Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

геологічними вишукуваннями майданчик будівництва складен чорнозем потужністю 0304 м; супесь із чор

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Розрахунок стрічкового монолітного фундаменту

3.1  Вихідні дані

Згідно з інженерно-геологічними вишукуваннями, майданчик будівництва складен:

- чорнозем, потужністю 0,3…0,4 м;

- супесь із чорноземом, потужністю 0,3…0,4 м;

- супесь пластична, без великих мінеральних включень, непросадна

  потужністю 3,3…3,4 м;

- глина тугопластична, непросадна, що ненабухає

 потужністю 2,0…2,1 м;

- супесь текучепластична, непросадна, що ненабухаєя

  потужністю 3,4…3,5 м;

- пісок дрібний, середньої щільності, насичений водою,

 потужністю 5,4…5,5 м;

Табл. 3.1

Фізичні характеристики зразків ґрунтів, узятих зі шпар.

Номер

Глиби-

на

від-бору,

м

Щільність

г/см3

Вологість

%

Зміст часток

розміром  мм.

Образ

ґрунт

Сква-

жи-ни

s

W

WL

Wp

2

2-0,5

0,5-

0,25

0,25-0,1

   1

   2

   3

   4

  1

  1

  2

  2

2,50

5,00

7,00

11,00

1,93

1,92

2,18

2,00

2,70

2,74

2,67

2,66

23,0

36,0

15,5

25,0

30,0

53,0

16,0

0

18,0

30,0

10,0

0

0

0

0

1,0

0,1

0,5

1,0

14,0

0,9

0,5

8,0

21,0

20,0

2,0

8,0

40,0

Зразки ґрунту: 1- - супесь пластична, без великих мінеральних включень, непросадна; 2- глина тугопластична, непросадна, що ненабухає; 3- супесь текучепластична, непросадна, що ненабухаєя; 4- пісок дрібний, середньої щільності, насичений водою.

Табл. 3.2

Розрахункові й нормативні характеристики ґрунтів.

N

n/n

Найменування

ґрунту

Ip,

%

ІL

d

n

е

Sr

Iss

Сn,

кПа

n

гради

E,

МПа

Ro,

кПа

1

Супесь

3

1

1,65

0,32

0,79

0,86

0,68

24,5

12

3,7

-

2

Глина

23

0,26

1,4

0,49

0,94

1,05

0,26

37,6

14,2

6,93

244,6

3

Супесь

6

0,92

1,89

0,29

0,42

0,99

0,006

-

10

15,0

300

4

Пісок

-

-

1,6

0,4

0,66

1,0

-

1,8

31,6

27

200

Табл. 3.3

Дані для побудови геологічного розрізу.

Абсолютна оцінка підошви шару

Найменування ґрунту

Шпара № 1 (відм. устя шпари 250.50)

Шпара № 2 (відм. устя шпари 251.00)

250.20

250.60

Чорнозем

249.80

250.30

Супесь із чорноземом

246.40

247.00

Супесь

244.30

245.00

Глина

240.90

241.50

Супесь

235.50

236.00

Пісок

Майданчик характеризується відносно спокійним рельєфом.

Ґрунтові води залягають на глибині 6,1-6,4 м і не впливають на стійкість підстав і експлуатацію будинку.

Рис. 3.1   Геологічний розріз

Рис. 3.2   План будівельного майданчика      

3.2  Аналіз ґрунтових умов

Майданчик характеризується відносно спокійним рельєфом (див. рис 3.1  геологічний розріз). Ухил майданчика i становить 0,013 – 0,015. Ґрунти мають шарувате нашарування, потужність шарів витримується однакової по простяганню.

Ґрунтові води залягають на глибині 6,1-6,4 м і не впливають на стійкість підстав і експлуатацію будинку.

Характер нашарувань і відомості про фізико-механічні властивості ґрунтів дозволяють виділити в межах дослідженої товщі (на глибину близько 15 м) 6 елементів.

-перші два шари є рослинними й не можуть служити в якості підстави.

- третій шар, супесь пластична, без великих мінеральних включень, непросадна, має великий показник плинності IL=1, низькі прочностные й деформативные характеристики, тому не може служити природньою підставою фундаменту;

- четверт шар, глин, без велик включенн, що ненабухающая, непросадочная, может служить основанием для фундаментов глубокого заложения

- п'ятий і шостий шари: супесь і пісок перебувають у водонасіщенном стані.

