Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема Розробка програми управління базою даних

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Конспект уроку

ТемаРозробка програми управління базою даних.
Мета уроку: 
Освітня: 
— ознайомити учнів з доступом до інформації в системах управління базами даних, створенням запитів.
Розвиваюча: 
— розвивати алгоритмічне мислення учнів;
— продовжити розвиток таких пізнавальних процесів, як сприйняття, увага, пам’ять.
Виховна: 
— виховувати стійкий пізнавальний інтерес до предмету інформатика через показ практичного застосування теми;
— виховувати такі якості особистості, як активність, самостійність і акуратність в роботі;
—     виховувати в учнів прагнення до реалізації себе в суспільстві.

Тип уроку: урок закріплення матеріалу.
Вид уроку: урок.
Обладнання: комп’ютер .
                                                                                   ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина
Доброго дня! Сідайте, будь-ласка, на свої місця. Хто в нас сьогодні черговий? Назвіть, будь-ласка, відсутніх.
ІІ. Перевірка попередньо вивченого матеріалу.

Запитання для опитування:

 1.  Що таке база даних?
 2.  Що таке модель даних?
 3.  Які типи моделей даних ви знаєте?

IIІ. Формулювання теми уроку
    Над інформацією яка зберігається в базі даних можна виконувати різноманітні функції. Зокрема пошук інформації в базі даних здійснюється за допомогою фільтрів та запитів. Виведення збереженої інформації на екран чи на папір у зручному і зрозумілому вигляді можна здійснити за допомогою звітів. На сьогоднішньому уроці ми спробуємо розібратись. Запишіть тему уроку: «Розробка програми управління базою даних»

IV. Пояснення нового матеріалу

Оголошення теми й мети уроку

Пояснення нового матеріалу.

Як ви думаєте, що таке система управління БД і що вона повинна вміти робити?

Система управління базами даних – це програмний засіб, за допомогою можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ним. Однією з таких систем є Microsoft Access. За допомогою Access звичайні користувачі можуть створювати та експлуатувати достатньо потужні бази даних без необхідності програмувати. В той же час робота з Access не виключає можливості програмувати. Для цього потрібно володіти основами програмування на мові Visual Basic.

Давайте подумаємо, що повинна вміти створювати СУБД.

Вікно Access вирізняється простотою та лаконічністю. 6 вкладок цього вікна представляють шість видів об’єктів, з якими працює програма.

Таблиці – основні об’єкти бази даних. В них зберігаються дані. База даних може мати багато взаємозв'язаних таблиць.

Запити – це спеціальні структури, призначені для обробки даних бази. За допомогою запитів дані впорядковують, фільтрують, відбирають, об’єднують.

Форми – це об’єкти, за допомогою яких в базу даних вводять нові дані або проглядають наявні.

Звіти – це «форми» навпаки. За їх допомогою дані видають на принтер в зручному й наглядному вигляді.

Макроси – це макрокоманди. Якщо якісь операції з базою даних виконуються особливо часто, має сенс групувати декілька команд в один макрос та призначати його деякій комбінації клавіш.

Модулі – це програмні процедури, написані на мові Visual Basic.

Для зручності роботи з БД є два режими: проективний та експлуатаційний, тобто режим редагування структури таблиці і режим безпосереднього введення даних в таблицю.

І відповідно, як ви вже зрозуміли, існують ті хто редагують структури таблиць і ті хто вводять дані.

Розробник бази даних має право створювати в ній нові об’єкти, наприклад нові таблиці, задавати її структуру, змінювати властивості полів. У однієї бази може бути один або кілька розробників.

Користувач бази – це особа, яка наповнює її інформацією за допомогою форм, обробляє її за допомогою запитів і отримує результати у вигляді результуючих таблиць, або звітів. У однієї бази може бути мільйони користувачів.

А тепер, розберемось як створювати нову базу даних.

Створення нової бази даних

 1.  виконати команду Файл - Создать;
 2.  встановити перемикач в положення Новая база даних;
 3.  натиснути кнопку ОК;
 4.  вибрати папку і задати ім’я файлу.

Бази даних MS Access зберігаються з розширенням *.mdb.

Після того як ви створили базу даних, вам потрібно якимось чином тримати в ній дані, тобто вміти створювати таблиці.

Створення таблиць.

 1.  Нову таблицю можна створити двома способами, або імпортувати вже створену таблицю з іншої бази.
 2.  Щоб створити таблицю в режимі «Конструктор» потрібно вибрати меню «Вставка» - «Таблиця», потім в діалоговому вікні вибрати пункт «Конструктор» та натиснути ОК. У вікні редагування структури таблиці ввести поля нової таблиці та їх тип і закрити вікно.
 3.  Щоб створити таблицю в режимі «Майстер таблиць» потрібно вибрати меню «Вставка» - «Таблиця», потім в діалоговому вікні вибрати пункт «Майстер таблиць» та натиснути ОК.

Дуже часто виникає потреба об’єднати дані з кількох таблиць в одну таблицю.

Створення зв’язків між таблицями.

Основні переваги систем управління базами даних реалізуються при роботі не з окремими таблицями, а з групами взаємозв’язаних таблиць.

Для створення зв’язків між таблицями в Access потрібно відкрити вікно «Схема даних» зайшовши в меню «Сервіс».

Щоб створити зв'язок між таблицями потрібно:

 1.  відкрити вікно «Схема даних»
 2.  якщо з даними таблицями вже є якийсь зв’язок то вони відобразяться в вікні, інакше потрібно добавити таблиці за допомогою контекстного меню «Додати таблицю».
 3.  Зв'язок між полями встановлюється шляхом перетаскування поля з однієї таблиці в відповідне поле іншої таблиці.
 4.  Після перетаскування відкриється діалогове вікно «Зв’язки», в якому можна задати властивості зв’язку.

    

Домашнє завдання

Вивчити конспект, підготуватися до практичної роботи.


Диплом на заказ


1. Планета величиной с дом Оценка качества воды пресного водоема приток р
2. тематсть- Гипертимный тип ~ чрезвыч
3. Какие цели принятия технического регламента Технические регламенты принимаются в целях- обеспечени
4. темах управления качеством показать как формировались современные взгляды на управление качеством и какие
5. Раннее детство Императоров Екатерина Великая
6. реферату- Поняття референдуму
7. Всемирная выставка в Германии Ганновер 2000
8. Компьютерные информационные системы в аудите
9. 31 Порядок предоставления кредита
10. В левом верхнем углу окна подсказка- какой клавишей [Spce] или [Enter] нужно пользоваться для заполн
11. на тему- Міжнародні кредитні операції комерційних банків Студента 4 курсу групи ФК10 напряму підг
12.  Абсолютные величины характеризуют численность совокупности и объем размер изучаемого социальноэкономич
13. Задание 1 Основная терминология- интернетбанкинг вид удаленного дистанционного банковского обс
14. тема координат Положение точки М определено если радиусвектор r из центра О выражен функцией времени t r
15. Этапы формирования инновационной идеи
16. Исполнитель в лице фотографа Гладких Дениса Владимировича и видеографа Чернышовой Екатерины Станислав
17. задание на проектирование [2] 1
18. по теме Западная Сибирь
19. Процесс ценообразования на предприятии
20. Теория Эволюции Ч