Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Руської Трійці що прагнула відродити українську народність у Галичині; видатний твір о

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


32.Перші вияви національного відродження на західноукраїнських землях з’являються в ХІХ ст., тобто тоді, коли Галичина разом із Буковиною та Закарпаттям перебували в складі Австрії. Найбільш яскравими з них були: діяльність «Руської Трійці», що прагнула відродити українську народність у Галичині; видатний твір о. Василя Подолинського «Голос Перестороги», де проголошувалася ідея, щоб українці всіх земель об’єдналися і розвивали свою незалежну державу; створення в 1848 р. «Головної Руської Ради» у Львові, як першої політичної самоорганізації галицьких українців у новий час.Пробудження національного життя в західноукраїнських землях. Пробудження національного життя в західноукраїнських землях у перший половині XIX ст. було викликано посиленням феодального і національного гніту в Австрійській імперії, що набуло виразу у збільшенні феодальних повинностей селян, посиленні бюрократично-поліцейського режиму, забороні на викладання української мови в школах, насадженні німецької мови, політиці асиміляції українського населення.Після реформ Марії-Терезії і Йосифа II склалися певні умови для пожвавлення українського національного життя, але їхні наступники на австрійському престолі скасувавши цілий ряд прогресивних реформ. Зокрема у 1805 р. початкові школи були поставлені під контроль римсько-католицької церкви; у 1809 р. було закрито Український інститут при Львівському університеті; у 1812 р. австрійська влада скасувала обов'язковість освіти.Але цього ж часу починає пробуджуватися національне життя в західноукраїнських землях. Ідея національної свідомості стає панівною.Починає набирати значення національна мова, історія, література і фольклор. Шлях до національної свідомості пролягав через книги. Рух за національне відродження на західноукраїнських землях очолило греко-католицьке духовенство. Центром церковного життя була метрополія у Львові. У період між 1837 і 1850 pp. вийшло 43 книги, написані українською мовою. Цікаво, що 40 із них належали перу священників.Активним діячем українського національно-визвольного руху в Галичині був греко-католицький священик I. Могильницький, який в 1816 р. за підтримки єпископа М. Левицького організував «Клерикальне товариство» з метою поширення в селянському середовищі релігійних текстів українською мовою. Таким чином, вони ставили і другу мету: вберегти селян від переходу до римсько-католицької церкви й ополячення. I. Могильницький написав першу в Галичині «Граматику» української мови і наукову працю «Відомості про руську мову», у який довів помилковість тверджень, що поширювалися про українську мову як діалект російської або польської мов.У 30-х- 40-х pp. ХIХ ст. набуває значного піднесення суспільно-політичний рух у зв'язку з потребою вирішення невідкладних соціально-економічних і політичних проблем. У Львові та інших містах Східної Гали-чини виникають таємні підпільні гуртки та групи, що ставили на меті повалення монархії Габсбургів та ліквідацію феодально-кріпосницьких порядків. Але наприкінці 30-х pp. більшість із них була розгромлена.
1. Космические процессы и минералообразование
2. тема общеобязательных норм поведения установленных или санкционированных государством и обеспеченных его
3. УТВЕРЖДАЮ РЕСТОРАН СТАНДАРТ ПОДАЧИ НАПИТКОВ Первый или единствен.html
4. Конституция как основной закон государства и общества
5. Краткие сведения из истории статистики
6. Тематический план курса N Наименование тем все
7. а імунні органи. Первинні імунні органи Червоний кістковий мозок є головним кровотворним орга
8. .2014 N Идентификатор студента Логин Парол.
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Київ ~ Ди.
10. Проблема психологии памяти изложены результаты исследований проводимых с позиции психологической теор
11. Объекты управления экономико
12. Усилитель модулятора лазерного излучения
13.  Величина определителя не изменится если все его строки заменить столбцами причём каждую строку заменить с
14. ТЕМАТИКА Москва 2002 АННОТАЦИЯ Методические указания соответствуют программе курса ldquo;
15. История и современное развитие мерчандайзинга
16. КостаКонкордія12 Висновок15 Використані джерела16 ВСТУП Транспортом загального користув
17. методологического индивидуализма
18. Реферат- Урегулирование вооруженных этнополитических конфликтов
19. проэрачен воздухмежду мирами духа
20. Про охорону праці