Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Яка організація зобов~язана розслідувати скласти акт за формою Н1 та взяти на облік цей нещасний випад

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


 Крок М  Акушерська справа

 Охорона праці

 1

 Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При

 доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав

 лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за

 формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?  

A Обласна лікарня  

B Автопідприємство  

C Інспекція з охорони праці  

D Профспілковий комітет  

E Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

 2

 Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:   

A 36 год.  

B 42 год.  

C 40 год.  

D 38 год.  

E 30 год.  

 3

 Засоби індивідуального захисту діляться на:  

A Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту  

B Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази  

C Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища  

D Фільтрувальні цивільні та промислові протигази  

E Респіратори, ізолювальні протигази  

 4

 Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час

 на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?  

A *Один календарний місяць;  

B 15 календарних днів;  

C 20 календарних днів;  

D 24 календарні дні;  

E 26 календарних днів  

 5

 В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку

 тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку

 дітей надається така відпустка?  

A *15 років;  

B 16 років;  

C 17 років;  

D 18 років;   

E 19 років  

 6

 Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону

 України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?  

A *Кабінет Міністрів України;  

B Верховна Рада  

C Методичний кабінет  

D Обласний відділ освіти  

E Інженер з охорони праці  

 7

 Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен

 провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?  

A *Вступний  

B Первинний  

C Повторний  

D Позаплановий  

E Цільовий  

 8

 Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем

 Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за

 формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?  

A *Так, вважається, складається акт за формою Н-1  

B Не вважається нещасним випадком  

C Так, вважається, складається акт за формою Н-2  

D Так, вважається, складається акт за формою Н-5  

E Так, вважається, складається акт за формою НТ-1  

 9

 Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років.

 При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість

 робочого тижня?  

A *36 годин  

B 30 годин  

C 24 години  

D 40 годин  

E 32 години  

 10

 В обов’язки санітарки Кузьменко О. входить генеральне прибирання післяпологового

 відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?   

A *1 раз в 7 днів  

B 2 рази в день  

C 1 раз в місяць   

D 2 рази на місяць   

E 1 раз в день    

 11

 У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації, на

 акушерці Сидорук О. загорівся одяг. Яким способом  якнайшвидше припинити горіння?  

A * Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру  

B Засипати людину піском  

C Облити водою   

D Бігти якомога швидше  

E Направити на потерпілого струмінь вогнегасника  

 12

 На підприємстві збільшився штат працівників до 60 осіб. Виникло питання про створення

 служби охорони праці. При якій мінімальній кількості працюючих створюється служба?  

A 50  

B 40  

C 30  

D 20  

E 10  

 13

 При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до

 графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути,  не менш ніж :  

A 1м  

B 2 м  

C 0,5 м  

D 3 м  

E 4 м  

 14

 Для ліквідації надзвичайної ситуації потрібні були матеріальні та технічні ресурси, які

 перевищують власні можливості окремої області. Якому рівню надзвичайної ситуації  це

 відповідає?  

A Загальнодержавному  

B Об’єктивному  

C Місцевому  

D Регіональному  

E Міському  

 15

 Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони

 відносятьтся до 1 класу небезпеки:  

A свинець, ртуть  

B бензин, ацетон  

C спирт етиловий  

D всі відповіді вірні  

E   

 16

 При пожежі водою не можна гасити:  

A всі відповіді вірні  

B легкозаймисті рідини (бензин, нафта)  

C електорообладнання під напругою  

D корбід, селітра  

E цінні папери та устаткування  

 17

 Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша

 медсестра, зав.відділення)?  

A первинний, повторний, позаплановий, цільовий  

B ветунний  

C первинний  

D позаплановий  

E цільовий  

 18

 Перед попередженням про землетрус передається сигнал цивільної оборони:  

A * “Увага!”  

B “Бережись землетрусу!”  

C “Укритись в захищених спорудах!”  

D “Всім! Всім! Всім!”  

E “ Попередження!”  

 19

 Від урагану найкраще укритися :  

A * У сховищі. заздалегідь підготовленому укритті, підвалі  

B У панельному будинку на 1 поверсі  

C У підвалі багатоповерхового будинку  

D Залишитись на робочому місці  

E Під містом  

 20

 Розкрийте зміст поняття “смерч”:  

A *Атмосферний вохор, що виникає в грозовій хмарі  

B Обертовий стовп холодного повітря  

C Обертовий стовп гарячого повітря  

D Сильний вітер понад 30 м за хвилину  

E Сильний вітер понад 50 м за хвилину  

 21

 Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі

 умови праці на підприємствах та установах подані в:  

A *Кодекс законів про працю   

B Конституція України  

C Закон України  “Про охорону праці”  

D Закон України  “Про пожежну безпеку”  

E Законодавство України  про охорону праці  

 22

 Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на роботу

  нового працівника?  