Ухвалюємо під колони стовпчасті  фундаменти,  з оперенням їх на найбільш міцний ґрунт – глину, через ґрунтову підготовку.  Ґрунтову підготовку виконуємо із суглинка напівтвердого, непросадного, що ненабухає.  

3.3 Визначення  навантажень  діючих  на  фундамент

Визначимо навантаження на фундамент конструкцій корівника 

по осі А.

Рис. 3.3   Схема навантажень

Табл. 3.4

Експлуатаційні й граничні навантаження на фундаменти.

п/п

Навантаження

Експлуатаційні навантаження

Коеф. надій. по навантаженню

Перед. Навантаження на фунда- мент,

кг

на одн. площі,

кг/м2

на 1 м стіни, кг

Постійні навантаження

Покриття

Захисний шар з гравію -           20 мм

1000*0,02

=20,0

20,0*9

=180,0

1,3

234,0

Водоізоляційний килим -          10 мм

4,0*3

=12,0

12*9

=108,0

1,2

129,6

Утеплювач для ухилу-      180 -  20 мм

190*0,02

=3,8

3,8*9

=34,2

1,3

44,5

Збірні з/бетонні складки бітумній мастиці покриття  СП - 1      -                970 мм

9650/2/2

=2412,5

2412,5

1,1

2653,8

Монолітний залізобетонний пояс

2500*0,1*1*1=250

250

1,1

275,0

Разом:

-

3735,0

-

4162,0

Тимчасові навантаження

Короткочасні

Від снігу

-

67*9=

603,0

-

138*9=

1242,0

СНЕГ

Расчет выполнен по нормам проектирования "ДБН B.1.2-2:2006 с изменением №1"

Параметр

Значение

Единицы измерения

Местность

Характеристическое значение снеговой нагрузки

0.138

Т/м2

Высота размещения строительного объекта над уровнем моря

0

км

Здание

Высота здания H

4.07

м

Ширина здания B

126

м

h

1.15

м

a

7.282

град

L

18

м

Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением

Нет

Коэффициент надежности по предельному расчетному значению gfm 

1

Коэффициент надежности по эксплуатационному расчетному значению gfe 

0.49

Единицы измерения : Т/м2

Эксплуатационное значение

Предельное значение

Квазипостоянное значение

Отчет сформирован программой ВеСТ, версия: 11.5.1.1 от 03.09.2011

Тоді значення навантажень від надземних конструкцій складуть:

- експлуатаційні:     N  = 3735+603= 4338,0 кг,

- граничні:         N  = 4162+1242= 5404,0 кг.

3.4  Визначення глибини закладення фундаменту

Згідно ДБН В.2.1-10-2009 глибини закладення  підошви фундаменту повинна ухвалюватися перед проектуванням фундаменту з обліком:

а) призначення й конструктивних особливостей спорудження (наявність підвалу і т.д.), навантажень і впливів на його фундаменти;

б) глибини закладення фундаментів, сусідніх будинків,а так само глибини прокладки  інженерних комунікацій;

в) існуючого й проектованого рельєфу забудовуваної території;

г) інженерно-геологічних умов майданчика будівництва (фізико-механічних властивостей ґрунтів,характеру нашарувань);

д) гідрогеологічних умов майданчика й можливих їх змін у процесі будівництва й експлуатації;

е) можливого розмиву ґрунту й опор спорудження,  возводимого в руслах рік;

ж) кліматичних особливостей району-глибини сезонного промерзання  й  відтавання ґрунтів, можливість обдимання ґрунтів при промерзанні.

Три основних фактора:

  1.  розташування підошви до шару ґрунту з достатньою несучою здатністю;
  2.  глибини промерзання;
  3.  наявність підвалу.    

3.4.1. Облік конструктивних факторів.

З конструктивних міркувань верх фундаментів на вiдм. -0,100.  В першім наближенні приймемо hf=0,3*5=1,5 м, тоді відмітка підошви фундаменту -(1,5+0,10)= -1,600.

3.4.2. Нормативна  глибина промерзання.

Нормативна  глибина промерзання dfn  ухвалюється за даними спостережень середньої із щорічних (не менш 10 років) максимальних глибин сезонного промерзання ґрунтів під відкритої, оголеної від снігу поверхнею.

