Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Економіка торгівельного підприємства практичної роботи

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Перелік практичних робіт

з предмету «Економіка торгівельного підприємства»

№ практичної роботи

Назва теми практичної роботи

Всього годин

Форми практичної роботи

Практична робота № 1

Розрахунок коефіцієнтів еластичності попиту. Визначення купівельних фондів та місткості ринку

2

Звіт

Практична робота № 2

Розрахунок відносних, середніх величин та індексів

2

Звіт

Практична робота № 3

Аналіз роздрібного товарообігу

2

Звіт

Практична робота № 4

Планування роздрібного товарообігу за загальним обсягом

2

Звіт

Практична робота № 5

Планування роздрібного товарообігу за структурою

2

Звіт

Практична робота № 6

Аналіз і планування товарних запасів

2

Звіт

Практична робота № 7

Товарне забезпечення, його оцінка та прогнозування

2

Звіт

Практична робота № 8

Розрахунок заробітної плати торговельних робітників

2

Звіт

Практична робота № 9

Оцінка та обґрунтування показників з праці

2

Звіт

Практична робота № 10

Оцінка витрат обігу торгівельного підприємства

2

Звіт

Практична робота № 11

Планування витрат обігу торгівельного підприємства

2

Звіт

Практична робота № 12

Доходи та прибуток торгівельного підприємства

2

Звіт

Практична робота № 13

Розрахунок ефективності інвестиційної діяльності торгівельного підприємства

2

Звіт


Практична робота № 1

Тема: Розрахунок коефіцієнтів еластичності попиту. Визначення купівельних фондів та місткості ринку.

Мета: прищеплення практичних навичок і вмінь розрахунку купівельних фондів та місткості ринку, коефіцієнтів еластичності попиту.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К.,1999 р
 2.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М, 2000 р.
 3.  Бланк І.А. “Торговий менеджмент” – К., 1997 р.
 4.  Івахненко В.М. “Економічний аналіз” – К., 1999 р.
 5.  Брютіна М.С. “Економічний аналіз торгової діяльності” – М., 2000 р.
 6.  Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Що визначається за допомогою балансу грошових доходів і витрат населення.
  2.  З чого складаються доходи населення?
  3.  Що входить до нетоварних витрат?
  4.  Що характеризує коефіцієнт еластичності попиту?
  5.  Складові місткості ринку.

 1.  Методичні вказівки
  1.  Купівельна спроможність населення характеризується сумою грошових  доходів, які можуть бути використані на придбання товару, визначається на підставі балансу грошових доходів і витрат населення:

,

де КФ – купівельні фонди населення, тис. грн.;

    ДДнас – доході населення, тис. грн;

    НР – нетоварні витрати населення, тис. грн.

 1.  Місткість ринку характеризує можливий обсяг реалізації товару (Ер):

,

де Іп – інорайонний попит населення, тис. грн.;

   Поп – обсяг продажу товарів організаціям та підприємствам

 1.  Коефіцієнт еластичності попиту (Ке):

,

де у – приріст продажу товарів на душу населення;

   х – приріст доходів на душу населення;

   у – базовий показник обсягу продажу товарів на душу населення;

   х – базовий показник доходу на душу населення.

 1.   Величина сукупного попиту населення (Сп.н.):

,

де Х – показник доходу на душу населення за звітний рік;

    Ч – чисельність населення;

    Ірд – індекс реальних доходів;

Іі – індекс інфляції.

 

 1.  Структура попиту (Пв):

,

,

де Пв.п.т., Пв.н.т. – питома вага продовольчих, непродовольчих товарів, %;

    Тзаг, Тпрод, Тнепрод – обсяг продажу загальний, продовольчих, непродовольчих товарів.

 1.  Вихідні дані:

Завдання № 1

Баланс грошових доходів і витрат населення району за звітний рік (тис. грн.):

Доходи

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Заробітна плата, тис. грн.

2000

2100

2150

3000

3800

1900

1700

1500

1850

2050

2410

2610

2720

2380

2450

2.

Доходи крім заробітної плати, тис. грн.

150

210

320

510

450

140

170

120

130

150

200

220

250

270

310

3.

Пенсії, допомога

700

650

810

750

1090

480

510

380

710

980

632

705

711

698

650

4.

Стипендії

28

27

30

45

58

41

32

48

41

32

31

28

37

41

45

5.

Надходження з фінансової системи

151

171

113

114

125

140

135

150

149

160

168

171

169

164

158

6.

Інші надходження (дивіденди, аренда, …)

420

380

415

318

280

390

440

290

195

315

413

428

450

505

601

Баланс

3449

3538

3838

4737

5803

3091

2987

2488

3075

3687

3854

4162

4337

4058

4214

Витрати

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Купівля товарів

2.

Оплата послуг

512,3

475,8

528,9

628,3

750,3

478,3

319,6

298,9

451,6

501,5

528

610

705

644

696

3.

Обов’язкові платежі і добровільні внески

498,3

513,2

512,4

601,5

711,2

411,5

345,8

316,5

418,3

518,3

715

713

698

702

780

4.

Приріст заощаджень у акціях, цінних паперах

125,8

225,8

375,8

420,1

586,3

116,3

108,1

91,3

78,9

112,8

106

98

121

119

141

Баланс

3449

3538

3838

4737

5803

3091

2987

2488

3075

3687

3854

4162

4337

4058

4214

Завдання № 2

Розрахувати місткість ринку

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Інорайоний попит від купівельних фондів складає, %

4,2

5,1

6,3

3,8

2,5

3,9

4,5

5,5

5,9

3,4

3,7

4,1

3,8

3,6

3,9

Оборот з продажу товарів дрібним оптом від місткості ринку складає, %

3,5

4,1

4,0

3,9

3,7

5,0

4,3

4,7

3,2

3,1

3,4

5,2

4,0

4,3

3,7

Завдання № 3

Дані про продаж і доходи на одну людину та інші показники

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Базовий рік продаж товару на душу населення

1161

1148

1134

1151

1131

1201

1198

1173

1181

1139

1211

1228

1156

1178

1214

Грошові доходи на душу населення

1445

1482

1471

1494

1398

1483

1463

1401

1392

1358

1511

1534

1401

1536

1601

Звітний рік продаж товару на душу населення

1203

1181

1159

1182

1171

1254

1211

1191

1202

1156

1258

1261

1173

1218

1231

Грошові доходи на душу населення

1614

1698

1592

1573

1598

1616

1701

1805

1525

1526

1698

1705

1693

1627

1731

Чисельність населення, тис. чол.

10

11

12

15

14,5

13,8

19,1

16,5

17,4

18,1

20,0

19,6

13,5

16,8

19,2

Індекс інфляції

1,28

1,3

1,4

1,5

1,16

1,17

1,2

1,19

1,3

1,15

1,17

1,28

1,35

1,3

1,34

Зниження реальної заробітної плати внаслідок росту цін, %

10

21

25

35

11

14

15

13

20

12

13

14

26

24

31

Питома вага продовольчих товарів у сукупному попиті

51,3

55,1

60,1

65,3

58,9

70,1

72,3

59,1

60,5

63,2

61,7

70,8

72,1

73,5

74,8

 

Місце для рішення:

Завдання № 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Завдання № 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практичне заняття № 2

Тема: Розрахунок відносних, середніх величин та індексів.

Мета: прищеплення практичних навиків і вмінь з розрахунку економічних показників.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-е видання, перероб. та доп. – К.: Центр учбов. літ-ри, 2007 р.
 3.  Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2004 р.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Для чого використовуються відносні величини?
  2.  Види відносних величин.
  3.  Сфери застосування середніх величин.
  4.  Види середніх величин.
  5.  В яких випадках використовується індексний метод розрахунків.
  6.  Види індексів.

2. Методичні вказівки

2.1. Відносні величини визначаються за формулами:

                                     Фактичні дані за звітний період

1. Відсоток виконання плану = -------------------------------------------------- х 100

                                  Планові показники

Фактичні дані за звітний період

2. Динаміка (%) = ----------------------------------------------------- х 100

 Фактичні дані за попередній період

                                       Частина сукупності (товарооборот

                                     із конкурентної товарної групи)

3. Структура (питома вага    = --------------------------------------------------- х 100

    частини сукупності, %)           Уся сукупність (весь товарооборот)

                                         Одна сукупність, що характеризує середовище

4. Відносний показник = ------------------------------------------------------------------

        інтенсивності                          Друга сукупність, що характеризує        

                                                середовище, в якому це явище поширюється

2.2.

1. Середній розмір доходу визначається за формулою середньоарифметичної, вирахуваної, виходячи з двох рядів чисел – питомої ваги доходу в загальному товарообороті і розміру доходів в відсотках, а саме:

,

де Х – варіант (розмір доходу в відсотках);

    Р – частоти (питомої ваги).

 2. Середні товарні запаси розраховують за формулою:

,

де З – середні товарні запаси;

    Х1, Х2, Х3, …, Хn – значення товарних запасів у сумі на конкретні дати;

    n – кількість дат, на які обліковані товарні запаси.

2.3. Зміну кількості реалізованих товарів виражають через індекс фізичного обсягу товарообороту:

Наприклад: зміна кількості проданих товарів дорівнює 5, тоді

означає, що кількість проданого товару зменшилася на 5%.

Зміну цін на товари виражають через індекс ціни:

Зміну загальної суми товарообороту в поточному році вираховують за формулою взаємозвязку індексів:

,

де Ірq – індекс товарообороту;

    Іq – індекс фізичного обсягу товарообороту (кількості);

    Ір – індекс  ціни.

