Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

на тему Визначити форму представлення результуючої інформації використовуючи метод гілок та меж

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Кіровоградський національний технічний університет

Механіко-технологічний факультет

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна: «ОАПЗОТ»

Лабораторна робота №6

на тему: «Визначити форму представлення результуючої  інформації, використовуючи метод гілок та меж»

 

Виконав:

студент гр. КІ-08-3

Пономар Олександр

Перевірив викладач

Колодочкіна А.В. 

м. Кіровоград

2011 р.


Мета: Вивчення та експериментальне дослідження характеристик методу гілок та меж при використанні базової проектної процедури пошуку оптимального технічного рішення, алгоритмізація задачі.

Варіант В: 16

Розрахувати оптимальний варіант рішення технічної задачі по графу рішень ( рис. 1) :

С12 = С 21 =  5

С13 = С 31 =   9

С14 = С 41 =  8

С15 = С 51 = 11  

С16 = С 61 =   6                          

С23 = С 32 = 10

С24 = С 42 =  4

С25 = С 52 =  1

С26 = С 62 =  2

С34 = С 43 =  7

С35 = С 53 =  3

С36 = С 63 = 12

С45 = С 54 =  14

С46 = С 64 = 17

С56 = С 65 =  15

Рис. 1 - Граф рішень

Lб1345261334455226=9+7+14+1+2=33

Рисунок 1 – Алгоритм роботи методу гілок та меж

Cij=

-

5

9

8

11

6

5

-

10

4

1

2

9

10

-

7

3

12

8

4

7

-

14

17

11

1

3

14

-

15

6

2

12

17

15

-

-

-

-

-

-

-

-

=1+3+7+3+6=20

5

-

10

4

1

2

1

9

-

-

7

3

12

3

8

-

7

-

14

17

7

11

-

3

14

-

15

3

6

-

12

17

15

-

6

-

-

-

-

-

-

=3+1=4

4

-

9

3

0

1

6

-

-

4

0

9

1

-

0

-

7

10

8

-

0

11

-

12

0

-

6

11

9

-

0

-

0

3

0

1

-

-

-

-

-

-

-

=3+8+11+6=28

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

7

3

12

3

8

-

-

-

14

17

8

11

-

-

14

-

15

11

6

-

-

17

15

-

6

-

-

-

-

-

-

=3+4=7

-

-

-

-

-

-

6

-

-

4

0

9

0

-

-

-

6

9

0

-

-

3

-

4

0

-

-

11

9

-

0

-

-

3

0

4

-

-

-

-

-

-

-

=1+3+4+1+2=11

5

-

-

4

1

2

1

9

10

-

7

3

12

3

8

4

-

-

14

17

4

11

1

-

14

-

15

1

6

2

-

17

15

-

2

-

-

-

-

-

-

=4+3+1=8

4

-

-

3

0

1

6

7

-

4

0

9

4

0

-

-

10

13

10

0

-

13

-

14

4

0

-

15

13

-

4

0

-

3

0

1

-

-

-

-

-

-

-

=1+4+1+2=11

5

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

8

4

-

-

14

17

4

11

1

-

-

-

15

1

6

2

-

-

15

-

2

-

-

-

-

-

-

=4+1=5

4

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

4

0

-

-

10

13

10

0

-

-

-

14

4

0

-

-

13

-

4

0

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

=1+11+6=18

5

-

-

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

15

11

6

-

-

-

15

-

6

-

-

-

-

-

-

=4+9+1=14

4

-

-

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

4

0

-

-

-

9

-

4

-

-

-

9

1

-

-

-

-

-

-

-

=2+1+2=5

5

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

1

-

-

-

15

1

6

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

=3

3

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

0

-

-

-

14

4

0

-

-

-

-

3

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

=1+3+4+1+2=11

5

-

10

-

1

2

1

9

10

-

-

3

12

3

8

4

7

-

14

17

4

11

1

3

-

-

15

1

6

2

12

-

15

-

2

-

-

-

-

-

-

=4+2+1=7

4

-

9

-

0

1

6

7

-

-

0

9

4

0

3

-

10

13

10

0

2

-

-

14

4

0

10

-

13

-

4

0

2

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

=1+3+3+6=13

5

-

10

-

1

2

1

9

-

-

-

3

12

3

-

-

-

-

-

-

-

11

-

3

-

-

15

3

6

-

12

-

15

-

6

-

