Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіант роботи обов~язково узгодити з викладачем

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 25%
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Завдання до контрольної роботи

слухачів заочної форми навчання спеціальності “Менеджмент ЗЕД”

з дисципліни “Міжнародний туризм”

Скласти характеристику розвитку туризму в одній з країн світу, де міжнародний туризм є галуззю міжнародної спеціалізації. Варіант роботи обовязково узгодити з викладачем. При виконанні роботи слід дотримуватись такої схеми послідовності.

 1.  Загальні відомості про країну.
  1.  Площа, населення, коротка історична довідка.
  2.  Загальний характер природи.
  3.  Найголовніші міста та осередки цивілізації.
 2.  Головні визначні памятки.
  1.  Обєкти культури та природи, що увійшли до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
  2.  Інші видатні архітектурні ансамблі та історичні місця.
  3.  Інші унікальні природні обєкти.
  4.  Обєкти паломництва до святих місць.
 3.  Основні ресурси оздоровчого та лікувального відпочинку.
  1.  Морські узбережжя, пляжі.
  2.  Узбережжя річок та озер, ліси, гори, інші цінні для оздоровлення ландшафти.
  3.  Джерела мінеральних вод та лікувальних грязей.
 4.  Основні ресурси та можливості розваг.
  1.  Найяскравіші відомі та унікальні події (фестивалі, чемпіонати, виставки і т.ін.).
  2.  Тематичні парки.
  3.  Організація азартних ігор, казино.
 5.  Туристична інфраструктура.
  1.  Транспортна доступність, якість та густота різних шляхів сполучення, наявність великих аеропортів, морських та річкових (озерних) портів, залізничних та автовокзалів, терміналів; наявність міжнародних рейсів, круїзів тощо.
  2.  Готельний бізнес, у т.ч. наявність одиниць світових готельних ланцюгів, туристичних сіл, кемпінгових містечок, бунгало тощо; організація таймшеру та інших видів обслуговування туристів.
  3.  Індустрія організації харчування туристів: одиниці світових ресторанних ланцюгів, основні форми обслуговування у сфері організації харчування туристів.
  4.  Основні туроператори та турагенства, оцінка їх достатності для країни, профіль найбільш характерних турів усередині країни.
 6.  Основні риси умов дотримання туристичних формальностей для туристів з України (митних, візових, медичних, валютних та ін.).


Рекомендована література

Основна:

 1.  Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М., 2004. – 464 с.
 2.  Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. – М., 1998.
 3.  Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: Посібник. – К., 2003.
 4.  Биржаков М.Б. Введение в туризм. – С.-Пб., 2000.
 5.  Бовсуновская Г.Я. География туризма: Учебное пособие. – Донецк, 2002.
 6.  Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира: Учебное пособие. – Смоленск, 2000.
 7.  Квартальнов В.А., Романов А.А. Международный туризм: политика развития: Учебное пособие. – М., 1998.
 8.  Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – К., 2006.
 9.  Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 661 с.
 10.  Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – М., 2003.
 11.  Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: Навчальний посібник. – К., 2004.
 12.  Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник / За ред. проф.
  І.М. Школи. – Чернівці, 2003.
 13.  Папирян Г.А. Международные экономические отношения. Экономика туризма. – М., 1998.
 14.  Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение: Учебное пособие. – М., 2001.
 15.  Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. – М., 2004.
 16.  Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму. – Ніжин, 2004.
 17.  Смирнов І.Г. Логістика туризму: навч. посібник / І.Г. Смирнов. – К.: Знання, 2009. – 444 с.

Додаткова

 1.  Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. – 89 с.
 2.  Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. – К., 2004.
 3.  Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2005.
 4.  Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. – К., 1997.
 5.  Дахно І.І., Тимофієв С.М. Країни світу: енциклопедичний довідник. – К., 2005.
 6.  Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу. – К., 2004.
 7.  Дубович І. Країнознавчий словник-довідник. – Львів, 2003.
 8.  Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М., 2000.
 9.  Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебное пособие. – Минск, 2001.
 10.  Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме: современный опыт управления. – М., 2000.
 11.  Квартальнов В.А. Туризм: Учебник. – М., 2002.
 12.  Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. – Чернівці, 2003.
 13.  Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навчальний посібник для студентів географічних і філософських факультетів вищих навчальних закладів. – К., 1998.
 14.  Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. – К., 2003.
 15.  Папирян Г.А. Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М., 2000.
 16.  Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник: Пер. с англ. – М., 1999.
 17.  Храбовченко В.В. Экологический туризм: Учеб.-метод. Пособие. – М., 2003.


Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 25%
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн


1. Теория электрических цепей
2. Аудит операций расчетного и валютного счетов
3. тема одержала в зброї ближнього бою револьверах чия назва походить від латинського слова ldquo;револьвоrdquo; п
4. Курсовая работа- Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
5. тебя там могут убить или покалечить
6. Лекция 14 Электронная торговля и платежные системы в Интернет В лекции рассматриваются основные характерис
7. Вариант 1 1 Право 1совокупность общеобязательных правил поведения установленных или санкционированны
8. ВАРИАНТ 5 ВОПРОС 1 Износ или старениеэто потеря сооружениями ещё элементами первоначальных эксплуатацио
9. Статья 30 АПК РФ устанавливает что арбитражному суду подведомственны дела об установлении фактов имеющих юр
10. Идеальное ~ есть не что иное как материальное пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней.html
11. на тему- Анализ финансовой устойчивости предприятия
12. Міжамериканська система захисту прав людини та основних свобод
13. Нижегородский государственный университет им6
14. ва РФ о труде и об ОТ
15. тематический план лекций по дисциплине Гистология эмбриология цитология для студентов 2 курса специаль
16. Основы и перспективы возрастного соматотипирования
17. Лабораторная работа 7 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7 Основные возможности MthCD и элементы окна MthCD
18. тема человек ~ среда обитания
19. Реферат- Трансовая терапия Милтона Эриксона
20. Формирование ключевых компетенций обучающихся на уроках географии посредством технологии критического мышления