Загальний індекс цін вираховують за формулою:

,

де р1q1 – товарооборот звітного періоду;

     р0q1 – товарооборот звітного періоду в цінах минулого (порівняльних).

Товарооборот в порівняльних цінах розраховується за формулою:

,

Загальне відхилення товарообороту в сумі дорівнює:

в тому числі:

за рахунок зміни кількості реалізованих товарів:

,

 за рахунок зміни цін:

.

Сума додаткових грошових доходів, які витратило населення на покупку товарів у звязку з підвищенням цін, дорівнює

Індивідуальні індекси розраховуються з кожної групи товару:

індекс ціни: ,

індекс кількості: .

Загальні індекси цін (Ір), фізичного (Іq), вартісного обсягів товарообороту (Ірq) розраховують за формулами:

;    ;   .

                     

де р1, р0 – ціна за одиницю товару відповідно до звітного й базисного періодів,

   q1, q0 – кількість проданого товару відповідно до звітного і базисного періодів.

Сума витрат, яку понесло населення від підвищення цін, дорівнює:

3. Вихідні данні:

Завдання № 1

Визначити відносні величини (відсоток виконання плану, динаміку, структуру, інтенсивність), використовуючи наступні дані:

Суми в тис. грн.

Показники

Задачі

1

2

3

4

Роздрібний товарооборот:

- за попередній рік

16540

15876

17394

18400

За звітний рік в діючих цінах:

- план

22400

21500

23000

21500

- фактично

24390

23485

25187

23800

в тому числі:

- по продовольчих товарах

12580

11645

12944

13800

- по непродовольчих товарах

11810

11840

12243

10000

Товарооборот звітного року в порівняних цінах

15870

16212

17095

21719

Витрати обігу

4478,0

4344,0

4534,0

5100

Прибуток за звітний рік

705,6

710,6

780,0

820

Дати оцінку отриманим результатам.

Завдання № 2

Визначити: рівень витрат обігу (відсоткове відношення суми витрат до товарообороту), за статтями і в цілому і питому вагу кожної статті у загальній сумі витрат на підставі таких даних по споживчому товариству за рік:

Назва статей витрат обігу

Сума, тис. грн

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

Витрати на транспортування товарів

135,7

128,9

120,1

119

Витрати на оплату праці

213,7

224,2

218,1

241

Сплата відсотків за користування банківськими кредитами

39,7

42,5

35,5

48,3

Інші витрати

319,3

306,4

356,8

347,7

Разом

708,4

702,0

730,5

756

Фактичний товарооборот

3748,4

4091,2

4040, 2

4380

Дати економічну характеристику отриманих результатів. Указати використаний вид відносної величини.

Завдання № 3

Визначити середній відсоток торговельної надбавки на галантерейні товари на підставі таких даних:

Товари

1 варіант

2 варінт

3 варіант

4 варіант

Торго-вельна надбавка, %

Пито-ма ва-га, %

Торго-вельна надбавка, %

Питома вага, %

Торго-вельна надбавка, %

Пито-ма вага, %

Торго-вельна надбавка, %

Пито-ма вага, %

Металева галантерея

25

20

24

18

21

19

18

21

Шкіряна галантерея

45

20

50

20

38

21

30

22

Текстильна галантерея

30

35

32

36

24

31

26

32

Пластмасова галантерея

24

25

25

26

27

24

31

25

Указати вид використаної середньої величини.

Завдання № 4

Визначити середню ціну 1 кг мяса за 1 квартал на ринку міста на підставі таких даних:

Місяць

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

Ціна 1кг мяса, грн

Продаж, кг

Ціна 1кг мяса, грн

Про-даж, кг

Ціна 1кг мяса, грн

Продаж, кг

Ціна 1кг мяса, грн

Продаж, кг

Січень

55,0

1500

54,8

1200

54,7

1650

51,3

1720

Лютий

54,5

1000

54,3

1100

54,9

1100

56,5

1810

Березень

54,8

1200

54,6

1300

55,1

1300

53,1

1913

При визначенні середньої ціни використайте в одному  випадку середньоарифметичну зважену, в іншому – середню гармонічну.

Завдання № 5

 Визначити середні товарні запаси за 4 квартал і за рік на підставі таких даних:

Запаси товарів

Період

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Середній запас товарів

1 квартал

750,3

810,2

901

970

2 квартал

799,2

885,4

920,2

985

3 квартал

810,1

896,3

899,7

912

Товарні запаси на:

1 жовтня

805,2

895,2

905,1

917

1 листопада

814,7

901,3

918,4

954

1 грудня

805,9

913,4

909,3

901

1 січня

820,1

920,5

929,8

930

Указати вид використаної середньої величини.

Завдання № 6

Визначити рівні ряду динаміки (початковий, кінцевий і середній) за 1 і 2 квартали і за 1 півріччя на підставі таких даних:

Товарні запаси по споживчому товариству, тис. грн.

Варіант

На 01.01

На 01.02

На 01.03

На 01.04

На 01.05

На 01.06

На 01.07

1

321,0

310,0

315,3

323,0

338,1

340,3

345,8

2

201,9

209,3

213,8

215,4

220,1

221,0

230,0

3

270,5

281,4

275,3

291,7

285,4

290,1

278,5

4

291

289

305

301,7

314

289

279

Указати вид ряду динаміки.

Завдання № 7

Визначити індивідуальні індекси ціни товару, кількості і товарообороту на підставі таких даних:

Варіант

Товар

Одиниця виміру

Минулий рік

Звітний рік

Ціна за одиницю

Кількість продажу

Ціна за одиницю

Кількість продажу

1

Картопля

ц

500

250

510

280

Цибуля

ц

450

110

460

140

2

Морква

ц

450

80

440

100

М’ясо

ц

5000

380

5050

395

3

Огірки

ц

710

160

705

170

Капуста

ц

320

200

325

195

4

Яблука

ц

700

320

720

305

Груші

ц

810

180

880

190


Домашнє завдання:

За даними, наведеними у таблиці, визначити:

 1.  рівні ряду динаміки (початковий, кінцевий і середній);
 2.  абсолютний приріст;
 3.  коефіцієнт росту;
 4.  коефіцієнт приросту;
 5.  темп приросту;
 6.  абсолютне значення одного відсотка приросту.

Показники рядів динаміки розраховувати базисним і ланцюговим методами.

Роздрібний товарооборот товариства (тис. грн.)

Квартали

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1

1340,0

1120.5

1510,1

1627

2

1385,9

1180,7

1340,1

1513

3

1461,2

1265,3

1415,2

1701

4

1503,4

1340,2

1480,6

1809

Указати види ряду динаміки.

Місце для рішення:

Завдання № 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 5

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 6

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 7

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 3

Тема: Аналіз роздрібного товарообігу.

Мета: навчитися аналізувати роздрібний товарообіг за загальним обсягом і асортиментом.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Роздрібний товарообіг, його суттєва характеристика.
  2.  Показники роздрібного товарообігу.
  3.  Склад роздрібного товарообігу.
  4.  Мета аналізу роздрібного товарообігу.
  5.  Послідовність аналізу роздрібного товарообігу.
  6.  Показники, що розраховуються в процесі аналізу.
  7.  Показники аналізу товарообігу за структурою.

 1.  Методичні вказівки
  1.  Для того щоб проаналізувати товарообіг за звітний рік вираховується за формулами такі показники:

;

2.2. Товарообіг фактичний у порівняних цінах (Тф.п.ц):

 1.  Динаміка товарообігу  (Дт) визначається у діючих цінах (Дт.д.ц.):

,

,

де Тф, Тп, Тм.р. – товарообіг фактичний, плановий, минулого року у тис. грн;

    Тф.д.ц., Тф.п.ц. – товарообіг фактичний у діючих, порівняних цінах, тис. грн.;

    Ір – індекс цін.

 1.  Розрахунок впливу чинників:
 •  фізичного обсягу товарообігу ;
 •  ціни ;
 •  баланс чинників .

 1.  Товарообіг на душу населення (Тд):

,

де Ч – чисельність населення, чол.

 1.  У процесі аналізу структури необхідно визначити відсотки виконання плану в цілому і за групами товарів, а також динаміку та питому вагу товарообігу (П):

,

де Тт.гр., Тзаг – товарообіг товарної групи, загальний, тис. грн.

 1.  Відсоток охоплення грошових доходів роздрібним товарообігом:


3.
 Вихідні дані:

Завдання № 1

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

Роздрібний товарообіг за минулий рік, тис. грн.

5300

4400

4420

4500

4990

5980

5200

5100

В тому числі:

- продаж продовольчих товарів

2750

2630

2820

2960

2570

3420

3720

3550

Роздрібний товарообіг за звітний рік:

- план

5410

4505

4530

4550

5050

6100

5350

5200

- фактично

5480

4515

4540

4680

5060

6250

5420

5250

В тому числі продаж продовольчих товарів:

- план

2810

2720

2850

2970

2610

3520

3850

3650

- фактично

2815

2738

2896

2965

2650

3600

3855

3680

Зміна цін за звітний рік, %

5

15

13

14

12

11

20

21

Показники

Варіанти

9

10

11

12

13

14

15

Роздрібний товарообіг за минулий рік, тис. грн.