Для районів,  де  dfn  не перевищує 2.5м. при відсутності даних спостережень      

dfn -   визначається по формулі: dfn=do*,де

Mt-Безрозмірний коефіцієнт, чисельно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних негативних температур за зиму в даному районі.

Ухвалюється по СНиП 2.01.01.-8.2

Для нашої місцевості tотр = Mt=15.8    

do- глибина промерзання при Mt=1 прийняте равним :

- для суглинків і глин =0.23м;

- дрібних і пилових пісків=0.28м.

- пісків гравелистих, великих і середньої крупності =0.30м.

- великоуламкових =0.34м.

        dfn=0.23* =0,91

У п. 1.1 справжнього проекту був виконаний розрахунки червоних і чорних оцінок кутів проектованого будинку. Були отримані наступні висоти цоколя ( від рівня чистої підлоги до планувальної оцінки землі):

 

Глибина закладення підошви фундаменту щодо рівня землі рівна  

1,60-0,58=1,02 > 0,91 – умова задовольняється.

3.4.3. Облік існуючого й проектного рельєфу, інженерно-геологічних і гідрогеологічних розумівч майданчика

Визначимо різниці між червоними й чорними оцінками в кожній крапці, визначивши тім самим зрізку або підсипання ґрунту:

 

 Визначимо тепер величину заглубления в ґрунту підстави фундаменту для випадків з відсутністю планування (0,0 м) і максимальним зрізанням

(-0,12 м)  (малий. 3.4, 3.5). Товщини шарів будемо брати згідно прилеглих шпар.

У крапці з відсутністю планування ґрунту глибина закладення складі:

d.= 250,32-249,30=1,02 м.

У крапці з максимальним зрізанням ґрунту глибина закладення складі:

d.= 250,71-249,30= 1,41м.

Значення глибини закладення, прийняті в п. 3.3.2, задовольняють цим умовам, виходить, їх можна прийняти до розрахунків.

В обох випадках  потужність ґрунтової підготовки склала: у крапці з відсутністю планування  3,08 м; у крапці з максимальним зрізанням 2,47 м, Отже, остаточно ухвалюємо:

- верх фундаменту:  -0,1 м;

- підошву фундаменту: FL=-1,6 м.

- ґрунтову підготовку: 3,1 м.

Рис. 3.4   Облік рельєфу, іженерно-геологічних і гідрогеологічних розумів у крапці з відсутністю планування ( біля св. № 1)

Рис. 3.5   Облік рельєфу, иженерно-геологічних і гідрогеологічних розумів у крапці з максимальним зрізанням ( біля св. № 2)

3.5  Визначення розмірів підошви фундаменту

Розрахунки виконуємо на ЕОМ з використанням програми  « ФОК-ПК 2010».

Вихідні дані:

