Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Руської Трійці що прагнула відродити українську народність у Галичині; видатний твір о

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


32.Перші вияви національного відродження на західноукраїнських землях з’являються в ХІХ ст., тобто тоді, коли Галичина разом із Буковиною та Закарпаттям перебували в складі Австрії. Найбільш яскравими з них були: діяльність «Руської Трійці», що прагнула відродити українську народність у Галичині; видатний твір о. Василя Подолинського «Голос Перестороги», де проголошувалася ідея, щоб українці всіх земель об’єдналися і розвивали свою незалежну державу; створення в 1848 р. «Головної Руської Ради» у Львові, як першої політичної самоорганізації галицьких українців у новий час.Пробудження національного життя в західноукраїнських землях. Пробудження національного життя в західноукраїнських землях у перший половині XIX ст. було викликано посиленням феодального і національного гніту в Австрійській імперії, що набуло виразу у збільшенні феодальних повинностей селян, посиленні бюрократично-поліцейського режиму, забороні на викладання української мови в школах, насадженні німецької мови, політиці асиміляції українського населення.Після реформ Марії-Терезії і Йосифа II склалися певні умови для пожвавлення українського національного життя, але їхні наступники на австрійському престолі скасувавши цілий ряд прогресивних реформ. Зокрема у 1805 р. початкові школи були поставлені під контроль римсько-католицької церкви; у 1809 р. було закрито Український інститут при Львівському університеті; у 1812 р. австрійська влада скасувала обов'язковість освіти.Але цього ж часу починає пробуджуватися національне життя в західноукраїнських землях. Ідея національної свідомості стає панівною.Починає набирати значення національна мова, історія, література і фольклор. Шлях до національної свідомості пролягав через книги. Рух за національне відродження на західноукраїнських землях очолило греко-католицьке духовенство. Центром церковного життя була метрополія у Львові. У період між 1837 і 1850 pp. вийшло 43 книги, написані українською мовою. Цікаво, що 40 із них належали перу священників.Активним діячем українського національно-визвольного руху в Галичині був греко-католицький священик I. Могильницький, який в 1816 р. за підтримки єпископа М. Левицького організував «Клерикальне товариство» з метою поширення в селянському середовищі релігійних текстів українською мовою. Таким чином, вони ставили і другу мету: вберегти селян від переходу до римсько-католицької церкви й ополячення. I. Могильницький написав першу в Галичині «Граматику» української мови і наукову працю «Відомості про руську мову», у який довів помилковість тверджень, що поширювалися про українську мову як діалект російської або польської мов.У 30-х- 40-х pp. ХIХ ст. набуває значного піднесення суспільно-політичний рух у зв'язку з потребою вирішення невідкладних соціально-економічних і політичних проблем. У Львові та інших містах Східної Гали-чини виникають таємні підпільні гуртки та групи, що ставили на меті повалення монархії Габсбургів та ліквідацію феодально-кріпосницьких порядків. Але наприкінці 30-х pp. більшість із них була розгромлена.
1. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
2. тематическое естествознание появилось не везде
3. Контрольная работа- Технология выполнения современной женской стрижки с учетом окраски
4. Составление конспекта Составление глоссария 10
5. Укажите к какой аналитической группе относится указанный анион
6. Российская академия предпринимательства АНО ВПО РАП Челябинский филиал Кафедра
7. Криминологическая статистика
8. Правовая ответственность налоговых и таможенных органо
9. культурная эволюцияТрудовая теория антропосоциогенеза
10. ООО Сибирская электротехническая компания Гусельников А
11. S.nrod.ru} Приложение Цветные реакции на белки Цветные реакции применяются для установления
12. тема прямоугольных координат 7.html
13. Торговля и купечество в России XVI века
14. 2013 по 30032013 Дни Группы Ах51 Аэ51
15. Образование Древнерусского государства- I.html
16. 1994 N 51ФЗ ред. от 06
17. Тема 4 СКЛОНЫ СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕЛЬЕФ СКЛОНОВ 4
18. го порядка Закон информированностиупорядоченностиЗак единства анализа и синтезаЗак гармонии
19. ТЕМА СЕМИНАРА В СТОКГОЛЬМСКОМ ИНСТИТУТЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ Проблемы развития возникших после рас
20. Тема- ldquo;Грошовий ринок особливості його функціонування і стабілізаціїrdquo; План- Економічна сутні