-

-

-

-

-

=1

4

-

9

-

0

1

6

-

-

-

0

9

-

-

-

-

-

-

8

-

0

-

-

12

0

-

6

-

9

-

0

-

0

-

0

1

-

-

-

-

-

-

-

=3+11+6=20

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

3

12

3

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

15

11

6

-

-

-

15

-

6

-

-

-

-

-

-

=4

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

0

9

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

4

0

-

-

-

9

-

0

-

-

-

0

4

-

-

-

-

-

-

-

=9+3+6=18

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

12

9

-

-

-

-

-

-

-

11

-

3

-

-

15

3

6

-

12

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

=3

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

8

-

0

-

-

12

0

-

6

-

-

-

0

-

0

-

-

3

Висновок: Я випадково обрав оптимальний варіант рішення, тому що всі гілки відсіклися. Рішення методом меж та гілок не співпало з рішенням методом послідовного синтезу та аналізу.

Контрольні питання

  1.  Що лежить в основі методу меж та гілок?

В основу методу гілок та меж покладено скорочення перебору відсіченням гілок деревовидного графа: чим ближче до кореневої вершини відсікається гілка, тим ефективніше зменшується число варіантів, що підлягає розгляду.

  1.  Чому метод меж та гілок називають матричним?

Тому що при розрахунках використовуються матриці.

  1.  В чому полягає суть методу гілок та меж?

Метод гілок та меж полягає в наступному: спочатку користувачем довільно вибирається який-небудь варіант, відповідний повному шляху на деревовидному графі рішень від кореневої до висячої вершини. При цьому визначається відповідна йому множина параметрів (наприклад: довжина шляху в графі рішень).

  1.  Яким чином проводиться в методі гілок та меж відсічення безперспективних варіантів?

Початковий базовий варіант порівнюється з оптимістичною оцінкою.

5. Назвіть сфери застосування методу гілок та меж.

Метод гілок та меж використовується при вирішенні багатьох задач з перебором варіантів, в тому числі є одним з найбільш універсальних та ефективних при пошуку оптимального варіанту технічного рішення проектної задачі, при виконанні з’єднань між елементами на печатній платі (трасування), при визначенні оптимального маршруту руху міського транспорту та вирішенні інших задач, пов’язаних з перебором даних.


Диплом на заказ


1. Великолепная Европа Краков Будапешт ВЕНА Прага ~ Дрезден либо Нюрнберг либо Ч
2. лекція рослин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськог
3. вариант 1. Препаратом выбора для лечения лептоспироза является- а эритромицин б стрептомицин в пе
4. Тема- Облік результатів внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів
5. специфический тип духовного производства и социальный институт формируется в Новое время
6. Нетрадиционные уроки при преподавании технологии в школе
7. Вопросы истории отечественного береговедения
8. Communiction is defined s ldquo;when two people interct nd intentionlly or unintentionlly negotite the mening of ny phenomenonrdquo;
9.  Зробіть наступні таблиці- Завдання 2
10. руководитель Шарапов В
11. фильтрами Тип водозаборного сооружения выбирают исходя из глубины залегания водоносного пласта
12. Психодиагностика творческих способностей у студентов гуманитарных и технических ВУЗов
13. Язык и стиль современной рекламы- за и против
14. план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финан
15. УСПІХ м Полтава вул
16. магнитном полях
17. Эразм Роттердамский
18. Гетьманство України- Богдан Ххмельницький
19. Об утверждении стратегического курса Российской Федерации с государствамиучастниками Содружества Независ
20. Психотехника концертмейстера хора