    Комплекс korov

    сейсмичность,баллы 0

    Произведение коэф. А*К1 по СНИП II-7.81 или ДБН В.1.1-12:2006   0.00

    Ленточный участок   1

***************** Таблица 1.1 Материалы фундамента . *****************

  |---------------------------------------------------------------------|

  |  К л а с с ы  б е т о н а |    К л а с с ы    а р м а т у р ы       |

  |---------------------------|-----------------------------------------|

  |  плитной    |  стенового  |     рабочей продольной     |конструктив-|

  |   части     |   элемента  |---------------|------------| ной стенов.|

  |             |             | плитной части |ст. элемента|  элемента  |

  |-------------|-------------|---------------|------------|------------|

  |     1       |     2       |       3       |     4      |     5      |

  |-------------|-------------|---------------|------------|------------|

      15.0         15.0              A400C        A400C        A240C

******************** Таблица 1.2 Характеристики бетона. ********************

  |----------------------------------------------------------------------|

  |Класс бетона |Расчетные сопротивления для I группы|Коэффициент условий|

  |(из табл.1.1)|    предельных состояний, кгс/см2   |   работы бетона   |

  |             |------------------------------------|-------------------|

  |             |       Rb        |      Rbt         |        Yb2        |

  |-------------|-----------------|------------------|-------------------|

  |      1      |       2         |        3         |         4         |

  |-------------|-----------------|------------------|-------------------|

          15.0             85.0              7.5              1.0

          15.0             85.0              7.5              1.0

****************** Таблица 1.3 Характеристики арматуры. *******************

         |----------------------------------------------------|

         |    Класс    | Расчетные сопротивления для I группы |

         |  арматуры   |      предельных состояний, кгс/см2   |

         |(из табл.1.1)|------------|------------|------------|

         |             |     Rs     |    Rsw     |    Rsc     |

         |-------------|------------|------------|------------|

         |      1      |      2     |     3      |     4      |

         |-------------|------------|------------|------------|

              A400C        3550.00     2850.00     3550.00

              A400C        3550.00     2850.00     3550.00

              A240C        2150.00     1700.00     2150.00

************ Таблица 1.4 Стоимости материалов фундамента ************

           |------------------------------------------------|

           |              С т о и м о с т ь                 |

           |--------------|---------------------------------|

           |              |       арматуры, руб/т           |

           |бетона плитной|------------------|--------------|

           | части,руб/м3 |рабочей продольной|конструктивной|

           |              |  плитной части   |              |

           |--------------|------------------|--------------|

           |      1       |        2         |      3       |

           |--------------|------------------|--------------|

                 43               340              340

******* Таблица 2.1 Характеристики грунтов для расчета по деформациям. *******

|----------------------------------------------------------------------------|

|Но-|Тол- |Расчет|Удель-|Расчет|Модуль |Модуль |Коэффи|Коэфи-|Yc1*Yc2|Ограни-|

|мер|щина | угол | ный  |удельн|дефор- |дефор- |циент |циент |-------| чение |

|сл.|слоя,|внутр.| вес  |сцепл.|мации  | мации |Пуассо| пори-|   k   |давлен.|

|   |  м  |трения|грунта|тс/м2 |слоя Е,|слоя Ее|  на  | стос-|       |на слой|

|   |     | град |тс/м3 |      | тс/м2 | тс/м2 |      |  ти  |       | тс/м2 |

|---|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|

| 1 |  2  |   3  |   4  |   5  |   6   |   7   |   8  |  9   |   10  |   11  |

|---|-----|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|

 1   0.40   10.0   1.60   1.00     500       0   0.35   0.75    1.00    0.00

 2   0.30   10.0   1.60   1.00     500       0   0.35   0.75    1.00    0.00

 3   3.30   12.0   1.93   2.45     662       0   0.35   0.72    1.00    0.00

 4   2.00   14.2   1.92   3.76     693       0   0.42   0.94    1.00    0.00

 5   3.50   10.0   2.18   0.00    1500       0   0.30   0.42    1.00    0.00

 6   5.50   31.6   2.00   0.18    2700       0   0.30   0.66    1.00    0.00

**************************** Таблица 2.2 Отметки. ****************************

|----------------------------------------------------------------------------|

|     О т н о с и т е л ь н ы е  о т м е т к и, м      | Удельный |Расстояние|

|------|-------|-------|----------|---------|----------|    вес   | от низа  |

|подош-|верха  | плани-|уровня при| уровня  |  уровня  |засыпного |ростверка |

|  вы  |стенов.| ровки | родного  |грунтовых|водоупора |  гpунта, |до острия |

|      |элемент|       | рельефа  |   вод   |          |   тс/м3  | сваи, м  |

|------|-------|-------|----------|---------|----------|----------|----------|

|  1   |   2   |   3   |     4    |    5    |    6     |    7     |    8     |

|------|-------|-------|----------|---------|----------|----------|----------|

 -1.60   -0.10   -0.19      -0.07     -6.47     -20.00      1.60       0.00

*** Таблица 2.3 Характеристики грунтов для расчета естественных оснований***

                           по I предельному состоянию.

