Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

. Титульний лист. 2

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ. ЇХ ОПИС

Обов'язкові розділи проекту:

1. Титульний лист.

2. Анотація проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

4. Цілі і завдання проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту (стратегія і механізми

досягнення поставленої мети).

6. Аналіз ризиків, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і

заходи щодо їх мінімізації.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

8. Очікувані результати (підсумки заходів/довгострокові

результати/зміни/ коло осіб, які цими результатами можуть скористатися).

9. Механізм оцінки результатів, включаючи показники і індикатори,

що підтверджуватимуть ефективність проекту і досягнення намічених

результатів.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

11. Бюджет проекту (за бажанням/за необхідністю.

12. Використані літературні джерела.

Докладний опис розділів проекту

1. Титульний лист.

Назва проекту.

• Дані про виконавця роботи (П.І.Б., посада та місце роботи, контактний

телефон).• Дані про наукового керівника роботи. • Місто та рік виконання.

2. Анотація міні-проекту.

Анотація до міні-проекту (не більше двох сторінок) подається за

наступною схемою:• Назва проекту. • Дані про виконавця.

• У чому полягає актуальність проекту, на розв`язання якої конкретної

проблеми його спрямовано.

Що конкретно і яким чином пропонується здійснити впродовж терміну

реалізації проекту.

• Які результати очікуються від реалізації проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

Опис проблеми, її актуальність.

Реалістичність пропонованого шляху вирішення проблеми.

Цільова аудиторія проекту.

• Затребуваність проекту цільовою аудиторією.

• Короткий огляд діяльності різноманітних організацій, що працюють в

даній сфері (якщо такі є).

4. Цілі і завдання проекту.

• В якості цілі проекту повинні бути сформульовані очікувані позитивні

зміни, які відбудуться в результаті проекту.

• Завдання, які планується вирішити в рамках проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту.

• Етапи реалізації проекту.

• Перелік і опис заходів.

• Учасники проекту/цільова аудиторія.

• Методи досягнення і виконання намічених цілей.

• Механізм розповсюдження інформації про проект і його результати.

6. Ризики, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і заходи щодо

їх мінімізації.

Зовнішні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту і

досягнення намічених результатів.

• Шляхи мінімізації вказаних ризиків.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

• План-графік виконання запланованих заходів з обов'язковою вказівкою

термінів проведення (див. ДОДАТОК Б).

8. Очікувані результати.

Результати заходів проекту з вказівкою кількісних і якісних

характеристик.

9. Механізми моніторингу і оцінки проекту.

• Показники успішності/ефективності окремих заходів і проекту в цілому.

• Методи збору інформації за показниками успішності/ефективності

окремих заходів і проекту в цілому.

• Методи оцінки успішності/ефективності.

• Зразки анкет/опитувальних листів/інтерв'ю та інших інструментів

моніторингу і оцінки проекту.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

• Розвиток діяльності організації в цьому напрямку після виконання

проекту.

• Перспективи розширення цільової аудиторії проекту.

• Можливі зовнішні і внутрішні джерела фінансування проекту.

11. Бюджет проекту.

• Витрати, обумовлені змістом проекту.

• Інформація про джерела фінансування проекту.

12. Використані літературні джерела.

В кінці роботи додається перелік використаної літератури, оформлений

відповідно до існуючих стандартів.
1. Экономика и планирование городского хозяйства Январь 2014 г
2. Введение [2] Заключение [3] Список использованной литературы Введение
3. і Закон України ldquo;Про охорону праціrdquo; встановлює загальні гарантії права на безпечні та нешкідливі
4. Новые информационные технологии в документационном обеспечении управлени
5. по теме- Термодинамика
6. тема называется Язык рекламы
7. Тема 2 Загальні положення про договори у господарській діяльності 1
8. Граничні теореми теорії ймовірностей
9. тематики и кибернетики Расчетнографическая работа по дисциплине Системы автомати
10. Типы в базе данных на диске Х нужно выбрать на ленте командную вкладку создание
11. Киндер Сюрприз 1 Шоколадное яйцо 1 Вафли
12. Функционируя в процессе производства составные части производственных ресурсов не остаются статичными
13. Тема- Я ~ студент факультету фізики математики та інформатики
14. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук КИЇВ2
15. Реферат- Ками
16. лекція тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогоспо
17. Строительные материалы Горьковского’ инженерностроительного института им.html
18. Ёмоё Позиционирование- Издательский дом Попутчикмедиа выпускает журнал Ёмоё с 2010 года
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук1
20. РЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Херсон ~