Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. На території якого племінного союзу слов~ян було вбито князя Ігоря Вкажіть роки князювання Ольги

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26ПИТАННЯ НА ІСПИТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 2013-2014

Вступ. Державотворчі процеси в епоху раннього середньовіччя. Формування Руської держави у IX - першій половині XI ст.

 1.  На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ?
 2.  Вкажіть ім’я князя, що здійснив похід проти Візантії у 860 р.?
 3.  Вкажіть роки князювання Олега в Києві?
 4.  Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.?
 5.  За правління якого князя Русь підписала перші міжнародні договори?
 6.  Вкажіть роки князювання у Києві Ігоря у Києві.
 7.  На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря?
 8.  Вкажіть роки князювання Ольги.
 9.  Хто з київських правителів Русі вперше запровадив елементи державного бюджету?
 10.  Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою?
 11.  Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевський назвав ”козаком на престолі”?
 12.  Хто з руських князів розгромив Хозарський каганат?
 13.  До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”?
 14.  Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?
 15.  Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Хозарського каганату?
 16.  Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?
 17.  Коли відбулася битва під Доростолом?
 18.  Вкажіть роки князювання Володимира Великого в Києві.
 19.  Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?
 20.  У котрому році київський князь Володимир Великий прийняв християнство?
 21.  Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських божеств запровадженого Володимиром Великим?
 22.  У якому місті київський князь Володимир Великий прийняв Християнство?
 23.  Вкажіть ім’я князя, що розпочав карбувати золоті та срібні монети?
 24.  У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста
 25.  Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв. ”змійових” валів?
 26.  Вкажіть роки правління Ярослава Мудрого в Києві.
 27.  За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»?
 28.  Кого з київських князів прийнято називати «тестем Європи»?
 29.  За правління якого князя був збудований Софійський собор?
 30.  Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста?
 31.  Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим?
 32.  У котрому році було засновано Печерський монастир у Києві?
 33.  Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?
 34.  Дайте визначення термінів «полюддя», «данина», «урок», «погост», «златник», «язичництво», «сеньйорат».

Політична трансформація Київської Русі у другій половині XI - першій половині ХІІІ   століття.

 1.  Коли в Києві правив син Ярослава Мудрого Всеволод?
 2.  Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха.
 3.  У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів?
 4.  Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецькогоз’їздукнязів?
 5.  У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти по ловців?
 6.  У період правління якого київського князя відбувся Любецький з’їзд князів?
 7.  Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури ”Повчання дітям”.
 8.  Вкажіть назву збірника законів, автором якого є Володимир Мономах?
 9.  Який київський князь організував серію успішних походів проти половців?
 10.  Коли відбулася битва на річці Калці; хто брав у ній участь?
 11.  Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калка?
 12.  Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь?
 13.  У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ?
 14.  Коли в літописі вперше згадується назва «Україна»?
 15.  У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський?
 16.  Як в часи Київської Русі називалися селяни, які потрапили в залежність за борг (позику)?
 17.  Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею?
 18.  Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був… (вписати)
 19.  В котрому столітті було створено «Остромирове Євангеліє»?
 20.  Вкажіть ім’я відомого іконописця часів Київської Русі.

Консолідація південно-західних руських земель. Утворення Галицько-Во

линського князівства.

 1.  Вкажіть ім’я князя, що правив у Галичині протягом 1153–1187 рр.?
 2.  Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слова о полку Ігоревім»?
 3.  Хто з князів протягом 1199 – 1205 рр. правив у Галичині та Волині?
 4.  Вкажіть дату створення Галицько-Волинського князівства.
 5.  Хто вважається засновником галицько-Волинського князівства?
 6.  Вкажіть роки князювання Данила Галицького.
 7.  У котрому році галицько-волинський Данило Романович здобув перемогу над польськими військами біля м. Ярослава?
 8.  У котрому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонцями під Дорогочином?
 9.  У котрому році коронувався галицько-волинський князь Данило Романович?
 10.  Які міста були засновані у період правління галицько-волинського у князя Данила Романовича?
 11.  Коли вперше згадується м. Львів?
 12.  Хто з князів протягом 1264 – 1301 рр. правив у Галичині та Волині?

Державно-правовий та політичний статус українських земель у ХІV – першій половині ХVІ ст. Феномен українського козацтва.

 1.  У котрому році відбулася битва на річці Сині Води?
 2.  У котрому столітті більшість українських земель увійшла до складу Великого князівства Литовського?
 3.  Коли відбулося повстання під проводом князя Михайла Глинського?
 4.  Вкажіть дату укладення Берестейської унії.
 5.  Дайте визначення понять «полемічна література», «магдебурзьке право», «магістрат», «церковне братство».
 6.  Вкажіть назву міста, де виникло перше церковне братство.
 7.  Вкажіть ім’я засновника українського книгодрукування.
 8.  В котрому році було видрукувано першу книгу в Україні?
 9.  В котрому році опубліковано «Острозьку біблію»?
 10.  Вкажіть рік першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського.
 11.  Коли було засновано першу Запорізьку Січ на о. Мала Хортиця?
 12.  Кого вважають засновником першої Запорізької Січі?
 13.  Яких козаків вважали реєстровими?
 14.  На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16 – першій половині 17 ст.?
 15.  Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського.
 16.  Вкажіть роки повстання під проводом С. Наливайка.
 17.  Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного.
 18.  У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу.
 19.  У котрому році відбулася битва під Цецорою?
 20.  У котрому році козаки на чолі з П. Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином.
 21.  Вкажіть рік прийняття урядом Речі Посполитої “Ординації війська запорозького реєстрового

Українська революція середини ХVII ст.