|-------------------------------------------------------------------------|

|Номер слоя |Расчетный угол внут-| Удельный |Расчетное удель-|  Yc  |Yc,eq|

|из табл.2.1|   реннего трения,  |вес грунта| ное сцепление, | ---- |-----|

|           |        град        |   тс/м3  |      тс/м2     |  Yn  |  Yn |

|-----------|--------------------|----------|----------------|------|-----|

|     1     |         2          |    3     |       4        |   5  |  6  |

|-----------|--------------------|----------|----------------|------|-----|

        1          10.00           1.60           1.00         0.87   0.00

        2          10.00           1.60           1.00         0.87   0.00

        3          12.00           1.93           2.45         0.87   0.00

        4          14.20           1.92           3.76         0.87   0.00

        5          10.00           2.18           0.00         0.87   0.00

        6          31.60           2.00           0.18         0.87   0.00

************************ Таблица 3. Стеновой элемент.************************

 |----------------------------------------------------------------|

 |Толщина|Привязка|   Выступы стены за границу    |Констр-|Констр-|

 | стено-|оси сте-|         участка,  м           | укция | укция |

 |  вого |ны к оси|-------|-------|-------|-------|стеново|плитной|

 |элемен-|подошвы,|   в   |отм.ни-|   в   |отм.ни-|го эле-| части |

 | та, м |   м    |начале |за выст| конце |за выст| мента |       |

 |-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

 |   1   |   2    |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |

 |-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

    0.60    0.000   0.000   0.000   0.000   0.000  монолит монолит

******* Таблица 4.1 Комбинации основных сочетаний расчетных нагрузок *******

                   от колонн ( I группа предельных состояний ).

   |--------------------------------------------------------------------|

   | Номер |    В плоскости XOZ     |    В плоскости YOZ     |Нормальная|

   |загруже|------------|-----------|------------|-----------|   сила,  |

   |  ния  |изгиб.момент|поперечная |изгиб.момент|поперечная |  тс/п.м  |

   |       |   тсм/п.м  |сила,тс/п.м|   тсм/п.м  |сила,тс/п.м|          |

   |-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|

   |  1    |     2      |    3      |     4      |    5      |    6     |

   |-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|

         1         0.00       0.00         0.00       0.00       5.40

****** Таблица 4.3 Комбинации нагрузок для расчета по деформациям******

                по деформациям ( II группа предельных состояний ).

   |--------------------------------------------------------------------|

   | Номер |    В плоскости XOZ     |    В плоскости YOZ     |Нормальная|

   |загруже|------------|-----------|------------|-----------|   сила,  |

   |  ния  |изгиб.момент|поперечная |изгиб.момент|поперечная |  тс/п.м  |

   |       |   тсм/п.м  |сила,тс/п.м|   тсм/п.м  |сила,тс/п.м|          |

   |-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|

   |  1    |     2      |    3      |     4      |    5      |    6     |

   |-------|------------|-----------|------------|-----------|----------|

         1         0.00       0.00         0.00       0.00       4.34

*********** Таблица 5. Ограничения при проектировании фундамента. ***********

|-------------------------------------------------------------|

|  Схема  |Признак|Допусти-|Защитный|Допустимая ширина|Признак|

|  приве- |опреде-|   мая  |  слой  |раскр. трещин, мм|проект.|

|  дения  | ления | осадка,| плитной|-----------------|стенов.|

| нагрузок| осадки|    м   | части, |в плитн.|   в    |элемен-|

|         |       |        |   cм   | части  |  свае  |   та  |

|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|

|    1    |   2   |    3   |    4   |    5   |    6   |   7   |

|---------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|

  консоль    нет     0.100     7.0     0.30     0.00     нет 


Результати розрахунків:
        

----------------------------------------------------------

|  korov |           Участок       1        |  2. 6.2013 |

----------------------------------------------------------

    "ФОК+ЛЕНТ-ПК"                                                              

 версия 2010 г. передана без права передачи                                    

----------------------------------------------------------                     

| Наименование | Ед.|              Значение              |                     

----------------------------------------------------------                     

|           Напряжения и деформации основания            |                     

| Расч. сопрот.|    |                                    |                     

| грунта   (R) |т/м2|        17.06                       |                     

| Давление:    |    |                                    |                     

| максим.(Pmax)|т/м2|         7.54                       |                     

| среднее(Pmid)|т/м2|         7.54                       |                     

| миним.(Pmin) |т/м2|         7.54                       |                     

| Осадка       |  м |       0.0070                       |                     

| Сжатая толща |  м |         2.06                       |                     

|                  Опалубка  участка                     |                     

|                     Бетон класса В15                   |                     

| Размеры      |    |                                    |                     

| плитной части| мм | вдоль  6000 перп. оси     900      |                     

| Смещение ц.т.|    |                                    |                     

|стен. элемента| мм | относительно продол. оси    0      |                     

| Высота       |    |                                    |                     

| плитной части| мм |             300                    |                     

| Вылеты ступе-|    |                                    |                     

| ни перп. оси | мм |   150   150                        |                     

| Размеры      |    |                                    |                     

| стен.элемента|    |                                    |                     

| по оси участ.| мм |         6000                       |                     

| перп.оси уч. | мм |          600                       |                     

|     высота   | мм |         1200                       |                     

|                 Арматура плитной части                 |                     

|   Рабочая: класса А400C  диаметром   10  мм шаг 200 мм |                     

|  Распред.: класса А400C  диаметром    8  мм шаг 200 мм |                     

|  Арматура стенового элемента по расчету не требуется   |                     

----------------------------------------------------------                               

    ===========================================================


3.
6 Розрахунок  осадки фундаменту

Здійснимо розрахунок осадки фундаменту на ЕОМ з використанням програми “Осадка” методом пошарового підсумовування.