4050

4030

3830

3870

5150

5120

5350

В тому числі:

- продаж продовольчих товарів

2650

2450

1480

2510

3620

2730

2850

Роздрібний товарообіг за звітний рік:

- план

4090

4110

3980

4020

5230

5210

5420

- фактично

4170

4210

4050

4150

5180

5310

5520

В тому числі продаж продовольчих товарів:

- план

2720

2520

1510

2550

3670

2720

2920

- фактично

2890

2610

1620

2620

3700

2900

3100

Зміна цін за звітний рік, %

23

24

17

16

18

19

25

 

Завдання № 2

Проведіть аналіз роздрібного товарообігу торгівельного підприємства.

Показники

1

2

3

4

5

6

7

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

1. Продовольчі товари, тис. грн.

2075,6

2189,5

1938,8

2050,1

1800

1920

1810,1

2010,1

1300

1705

1360

1510

1420

1510

2. Непродовольчі товари, тис. грн.

359,7

420

252,3

291,7

420

410

1300,3

1505,6

2010

1880

1400

1380

1520

1620

3. Разом

4. Зміна цін, %:

- продовольчі товари

+10

+12

+11

+13

+11

+5

+7

- непродовольчі товари

-1

+5

+10

-3

+8

-2

+8

Показники

8

9

10

11

12

13

14

15

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

Мин. рік

Звіт. рік

1. Продовольчі товари, тис. грн.

2010

2210

790

850

980

1020

1380

1450

2011

2210

896

940

1050

1150

877

903

2. Непродовольчі товари, тис. грн.

2150

2320

1420

1490

1150

1305

1410

1505

980

1110

1780

1850

1920

1947

1420

1510

3. Разом

4. Зміна цін, %:

- продовольчі товари

+10

+4

+6

+8

+5

+3

+7

+6

- непродовольчі товари

+6

+5

+9

-2

+6

+7

-1,5

+2

 

У процесі аналізу визначити:

 1.  Динаміку в діючих і порівняльних цінах.
 2.  Структуру товарообігу та її зміну.
 3.  Зробіть висновки.

Завдання № 3

 Проведіть аналіз роздрібного товарообігу по торгівельному підприємству за звітний рік.

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

Показники

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1. Роздрібний товарообіг, тис. грн.

- в т.ч. продаж організаціям, тис. грн.

2285

63

2308

67

3000

60

3015

66

3820

106

4050

113

2370

72

2375

71

2430

69

2440

70

2710

65

2735

66

2150

71

2210

70,5

2. Грошові доходи

3000

3006

4559

4946

5630

5710

3800

3805

3320

3380

4001

4050

3210

3320

3. Індекс цін

1,08

1,03

1,07

1,02

1,05

1,06

1,04

Варіанти

8

9

10

11

12

13

14

15

Показники

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

1. Роздрібний товарообіг, тис. грн.

- в т.ч. продаж організаціям, тис. грн.

3190

81

3198

82,3

3010

83

3025

84,5

2830

74

2910

75

3280

71

3405

72

2388

62

2412

61

2920

70

3100

71,5

3007

66

3215

68,3

3315

73

3420

74

2. Грошові доходи

4005

4010

4315

4400

3720

3820

3910

4005

3150

3450

3610

3650

3910

3920

3990

4215

3. Індекс цін

1,08

1,01

1,04

1,025

1,015

1,03

1,068

1,08

У процесі аналізу визначте:

 1.  Відсоток виконання плану.
 2.  Відсоток охоплення грошових доходів роздрібним товарообігом.
 3.  Вплив ціни на роздрібний товарообіг.

 

Місце для рішення:

Завдання № 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 4

Тема: Планування роздрібного товарообігу за загальним обсягом.

Мета: формування навичок та вмінь розрахунку роздрібного обігу за загальним обсягом.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Характеристика роздрібного товарообігу.
  2.  Складові роздрібного товарообігу.
  3.  Показники роздрібного товарообігу.
  4.  Методи планування роздрібного товарообігу.
  5.  Характеристика показника «% охвату роздрібного обігу грошовими доходами населення».
  6.  Точка беззбитковості роздрібного товарообігу та її характеристика.
  7.  Вплив чинників витрат на темп зросту товарообігу.

 1.  Методичні вказівки

План роздрібного товарообігу розраховується різними методами:

Найбільш розповсюдженим методом планування обсягу роздрібного товарообігу є економіко-статистичний метод.

План роздрібного товарообігу загального обсягу визначається за цим методом:

,

де показники Тдф., Чn необхідно збільшити на відповідний відсоток зросту.

Вихідні дані

Завдання № 1

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

Фактичний роздрібний товарообіг за звітний рік

5480

4515

4540

4680

5060

6250

5420

5250

Чисельність населення, тис. чол.

10

10,5

11,1

12,1

12,5

15,1

12,0

11,0

З прогнозу на плановий рік:

- чисельність населення збільшиться на %

1

1,5

2,0

3,5

5,0

4,1

3,3

4,2

- продаж на душу збільшиться на %

0,5

0,7

1,1

2,1

1,7

1,5

3,0

2,5

ціни зростуть на %

10

11

12

13

15

16

17

5

Показники

Варіанти

9

10

11

12

13

14

15

Фактичний роздрібний товарообіг за звітний рік

4170

4210

4050

4150

5180

5310

5520

Чисельність населення, тис. чол.

10,5

9,8

9,3

9,7

10,6

10,9

12,1

З прогнозу на плановий рік:

- чисельність населення збільшиться на %

0,5

0,7

0,9

0,8

1,3

14

1,2

- продаж на душу збільшиться на %

1,3

1,4

0,7

0,9

0,8

1,1

1,1

ціни зростуть на %

6

7

8

9

17,5

16,1

14,5

Місце для рішення:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення обсягу товарообігу з урахуванням грошових доходів населення.

При визначенні плану товарообігу необхідно виходити з випереджаючих темпів росту товарообігу порівняно з темпами росту грошових доходів з тим, щоб підвищити ступінь охоплення грошових доходів роздрібним товарообігом.

 

Ступінь охоплення грошових

доходів роздрібним

товарообігом

=

Продаж товарів населенню  100%

Грошові доходи

При визначенні цього показника на плановий рік необхідно врахувати, що грошові доходи зростуть, а це означає, що частину цих грошей населення використає для купівлі товарів, і як наслідок – збільшиться відсоток охоплення грошових доходів роздрібним товарообігом. Однак при цьому необхідно врахувати й той факт, що на території діяльності торговельного об’єднання будуть вести торговельну діяльність і комерційні підприємства, тому частина грошових доходів у розмірі наміченого товарообігу осяде на цих підприємствах.

Весь роздрібний товарообіг буде складатися з продажу товарів населенню і продажу товарів організаціям.

Вихідні дані:

Завдання № 1

На основі економічних показників, що наведені в таблиці, розрахуйте план роздрібного товарообігу торговельного об’єднання на рік.

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

Варіанти

1

2

3

Звітний рік

1.

Товарообіг:

Всього

Тис. грн.

2470

2604

3809

у тому числі продаж організаціям і підприємствам

Тис. грн.

21

22

29

2.

Грошові доходи населення, яке обслуговується торговельним об’єднанням

Тис. грн.

3830

3960

6000

Прогноз на плановий рік

1.

У районі діяльності торговельного об’єднання відкриються комерційні підприємства з річним товарообігом

Тис. грн.

75

77

80

2.

Чисельність населення, яке обслуговується

Не зміниться

3.

Потреба організації

%

- 10

- 7

- 5

4.

Грошові доходи

%

+ 2

+1,5

+ 2

5.

Ступінь охоплення грошових доходів роздрібним товарообігом

%

Передбачити самостійно

Місце для рішення:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначення обсягу роздрібного обороту з урахуванням доходів та витрат підприємства.

 Беззбитковість – це своєрідний показник рентабельності господарської діяльності. Необхідно знати межі обсягів діяльності підприємства, порушення яких веде до банкрутства.

Для визначення цих мінімальних обсягів діяльності використовується показник “точка беззбитковості”. Під точкою беззбитковості мається на увазі такий обсяг товарообігу торговельного підприємства, при якому сума доходів дорівнює сумі витрат. Прибуток при цьому не утворюється. Розраховується точка беззбитковості за формулою:

,

де Впост – сума постійних витрат;

    Рд – рівень доходів;

    Рв.змін – рівень змінних витрат;

    ПДВ – податок на додану вартість.

Вихідні дані:

Завдання № 1

По непродовольчому магазину маємо такі дані:

 1.  Сума умовно-постійних витрат – 90000 грн. за рік.
 2.  Умовно-змінні витрати складають 11% від товарообігу.
 3.  Доход магазину разом з ПДВ (різниця між ціною продажу і ціною закупівлі) – 30%.
 4.  Споживче товариство планує одержати від цього магазину чистого прибутку в розмірі 50000 грн. Необхідно мати на увазі, що біля 40% чистого прибутку магазину вилучається бюджетом у вигляді податку на прибуток, майнових податків і місцевих зборів.

Необхідно встановити:

 1.  обсяг товарообігу на рік, який забезпечив би беззбиткову роботу;
 2.  обсяг товарообігу, при якому можна одержати чистий прибуток у запланованому розмірі.

Завдання № 2

Підприємець відкрив продовольчий магазин. Різниця між продажною ціною і вартістю при закупівлі складає в середньому 40%.

Змінні витрати складають 18% до товарообігу. Сума постійних витрат за рік – 130000 грн.

Власник магазину розраховує одержати за рік чистого прибутку в сумі 60000 грн. При цьому він сплачує до бюджету 25% податку на прибуток і відраховує до місцевого бюджету місцевих податків 10%.

  Визначити:

 1.  обсяг товарообігу магазину на рік, який необхідний для забезпечення беззбиткової роботи (поріг беззбитковості);
 2.  при якому обсязі товарообігу підприємець може розраховувати на одержання прибутку в бажаному розмірі.

