Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Яка організація зобов~язана розслідувати скласти акт за формою Н1 та взяти на облік цей нещасний випад

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

 Крок М  Акушерська справа

 Охорона праці

 1

 Обласна лікарня за заявкою взяла в своє розпорядження машину швидкої дороги. При

 доставці хворих трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждав

 лише лікар обласної лікарні. Яка організація зобов’язана розслідувати, скласти акт за

 формою Н-1 та взяти на облік цей нещасний випадок?  

A Обласна лікарня  

B Автопідприємство  

C Інспекція з охорони праці  

D Профспілковий комітет  

E Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

 2

 Тривалість робочого тижня для працівників зі шкідливими умовами праці становить:   

A 36 год.  

B 42 год.  

C 40 год.  

D 38 год.  

E 30 год.  

 3

 Засоби індивідуального захисту діляться на:  

A Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, медичні засоби захисту  

B Респіратори, ізолювальні протигази, фільтрувальні цивільні та промислові протигази  

C Засоби захисту органів дихання, засоби захисту шкіри, сховища  

D Фільтрувальні цивільні та промислові протигази  

E Респіратори, ізолювальні протигази  

 4

 Неповнолітній працівник звернувся з заявою надати йому щорічну відпустку в літній час

 на максимальний термін. Яка максимальна тривалість його відпустки?  

A *Один календарний місяць;  

B 15 календарних днів;  

C 20 календарних днів;  

D 24 календарні дні;  

E 26 календарних днів  

 5

 В відділ кадрів звернулася жінка з заявою надати їй додаткову оплачувану відпустку

 тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних. Має двох дітей. До якого віку

 дітей надається така відпустка?  

A *15 років;  

B 16 років;  

C 17 років;  

D 18 років;   

E 19 років  

 6

 Під час заліку студент дав відповідь на запитання “ Хто відповідно до ст.. 37 закону

 України “Про охорону праці” здійснює державне управління охороною праці?  

A *Кабінет Міністрів України;  

B Верховна Рада  

C Методичний кабінет  

D Обласний відділ освіти  

E Інженер з охорони праці  

 7

 Ви прийняті на роботу акушеркою в жіночу консультацію. Який вид інструктажу повинен

 провести з Вами інженер з техніки безпеки як з новоприйнятим працівником?  

A *Вступний  

B Первинний  

C Повторний  

D Позаплановий  

E Цільовий  

 8

 Ви працюєте акушеркою в пологовому відділенні. При роботі з електровідсмоктувачем

 Вас вдарило струмом. Чи вважається це нещасним випадком на виробництві і який за

 формою складається акт при розслідуванні цього нещасного випадку?  

A *Так, вважається, складається акт за формою Н-1  

B Не вважається нещасним випадком  

C Так, вважається, складається акт за формою Н-2  

D Так, вважається, складається акт за формою Н-5  

E Так, вважається, складається акт за формою НТ-1  

 9

 Ви – випускниця медичного коледжу і на момент закінчення Вам виповнилося 17 років.

 При прийнятті на роботу в пологовий будинок, якою має бути для Вас тривалість

 робочого тижня?  

A *36 годин  

B 30 годин  

C 24 години  

D 40 годин  

E 32 години  

 10

 В обов’язки санітарки Кузьменко О. входить генеральне прибирання післяпологового

 відділення. Через який проміжок часу воно проводиться?   

A *1 раз в 7 днів  

B 2 рази в день  

C 1 раз в місяць   

D 2 рази на місяць   

E 1 раз в день    

 11

 У жіночій консультації сталася пожежа. При евакуації відвідувачів консультації, на

 акушерці Сидорук О. загорівся одяг. Яким способом  якнайшвидше припинити горіння?  

A * Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру  

B Засипати людину піском  

C Облити водою   

D Бігти якомога швидше  

E Направити на потерпілого струмінь вогнегасника  

 12

 На підприємстві збільшився штат працівників до 60 осіб. Виникло питання про створення

 служби охорони праці. При якій мінімальній кількості працюючих створюється служба?  

A 50  

B 40  

C 30  

D 20  

E 10  

 13

 При виникненні пожежі на другому поверсі почалась евакуація людей відповідно до

 графічної частини плану евакуації. Ширина шляхів евакуації повинна бути,  не менш ніж :  

A 1м  

B 2 м  

C 0,5 м  

D 3 м  

E 4 м  

 14

 Для ліквідації надзвичайної ситуації потрібні були матеріальні та технічні ресурси, які

 перевищують власні можливості окремої області. Якому рівню надзвичайної ситуації  це

 відповідає?  

A Загальнодержавному  

B Об’єктивному  

C Місцевому  

D Регіональному  

E Міському  

 15

 Які речовини за величиною гранично допустимої концентрації в повітрі робочої зони

 відносятьтся до 1 класу небезпеки:  

A свинець, ртуть  

B бензин, ацетон  

C спирт етиловий  

D всі відповіді вірні  

E   

 16

 При пожежі водою не можна гасити:  

A всі відповіді вірні  

B легкозаймисті рідини (бензин, нафта)  

C електорообладнання під напругою  

D корбід, селітра  

E цінні папери та устаткування  

 17

 Який інструктаж з охорони праці проводить безпосередній керівник робіт (старша

 медсестра, зав.відділення)?  

A первинний, повторний, позаплановий, цільовий  

B ветунний  

C первинний  

D позаплановий  

E цільовий  

 18

 Перед попередженням про землетрус передається сигнал цивільної оборони:  

A * “Увага!”  