Визначимо побутовий тиск на глибині закладення фундаменту: 

σzg,0=Σ(γi*hi)=0,28*16+0,3*16+0,83*19,3=25,3 кН/м2 = 2,53 т/м2.

Середній тиск під підошвою Рср=7,54 т/м2.

Обчислюємо додаткову напругу на рівні підошви фундаменту:

P0=P - σzg,0=75,4-25,3=50,1 кПа.

                        

             


                   ОCАДКА СЧИТАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ  БУССИНЕСКА

                    КОЛИЧЕСТВО  ФУНДАМЕНТОВ - ПЛИТ  -   1

                    ТАБЛИЦА  ДАННЫХ  О  ПЛИТАХ

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

       : N :              Координаты углов плиты (м)             : Отметка: Среднее: Бытовое: Сигма :

       :   :-----------------------------------------------------: Высоты :Давление:Давление: ----- : 

       |   |   X1   |   Y1   |   X2   |   Y2   |   X3   |   Y3   |  (м)   | (т/м2) | (т/м2) | P быт |

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

       | 1 |    .00 |    .00 |    .00 |    .90 |   6.00 |    .90 |    .00 |   7.54 |   2.53 |   .20 |

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

                    КОЛИЧЕСТВО  ОТДЕЛЬНЫХ  ТОЧЕК , В КОТОРЫХ СЧИТАЕТСЯ ОСАДКА  -    1

                             ТАБЛИЦА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОЧКАМ

                                   ---------------------------------

                                   :    : Координаты  (м) : Отметка:

                                   : N  :-----------------: Высоты :

                                   :    :    X   :    Y   :   (м)  :

                                   ---------------------------------

                                   :  1 :   3.00 :    .45 :    .00 :

                                   ---------------------------------

                         ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ О ГРУНТЕ В ТОЧКАХ  1 -  1

                         КОЛИЧЕСТВО  СЛОЕВ  ГРУНТА -  4


                         УРОВЕНЬ  ВОДЫ  -   4.87 M

                         УРОВЕНЬ  ВОДОУПОРА  -  20.00 M

                                   ---------------------------------

                                   : N  : Высота :Обьемный| Модуль :

                                   :    :  Слоя  :  Вес   :Деформа-:

                                   :Слоя:  (м)   : (т/м3) :ции т/м2:

                                   ---------------------------------

                                   :  1 :   2.47 :   1.93 : 662.00 :

                                   :  2 :   2.00 :   1.92 : 693.00 :

                                   :  3 :   3.50 :   2.18 :1500.00 :

                                   :  4 :   5.50 :   2.00 :2700.00 :

                                   ---------------------------------

                    НОМЕР НАГРУЗКИ НА  1  ТОЧКУ -  1

                      РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСЧЕТА ОСАДКИ В   1 ТОЧКЕ

                    ЗАДАННОЕ  OТНОШЕНИЕ  PZ/PБZ =  .20

                    ДОСТИГАЕТСЯ  НА  ГЛУБИНЕ  Z = 2.06 (M)

                    СУММАРНAЯ  ОСАДКА  ГРУНТА  -   .70 (СМ)

                    СOБСТВЕННAЯ ОСАДКА ГРУНТА  -   .70 (СМ)

                         КОЭФФИЦИЕНТ  ПОСТЕЛИ  -  1079.