Завдання № 3

У споживчому товаристві завершується будівництво магазину, який буде торгувати продовольчими товарами. Термін введення його в дію – 1 січня наступного року.

У зв’язку з цим голова правління віддав розпорядження економісту спрогнозувати обсяг річного товарообігу, суму необхідного прибутку, середній запас товарів і розмір власних оборотних коштів.

Вихідні дані для прогнозування показників діяльності магазину взяті за даними інших подібних магазинів.

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

Задачі

1

2

3

1.

Рівень доходу

%

32

40

42

2.

Витрати обігу передбачені:

- постійні, тобто незалежні від товарообігу

Грн.

15000

12000

13000

- змінні, тобто залежні від товарообігу

%

17,2

16,5

17,1

3.

Податок на додану вартість

4.

Чистий прибуток

Грн.

6200

5800

6300

5.

Податок на прибуток та інші платежі з прибутку

%

25

25

25

6.

Середня оборотність товарів

дні

38

40

42

7.

Власні оборотні кошти в оплаті товарів

%

20

26

30

Місце для рішення:

Завдання № 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 5

Тема: Планування роздрібного товарообігу за структурою.

Мета: формування навичок та вмінь розрахунку роздрібного товарообігу за структурою.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Характеристика структури товарообігу.
  2.  Методи розрахунку товарообігу за структурою.
  3.  Визначення планової реалізації товарів на основі коефіцієнтів еластичності.
  4.  Визначення товарообігу на основі показників норм товарообігу на 1м2  площі торгового залу.
  5.  Визначення товарообігу на основі норм споживання.
  6.  Визначення обігу товарних груп згідно товарних ресурсів і фактичного обсягу продаж.

2. Методичні вказівки

2.1. План товарообігу з групи товару залежить від зміни попиту на кожний процент зміни купівельних фондів. Щоб визначити на скільки збільшиться продаж на 1 людину, необхідно перемножити коефіцієнт еластичності на зростання купівельних фондів на 1 людину.

План продажу складає:

Фактичний продаж на 1 людину в кг    Коефіцієнт збільшення    Ціну   

 Індекс ціни    Кількість населення в плановому періоді

або

Фактичний продаж на 1 людину    Коефіцієнт збільшення    Індекс ціни

 Кількість населення в плановому періоді

Намічений план продажу необхідно співставити з укладеними договорами і прийняти остаточне рішення про обсяг товарообігу.


3. Вихідні дані:

Завдання № 1

Визначте план роздрібного товарообігу щодо однієї з товарних груп.

Показники

Одиниці виміру

Задачі

1

2

3

Кондитерські вироби

Одяг і білизна

Галантерея

Звітний рік

Продаж на 1 людину

Кг

Грн.

10

-

-

400

-

50

Чисельність населення

Люд.

2000

2000

2000

Середня ціна одиниці товару

Грн.

8,50

-

-

На плановий рік

Купівельні фонди населення на 1 людину

%

+ 2

+ 2

+ 2,5

Чисельність населення

%

+ 1

+ 2

1,7

Індекс ціни

1,06

1,2

1,25

Коефіцієнт еластичності попиту

1,15

1,69

1,23

Укладено договорів

Тис. грн.

85,0

95,0

30,0

Завдання № 2

Розрахуйте план продажу хлібобулочних виробів на рік по споживчому товариству.

№ п/п

Показники

Одиниці виміру

Задачі

1

2

3

Звітний рік

1.

Товарообіг з хлібобулочних виробів

Тис. грн.

14,4

18,0

19,0

2.

Середня ціна 1 кг хлібобулочних виробів    

Грн.

1,00

1,00

1,00

3.

Чисельність населення, що обслуговується

Люд.

800

1000

1100

Прогноз на плановий рік

1.

Продаж хлібобулочних виробів на 1 людину

%

13,0

13,2

13,1

2.

Середня ціна 1 кг хлібобулочних  виробів

Грн.

1,10

1,15

1,20

3.

Чисельність населення

%

+0,5

+0,8

+0,3

Місце для рішення:

Завдання № 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Обсяг продажу може бути розрахований за допомогою формули балансової ув’язки показників роздрібного товарообігу:

Необхідно врахувати, що запаси на початок періоду беруться без суми уцінки та реалізації за межі району.

Вихідні дані:

Завдання № 1

Розрахуйте на плановий рік обсяг продажу шкіряного взуття на основі таких даних:

(суми в тис. грн.)

№ п/п

Показники

Умовні по-значення

Задачі

1

2

3

1.

Запаси взуття на початок року

З1

14,0

17,0

15,0

В тому числі:

- товари, що не користуються попитом

2,5

3,0

4,0

Із них:

- уцінка на суму

У

0,4

0,6

0,9

- реалізація за межі району

Рі

1,2

1,5

1,3

2.

Запаси на кінець року за нормативом

З2

12,0

13,5

12,8

3.

Обсяг надходження товару з врахуванням усіх джерел

Н

30,0

34,5

36,1

Місце для рішення:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    

2.3. Розрахувати план реалізації шкіряного взуття.

За минулий рік магазин реалізував шкіряного взуття на 80 тис. грн. при зростанні його продажу на 4%. Загальний темп приросту товарообігу склав 5%. Прогноз приросту загального обсягу товарообігу на плановий рік – 6%, чисельності населення, яке обслуговується магазином – 1%.

Місце для рішення:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Практична робота № 6

Тема: Аналіз і планування товарних запасів.

Мета: прищеплення практичних навиків і умінь виконання аналітичних та планових розрахунків товарних запасів та товарообіговості.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Дати визначення товарним запасам.

Що характеризує товарообіговість?

Показники товарних запасів.

Визначення товарообіговості.

Складові елементи нормативу товарних запасів.

Мета аналізу товарних запасів та товарообіговості.

Чинники, що впливають на стан товарні запаси.

Шляхи нормалізації товарних запасів.

 1.  Методичні вказівки.

2.1. Аналіз товарних запасів та товарообіговості (завдання № 1)

 1.  Аналіз товарних запасів проводяться шляхом співставлення фактичних товарних запасів з нормативом.

Відхилення визначається у сумі і днях.

            

                      Відхилення

                 товарних запасів =

                          у сумі               

     Відхилення товарних запасів у сумі

           Відхилення в  =

                днях                    Одноденний товарообіг наступного періоду

 План товарообігу

        Одноденний товарообіг =  

 360

                                                          

Норматив товарних запасів = Одноденний товарообіг * Норматив товарних

у сумі                                         наступного періоду                запасів у днях

 1.  Товарообіговість розраховується за формулою:

, де

- середній товарний запас, тис. грн.;

РТО одноденний – одноденний товарообіг, тис. грн..

Середні товарні запаси визначаються за формулою середньої хронологічної ()

, де

- конкретні значення відхилення товарних запасів на дату;

n – кількість дат, на які обліковані товарні запаси.

Товарні запаси розраховуються виходячи з потреби забезпечення безперебійної торгівлі та на основі їх аналізу.

Планування товарних запасів має на меті встановлення такої планової величини (нормативу) запасів, яка б була мінімальною і разом з тим, забезпечувала виконання плану товарообігу і високу культуру обслуговування. При плануванні запасів за основу будуть фактичну товарообіговість, що склалася за минулі періоди, і приблизні нормативи товарних залишків за типами підприємств.

2.2. Нормування запасів (завдання № 2)

 1.  Встановлюємо норматив запасів у днях. Для цього зрівнюємо фактичну товарообіговість і рекомендований норматив і вибираємо найвигідніший, або середній.
 2.  Встановлюємо товарообіг IV кварталу:

План т/об-ту річний * Питому вагу

                Т/об IV кв.=    100 %

 1.  Визначаємо одноденний товарообіг IV кварталу

Т/об IV кварталу

                      Одноденний т/об =

90

 1.  Норматив по групам товарів = Одноденний т/об * Встановлюємий норматив

                 у сумі                                                                                  в днях

 1.  Норматив у сумі по підприємству встановлюємо шляхом підсумовування нормативів по усім товарним групам.

                                        Норматив в сумі

 1.  Норматив в днях =

                                        Одноденний т/об

 1.  Зробити висновки з аналізу, де слід вказати стан товарних запасів (позанормативні чи нижче норми), дати власну оцінку отриманому результату і запропонувати заходи з нормалізації стану запасів. Обов’язково слід вказати, як змінилась товарообіговість, дати оцінку цій зміні, підкреслити вплив на стан фінансово-господарської діяльності, дати власні пропорції щодо прискорення товарообіговості.

 

3. Вихідні дані:

Завдання № 1

Провести аналіз торгових запасів  товарообіговості за звітний рік по підприємству, використовуючи данні:

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Роздрібний товарообіг

 за рік, тис. грн.

 - звітний                                   

7994,3

14993

6500,5

1217,5

1280,0

3528

3036

3034

2560

3120

1980

3850

4100

5250

22103

 - на наступний рік                  

8100,3

15115

6905,0

1310,6

1290,5

3710

3120

2750

3350

2200

4000

4330

5730

2450,0

Фактичні товарні запаси, тис. грн. на:

01.01 звітного року              

1078,0

1320,0

730,0

296,2

223,8

1120

960

1260

258

362

250

408

510

670

310

01.04 звітного року              

1090,4

1540,8

690,5

268,1

21,3

1080

1040

1280

280

384

290

430

525

690

350

01.07 звітного року              

120,4

1490,3

710,5

211,8

230,9

1240

110

1190

294

420

320

450

798

613,3

347,1

01.10 звітного року              

1045,9

1590,9

741,3

240,0

240,8

1320

1220

1360

318

456

326

40

505

627,1

361,3

01.01 наступного року             

1053,0

1340,4

711,8

295,9

280,9

1351,3

1310

1295

320

468

30

486

535

681,9

378,4

Норматив товарних запасів, дн.