B “Бережись землетрусу!”  

C “Укритись в захищених спорудах!”  

D “Всім! Всім! Всім!”  

E “ Попередження!”  

 19

 Від урагану найкраще укритися :  

A * У сховищі. заздалегідь підготовленому укритті, підвалі  

B У панельному будинку на 1 поверсі  

C У підвалі багатоповерхового будинку  

D Залишитись на робочому місці  

E Під містом  

 20

 Розкрийте зміст поняття “смерч”:  

A *Атмосферний вохор, що виникає в грозовій хмарі  

B Обертовий стовп холодного повітря  

C Обертовий стовп гарячого повітря  

D Сильний вітер понад 30 м за хвилину  

E Сильний вітер понад 50 м за хвилину  

 21

 Основні законодавчі акти в галузі охорони праці, що забезпечують безпечні і нешкідливі

 умови праці на підприємствах та установах подані в:  

A *Кодекс законів про працю   

B Конституція України  

C Закон України  “Про охорону праці”  

D Закон України  “Про пожежну безпеку”  

E Законодавство України  про охорону праці  

 22

 Які обов’язки керівника виробництва (інженера з техніки безпеки) при прийнятті на роботу

  нового працівника?  

A *Провести вступний інструктаж з техніки безпеки  

B Розповісти історію створення підприємства  

C Провести екскурсію по підприємству  

D Ознайомити з планом евакуації  

E Ознайомити з працівниками падприємства  

 23

 Які захворювання можуть виникнути в медпрацівника пологового будинку у випадку

 пошкодження заходів захисту рук (рукавичок) при контакті з кров’ю роділлі?  

A *СНІД  

B Артрит  

C Туберкульоз  

D Гіпотонія  

E Алергія  

 24

 Ви працюєте  акушеркою у відділенні патології вагітних пологового будинку та

 контролюєте якість проведення генеральних прибирань у приміщеннях відділення. Як

 часто повинно проводитися генеральне прибирання приміщень?  

A *Один раз на місяць  

B Один раз на добу  

C Один раз на тиждень  

D Один раз на квартал  

E Один раз на півроку  

 25

 Ви працюєте акушеркою в фізіологічному відділенні пологового будинку та контролюєте

 якість проведення прибирання у приміщеннях відділення. Як часто повинно проводитися

 вологе прибирання приміщень?  

A *Два рази на добу  

B Один раз на добу  

C Через кожні 4 години  

D Один раз на тиждень  

E Два рази на тиждень  

 26

 Ви працюєте акушеркою в пологовому будинку та слідкуєте за своєчасною зміною

 забрудненої білизни вагітних жінок та породіль. У що збирають забруднену білизну жінок?  

A *В поліетиленові мішки  

B В індивідуальні пакети  

C В бавовняні мішки  

D В паперові одноразові мішки  

E В клейончасті мішки  

 27

 Основою всього трудового законодавства держави є:  

A * Кодекс законів про працю  

B Закон України „Про пожежну безпеку”  

C Конституція України  

D Закон України „Про охорону праці”  

E Постанова Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування

 випускників ВНЗ”  

 28

 Основні положення з реалізації права громадян на життя і здоров’я в процесі праці,

 відносин між власником і працівником та порядок організації охорони праці в Україні

 встановлює:  

A * Закон України про охорону праці  

B Конституція України  

C Кодекс законів про працю  

D Указ Президента України  

E Наказ МОЗ України №256 „Про заборону застосування праці жінок на важких та

 небезпечних роботах”  

 29

 Яка мета проведення попередніх медичних оглядів працівників певних категорій?  

A * Встановлення фізичної та психофізіологічної придатності осіб до роботи за

 конкретною спеціальністю, запобігання виникненню  та розповсюдження інфекційних та

 паразитарних хвороб  

B Встановлення антропометричних даних жителів певних регіонів  

C Встановлення стану здоров’я населення  

D Виявлення ранніх ознак захворювань  

E Виявлення хворих для встановлення інвалідності  

 30

 Які причини виникнення болю в спині медичної сестри під час виконання функціональних

 обов’язків?  

A * Відсутність досвіду в даній роботі щодо прийняття відповідної робочої пози  

B Велика вага пацієнта  

C Фізична слабкість медичної сестри  

D Неправильне поводження з пацієнтом, пов’язане з наданням допомоги  

E Недостатнє використання засобів малої механізації  


1. Интеллектуальные и экспертные системы
2. Капитанская дочка Повести Белкина
3. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства
4. К. Джакишева Ф. Н
5.  Свойства вещества 2
6. ТЕМА 4 Доходный подход к оценке бизнеса План лекции
7. Фундаментальные свойства тороидальных токовых структур
8. 500 Wurstsorten. us Th~ringen stmmt die Th~ringer Rostbrutwurst.html
9. I Что такое орнамент
10. Вневлагалищные формы удовлетворения сексуальной потребности
11. процессов предприятия
12. Важным фактором этой эволюции являются сами живые организмы
13. Обучающие игры- их функции, особенности и основные виды
14. Вариант 2 1. Важными средствами эстетического воспитания являются 2 варианта ответа художественн
15. Gilt of his skin nd cst up golden sheens nd lights through the glimmering blue of his eyes
16. Разработка системы технической защиты информации типового объекта
17. тема для меня очень актуальна
18. Задание на курсовую работу
19. Разработка программы Модуль выгрузки данных в текстовом формате комплекса Налогоплательщик ЮЛ для государственной налоговой инспекции г. Узловая
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків ~