для студентов заочного отделения направления Менеджмент бакалавриат
11. проектировать относится к процессу возникновения и развития плана относительно продукта структуры систем.
12. асматы удивительный народ упоминание о котором наводит страх ибо это жестокие охотники за головами и канн
13. Статья 2. Виды оружия Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами а также п
14. Тема- Дорогою добра Форма- беседа Цель- воспитание духовнонравственной культуры учащихся
15. Курсовая работа- Система профессиональной подготовки социального работника
16. тема обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности включающая прав
17. Этическая защита педагога
18. Минералогия петрография и кристаллография
19. Этиопатогенез и принципы хирургического лечения острого панкреатита
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Киї