 1.  Вкажіть період історії Речі Посполитої, що отримав назву «золотого спокою».
 2.  Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького?
 3.  У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем?
 4.  У котрому році військо Б. Хмельницького вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок?
 5.  Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Зборівський договір?
 6.  Вкажіть назву договору, який передбачав поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське.
 7.  Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис. козаків?
 8.  У котрому році відбулася битва під Берестечком?
 9.  Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Білоцерківський договір?
 10.  Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання, жорстоко придушені за наказом Б. Хмельницького?
 11.  Коли відбулася битва під Батогом?
 12.  У котрому році відбулася Переяславська Рада, на якій було укладено військово-політичний союз між козацькою та московською державами.
 13.  Коли було підписано “Березневі статті ”?
 14.  Кому належала вища законодавча влада в Українській козацько-гетьманській державі?
 15.  Хто був другою після гетьмана особою в уряді Української козацько-гетьманської держави?
 16.  Вкажіть дату укладення Віленського перемир’я.
 17.  Як оцінював Віленську угоду Б.Хмельницький: позитивно чи негативно?

Руїна та подолання її наслідків. Україна в добу гетьмана Івана Мазепи.

 1.  Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського.
 2.  У котрому році І.Виговський підписав з Річчю Посполитою Гадяцький договір?
 3.  Коли війська І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом?
 4.  В котрому році Українська гетьманська держава остаточно розкололася на два гетьманства?
 5.  Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка.
 6.  Вкажіть країну, яка підтримувала П. Дорошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю Посполитою.
 7.  В котрому році між Російською державою та Річчю Посполитою була укладена угода, яка вперше передбачала поділ Гетьманщини по Дніпру?
 8.  Кого з українських гетьманів сучасники називали “сонцем Руїни”.
 9.  На які роки припадає період Руїни в Гетьманщині?
 10.  Коли Українська православна церква була підпорядкована Московському патріархатові?
 11.  Вкажіть назву і рік укладення договору, який остаточно закріпив поділ Гетьманщини по Дніпру?
 12.  Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи.
 13.  Вкажіть ім’я гетьмана, який отримав від Петра І орден Св. Андрія Первозванного, за його ж клопотанням отримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля.
 14.  Коли відбулася Полтавська битва?
 15.  Коли російські війська зруйнували столицю Гетьманщини – Батурин?
 16.  Вкажіть ім’я гетьмана, який найбільше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в Гетьманщині.
 17.  У котрому році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії?
 18.  Вкажіть ім’я гетьмана – автора першої Конституції України.

Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії.

 1.  Вкажіть роки, протягом яких Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія?
 2.  Вкажіть ім’я гетьмана арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер.
 3.  Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів.
 4.  Вкажіть роки гетьманування Д.Апостола.
 5.  Вкажіть роки правління Гетьманського уряду, на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині.
 6.  Вкажіть роки гетьманування Кирила Розумовського.
 7.  Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі.
 8.  Вкажіть роки існування Нової (Підпільненської) Січі.
 9.  Вкажіть рік ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ.
 10.  Хто був останнім кошовим отаманом Запорізької Січі?
 11.  Вкажіть роки правління на Україні ІІ Малоросійської колегії.
 12.  У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як “Коліївщина”?
 13.  Вкажіть регіони, де був поширений опришківський рух?
 14.  Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху?
 15.  Кого з діячів української культури XVIII ст. стосуються такі слова: “Світ мене ловив, але не спіймав?
 16.  Вкажіть імена відомих вам українських художників XVIII ст.
 17.  Вкажіть імена відомих вам українських композиторів XVIII ст.
 18.  Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст. на західно-українських землях, будівничого Собору св. Юра у Львові.
 19.  Між якими державами були поділені українські землі, що належали до Речі Посполитої, наприкінці ХУІІІ ст. (підкреслити правильну відповідь)

а) Росією та Річчю Посполито

б)Прусією та Росією

в)Росією та Австрією

Українське «національне відродження» в контексті європейської історії кінця XVIII — першої половини ХІХ століть

 1.  Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії ?
 2.  Яке місто Галичини стало на початку ХІХ ст. першим осередком українського національного відродження?
 3.  Хто є автором трактату „Відомість о руськім язиці”?
 4.  Хто є автором статті „Становище русинів в Галичині”?
 5.  Вкажіть роки діяльності «Руської Трійці», її учасників.
 6.  Назвіть місце видання альманаху „Русалка Дністровая”.
 7.  Вкажіть назву першої української політичної організації в Галичині, створеної у 1848 р.
 8.  Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після її створення очолив:    а) Я.Головацький; б)Г.Яхимович; в)І.Вагилевич.
 9.  Вкажіть назву першої у Львові газети українською мовою
 10.  Коли ліквідовано панщину в Галичині?
 11.  Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.
 12.  Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський?
 13.  Хто очолював Південне товариство декабристів?
 14.  Вкажіть роки діяльності «Кирило-Мефодіївського товариства»?
 15.  Вкажіть основних учасників Кирило-Мофодіївського товариства.
 16.  Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства
 17.  Хто є автором твору „Закон Божий. Книга буття українського народу?