звітного року                           

45

30

39

73

64

32

30

47

35

41

45

38

45

46

50

на наступний рік                     

44

29,5

38

72

63

31

30

45

34

40

44

37

44

45

49

Фактична товарообіговість за минулий рік, дн

48

34

40

74,5

39

37

52

36

43

44,5

36,0

46

43

48

 

Завдання № 2

Визначити нормативи товарних запасів у днях і сумі на кінець планового року з товарних груп і в цілому по підприємству на підставі таких даних:

Товарні групи

План роздрібного товарообігу на рік

У тому числі оборот IV кварталу

Одноденний товарообіг, тис. грн..

Товарообіг у звітному році, дн.

Рекомендований норматив, дн.

Розрахунковий норматив

Питома вага, %

Сума, тис. грн..

Дні

Сума, тис. грн..

1. М’ясо і птиця

140                

27,1                                                                

8           

4

2. Риба

56                

32,3                                                               

11          

7

3. Консерви

38

25,4

65

95

4. Цукор

40

26,5

43

57

5. Кондвироби

39

24,0

46

54

6. Сіль

28

30,0

60

100

7. Хліб

115

25,0

1

1

8. Овочі

65

32,2

16

10

9. Лікеро-горілчані вироби

410

28

32

10. Тощо

Разом продтовари

3760

24,3

25

44

11. Бавовняні тканини

9

26,0

104

92

12. Шовкові тканини

2

27,2

170

130

13. Одяг і білизна

42

27,1

150

120

14. Трикотажні вироби

10

23,2

180

82

15. Галантерея

28

25,1

170

190

16. Радіотовари

5

26,4

97

160

17. Тощо

Разом не продтовари

940

27,1

122

107

Разом

470

42

81

 

Місце для рішення:

Завдання № 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 7

Тема: Товарне забезпечення, його оцінка та прогнозування.

Мета: формування у студентів навичок та вмінь з оцінки та розрахунку товарного забезпечення роздрібного товарообігу.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування

1.1. Які складові товарного забезпечення товарообігу?

1.2. Як визначити необхідний обсяг надходження товарів?

1.3. Як обґрунтуєте вибір оптимальних джерел надходження товарів?

1.4. Заходи щодо товарного забезпечення плану роздрібного товарообігу.

 1.  Методичні вказівки

При розраховані задач слід знати, що показниками роздрібного товарообігу є:

 •  товарообіг (Т)
 •  товарні запаси на початок періоду (З¹)
 •  запаси на кінець періоду (З²)
 •  Надходження товарів (Н)

Між цими надходженнями існує взаємозв’язок:

У розгорнутому вигляді формула балансового зв’язку показників товарообігу така:

, де

n – природні витрати;

у – уцінка товарів;

н – націнка громадського харчування;

g – додаткові націнки.

Необхідне надходження товару визначається за формулою:

Запаси в сумі (З):

,

де Тодн – одноденний товарообіг;

Нтз- товарні запаси в днях.

Забезпеченість роздрібного товарообігу перевіряється шляхом співвідношення всієї потреби в товарах з усіма ресурсами. Якщо потреба не забезпечується товарами, то необхідно розробити заходи, які поповнять ресурси. Якщо ж потреба нижча від забезпечення, то необхідно вияснити реальність надходження товарів і можливість збільшення роздрібного товарообігу.

 

3. Вихідні дані:

Завдання № 1

Провести комплексну оцінку виконання плану роздрібного товарообігу за звітний рік по підприємству і встановити вплив надходження товарів і зміну товарних запасів на виконання плану товарообігу. Скласти баланс товарообігу. Зробити висновки.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

Товарообіг, т.грн.

3300

3383

2800

2708

1824

1828,1

1450

1639,0

2200

2306

1050

1120

980

1050

1320

1450

Фактичні товарні запаси на початок року, т.грн

450

551

400

399

280

295

205

215

380

395

210

205

189

197

205

218

Товарні запаси на кінець року

580

588

420

401

310

305

220

240

403

415

283

295

205

212

225

243

Надходження товарів

Показники

Варіанти

9

10

11

12

13

14

15

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

баз

отч

Товарообіг, т.грн.

1150

1190

1005

1120

1750

1920

1830

1890

2100

2200

1985

2005

2007

2220

Фактичні товарні запаси на початок року, т.грн

207

215

190

197

290

301

278

298

410

415

305

317

300

328

Товарні запаси на кінець року

290

298

220

226

324

315

305

319

490

505

390

378

345

368

Надходження товарів


Завдання № 2

Но основі даних про товарне забезпечення роздрібного товарообігу по підприємству за рік визначте залежність товарообігу товарними ресурсами. Які заходи, на Вашу думку, необхідно вжити в ситуації, що склалася.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

Потреба в товарах

План роздрібного товарообігу

2200

2500

2000

2100

2250

2150

2090

1980

В тому числі на 4 квартал

595

675

540

570

580

510

505

480

Відшкодування витрат від природних товарів у % до роздрібного товарообігу

0,30

0,35

0,29

0,34

0,33

0,30

0,31

0,32

Відшкодування витрат від уцінки товарів у % до товарообігу

0,40

0,42

0,39

0,35

0,36

0,33

0,32

0,34

Товарні запаси на кінець року, дні

50

55

49

51

52

49

48

51

Товарне забезпечення

Товарні запаси на початок року, т.грн

300

380

306

310

315

309

304

298

Укладено договорів на поставки товарів:

 •  з іногородніми постачальниками
 •  з підприємствами місцевої промисловості

2000

40,8

2200

45,7

2100

30,0

2050

105

2150

80

2070

50,5

2050

38,9

2150

18,5

Показники

Варіанти

9

10

11

12

13

14

15

Потреба в товарах

План роздрібного товарообігу

1750

1820

1930

1680

1790

1850

1760

В тому числі на 4 квартал

380

370

390

299

325

360

340

Відшкодування витрат від природних товарів у % до роздрібного товарообігу

0,29

0,31

0,30

0,34

0,36

0,35

0,31

Відшкодування витрат від уцінки товарів у % до товарообігу

0,41

0,40

0,38

0,34

0,37

0,32

0,33

Товарні запаси на кінець року, дні

47

46

49

48

46

51

52

Товарне забезпечення

Товарні запаси на початок року, т.грн

305

298

310

250

280

325

315

Укладено договорів на поставки товарів:

 •  з іногородніми постачальниками
 •  з підприємствами місцевої промисловості

1820

21,5

1910

18,5

1950

21,3

1780

18,3

2000

10,5

1970

21,3

1830

22,8

Завдання № 3

Визначте обсяг надходження товарів по підприємству на III квартал і складіть баланс товарообігу.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

План роздрібного товарообігу, т.грн

- на III квартал

600

520

700

420

490

390

705

910

810

614

701

515

619

530

490

- на IV квартал

630

540

720

450

510

415

710

918

820

620

705

520

620

545

505

Фактичні запаси на 1 липня

370

275

386

405

530

407

718

915

817

635

708

525

595

516

515

У тому числі:

- не користуються попитом

50

35

46

35

48

31

28

33

30

39

27

30

30

36

40

З них:

- намічено уцінити на 20 %

30

25

28

20

28

21

18

20

12

19

15

13

16

21

19

- намічено  повернути постачальникам

20

10

18

15

20

10

10

13

18

20

11

17

14

15

21

Норматив товарних запасів на IV квартал у днях

50

48

55

49

54

47

60

57

51

48

59

61

45

44

39

 

Місце для рішення:

Завдання № 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Практична робота №
8

Тема: Розрахунок заробітної плати торговельних робітників.

Мета: формування у студентів навичок та вмінь по розрахунку заробітної плати робітників торгівлі.

Література:

 1.  КЗОТ;
 2.  Конституція України (ст.. 43,46,48,67);
 3.  Закон України „Про оплату праці”;
 4.  Інструкція зі статистики заробітної плати;
 5.  Звіт з праці (форми 1-ПВ, 2-ПВ);
 6.  Мазаракі А.Л. та ін. «Економіка торгівельного підприємства». – К., 1999

Хід заняття:

 1.  Усне опитування:
  1.  Які принципи оплати праці?
  2.  Які форми та системи оплати праці використовують на підприємстві?
  3.  Поясніть суть відрядної форми оплати праці.
  4.  Поясніть суть погодинної системи оплати праці.
  5.  Розкрийте механізм державного регулювання оплати праці.

 1.  Методичні вказівки

При розв’язанні завдань по темі скористуйтесь такими формулами:

 1.  Нарахування заробітної плати за індивідуальними розцінками:

а) , де

Тсер – середньоденний товарообіг магазину, грн.;

Дп – сума днів роботи кожного продавця.

б) , де

Тп – товарообіг , який приходиться на кожного продавця, грн.;

Дп – кількість відпрацьованих продавцем днів.

в) , де

- заробітна плата за розцінкою продавця, грн.;

Р – розцінка за 100 грн. товарообігу продавця відповідної категорії.

г) доплати, премії (ПД):

, де

Оф – ставка за фактично відпрацьовані дні;

%ПД - % доплат.

д) уся сума заробітної плати (Зп):

 1.  Нарахування заробітної плати за бригадною формою оплати праці:

 •  заробіток бригади за фактичний товарообіг (Зб):

, де

Р – розцінка за 100 грн. товарообігу;

Тф – фактичний товарообіг.

 •  ставки продавців за фактично відпрацьовані дні (Оф)

, де

О – ставка робітника;

Дф, Др.н – відпрацьовані дні фактично, по нормі.

 •  заробітна плата на 1 грн. окладу (Кз.в)

, де

Оф – сума ставок працівників за фактично відпрацьовані дні.

 •  зарплата продавців (Зв.п)

 •  доплати, премії (ПД)

 •  уся заробітна плата (Зп)

 1.  Заробіток при почасово-преміальній системі (Зп.п):


 1.  Вихідні дані

Розрахувати завдання та написати економічні висновки.

Завдання № 1

Нарахувати заробітну плату працівникам магазину по індивідуальним розцінкам.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарообіг, грн.

План

58000

60000

40000

60500

63100

64050

90500

60300

59800

91300

60300

59950

58990

91150

58990

Фактично

59000

61000

41000

61200

64200

65000

91000

61100

60200

92100

61050

62000

59800

92800

59700

Чисельність, чол.

І категорія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ІІ категорія

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

ІІІ категорія

-

1

-

1

1

1

2

1

2

1

1

2

1

Фактично відпрацьо-вано, дні

Продавець І категорії

20

26

24

26

19

20

23

24

18

23

21

20

21

26

21

Продавець ІІ категорії

25/25

20

18

24

21

22

17

25/22

23

24/25

18

17

15

26

Продавець ІІІ категорії

21

-

20

20

24

22/24

24

26

26

25

18/26

18

Розцінки оплати праці за 100 грн. товарообігу, грн.

Продавець І категорії

4,60

4,70

4,40

4,50

4,40

4,30

4,50

4,40

4,70

4,60

4,30

4,40

4,50

4,45

4,45

Продавець ІІ категорії

3,20

3,30

3,20

3,20

3,10

3,20

3,20

3,30

3,00

3,10

3,20

3,25

3,35

Продавець ІІІ категорії

-

3,10

-

3,05

3,00

3,10

3,10

3,10

3,00

3,00

3,05

3,00

3,18

Премія за виконання плану товарообігу, %

30

25

20

33

32

24

26

28

29

31

30

33

34

27

28

Доплата за завідування, %

12

15

10

10

12

11

15

20

14

13

11

10

12

14

15

Оклади продавців

І категорія

860

870

840

880

890

860

830

880

890

880

870

860

800

805

815

ІІ категорія

740

750

710

760

780

740

720

760

770

760

730

740

705

700

710

ІІІ категорія

620

630

610

640

650

620

610

630

640

630

620

610

604

610

625


Завдання № 2

Нарахуйте заробітну плату працівникам магазину.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Товаро-

обіг, грн.

План

33500

45000

44900

35000

34800

32900

70000

31900

62000

34050

33900

32800

34000

33350

65000

Фактично

35000

46100

46100

35100

35100

33200

70900

32100

63400

34900

34950

33500

34200

34950

66100

Чисель-ність, чол..

І категорія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ІІ категорія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

ІІІ категорія

-

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1

2

Фактично відпрацьо-вано, дні

І категорії

24

25

26

26

24

25

26

26

20

24

26

26

20

26

21

ІІ категорії

25

18

20

24

26

18

18

20

21/26

20

26

ІІІ категорії

26

19

26

21/25

20

26/21

26

20/18

26/18

18

26/17

Місячні оклади, грн..

І категорії

860

870

840

880

890

860

830

880

890

880

870

860

800

805

815

ІІ категорії

740

750

710

760

780

740

720

760

770

760

730

740

705

700

710

ІІІ категорії

620

630

610

640

650

620

610

630

640

630

620

610

604

610

625

Розмір премії

За виконан-ня плану, %

20

21

25

22

23

24

20

18

19

21

25

20

22

24

25

За перевиконан-ня плану, %

0,5

0,7

0,8

0,9

1,0

0,7

0,8

0,5

0,9

1,0

0,6

0,5

0,8

0,9

0,7

Надбавка за

завідування, %

10

12

10

11

13

14

15

10

11

13

12

10

11

13

15

Розцінка за 100 грн. товарообігу, грн..

3,90

4,05

4,10

3,95

3,80

4,00

3,75

4,80

4,90

4,15

4,20

4,25

4,10

4,95

4,80

Завдання № 3

Нарахуйте заробітну плату за квітень та премію за 1 квартал головному бухгалтеру АТ (місячний оклад 2800 грн.). Головний бухгалтер відпрацював у квітні 19 з 21 робочого дня, а у 2 кварталі – повністю.

План роздрібного товарообороту за 1 квартал виконаний на 102,5%.

План прибутку виконаний на 100,8%.

Положенням передбачено преміювання головного бухгалтера щоквартально за виконання плану роздрібного товарообороту – 20% та за кожний відсоток перевиконання – 2%, за виконання плану прибутку – 8%.


Домашнє завдання

Завдання № 1

Нарахуйте заробітну плату за жовтень працівникам дрібнороздрібної палатки з реалізації овочів та картоплі.

У палатці працювали два продавці, один із них – завідуючий.

Завідуючий пропрацював 24 дні, продавець – 20 із 26 робочих днів. Фактичний товарооборот за жовтень – 36000 грн. при плані 35000 грн.

Відрядна розцінка за 100 грн. фактичного товарообороту – 3,9 грн.

Положенням передбачено преміювання за виконання плану товарообороту – 10% від суми місячного окладу за фактично відпрацьований час.

Місячний оклад продавця дрібнороздрібної мережі – 710 грн.

Завдання № 2

Нарахуйте заробітну плату голові правління та головному бухгалтеру АО за квітень та премію за 1 квартал. Голова правління (місячний оклад 4000 грн.) відпрацював у січні та лютому повністю, у березні – 10 з 21 робочого дня, у квітні – 20 із 22 робочих днів.

Головний бухгалтер (місячний оклад 2800 грн.) у 1 кварталі  та у квітні відпрацював повністю всі дні.

План товарообороту й прибутків за 1 квартал виконано.

Положенням передбачено щоквартальне преміювання голови правління та головного бухгалтера за виконання плану роздрібного товарообороту – 20%. За виконання плану прибутку – 6%.

Завдання № 3

Нарахуйте заробітну плату за вересень і премію за 3 квартал бухгалтеру і економісту 2 категорії хлібопекарні. Місячний оклад бухгалтера – 2100 грн., економіста – 2400 грн.

У вересні бухгалтер відпрацював 18 днів, економіст – 15 з 20 робочих днів, у липні та серпні обидва відпрацювали повністю.

Положенням передбачено преміювання бухгалтерів та економістів щоквартально за виконання плану випуску продукції за видами – 20% та за кожний відсоток перевиконання – 1%, за виконання плану прибутку – 6%.

План випуску хліба та хлібобулочних виробів за видами за 3 квартал виконано на 102,2% , прибуток – на 100,8%.

Завдання № 4

Нарахуйте заробітну плату продавцям овочевого лотка (дрібнороздрібна мережа) за вересень.

В овочевому лотку працювали два продавці повний місяць. Один з них – завідуючий.

Фактичний товарооборот за вересень склав 36200 грн. при плані 36400 грн. Відрядна бригадна розцінка за 100 грн. фактичного товарообороту – 4,6 грн.

Місячний оклад продавців дрібнороздрібної мережі – 700 грн.

Положенням передбачено преміювання за виконання плану роздрібного товарообороту – 10% від місячного окладу за фактично відпрацьований час.

                                                     Місце для рішення:

Завдання № 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Домашнє завдання:

Завдання № 1

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 4

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 9

Тема: Оцінка та обґрунтування показників з праці.

Мета: формування у студентів навичок та вмінь по оцінці та розрахунку показників з праці.

Література:

 1.  КЗОТ;
 2.  Конституція України (ст.. 43,46,48,67);
 3.  Закон України „Про оплату праці”;
 4.  Інструкція зі статистики заробітної плати;
 5.  Звіт з праці (форми 1-ПВ, 2-ПВ);
 6.  Мазаракі А.Л. та ін. «Економіка торгівельного підприємства». – К., 1999

Хід заняття:

1. Усне опитування

1.1. Охарактеризуйте показники з праці.

1.2. Які чинники впливають на показники праці?

1.3. З яких елементів складається фонд оплати праці?

1.4. Які доплати та надбавки використовуються торговельними підприємствами?

1.5. Мета та задачі аналізу показників з праці.

 1.  Розрахунок чисельності торгово-оперативного персоналу.

2. Методичні вказівки.

Показники з праці та заробітної плати:

 •  Продуктивність праці (П)

 •  Чисельність персоналу

 •  Фонд оплати праці визначається:

а) в абсолютній сумі (ФОП)

ФОП=З*Ч, де

З — середня заробітна плата робітника.

б) в % до товарообігу — це рівень витрат підприємства на оплату праці (Цзп)

 •  Середня заробітна плата робітника (З):

Враховуючи підвищення цін, продуктивність праці та звітний рік необхідно перерахувати в порівняльні ціни (Пс):

,

де Ур — індекс цін.

Динаміку продуктивності праці розраховують у діючих і порівняльних цінах

, де

Ддц, Дпц — динаміка продуктивності праці у діючих, порівняльних цінах

Пз, Пзс, Пб — продуктивність праці  діючих, порівняльних цінах, базових

У письмових висновках щодо результатів аналізу слід дати оцінку зміни продуктивності праці в звітному періоді порівняно з минулим періодом в умовах підвищення цін. Необхідно запропонувати шляхи підвищення продуктивності праці.