A *Провести вступний інструктаж з техніки безпеки  

B Розповісти історію створення підприємства  

C Провести екскурсію по підприємству  

D Ознайомити з планом евакуації  

E Ознайомити з працівниками падприємства  

 23

 Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку

 пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?  

A *СНІД  

B Артрит  

C Туберкульоз  

D Гіпотонія  

E Алергія  

 24

 Ви працюєте  акушеркою у відділенні патології вагітних пологового будинку та

 контролюєте якість проведення генеральних прибирань у приміщеннях відділення. Як

 часто повинно проводитися генеральне прибирання приміщень?  

A *Один раз на місяць  

B Один раз на добу  

C Один раз на тиждень  

D Один раз на квартал  

E Один раз на півроку  

 25

 Ви працюєте акушеркою в фізіологічному відділенні пологового будинку та контролюєте

 якість проведення прибирання у приміщеннях відділення. Як часто повинно проводитися

 вологе прибирання приміщень?  

A *Два рази на добу  

B Один раз на добу  

C Через кожні 4 години  

D Один раз на тиждень  

E Два рази на тиждень  

 26

 Ви працюєте акушеркою в пологовому будинку та слідкуєте за своєчасною зміною

 забрудненої білизни вагітних жінок та породіль. У що збирають забруднену білизну жінок?  

A *В поліетиленові мішки  

B В індивідуальні пакети  

C В бавовняні мішки  

D В паперові одноразові мішки  

E В клейончасті мішки  

 27

 Основою всього трудового законодавства держави є:  

A * Кодекс законів про працю  

B Закон України „Про пожежну безпеку”  

C Конституція України  

D Закон України „Про охорону праці”  

E Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

 випускників ВНЗ”  

 28

 Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці,

 відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні

 встановлює:  

A * Закон України про охорону праці  

B Конституція України  

C Кодекс законів про працю  

D Указ Президента України  

E Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

 небезпечних роботах”  

 29

 Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?  

A * Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за

 конкретною спеціальністю, запобігання виникненню  та розповсюдження інфекційних та

 паразитарних хвороб  

B Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів  

C Встановлення стану здоров’я населення  

D Виявлення ранніх ознак захворювань  

E Виявлення хворих для встановлення інвалідності  

 30

 Які причини виникнення болю в спині медичної сестри під час виконання функціональних

 обов’язків?  

A * Відсутність досвіду в даній роботі щодо прийняття відповідної робочої пози  

B Велика вага пацієнта  

C Фізична слабкість медичної сестри  

D Неправильне поводження з пацієнтом, пов’язане з наданням допомоги  

E Недостатнє використання засобів малої механізації  
1. Я думаю этот дезорганизатор этот вор этот лентяй а в большинстве случаев это просто дети с потрепанны
2. РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭКОНОМИКА Волгодонск 2010 УДК 338 076
3. Культурнае развіцце Беларусі канца XVIII-першай паловы XIX ст
4. Создание образа усадебного Ансамбля Москвы- ПетровскоРазумовская усадьба
5. Проблема Отцов и детей
6. Немецкая компания мировой лидер в области высококачественной бытовой техники таких как стиральные машин
7.  Главное место в современной туркменской кухне занимают мясные молочные и мучные блюда
8. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны
9. го порядка Закон информированностиупорядоченностиЗак единства анализа и синтезаЗак гармонии
10. Исследование сигналов и их прохождение через линейные цепи
11. Тема 3 Правильность экономической речи
12. тематичних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис
13. Лейкоз генерализованная форма рака
14. 72 Вид Назначение Характеристики
15. Ульрике Швайкерт
16. а к этому миру Резом дух
17. тема в XVII в В сельском хозяйстве господствовала барщинная система крестьяне находились в личной зависимост
18. Лекция 12 Wvelet фильтрация Детализация сигнала Введем обозначение- для любой функции
19. 055.2 РОЗВИТОК ШВИДКОСТІ ТА ТОЧНОСТІ ІГРОВИХ ДІЙ У ДІВ
20. История развития естествознания