Інституційний розвиток та ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ століття

 1.  Вкажіть суспільно-політичні течії, які виникли у 60-х роках ХІХ ст. в Галичині.
 2.  Вкажіть назву течії, представники якої підкреслювали етнічну тотожність русинів Галичини і наддніпрянських українців
 3.  Коли виникла „Просвіта” і хто був першим її головою?
 4.  Коли створено Літературне товариство імені Т. Шевченка?
 5.  Як називався головний друкований орган галицьких народовців?
 6.  Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була: а) Руська Рада; б) Народна Рада; в) Галицько-руська матиця.
 7.  Вкажіть назву суспільно-політичної течії, які обстоювали думку про тотожність галицьких русинів з росіянами.
 8.  Як називався головний друкований орган галицьких москвофілів?
 9.  Назвіть засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”.
 10.  Коли виникла Русько-українська радикальна партія?
 11.  Кого вважають засновниками першої політичної партії у Східній Галичині?
 12.  Автором якої книги є Юліан Бачинський?
 13.  Співзасновником якої партії був І.Франко у 1899 р?
 14.  Вкажіть період, протягом якого діяла «нова ера» у Східній Галичині.
 15.  Вкажіть дату створення кафедри історії у Львівському університеті та її

***     ***     ***

 1.  Вкажіть роки існування гуртка «хлопоманів», його лідера.
 2.  Хто з українських громадсько-політичних діячів вважається ідеологом громадівського руху?
 3.  Вкажіть назву часопису, який видавали громадівці у Петербурзі.
 4.  Вкажіть період протягом якого виходив часопис «Основа»?
 5.  Коли видано Валуєвський циркуляр?
 6.  Вкажіть подію, що спричинила видання Валуєвського циркуляру.
 7.  Коли видано Емський указ?
 8.  Вкажіть назву документа, що забороняв ввозити з-за кордону книги українською мовою.
 9.  Вкажіть назву часопису, видання якого забороняв Емський указ.
 10.  Вкажіть одного з лідерів громадівського руху, який видавав часопис «Громада» в еміграції.
 11.  Вкажіть роки діяльності «Братства тарасівців».

Модернізація українського суспільства на початку ХХ століття.

 1.  Виберіть правильну відповідь: На початку ХХ ст.. до складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території: а) Східна Галичина і Буковина, Підкарпатська Русь; б) територія Київської, Волинської, Полтавської, Харківської, Чернігівської, Катеринославської, Таврійської та Херсонської губернії; в) Східна та Західна Галичина і Буковина.
 2.  Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині?
 3.  Як називалася перша українська політична партія на Наддніпрянщині, що стояла на засадах самостійності України?
 4.  Хто є автором праці „Самостійна Україна”?
 5.  Назвіть молодіжні патріотичні організації на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.
 6.  Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр. : а) в Таврійській губернії, б) на Волині, в) Київщині, г) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.
 7.  Як називався перший український часопис, що виходив на Наддніпрянщині?
 8.  У котрому році М. Січинський смертельно поранив намісника Галичини Анжея Потоцького?
 9.  У котрому році загинув студент львівського університету Адам Коцко?
 10.  Коли тривала Перша світова війна?
 11.  В результаті якої битви Російська армія захопила Східну Галичину, Буковину і частину Закарпаття?
 12.  Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих восени 1914 року територіях.
 13.  Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.; б) з грудня 1914 р. по лютий 1916 р.; б) з червня 1915 р. по травень 1916 р.
 14.  Вкажіть дату створення політичними емігрантами із Наддніпрянщини Союзу Визволення України, його очільника.
 15.  Вкажіть назву політичної організації, створеної галицькими політиками у серпні 1914 р.
 16.  У складі якої армії перебував Легіон УСС?
 17.  Коли відбулася битва на горі Маківці”?
 18.  Коли відбулася битва на горі Лисоня?
 19.  Вкажіть назву політичної організації, яка ініціювала створення Легіону Українських Січових Стрільців.
 20.  Хто очолив Легіон Українських Січових Стрільців у серпні 1914 р?
 21.  Які цілі ставило перед собою ТУП: 1- самостійність, 2 – право на власний культурний розвиток українців у межах Російської імперії  3- не ставило конкретних цілей.
 22.  Вкажіть назву адміністративної одиниці, створеної росіянами на окупованих територіях у вересні 1914 р., її очільника.

Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації

Українська Центральна Рада

 1.  Вкажіть дату створення Української Центральної Ради.
 2.  Хто очолив Українську Центральну Раду на момент її створення?
 3.  Назвіть найвпливовіші партії Центральної Ради?
 4.  Хто з відомих українських політиків очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 р?
 5.  Вкажіть гасло під яким проходила діяльність Центральної Ради протягом 1917 р.
 6.  Який документ оголошував автономію України у складі Російської держави: а) ІУ Універсал Центральної Ради; б) спеціальний указ Тимчасового уряду; в) І Універсал Центральної Ради; в) Декрет більшовицького Раднаркому.
 7.  Вкажіть дату проголошення І Універсалу.
 8.  Хто очолив уряд Центральної Ради – Генеральний секретаріат?
 9.  Хто був Головним Отаманом Армії УНР?
 10.  Котрий універсал Центральної Ради призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.?
 11.  Котрим універсалом Центральна Рада висловила згоду на включення до її складу представників від національних менших: російської, польської та єврейської?
 12.  Який універсал Центральної Ради вперше проголосив програму соціально-економічних реформ, демократичні свободи, зокрема скасував смертну кару?
 13.  Вкажіть назву документа, яким більшовицький Раднарком оголошував війну Центральній Раді?.
 14.  Вкажіть назву українського радянського уряду, створеного у Харкові у грудні 1917 р.
 15.  Хто був командувачем більшовицьких військ у битві під Крутами?
 16.  Хто командував українськими частинами у бою під Крутами?.
 17.  Котрий універсал Центральної Ради проголосив незалежність України?
 18.  Коли проголошено IV Універсал Центральної Ради?
 19.  Підкресліть правильну відповідь. Уряд УНР після відставки у січні 1918 р. В.Винниченка очолив а) Д.Дорошенко; б) В.Голубович; в)П.Скоропадський.
 20.  Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ?
 21.  Який договір урегульовував вступ німецько-австрійських військ на територію УНР?
 22.  Які з вказаних подій відбулися за часів Центральної Ради?
 23.  прийняття проекту Конституції України;
 24.  Обрання М. Грушевського президентом;
 25.  Створення Української Академії наук;
 26.  битва під Мотовилівкою;
 27.  Другий Зимовий похід.

Українська Держава

 1.  Вкажіть хронологічні рамки існування гетьманату П.Скоропадського
 2.  Назвіть керівників уряду за часів гетьманату П.Скоропадського.
 3.  У яких містах за гетьманату П.Скоропадського відкрито університети?
 4.  Повстання проти П. Скоропадського 14.11.1918 р. організували: а)анархісти на чолі з Н.Махном ;б) КП(б)У; в) Український Національний Союз; в) УВО; г)”Просвіта” (вкажіть правильну відповідь)
 5.  Між якими військами відбувся бій під Мотовилівкою 18.11.1918 р?
 6.  Які соціальні верстви населення підтримували режим П.Скоропадського: а) селяни, б) інтелігенція, в) промислово-фінансові кола та поміщики, г) робітники.
 7.  Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918 р.?
 8.  Які з вказаних подій відбулися за правління гетьмана Павла Скоропадського?
 9.  Створення Української Центральної Ради;
 10.  Створення Української Академії наук;
 11.  Створення Української Академії мистецтв;
 12.  Створення університетів в Києві та Кам’янці-Подільському;
 13.  Підписання Брестського мирного договору між Україною та країнами Четверного Союзу?

Директорія УНР

 1.  Вкажіть дату створення Директорії.
 2.  Назвіть членів Директорії УНР.
 3.  Вкажіть назву вищого законодавчого тимчасового органу влади у період Директорії УНР із функціями парламенту.
 4.  Хто із вказаних осіб очолив Директорію протягом листопада 1918 – лютого 1919 року?

1) В. Винниченко  2) С. Петлюра,   3) М.Грушевський,    4) Ф. Швець,   5) Ф. Лизогуб.

 1.  Хто із вказаних осіб очолив Директорію з лютого 1919 року?
 2.  В. Винниченко 2) С. Петлюра 3) Д. Дорошенко 4) Ф. Швець 5) Ф. Лизогуб.
 3.  Вкажіть дату проголошення акту злуки УНР та ЗУНР.
 4.  Яку назву отримала ЗУНР після об’єднання з УНР?
 5.  Підкресліть правильну відповідь. Об’єднана Армія УНР наприкінці липня 1919 р. розпочала наступ а) на Харків; б) на Київ і Одесу; в) на Львів і Тернопіль.
 6.  Підкресліть правильну відповідь: 30 серпня 1919 р. до Києва одночасно увійшли: а) Армія УНР і Червона армія; б)Армія УНР і Добровольча армія А.Денікіна; в) Армія Н.Махна і Червона армія;г) Польська армія та Армія УНР.
 7.  У котрому році Армія УНР опинилася у т.зв. «Трикутнику смерті»?
 8.  Коли відбувся Перший зимовий похід армії УНР?
 9.  Хто очолив Перший зимовий похід Армії УНР?
 10.  Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини, частини Волині, Холмщини, Лемківщини та Підляшшя?
 11.  У котрому році відбувся другий зимовий похід Армії УНР?
 12.  Хто очолив другий зимовий похід Армії УНР?
 13.  На територію якої держави відступила Армія УНР після поразки у боротьбі з російськими більшовиками?

ЗУНР

 1.  Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР
 2.  Як називався вищий законодавчий орган ЗУНР?.
 3.  Як називався вищий виконавчий орган ЗУНР?
 4.  Хто був першим головою уряду ЗУНР?
 5.  Хто із вказаних осіб очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат?
 6.  В. Винниченко,  2) Є. Петрушевич,  3) К. Левицький,  4) С. Петлюра,  5) М. Грушевський
 7.  Хто очолив уряд ЗУНР – Державний секретаріат у грудні 1918 – листопаді 1919 рр?
 8.  В. Винниченко,  2) Є. Петрушевич,  3) К. Левицький,  4) С. Петлюра,  5) М. Грушевський, 6) С.Голубович.
 9.  Хто із вказаних осіб був обраний президентом ЗУНР?
 10.  В. Винниченко, 2) Є. Петрушевич,  3) К. Левицький,  4) С. Петлюра,  5) М. Грушевський.
 11.  Назвіть почергово міста, де перебував уряд ЗУНР після втрати Львова.
 12.  Назвіть імена трьох командувачів українських військ у Львові під час листопадових боїв з польськими частинами у листопаді 1918 р.?
 13.  Назвіть командувачів Української Галицької армії.
 14.  Коли відбулася Чортківська наступальна операція Галицької Армії?
 15.  В котрому році Антанта вирішила тимчасово передати Східну Галичину під владу Польщі?
 16.  Хто з українських політиків ініціював Варшавську угоду 1920 р.? 1) В. Винниченко,  2) Є. Петрушевич,  3) К. Левицький,  4) С. Петлюра,  5) М. Грушевський.
 17.  Які українські етнічні території були включені до Польщі за Ризьким мирним договором?
 18.  Коли територію Галичини було офіційно визнано частиною Польської держави?

Національно-визвольний рух в Україні 20-х-80-х років ХХ ст.: еволюція світоглядних  концепцій, форм та методів діяльності

 1.  До складу яких держав належали українські етнічні території у міжвоєнний період?

Українські землі в складі СРСР.

 1.  Коли підписано Договір та Декларацію про утворення СРСР?
 2.  Коли Україна входила до складу СРСР?
 3.  Яку економічну політику проводили більшовики у 1919-1921 рр.?
 4.  В котрому році більшовики почали втілення НЕПу?
 5.  Яка економічна політика більшовиків передбачала заміну продрозкладки на продподаток, дозвіл створювати кооперативи, дозвіл товарно-грошових відносин?
 6.  Вкажіть характерні ознаки Нової економічної політики.
 7.  Вкажіть хронологічні рамки політики „українізації”.
 8.  Назвіть діячів, які втілювали в життя політику „українізації”.
 9.  Вкажіть характерні ознаки політики «українізації».
 10.  Вкажіть ім’я особи, яка у 1926 р. розкритикував кадрову політику радянського керівництва, яка суперечила раніше задекларованим обіцянкам призначати на керівні посади вихідців з українців.
 11.  Вкажіть ім’я особи, яка у 1928 р. на сторінках журналу «Більшовик України» критикували економічну політику керівництва СРСР щодо УРСР.
 12.  Вкажіть назву статті, опублікованої у 1928 р. на сторінках журналу «Більшовик України», автор якої критикував економічну політику керівництва СРСР щодо УРСР.
 13.  Кому належить гасло «Геть від Москви!»
 14.  Поясніть термін «націонал-комунізм»
 15.  Назвіть відомих діячів більшовицької партії, які безпосередньо виконували вказівки Й.Сталіна по організації голодомору в Україні 1932-1933 рр.
 16.  Вкажіть роки голодоморів, що пережила Україна у ХХ ст.
 17.  Вкажіть дату проведення судового процесу «Шахтинська справа».
 18.  Вкажіть дату проведення сфабрикованого судового процесу «Спілки визволення України».
 19.  Коли році Румунія окупувала Бессарабію та Північну Буковину?
 20.  До якої держави належала Північна Буковина і Бессарабія у період між світовими війнами?
 21.  Коли Північну Буковину і Бессарабію було приєднано до УРСР?
 22.  Коли утворено УВО і хто її очолив?
 23.  Які цілі ставила УВО? 1) автономію України у складі СРСР, 2)самостійність і соборність України, 3) автономію Західної України у складі Польщі, 4) відновлення ЗУНР.
 24.  Хто став ідеологом українського інтегрального націоналізму у міжвоєнний період?
 25.  В яких роках у Львові діяв Український таємний університет?
 26.  Коли було утворено УНДО?
 27.  Назвіть діячів УНДО ?
 28.  Як називалася найвпливовіша легальна українська партія в Західній Україні у міжвоєнний період?
 29.  Друкованим органом якої із західноукраїнських політичних партій у міжвоєнний період була газета «Діло»?
 30.  Які політичні партії Західної України міжвоєнного періоду займали прорадянські позиції
 31.  Де загинув С.Петлюра і хто вчинив на нього замах?
 32.  Вкажіть рік виникнення ОУН, її лідера.
 33.  Поясніть термін «політика пацифікації».
 34.  Коли і де проводилася політика „пацифікації” ?
 35.  Над діячами якої української політичної організації відбувався Варшавський судовий процес 1935 р.?
 36.  Коли відбувся розкол в ОУН і на які угруповання?
 37.  Хто очолював Організацію Українських Націоналістів з 1929 по 1938 р.?
 38.  Де загинув Є.Коновалець і хто вчинив на нього замах?
 39.  Який договір передбачав передачу Закарпаття після І світової війни Чехословаччині?
 40.  Вкажіть дату проголошення незалежності Карпатської України.
 41.  У якому місті перебувала столиця Карпатської України?
 42.  Хто був президентом Карпатської України
 43.  Вкажіть назву армії Карпатської України, хто був її комендантом?
 44.  Між якими військами відбулася битва на Красному полі у березні 1939 р?
 45.  Коли територія Закарпаття була приєднана до УРСР?
 46.  За яким договором Закарпаття було передано Чехо-Словаччині?
 47.  Війська якої країни у 1939 р. окупували територію Карпатської України ?
 48.  Хто очолив УГКЦ після смерті митрополита Андрея Шептицького?
 49.  Назвіть відомі вам західноукраїнські політичні партії міжвоєнного періоду.
 50.  Назвіть провідних діячів ОУН міжвоєнного періоду.
 51.  Коли ВУЦВК прийняв постанову про забезпечення рівноправності мов і допомогу розвиткові української мови в УСРР?

ІІ Світова війна

 1.  Коли підписано пакт Молотова –Ріббентропа?
 2.  Вкажіть назву документу, що передбачав поділ Східної Європи на сфери впливу між СРСР та Німеччиною.
 3.  Коли Червона армія перейшла радянсько-польський кордон  і вступила на територію Західної України (місяць, рік).
 4.  Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, під керівництвом якого, війська СРСР у вересні 1939 р. вступили на територію Західної України.
 5.  У котрому році Народні Збори Західної України прийняли рішення про входження цієї території до складу УРСР?
 6.  Коли Західну Україну включено до СРСР?
 7.  З котрого року Львівський університет носить ім’я Івана Франка?
 8.  Коли Німеччина напала на СРСР?
 9.  Як називався німецький план нападу на СРСР?
 10.  Де і коли на території України відбулася найбільша танкова битва в період радянсько-німецької війни?
 11.  У якому місті і коли діячі ОУН проголосили Акт відновлення Української держави?
 12.  Хто з діячів ОУН (р)проголосив Акт відновлення Української держави?
 13.  Хто очолював Українське державне правління, створене у Львові 30.06.1941 р.
 14.  Хто з радянських командирів у травні 1943 р. очолив т.зв. Карпатський партизанський рейд в тилу німецьких військ?
 15.  На які окупаційні зони була поділена Україна у 1941-1944 рр.?
 16.  Коли нацисти розпочали масово знищувати українське мирне населення в урочищі Бабин Яр?
 17.  Як називався нацистський план перетворення українських земель на колоніальний придаток Третього Райху?
 18.  До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м.  Київ?
 19.  До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Одеса?
 20.  До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входила територія Східної Галичини?
 21.  До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Львів?
 22.  Назвіть місця масового знищення нацистами цивільного населення та військовиків на території Львова.
 23.  Хто очолював рейхскомісаріат «Україна»?
 24.  Назвіть місця масового знищення нацистами населення України в роки Другої світової війни.
 25.  Хто очолив український збройний загін «Нахтіґаль»?
 26.  Хто очолював збройне формування „Поліська Січ”?
 27.  Вкажіть рік, що вважається роком утворення УПА.
 28.  Хто був Головним Командиром УПА в 1943-1950 рр.?
 29.  Як називався парламент воюючої України, створений у 1944 р.?
 30.  Як називалася українська військова частина, що діяла в складі військ СС і у 1943 р. воювала проти Червоної армії?
 31.  Назвіть командирів найбільших радянських партизанських загонів, що діяли на території України в період Другої світової війни
 32.  У котрому році війська Червоної армії провели Корсунь-Шевченківську наступальну операцію?
 33.  Коли війська Червоної армії остаточно ліквідували угруповання німецьких військ у Криму?
 34.  Вкажіть рік проведення  радянським режимом депортації кримських татар?
 35.  Назвіть нацистські концтабори, що існували у Львові в 1941-1944 рр.
 36.  Коли Червона армія звільнила від німецьких військ Київ?
 37.  Коли Львів був звільнений Червоною армією від німецьких військ?
 38.  Вкажіть правильну відповідь. Гітлерівські війська вигнано з території України у: а)жовтні 1944 р.; б)листопаді 1944 р. ; в) грудні 1944 р.
 39.  Коли Україна стала членом ООН?
 40.  Хто очолював делегацію УРСР під час церемонії підписання Статуту ООН у Сан-Франциско?
 41.  Вкажіть рік загибелі  командувача УПА Р.Шухевича?
 42.  Хто очолив УПА після загибелі Р.Шухевича?

Україна після ІІ Світової війни

 1.  Вкажіть рік проведенняоперації "Вісла"?
 2.  У котрому році Крим було передано Україні (УРСР)
 3.  Вкажіть дату ліквідації Греко-Католицької Церкви в Галичині
 4.  Коли більшовицький режим ліквідував УГКЦ у Закарпатті?
 5.  Вкажіть період діяльності Української робітничо-селянської спілки.
 6.  Хто очолював Українську робітничо-селянську спілку?
 7.  Вкажіть автора твору «Сповідь у камері смертників».
 8.  Назвіть основних діячів „шістдесятників”.
 9.  Коли відбулася „перша хвиля” арештів учасників руху шістдесятників?
 10.  Хто є автором праці "Інтернаціоналізм чи русифікація"?
 11.  У котрому році створена праця "Інтернаціоналізм чи русифікація"?
 12.  Вкажіть дату проведення «другої хвилі» арештів українських дисидентів.
 13.  Коли утворилася Українська Гельсінська Група і хто її очолював ?
 14.  Назвіть основні течії дисидентського руху в Україні
 15.  Як називався самвидавний журнал дисидентів ?
 16.  Вкажіть роки перебування М.Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС.
 17.  Дайте визначення терміну “десталінізація”.
 18.  Коли загинув С.Бандера і хто вчинив на нього замах?
 19.  Вкажіть дату проведення ХХ з’їзду КПРС, на якому М. Хрущов виступив з критикою Й. Сталіна.
 20.  Хто з українських компартійних діячів стримував русифікаторську політику Москви в Україні у 60-х- початку 70-х рр. ХХ ст.: а) В.Щербицький, б) П.Шелест, в) М.Скрипник, г) В.Івашко.
 21.  Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС?
 22.  Хто був останнім президентом еміграційного уряду УНР?
 23.  Дайте визначення терміну “дисиденти”.
 24.  Хто очолив Українську Гельсінську групу?
 25.  Як називалася правозахисна організація українських дисидентів?
 26.  Вкажіть публікацію В’ячеслава Чорновола, у якій засуджувалися репресії над українською інтелігенцією у 1965-1966 рр.
 27.  Автором якої відомої книги є П.Шелест?
 28.  Дайте визначення терміну „перебудова” та вкажіть її хронологічні рамки.

Українське державотворення в умовах незалежності

 1.  Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України?
 2.  Вкажіть дату проведення голодування студентів з вимогою не допустити підписання нового союзного договору, відставки голови Верховної Ради УРСР Кравчука Л. та голови Ради Міністрів В. Масола.
 3.  Вкажіть дату проголошення незалежності України.
 4.  Які події стали поштовхом до проголошення незалежності України?
 5.  Вкажіть офіційну назву України на момент проголошення її незалежності.
 6.  Вкажіть правильну відповідь. Останнім кроком юридичного оформленням державної незалежності України став: а) всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.; б)Акт проголошення незалежності України; в) всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.
 7.  Назвіть країни, які першими визнали незалежність України.
 8.  Яка держава першою визнала незалежність України у 1991 р.?
 9.  Хто став першим прем’єр-міністром незалежної України?
 10.  Коли прийнято закони, що визначали національну символіку України?
 11.  Коли Леонід Кравчук був Президентом України?
 12.  Коли Україна вступила до Ради Європи?
 13.  Коли була прийнята Конституція незалежної України?
 14.  В котрому році в Україні в обіг введено гривню?
 15.  Кого було обрано Президентом України у 1999 р.?
 16.  Коли відбулася «помаранчева революція»?
 17.  Кого обрано президентом у 2005 р?
 18.  Скільки депутатів згідно з Конституцією України налічує Верховна Рада?
 19.  Назвіть голів Верховної Ради України в період 1991-2009 рр.?
 20.  Вкажіть роки президентських виборів в Україні і президентів.
 21.  Хто є режисером фільму «Молитва за гетьмана Мазепу»?
 22.  Як називається програма співробітництва Україна-НАТО?
 23.  Вкажіть ім’я третього президента України, роки його президентства.
 24.  Вкажіть дату вступу України в СОТ?

Описові питання.