 •  розрахунок чисельності персоналу проводиться за методом коригування базової чисельності за формулою:

, де

Чпл, Чб — чисельність персоналу відповідно до плану, базова

%Т — темп зростання зменшення) чинників, що впливають на чисельність персоналу (товарообіг)

, де

%Т т/обігу — темп росту товарообігу

п — темп росту продуктивності праці

 •  розрахунок фонд оплати праці проводиться на основі статистичних даних  і прогнозів на плановий рік.

Фонд основної заробітної плати (ФОЗ) складається з відрядної заробітної плати (ФВЗ) та заробітної плати за окладами (ФПЗ).

ФОЗ=ФВЗ+ФПЗ

Фонд заробітної плати за відрядними розцінками збільшується на відсоток росту товарообігу.

Фонд заробітної плати за окладами залишається на рівні звітного року, бо чисельність цих робітників не зміниться. Додаткова заробітна плата визначається у відсотках від основної (ФДЗ)

, де

ДЗ — додаткова заробітна плата за звітній рік

ФОТ=ФОЗ+ФДЗ

Рівень витрат із заробітної плати (Рзп)


 1.  Вихідні дані

Завдання № 1

Розрахуйте продуктивність праці за рік і дайте оцінку її зміни в умовах підвищення цін.

Показники

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

1. Товарообіг, т. грн.

3620

4560

4200

5120

4600

4810

3500

3610

3710

3820

3150

3270

3420

3570

2. Чисельність працівників, чол.

148

147

160

160

151

152

138

140

141

142

130

133

136

138

3. Зміна цін, %

+10

+20

+5

+7

+8

+12

+13

Показники

Варіант

8

9

10

11

12

13

14

15

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

баз.

отчет.

1. Товарообіг, т. грн.

4120

4320

4118

4210

5300

5420

4950

5150

2180

2320

2700

2820

2950

3155

4050

4180

2. Чисельність працівників, чол.

137

139

129

131

156

158

143

144

58

59

65

64

68

69

128

131

3. Зміна цін, %

+3

+6

+10

+15

+7

+11

+14

+3

Завдання № 2

Визначте чисельність персоналу загальну та по складу на підставі таких даних:

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Чисельність працівників за звітний період

150

80

120

170

220

280

310

415

298

345

380

390

405

517

520

2. Темп росту обсягу товарообігу за планом, %

102,5

102,0

104,0

103,1

104,5

103,8

103,8

104,5

107,3

105,1

104,3

102,1

103,9

104,1

102,8

3. Темп росту продуктивності праці, %

100,7

100,5

101,0

100,9

101,5

101,2

101,0

101,8

104,5

102,1

101,8

100,9

100,7

102,3

101,3

4. Питома вага АЦП, в загальній чисельності, %

30

28

29

31

29

28

29

27,5

26,9

30

31,2

30,7

29,8

28,3

27,9


Завдання № 3

Визначити суму та рівень фонду оплати праці на плановий рік по торговому підприємству

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

І. Звітний рік

1. Товарообіг звітний, т.грн.

1240

1100

950

680

1050

720

830

920

970

980

710

780

80

940

910

2. Фонд заробітної плати, т.грн., в т.ч.

67,2

61,6

47,5

34,7

51,3

37,4

43,2

47,8

50,4

50,9

36,9

40,6

42,1

48,9

46,4

2.1. Фонд основної  зарплати, т.грн., з нього

40,5

43,1

31,2

24,1

35,8

26,2

29,5

32,5

34,4

35,6

25,5

27,7

29,5

34,2

31,7

- зарплата по відрядним розцінкам, т.грн.

26,5

24,3

1,4

14,7

18,5

13,7

19,

21,5

17,6

23,9

14,0

16,6

20,1

17,8

18,3

2.2. Фонд додаткової зарплати, т.грн.

26,7

18,5

16,3

10,6

15,5

11,2

13,7

15,3

16,0

15,3

11,4

12,9

12,6

14,7

14,7

ІІ. Плановий рік

1. План товарообігу, т.грн.

1300

2. Прогнози для визначення фонду заробітної плати:

2.1. Фонд основної зарплати по відрядним розцінкам

Зросте пропорційно товарообігу

2.2. Фонд основної зарплати АУП, спеціалістів, службовців

Залишиться без змін

2.3. Фонд додаткової зарплати в % до основної, %

+0,5

-0,1

+0,3

-0,2

+0,4

-0,1

+0,1

+0,5

+0,7

-0,4

-0,5

-0,7

+0,2

+0,1

-0,3

Дайте оцінку зміні рівня витрат з фонду зарплати в порівнянні зі звітним періодом.


Місце для рішення:

Завдання № 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 10

Тема: Оцінка витрат обігу торгівельного підприємства.

Мета: прищеплення практичних навиків та вмінь аналізу витрат обігу та розрахунку чинників, впливаючих на них.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Івахненко В. М. Економічний аналіз.1999
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Дати характеристику витрат обігу.
  2.  Показники витрат обігу.
  3.  Чинники, що впливають на витрати обігу.
  4.  Мета аналізу витрат обігу.
  5.  Залежність витрат обігу від обсягу товарообігу.

 1.  Методичні вказівки.
  1.  Аналіз витрат обігу проводиться шляхом визначення відхилень фактичних витрат обігу від планових.
 •  Визначаємо фактичний рівень витрат (РВОФ):

 •  РВО = РВОФ – РВОП 
 •  В.О. = В.О.Ф – В.О.П 
 •  Відносна економія або перевитрати (+-) (ЕВО)

 •  Темп зміни витрат (ТЗВО).

Далі визначаємо вплив факторів:

 •  Рівень постійних витрат базовий (Рп.в.б.):

 •  Рівень постійних витрат при фактичному товарообороті:

 •  Рівень змінних витрат беремо на рівні базового (плану) (Рз.в.б.):

 •  Рівень витрат обігу (Рво):

РВ.О.Б. = РЗ.В.Б. + РП.В.Б.

РВ.О.Ф. = РЗ.В.Б. + РП.В.Ф.

 •  Р.В.О. = РВ.О.Ф. – РО.О.Б. 
  •  Відносна економія або перевитрати за рахунок зміни товарообороту:

 1.  Розрахунок впливу зміни товарообіговості на рівень витрат зі статті «Відсотки за кредит».

Для визначення впливу товарообіговості на рівень витрат зі статті “Відсотки та кредит”  необхідно перерахувати плановий рівень витрат на фактичну товарооборотність:

і порівняти перерахований відсоток витрат з плановим.

У висновках необхідно вказати причини економії чи перевитрат обігу, пояснити усі можливі причини. Вказати, як даний стан витрат обігу вплине на фінансовий результат підприємства.


 1.  Вихідні дані

Завдання № 1

Провести оцінку витрат обігу магазину за звітний період, розрахувати вплив товарообороту на результат, зробити висновки.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

 1.  Витрати обігу

– тис. грн..

- % до товарообороту

2700

18,0

2741

2613

17,9

2575

2675

17,6

2700

261,0

17,4

2630

261,7

18,3

262,1

245,0

18,7

251,3

230,6

18,9

231,9

227,3

19,1

229,1

2. В тому числі

- витрати

умовно-постійні, т.грн

- % до товарообороту

970

890

910

91,0

92,5

87,1

78,1

75,3

3. Витрати змінні

- % до товарообороту

4. Товарооборот, тис. грн..

15000

15280

14600

14360

15200

15300

1500

1590

1430

1505

1310

1320

1220

1280

1190

1210


Показники

Варіанти

9

10

11

12

13

14

15

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

Баз.

Звіт.

 1.  Витрати обігу

- тис. грн..

- % до товарообороту

191,9

19,0

198,1

179,6

18,9

181,3

170,1

19,2

173,8

236

19,5

229,9

252,5

18,7

256,7

263,7

18,1

269,1

303,3

18,2

305,8

2. В тому числі

- витрати

умовно-постійні, т.грн

- % до товарообороту

68,3

81,6

72,9

101,0

93,4

93,9

121,3

3. Витрати змінні

- % до товарообороту

4. Товарооборот, тис. грн..

1010

1110

950

965

890

905

1210

1220

1350

1405

1207

1210

1650

1680

Завдання № 2

Визначити вплив зміни товарооборотності на рівень витрат зі статті “Відсотки за кредит” на підставі таких даних:

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Товарооборотність, дні:

- норматив;

- фактична;

42

37

40

36

35

40

38

39

37

36

39

41

33

35

43

45

37

41

31

33

40

36

39

42

43

41

38

39

34

36

Плановий рівень витрат зі статті “Відсотки за кредит”

2,04

2,1

2,01

1,98

1,96

2,01

2,08

2,2

2,4

2,08

2,03

2,05

1,97

1,93

1,78


Місце для рішення:

Завдання № 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична робота № 11

Тема: Планування витрат обігу торгівельного підприємства.

 Мета: прищеплення практичних навиків та вмінь розрахунку витрат обігу за окремими статтями.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Івахненко В. М. Економічний аналіз.1999
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування
  1.  Які статті витрат відносимо до витрат обігу?
  2.  Які витрати відносимо до статті «Витрати на перевезення»?
  3.  Як розраховуємо витрати по статті «Відсотки за кредит»?
  4.  На які товари нараховуються природні збитки?
  5.  Як розраховуються витрати зі статті «Амортизаційні відрахування»?

