Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

~нім процесс ~ызмет ~ауіпсіздігі дегеніміз неB ~ауiптi факторды~ iске асу ы~тималды~ы мен оны~ зардаптары

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


              СИМВОЛ

«Өнім, процесс, қызмет қауіпсіздігі» дегеніміз неB) Қауiптi фактордың iске асу ықтималдығы мен оның зардаптарының ауырлық деңгейiнiң үйлесiмiн ескере отырып, адамның өмiрiне, денсаулығына, қоршаған ортаға, оның iшiнде өсiмдiктер мен жануарлар дүниесiне зиян келтiруiне байланысты жол берiлмейтiн қауiп-қатердiң болмауы

«Процес» дегеніміз неB) Өнiмнiң өмiрлiк циклiнiң процестерiн қоса алғанда, қандай да бiр тапсырылған нәтижеге жету жөнiндегi өзара байланысты және дәйектi iс-қимылдар (жұмыстар) жиынтығы

AS 9100 сериялы стандарттар бұл мынадай аумақтағы сапа менеджменті :Д) аэрокосмостық

OHSAS 18001 халықаралық стандарттары қай салада жұмыс жасайдыA) Денсаулық сақтау мен еңбек қауіпсіздігі саласында

QS 9000 сериялы стандарттардың бұл мынадай аумақтағы сапа менеджменті.С) теміржол аймағы

QS 9000 сериялы стандарттары қай салада сапаны басқарадыC) Теміржол аймағы

ББББББББББББББББББ

Белгiлi бiр өнiмдi, көрсетiлетiн қызметтi ерекшелейтiн белгiлерi бойынша бiрмағыналы тануды қамтамасыз ететiн рәсiмE)  Бірдейлендіру

Берушi мен тұтынушының тiкелей өзара iс-қимылының және берушiнiң тұтынушы қажеттiктерiн қанағаттандыру жөнiндегi iшкi қызметiнiң қорытындыларыD)  Қызмет

Берілген өлшемнің шегін тексеруге арналған өлшем құралы:Е) Мөлшерлегіш.

Білік тексерудегі жылтыр мөлшерлегіш:А) Қапсырма.

Бір немесе бірнеше бұйымдардың бірігуі:А) Түйіндесу .

ДДДДДДДДДДДДДД

Дайындаушы (орындаушы) айналысқа шығарылатын өнiмнiң, көрсетiлетiн қызметтiң белгiленген талаптарға сәйкестiгiн куәландыратын құжатA)  Сәйкестік туралы декларация

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Европалық  сәйкестік белгісі өнімнің қандай стандарттың талаптарына сәйкестігін білдіредіD) Халықаралық стандарттың

Европалық стандарттарды қандай мекеме жасайды:С) Стандарттау бойынша европалық комитет.

Европалық стандарттарды қандай мекеме жасайдыС) Стандарттау бойынша европалық комитет

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жобалаудың, өндірістің, пайдаланудың сапасының барлық кезеңдерін қамтитын, жоғары сапалы өнім алу үшін рационалды жүйелі стандарттарды құру талаптары қандай өңдеу принципін қолданадыЕ) Жүйелілік

Жоғарғы шекті өлшем, ол:Е) Ең үлкен шекті өлшем мен номиналды өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық.

ИИИИИИИИИИИИИ

Инспекционды тексеру қандай тексерулерді жүргізіледі:А) Мерзімді және жоспардан тыс.

Инспекциялық тексеру – бұл D) Сертификатталған өнiмнiң, көрсетiлетiн қызметтiң, процестiң техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген талаптарға сәйкестiгiн растау жөнiндегi аккредиттелген органның уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен жүзеге асыратын тексеруi

ИСО 9000 сапа стандарт сериясы қабылданған жылС) 1987 ж.

ИСО 9000 стандарты тиістілігі бойынша қандай болып келедіD) Халықаралық

ИСО ресми тілдері E) Ағылшын, француз, орыс

ИСО ресми тілдері Е) Ағылшын, француз, орыс

ИСО стандарт ұйымының халықаралық ресми тілдері:В)  3.

ИСО стандарт ұйымының халықаралық ресми тілдеріВ) 3

ИСО стандарттау бойынша айналыспайтын аймақВ) Электротехника

ИСО- ТК207  «Қоршаған ортаны басқару» техникалық комитеті қай жылы  құрылдыA) 1993жылы

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ

Қазақстан Республикасы мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі дегеніміз неD) Өз құзыретi шегiнде техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ нормативтiк құқықтық актілердің, стандарттардың жиынтығы

Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» заңы қандай аумақта таратыладыD) ҚР азаматтық заң шығаруға сәйкес техникалық реттеу объектілеріне қатысты пайдалану құқығына ие және ҚР территориясында қызмет атқаратын жеке және заңды тұлғаларға, мемлекеттік органдарға

Қазіргі ИСО құрамына қанша ел :А) 120

Қай жылы комитет ИСО -14000 сериялы стандарттар кешенін өңдеді:А) 1996 жылы.

Қай жылы комитет ИСО -14000 сериялы стандарттар кешенін өңдедіA) 1996 жылы

Қандай өңдеу принциптері кешендік және қамту стандарттауда, сонымен бірге бұйымдарды және техникалық шарттарды стандарттауда негіз болып табыладыВ) Қызметтік өазара ауыстырымдылықты қамтамасыз ету

Қандай стандарт  өнім сертификатының  қызмет көрсетуін көрсетедіА) ҚР СТ 50.3.01 – 2000

Қандай стандарт  өнім сертификациясының  қызмет көрсетуін көрсетеді:А) ҚР СТ 50.3.01 – 2000.

Қандай стандарт мемлекеттік стандарт деп аталадыА) Уәкiлеттi орган бекiткен және тұтынушылардың көпшiлiгi қол жеткiзе алатын стандарт

Қандай стандарт ұлттық стандарт деп аталадыD) Шет мемлекеттiң стандарттау жөнiндегi уәкiлеттi органы қабылдаған және тұтынушылардың көпшiлiгі қол жеткiзе алатын стандарт

Қандай стандарт халықаралық стандарт деп аталадыВ) Стандарттау жөнiндегi халықаралық ұйым қабылдаған және тұтынушылардың көпшiлiгi қол жеткiзе алатын стандарт

қарасатыратын қандай мекеме:Е) Сауда және индустрия министрлігі.

қарасатыратын қандай мекемеА) Мемстандарт

Қателік, ол: D) Нағыз өлшем мен номиналды өлшем айырмашылығы.

ҚР Мемлекеттік стандарттарының талаптары:С) Ұсынылған және міндетті.

ҚР мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі C) Өз құзыретi шегiнде техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ нормативтiк құқықтық актілердің, стандарттардың жиынтығы

ҚР стандарттау  саласындағы негізгі құқықтық заңВ) «Техникалық реттеу туралы»

Қызмет дегеніміз неC) Орындаушы мен тұтынушы арасындағы тікелей қарым-қатынастың, тұтынушы

ММММММММММММММ

Мекемеде қолданылатын СМЖ негізгі элементтері қай халықаралық стандартта көрсетілгенА) ИСО 9001

Мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiС) Өз құзыретi шегiнде техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ нормативтiк құқықтық актілердің, стандарттардың жиынтығы

Мемлекеттік реестр жүйесіндегі кіріспелер реті  мен құрылымын қандай стандарт көрсетеді:А) ҚР СТ 3.11-97.

Мемлекеттік реестр жүйесіндегі кіріспелер реті  мен құрылымын қандай стандарт көрсетедіА) ҚР СТ 3.11-97

Мемлекеттік стандарттарды өңдеу жүйесі қанша кезеңді қарастырадыD) 6 кезеңді

Мемлекттік стандарттарды өңдеу жүйесі келесілерді қарастырады:В) 5 этаптарды.

Метрология. Ол : В) Өлшеулердің, әдістердің және құралдардың бірдейлігін және талап етілген дәлдікті қамтамсыз ету туралы ғылым.

Міндетті сертификаттау объектілеріне не кіредіA) Стандарт немесе басқа да нормативтік құжаттар міндетті талаптарына сәйкестігін растауға жататын өнім, процесс, қызмет

НННННННННННННН

Нақты өлшем, ол:С) Бұйымның өлшеу нәтижесі

Негiзге алынатын стандарт Е) Қолданылу саласы кең немесе техникалық реттеудiң белгiлi бiр саласына арналған жалпы ережелерi бар стандарт

Нормативті құжаттарға өзгерістер мен ескертулерді және мерзімін қарасатыратын қандай мекеме:Е) Сауда және индустрия министрлігі.

Нормативтік құжат талаптарына өнімнің сәйкестігін растау процедурасы қалай аталадыC)  Сертификаттау

Нормативтік құжаттарға өзгерістер мен ескертулерді және мерзімін қарасатыратын қандай мекемеА) Мемстандарт

ОООООООООООООО

ОHSAS 18001 халықаралық стандарттарды мынадай аумақта қолданылады:А) денсаулық сақтау мен еңбек қауіпсіздігі

Объектінің сапалық және сандық сипаттамасының  экспериментті  анықталуы қалай аталады:А) Сынау.

Орындауға міндетті стандарттау нормативтік құжатыВ) Регламент

Орындауға міндетті стандарттаудың нормативті құжатты:В) Регламент.

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өлшем үшін квалитет нені анықтайды:В) Дәлдікті.

Өнiмдi, көрсетiлетiн қызметтi бiрдейлендiруA) Белгiлi бiр өнiмдi, көрсетiлетiн қызметтi ерекшелейтiн белгiлерi бойынша бiрмағыналы тануды қамтамасыз ететiн рәсiм

Өнiмнiң, көрсетiлетiн қызметтiң техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген талаптарға сәйкестігін үшінші жақпен куәландыратын құжатD)  Сәйкестік сертификаты

Өнеркәсіптік стандарттардың Жапондық комитетінің (JISC) құрамына қайсысы кіреді: Е) Стандарттау бойынша кеңес, салалық бөлімше кеңесі, техникалық комитеттер.        

Өнімнің аталуы, декларацияның сәйкестігін растайтын ҚР Ұкіметінің қай бұйрығында  қарастырылған:А) 22  қаңтар 2003ж. №77 .

Өнімнің өмірлік деңгейінің реті қалай болып келеді:С) Тәуелсіз мекеме, өндіріс, тұтынушы.

Өнімнің сапа талаптарына сәйкестігін белгілеу қалай аталадыD)  Квалиметриялық  сәйкестендіру

Өнімнің тұтынушылық қасиеттерін сипаттайтын және адамның сезім мүшелері арқылы анықталатын көрсеткіштер қалай аталадыB)  Органолептикалық

Өңірлік стандарт дегеніміз не D) Стандарттау жөнiндегi өңiрлiк ұйым қабылдаған және тұтынушылардың көпшiлiгi қол жеткiзе алатын стандарт

СССССССССССССС

Санитарлық және фитосанитарлық шараларды қоспағанда, сәйкестiктi растау, аккредиттеу және белгiленген талаптардың сақталуын мемлекеттiк бақылау мен қадағалау жөнiндегi қызметтi қоса алғанда, өнiмге, көрсетiлетiн қызметке, процестерге қойылатын мiндеттi және ерiктi талаптарды анықтауға, белгiлеуге, қолдануға және орындауға байланысты қатынастарды құқықтық және нормативтiк реттеуB) Техникалық реттеу

Сәйкестік туралы декларация – бұл ...D) Орындаушының өзі бекіткен формадағы, өнімнің бекітілген талаптарға сәйкестігін растайтын орындаушы (дайындаушы, делдал, сатушы) құжаты

Сертификаттаудың мемлекеттік жүйесінің ұйымдық құрылымын кім құрайдыA) Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша мемлекеттік органдар, өнім, процесс, жұмыс, қызметті сертификаттау бойынша аккредиттелген сертификаттау органдары, аккредиттелген сынақ орталықтары

Сертификатты сынау қандай зертханаларда жүргізіледі:А) Аккредиттелген зертханаларда.

Сертификацияның түрлері :А) Міндетті және ерікті.  

СИ жүйесіндегі физикалық уақыттың өлшем бірлігі А) Секунд

СИ жүйесінің негізгі бірліктеріА) метр, килограмм, секунд, ампер, кельвин, моль, кандела

СТ СЭВ 144-75 стандарты келесі болып табыладыС) Аймақтық

Стандарт дегеніміз не C) Уәкiлеттi орган көздеген тәртiппен бекiтiлген, көп мәрте және ерiктi пайдалану мақсатында техникалық реттеу объектiлерiне ережелердi, жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгiлейтiн құжат

Стандарттарды дайындау кезінде кең тәжрибелік  және арнайы теориялық, эксперименталдық және тәжіриби-конструкторлық жұмыстарды қамтитын өңдеу принциптеріЕ) Ғылыми-зерттеулік

Стандарттарды өңдеу принциптері. Бұл принцип кешендік және қамту стандарттауда, сонымен бірге бұйымдарды және техникалық шарттарды стандарттауда негізгі болып табылады:В) Қызметтік өазараауыстырымдылықты қамтамасыз ету.

Стандарттарды өңдеу принциптері. Стандарттардың көрсеткіштері, нормалары, сипаттамалары, талаптары халықаралық техника мен ғылым деңгейімен сәйкес келуі керек. Мұнда қандай өңдеу принципі қолданылады:В) Өрлеу мен оңтайландыру.

Стандарттардың көрсеткіштерін, нормаларын, сипаттамаларын, талаптарын халықаралық техника мен ғылым деңгейімен сәйкестендіруде қандай өңдеу принципін қолданадыВ) Өрлеу мен оңтайландыру

Стандарттау  бойынша нормативтік құжаттарЕ) Стандарт, техникалық шарттар, ережелерді енгізу, регламент

Стандарттау бойынша қызметтің негізгі нәтижелеріЕ)Өнімнің (қызметтің), үрдістің олардың функционалжды тағайындалуына қатысты сәйкестік дәрежесін арттыру, халықаралық тауар айналымында техникалық кедергілерді жою, ғылыми-техникалық прогресске пен ынтымақтастыққа үлес қосу

Стандарттау бойынша халықаралық ИСО ұйымы құрылған жыл Е)  1946 ж.

Стандарттау бойынша халықаралық ИСО ұйымы құрылды:Е)  1946 ж.

Стандарттау бойынша Халықаралық ұйымдарЕ) ИСО, МЭК, ЕЭК ООН

Стандарттау бойынша Халықаралық ұйымы:Е) ИСО, МЭК, ЕЭК ООН

Стандарттау дегеніміз не–А) Нақты қойылып отырған және ықтимал мiндеттерге қатысты көпшiлiкке ортақ, көп мәрте және ерiктi пайдалану үшiн ережелер белгiлеу арқылы өнiмге, көрсетiлетiн қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтiрудiң оңтайлы деңгейiне қол жеткiзуге бағытталған қызмет

Стандарттау деңгейлеріВ) халықаралық, аймақтық, ұлттық, мемлекеттік
Ұйым стандарты дегеніміз неВ) Ұйым бекiткен стандарт

Стандарттау жөнiндегi нормативтiк құжат С) Стандарттау жөнiндегi қызметтiң әр түрiне немесе оның нәтижелерiне қатысты нормаларды, ережелердi, сипаттамаларды, принциптердi белгiлейтiн құжат

Стандарттау жөнiндегi техникалық комитетВ) Бекiтiлген стандарттау объектiлерi немесе қызмет бағыттары бойынша стандарттарды әзiрлеу және мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiн құруға қатысу үшiн ерiктi негiзде экономика салаларында құрылатын консультациялық-кеңесшi орган

Стандарттау жөнiндегi техникалық комитеттердiң құзыретiне не жатадыА) Мемлекеттiк стандарттарды және техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiн, халықаралық, өңiрлiк, ұлттық стандарттар мен шет мемлекеттердiң техникалық-экономикалық ақпарат жiктеуiштерiн және оларға енгiзiлетiн өзгерiстердi әзiрлеуге және оларға сараптама жасауға белгiленген тәртiппен қатысу

Стандарттау мен сапаны негізгі халықаралық талаптармен қамтамасыз ету келесі стандартар серияларында қамтылғанВ) ИСО 9000

Стандарттауда неше принцип бар:С)25

Стандарттаудың міндетті талаптарының негізі болып не табылады:В)  Жасаушының талабы бойынша.

Стандарттаудың ресурсүнемдеу функциясы неге негізделген?В)материалды, энергетикалық, еңбек және табиғи ресурстардың НҚ-дағы негізделген шектеулеріне

Стандартты өңдеу принциптері. Стандарттарды дайындау кезінде кең тәжрибелік  және арнайы теориялық, эксперименталдық және тәжриби-констркуторлық жұмыстарды қамтиды:Е) Ғылыми-зерттеулік.

ТТТТТТТТТТТТТТТ

Тақтаны өлшейтін физикалық бірлік:С) Метр.

Тегіс цилиндрлік өлшемдердің шақтамасы мен қондырмасы келесі стандартта берілген:D) СТ СЭВ 184-75.

Тесікті тексерудегі жазық мөлшерлегіш:В) Тығын.

Техникалық реттеу заңы қандай қатынастарды реттейдіA)  Өнімге, қызметке, өнімнің өмірлік цикл процесіне міндетті және ерікті талаптарды қолдану және орындау, анықтау, орнату бойынша қоғамдық қатынастар, техникалық реттеу аумағында сәйкестікті растау, аккредиттеу және мемлекеттік бақылау мен қадағалау қатынастарды

Техникалық реттеу объектілеріне жатадыB) Өнім, қызметтер, процестер

Техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлер мен стандарттардың мемлекеттiк қорыС) Техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң, стандарттардың және мемлекеттiк органдардың өз құзыреттерi шегiнде қалыптастыратын өзге де құжаттарының мамандандырылған қорларының жиынтығы

Техникалық реттеу саласындағы нормативтік-құқықтық актілердің мемлекеттік қорын кім құрайдыB) Өз құзыреттілігі шегіндегі өкілетті және мемлекеттік органдар

Техникалық реттеу саласындағы стандарттау жөніндегі техникалық комитеттердi, сәйкестiктi растау жөнiндегi органдарды және сәйкестiгi мiндеттi расталуға тиiстi өнiм, көрсетiлетiн қызмет жөнiндегi зертханаларды құру бойынша ұсыныстар дайындауды жүзеге асыратын ұйымB) Мемлекеттік орган

Техникалық реттеу субъектілеріD) Мемлекеттiк органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметiн жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес техникалық реттеу объектiлерiне қатысты пайдалану құқығын иеленетiн жеке және заңды тұлғалар

Техникалық реттеу туралы заң нені бекітедіC) ҚР өнім, қызмет, процес қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің құқықтық негізін

Техникалық реттеу туралы ҚР-ның заңнамасы қандай құжаттардан тұрадыA) Техникалық реттеу туралы заңнан және басқа да нормативтік-құқықтық актілерден

Техникалық реттеудiң нeгiзгі мақсаттары болып табылмайтын мақсатЕ) Кедендік бақылау

Техникалық реттеудің мақсаттарыA) Өнiмнiң, көрсетiлетiн қызметтiң, процестердiң адам өмiрi мен денсаулығы және қоршаған орта, соның iшiнде жануарлар мен өсiмдiктер дүниесi үшiн қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету

Техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің реестрі дегеніміз неB) Техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi, стандарттарды есепке алу құжаты

Техникалық шарт бойынша тексерудің объектісі:В) Техникалық тексеру.

Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттiк жiктеуiшiD) Техникалық-экономикалық ақпарат объектiлерiнiң жiктеу топтарының кодтары мен атауларының жүйеленген жиынтығын бiлдiретiн құжат

ТМД аумағында стандарттау келесі деңгейде іске асады:С) ТМД қатысты елдердің мемлекетаралық кеңесі.

ТМД аумағында стандарттау қандай деңгейде іске асадыС) ТМД қатысты елдердің мемлекетаралық кеңесі

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Үйлестiрiлген стандарт  В) Техникалық реттеу саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерде белгіленген талаптардың орындалуын қамтамасыз ететiн стандарт

ФФФФФФФФФФФФФ

Физикалық өлшемдерді   арнайы тәжіребие тәсілмен алуды қалай аталады:А) Өлшем.

Функционалдық тағайындалуы бойынша тұрғындарға көрсетілетін қызмет қандай екі топқа бөлінедіA) Материалды және материалды емес

ХХХХХХХХХХХХХ

Халықаралық ISO 14000 сериялы стандарттары қай салада жұмыс жасайдыA) Экология 

Халықаралық стандарт ИСО 14000 қандай аймақта іске асады:Е) экологияда

Халықаралық стандарт ИСО 14000 қандай аймақта іске асадыD) Ауаның тазалығында

Халықаралық стандарттарды қолданудың қандай түрлері бар:В) Тікелей  және жанама.

Халықаралық стандарттау ұйымындағы ХЭҰ құрылған уақыты:В)  1904 г

Халықаралық электротехникалық комиссиясы құрылған уақытыВ)  1904 ж.

ХЭК ұсынысы бойынша радитехникада қандай сандық қатар қолданылады:А) Р3,Р6, Р12, Р24

ХЭК халықаралық ұйымы бұлВ) Халықаралық электротехникалық комиссия

ХЭҰ халықаралық ұйымы бұл:В) Халықаралық электротехникалық комиссия.

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эксперт аудиторларының аттестациясын кім  өткізеді:Е) Стандарттау жөніндегі техникалық комитет.

5

PAGE  1
1. Эскипулас выходит за рамки центральноамериканского субрегиона
2.  Больная М 42 г Жалобы на резко выраженную общую слабость головокружение сердцебиение кожный зуд
3. деЖанейро- Прибытие в аэропорт Рио де Жанейро встреча с гидом
4. Тема- ldquo;Природа сущность и назначение человека.html
5. Организационная культура как социальная система
6. стаття 25 до головних функцій комерційних банків відноситься здійснюване на договірних умовах кредитнорозр
7. Статья публикуется здесь в том первоначальном виде в каком была подана в редакцию журнала1
8. варианте Самые типичные представители объединения Бенуа Сомов Лансере Бакст в какойто мере Остроумова
9. Контрольная работа по дисциплине- Основы финансовых вычислений Выполнил студент
10. х технологических процессов которые производят одну и ту же продукцию будет эффективней тот у которого уро
11. Лекция 6 ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ План лекции- 1
12. Философия позитивизма
13. Контрольная работа 2 Для выполнения контрольной работы 2 Вам необходимо- 1 повторить следующие тем
14. Доизобразительное рисование ~ каракули
15. Криминализация массовой культуры в современном искусстве телеcериал Бригада Заключение ВВЕДЕНИЕ
16. Лекция 7 Тупики В лекции рассматриваются вопросы взаимоблокировок тупиковых ситуаций и
17. овместная работа хирургов и терапевтов в ведении больных с постхолецистэктомическим синдромом.html
18. Приведенная ниже таблица содержит описание не всех ошибок перевода а только тех которые являются наибо
19. Экологическое состояние Мурманской области и Карелии
20.  Какие из приведенных характеристик вы могли бы отнести к себе Отметьте те из них которые являются на ваш в