 

                      РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОСЧЕТА ОСАДКИ В   1 ТОЧКЕ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|       |      |       |  PZ   |     С О Б С Т В Е Н Н A Я    |    В Л И Я Ю Щ А Я   |СОБСТВЕННАЯ + ВЛИЯЮЩАЯ|

|   Z   |   E  |  PBZ  |  ---  |------------------------------|----------------------|----------------------|

|       |      |       |  PZB  |  ALFA | P*ALFA|ОС.CЛ.|ОС.СУМ.| P*ALFA|ОС.CЛ.|ОС.СУМ.| P*ALFA|ОС.CЛ.|ОС.СУМ.|

|  (M)  |(T/M2)| (T/M2)|       | ИЛИ K | (T/M2)| (CM) | (CM)  | (T/M2)| (CM) | (CM)  | (T/M2)| (CM) | (CM)  |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   .36 | 662. |  3.22 |  1.37 |  .880 |  4.41 |  .20 |   .20 |   .00 |  .00 |   .00 |  4.41 |  .20 |   .20 |

|   .72 | 662. |  3.91 |   .82 |  .640 |  3.21 |  .17 |   .37 |   .00 |  .00 |   .00 |  3.21 |  .17 |   .37 |

|  1.08 | 662. |  4.61 |   .52 |  .474 |  2.38 |  .12 |   .49 |   .00 |  .00 |   .00 |  2.38 |  .12 |   .49 |

|  1.44 | 662. |  5.30 |   .35 |  .368 |  1.85 |  .09 |   .58 |   .00 |  .00 |   .00 |  1.85 |  .09 |   .58 |

|  1.80 | 662. |  5.99 |   .25 |  .297 |  1.49 |  .07 |   .65 |   .00 |  .00 |   .00 |  1.49 |  .07 |   .65 |

|  2.16 | 662. |  6.68 |   .18 |  .245 |  1.23 |  .06 |   .71 |   .00 |  .00 |   .00 |  1.23 |  .06 |   .71 |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Рис. 3.7   Епюри напруг

3.7 Розрахунки  загасання  осадки  в  часі

Розрахункова схема відповідає випадку, коли коефіцієнти фільтрації ґрунтів стисливої товщі підкоряються залежності Кф1>Кф2>Кф3, тобто спостерігається фільтрація води нагору. Отже, при даній розрахунковій схемі шлях фільтрації води складі hs=H=2,06 м.

Значення параметра Nв  визначається по формулі:

;

де Na і Nб – параметри залежно від ступеня ущільнення Qt;

J - інтерполяційний коефіцієнт ухвалюється залежно від відношення крайніх ординат трапецеидальной епюри вертикальних нормальних напруг у шарі, що ущільнюється, ґрунту

По табл. 3.5, інтерполюючи, знаходимо інтерполяційний коефіцієнт:

                                                                            Табл. 3.5

V

J

V

J

1

1

7

0,3

1,5

0,83

9

0,25

2

0,71

12

0,20

3

0,55

15

0,17

4

0,45

20

0,13

5

0,39

J = 0,402.

Для визначення коефіцієнта консолідації необхідно попередньо визначити середні характеристики пилювато-глинистих шарів стисливої товщі (суглинку й глини).

Середній коефіцієнт Пуассона:

Середній по глибині модуль деформації:

Середній коефіцієнт фільтрації:

Обчислюємо коефіцієнт  :

Коефіцієнт консолідації СV :

Тут = 10 кН/м3 – питома вага води.

Параметр  Т  визначаємо по формулі:

Наступні обчислення зводимо в таблицю 3.6.

                                      Табл. 3.6

Рис. 3.8   Графік стабілізації осадки


Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.
1. 1политические отношения и политическую систему 2полит
2. тематике [1]. Приволжский регион издавна считался одним из крупных сельскохозяйственных в РФ
3. Эффективность воздушного транспорта и его основные показатели функционирования
4. государство на территории которого находится резиденция главы католиков ~ Папы Римского и администрация це
5. Искусство Древнего Рима хронология его развития виды искусства
6. Реферат- Информационные и PR-службы органов государственной власти
7. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ МОРАЛИ
8. На повороте жениха и его свиту встречают дядьки невесты и родственники перекрывают дорогу
9. тывает более 250 серотипов вирусов входящих в состав 5 родов
10. СМИ и их роль в политической системе зарубежных государств
11. Реферат- Понятие и цели наказания
12. черточками общие электронные пары Н2О имеет угловую форму угол НОН равен 1045о 2 химические свойств
13. Эстрадный вокал соло до 13 RISING STRS 1 Литвинов Даниил В краю магнолий
14. Документы в электронной форме
15. З КУРСУ ldquo;ІНФОРМАТИКАrdquo; ХАРКІВ 2011 1
16. статья Д. И. Фельдштейна
17. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Москва 2003 УДК 373
18. 03 повне найменування вищого навчального закладу
19. стилистический анализ
20. Общая характеристика искового производства