 1.  Методичні вказівки.

Планування витрат за окремими статтями.

2.1. Стаття “Витрати на перевезення”.

 1.  Визначаємо раціональні витрати на перевезення за звітний рік (ВО.Б.Р.):

В.О.Б.Р. = В.О.ЗВ – В нераціональні

 1.  Рівень раціональних витрат за звітний рік (РВ.Б.Р.):

 1.  При розрахунку планових витрат, за базу приймаємо рівень раціональних витрат звітного року і плановий товарообороту (В.О.П.):

 1.  Витрати обігу планові з урахуванням зміни тарифів на транспортні послуги (В.О.П.П.):

 1.  Рівень витрат зі статті “Витрати на перевезення”:


2.2. Стаття “Відсотки за кредит”.

 1.  Визначаємо товарообороту в купівельних цінах (ТК.Ц.):

 1.  Одноденний товарообороту (ТО):

 1.  Норматив товарних запасів у купівельних цінах (НТ.З.К.Ц.):

 1.  Потреба в банківському кредиті (БК):

Витрати за статтею “Відсотки за кредит”:

 •  В сумі:  ;

 •  За рівнем:

 1.  Витрати зі статті “Витрати товарів у межах норм природного убутку під час перевезення, зберігання і реалізації”.

При визначенні витрат з цієї статті пам’ятаємо, що фасовані товари не

включаються у розрахунок, а товарообороту береться по покупним цінам.

 1.  Товарооборот у купівельних цінах (ТК.Ц.):

 1.  Витрати зі статті (В.О.П.У.)

-  

-  


 1.  Вихідні дані

Завдання № 1

Розрахувати витрати зі статті “Витрати на перевезення” в суму й у відсотках від товарообороту.

Показники

Витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Звітний рік.

1. Товарооборот,  тис. грн..

4950

4100

3500

4800

4700

4200

3100

3200

2900

2700

4050

3750

3450

3950

4300

2. Витрати на перевезення, тис. грн..

     В тому числі:

Нераціональні витрати, т. грн..

183,7

1,5

173,1

0,7

148,1

0,8

174,8

1,1

180,1

1,05

175,8

0,9

141,8

0,4

144,7

0,8

104,8

0,5

93,9

1,1

165,1

1,1

151,6

2,1

143,6

1,2

151,6

2,1

175,8

2,4

Плановий рік.

1. Товарооборот.

5100

4250

3600

4900

4800

4150

3200

3350

2950

2850

4150

3900

3500

4050

4510

2. Тариф на транспортні послуги зріст, зменшення +, – , %

+35%

+21%

+10%

+15%

+11%

+28%

+25%

+27%

+23%

+29%

+31%

+40%

+37%

+31%

+39%


Завдання № 2

Визначити витрати обігу по статті “Відсотки за кредит”.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Роздрібний товарооборот за рік, т. грн..

2180

2380

2450

2100

1900

1750

1630

1510

1420

1380

1350

1210

980

950

780

Середній рівень доходів, %

30,0

25,0

28,0

27,0

23,1

24,5

26,8

27,3

29,1

30,1

30,5

27,8

29,1

28,3

27,3

Норматив товарних запасів, дні.

30

31

25

27

40

45

43

44

35

36

39

46

33

31

32

Пайова участь власних коштів в оплаті товарів, %

33

40

41

38

42

35

34

36

39

42

43

37

36

31

34

Відсоткова ставка за користування кредитом.

30

25

22

21

28

19

20

17

23

25

24

21

19

29

22

Завдання № 3

Розрахувати витрати зі статті “Витрати товарів у межах норм природного збитку”

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Роздрібний товарооборот, т. грн..

В тому числі з групи “цукор”, т. грн.

5100

166

500

170

4900

185

3750

154

4700

159

4550

158

4850

157

4270

160

4380

172

4950

169

5150

175

4930

138

4720

184

5180

191

5250

193

Реалізація цукру фасованого, т. грн..

40%

39%

41%

45%

44%

38%

35%

37%

42%

35%

37%

36%

34%

48%

49%

Торговельна надбавка на цукор, %

20

21

22

19

23

20

24

25

21

19

22

23

25

24

23

Норма природного збитку на цукор, %

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Витрати з решти товарів із цієї статті.

20,64

22,1

23,5

24,8

23,3

20,9

21,1

21,5

22,1

24,3

28,1

27,1

23,9

23,3

23,5

 

Місце для рішення:

Завдання № 1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 2

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання № 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Практична робота
 № 12

Тема: Доходи та прибуток торгового підприємства.

Мета: прищеплення практичних навичок і умінь виконання аналітичних та планових розрахунків доходів та прибутку торгового підприємства, вміння робити висновки та пропозиції по збільшенню рентабельності.

Література:

 1.  Мазаракі А.А. та інші “Економіка торговельного підприємства” - К., 1999 р.
 2.  Інструкція зі статистики роздрібного товарообігу.
 3.  Брагін Л.А. “Торгове діло” – М., 2000 р.
 4.  Яковлєв Ю.П. «Економіка торгівлі» Х., 2004 р.
 5.  Марцін В.С. «Економіка торгівлі» К., Знання, 2006 р.
 6.  Арзуманова Т.І., Мачабели М.Ш. « Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания» М., 2009 г.

Хід заняття:

 1.  Усне опитування

1.1. Дати характеристику доходів торгівлі.

1.2. Торгівельна надбавка, її розрахунок.

1.3. Чинники росту доходів.

1.4. Показники прибутковості.

1.5. Мета та задачі аналізу прибутку.

2. Методичні вказівки

2.1. Основними джерелами доходів є торгівельна надбавка до ціни придбання товарів та знижок.

Доходи визначаються в сумі і відсотках до товарообігу:

,

де Рд – рівень доходів;

ВД – валові доходи;

Т –товарообіг.

Сума доходів (ВД):

.

2.2. Торгівельна надбавка, %:

- без ПДВ, % = Витрати обігу, % + Рентабельність

- з ПДВ, % = (Витрати обігу, % + Рентабельність) * 1,2

2.3. Торгівельна надбавка (Тн) перераховується в знижку (З):

2.4. Аналіз прибутку проводиться шляхом зіставлення фактичного прибутку з базисним. По кожному показнику визначається відхилення у % від товарообігу, а потім у сумі.

Прибуток визначається як різниця між доходами від реалізації та позареалізаційними доходами і витратами обігу та позареалізаційними витратами.

Рентабельність (Р):

У процесі аналізу необхідно визначити вплив на суму прибутку окремих чинників.

 •  Вплив доходів (Д).

, де

- рівень доходів фактичний, базисний, %.

 •  Вплив витрат (Во.).

, де

- рівень витрат обігу фактичний, базисний, %.

 •  Вплив товарообігу (Т).

, де

 - товарообіг фактичний, базисний, т. грн.;

     - рівень прибутку (рентабельності) базисний, %.

2.5. Нормальний прибуток у сумі (Пн.):

, де

К – вкладений капітал;

НПК – норма прибутку на капітал;

СП. – ставка податку на прибуток.

 1.  Вихідні дані:

Завдання № 1

Визначити доход в сумі і відсотках по торговельному підприємству

Показники

Дані

Товарообіг, тис. грн..

1200

Витрати обігу, %

24,5

Рентабельність, %

1,5

Завдання № 2

Розрахувати доходи з ПДВ, без ПДВ у сумі

Показники

Дані

План товарообігу, тис. грн..

4000

Середня величина торговельної надбавки, %

28,1


Завдання № 3

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

Т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

Товарообіг

900

920

650

660

710

760

690

720

1100

1150

Доходи від реалізації

21,3

198,2

21,5

150,6

22,3

168,7

21,4

153,4

18,1

197,3

Позареалізаційні доходи

2,3

2,8

0,9

0,7

1,8

1,4

1,1

1,4

0,5

1,1

Витрати обігу

17,1

159,1

17,2

120,4

17,8

131,8

16,9

121,3

16,5

171,3

Позареалізаційні витрати

1,3

1,2

0,3

0,5

0,8

0,9

0,5

0,7

1,5

1,2

Балансовий прибуток

Показники

Варіанти

6

7

8

9

10

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

Базовий

Звітний

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

т.грн.

%

Товарообіг.

800

850

750

800

880

850

780

800

900

910

Доходи від реалізації.

18,5

160,1

19,8

161,3

19,8

160,9

20,1

162,4

21,3

201,3

Позареалізаційні доходи.

1,8

1,4

2,3

2,8

0,7

0,3

1,7

1,9

1,3

1,5

Витрати обігу.

15,6

133,7

16,7

150,6

17,5

151,1

16,8

131,3

17,9

171,1

Позареалізаційні витрати.

0,7

0,9

1,9

1,7

0,5

0,9

0,8

0,9

1,2

1,8

Балансовий прибуток.

30,3


Завдання № 4

Розрахувати на плановий рік доходи і прибуток від діяльності торгового

підприємства в сумі і в % до обороту.

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. План товарообігу, т.грн..

3720

2600

2100

2500

2400

2250

2340

2450

2750

2680

2. Плановий рівень витрат обігу, %

20,4

20,1

21,2

19,8

19,7

20,4

20,5

19,9

17,1

16,9

3. Інші планові витрати, %

0,30

0,28

0,31

0,45

0,53

0,39

0,15

0,28

0,38

0,17

4. Рівень доходів, %

28,0

27,1

25,4

22,1

22,0

18,6

17,1

15,6

16,8

13,2

Завдання № 5

Визначити рентабельність, балансовий та чистий прибуток п