 1.  Теорії походження Київської Русі.
 2.  Київська Русь за перших князів: Олег, Ігор, Ольга, Святослав.
 3.  Київська Русь за правління Володимира Великого
 4.  Прийняття Християнства на Русі та його наслідки.
 5.  Розквіт Київської Русі: Правління Ярослава Мудрого.
 6.  Політична трансформація Київської Русі другої половини XI ст. Тріумвірат Ярославичів.
 7.  Спроби консолідації Київсьської держави: правління Володимира Мономаха та Мстислава Володимировича.
 8.  Монголо-татарська навала та її наслідки для українських земель.
 9.  Культура Київської Русі.
 10.  Соціальний устрій Київської Русі.
 11.  Утворення Галицького князівства. Князювання Ярослава Осмомисла.
 12.  Галицько-Волинське князівство 1199 – 1264 рр. Правління Романа Мстиславича та Данила Романовича.
 13.  Причини занепаду Київської Русі та її місце в історії українського державотворення
 14.  Входження українських земель до Великого князівства Литовського та особливості їх політико-правового статусу.
 15.  Причини виникнення козацтва. Д. Вишневецький. Виникнення Запорізької Січі та її устрій.
 16.  Українське козацтво за гетьманування П. Сагайдачного.
 17.  Берестейська церковна унія: причини і наслідки.
 18.  Козацько-селянські повстання кінця XVI – першої половини XVII ст.
 19.  Державний устрій української козацької держави Б. Хмельницького.
 20.  Державотворча діяльність гетьмана І. Виговського.
 21.  Політична діяльність гетьмана П. Дорошенка.
 22.  Антимосковський виступ гетьмана І. Мазепи: причини і наслідки.
 23.  Політика Петра І щодо українських земель після Полтавської битви 1709 р.
 24.  Діяльність гетьмана П. Орлика
 25.  Гайдамацький рух на Україні у ХУІІІ ст.
 26.  Ліквідація російським царизмом української державності у другій половині XVIII ст.
 27.  Громадівський рух в Україні.
 28.  Пожвавлення національного руху в Україні наприкінці 80-х рр. ХХ ст. Формування багатопартійної системи.
 29.  Серпневий „путч” 1991 р. Проголошення незалежності України та перші кроки її розбудови.
 30.  Українські дисиденти, їхні програмні цілі та діяльність
 31.  Лібералізація суспільного життя в Україні середини 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. Шістдесятники.
 32.   Найвпливовіші політичні партії Західної України у міжвоєнний період, їх програмні цілі та діяльність.
 33.  Війна більшовицької Росії проти УНР у 1919: передумови, хід, наслідки..
 34.  Вибух Першої світової війни і ставлення до неї української громадськості
 35.  Зовнішньополітична діяльність незалежної України
 36.  Утворення СРСР й остаточна ліквідація суверенітету України
 37.  Боротьба УНР проти агресії більшовицького Раднаркому наприкінці 1917 – початку 1918 рр.
 38.  Проголошення незалежності Карпатської України і її історичне значення.
 39.  Західна Україна під владою Польщі у мієвоєнний період.
 40.  Встановлення влади та діяльність Директорії УНР. Поясніть відмінності у поглядах між В.Винниченком і С.Петлюрою щодо найважливіших засад внутрішньої і зовнішньої політики УНР.
 41.  Антигетьманське повстання, його причини, хід. Історичне значення гетьманату П.Скоропадського.
 42.  Розкрийте здобутки і прорахунки у політиці уряду П.Скоропадського
 43.  Боротьба ЗУНР проти польської агресії
 44.  Охарактеризуйте здобутки і прорахунки Центральної Ради у її державотворчій діяльності.
 45.  Українсько-польсько-радянська війна 1920 р. Варшавський договір.
 46.  Листопадове 1918 р. повстання у Львові. Утворення ЗУНР.
 47.  Дайте короткі історичні довідки про таких діячів: Є.Петрушевич, С.Петлюра, П.Скоропадський, Є.Коновалець.
 48.  Охарактеризуйте внутрішньополітичне становище УНР у 1919 р.
 49.  Розкрийте суть операції “Вісла”.
 50.  Україна в роки Першої світової війни.
 51.  Причини та початок визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (1648-1649).
 52.  Воєнні дії козацьких військ під проводом Б.Хмельницького у 1650-1657 рр.
 53.  Переяславський договір 1654 р. з Москвою: причини укладення, зміст та наслідки для України.
 54.  Варшавський договір 1920 р.: причини укладення, умови та його наслідки.
 55.  Берестейський мирний договір УНР з країнами Четверного союзу: причини підписання, умови, наслідки.
 56.  Антинацистський Руху опору в Україні в роки Другої світової війни.
 57.  Дисидентський рух в Україні, його програмні цілі.
 58.  Політика „радянізації” на західноукраїнських землях в 1939-1941 рр..
 59.  Початки національного відродження в Галичині. „Руська Трійця”.
 60.  Особливості зовнішньополітичної діяльності незалежної України
 61.  Український рух опору в роки Другої світової війни.
 62.  Нацистський окупаційний режим на території України (1941-1944 рр.)

16
1. Тема- Введение в гигиену детей и подростков
2. БЕКІТЕМІН
3. CocCol 4 ~олданыладыМузыка Дельфи 1 дегеніміз болжамды 8 ~діс Дженералмоторс 19 ~олдандыдифференциа
4. Семья как социальный институт и объект социальной работы
5. 20131111085506 Хукм шпиона мусульманина Подробная работа со словами саляфов этой Уммы и ученых ахлиСун
6. 14 пунктов Вильсона проект мирного договора завершающего Первую мировую войну разработанный президент
7. Анализ финансовой отчетности ГУП Весна
8. іМета стандарту ~ сприяти постійному поліпшенню умов наймання і здійснення трудової діяльності виконання е
9. Кофе аравийский
10. Влияние принципов правления представителей династии Медичи на культуру Флоренции XV века
11. Реактивное движение в военной технике
12.  Информатика изучает конструкцию компьютера способы его включения и выключения
13. Понятийный аппарат научного исследования
14. Расплавленное сознание
15. Сатирическая хроника русской жизни
16. Науково-технічний прогрес основа розвитку виробництва
17. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.2
18. темам дисциплины
19. Московское хлебосольство
20. Природные и географические факторы в истории России