Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Логіка та формальна логіка Основні форми логічного мислення Поняття істинності харак.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Поняття про мислення.

Форми логічного мислення

План

 1.  Поняття мислення та пізнання.
 2.  Роль абстрактного мислення у пізнанні.
 3.  Логіка та формальна логіка
 4.  Основні форми логічного мислення

Поняття істинності характеризує думки, перед усім судження, а поняття правильності – зв’язки між думками у формі міркувань.

Міркування – це зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків.

Істинними є думки, які в принципі, загалом, відповідають дійсності за своїм змістом. У формальній логіці абстрагуються від проблеми відносності істини й розглядають думки як такі,  за якими закріплене одне і лише одне логічне значення – або істина або хиба.

Правильне міркування – міркування, в якому одні думки ( висновки ) з необхідністю випливають з інших думок ( засновків ).

Метою пізнання є одержання істинних знань. Для того, щоб одержати такі знання за допомогою міркувань, треба, по-перше, мати істинні засновки, а по-друге, правильно їх поєднувати, міркувати за законами логіки. При використанні хибних засновків припускаються фактичних помилок, а при порушенні законів логіки, правил побудови міркувань роблять логічні помилки. Фактичних помилок, як і логічних, певна річ, треба уникати, що не завжди вдається. Що ж до логічних, то людина високої інтелектуальної культури може уникнути цих помилок, оскільки давно вже сформульовано основні закони логічно правильного  мислення, правила побудови міркувань і навіть осмислено типові помилки в міркуваннях.

Як граматика вивчає форми слів та їх поєднань у речення, абстрагуючись від конкретного змісту мовних виразів, так і логіка досліджує форми думок та їх поєднань, відволікаючись від конкретного змісту цих думок.

Щоб виявити форму думки чи міркування, їх необхідно формалізувати.

Формалізація – побудова моделі, в якій змістовним думкам і міркуванням відповідають формальні аналоги.

Формалізація дає змогу виявити загальні структури думок, сформулювати на цій основі загальні закони і правила міркування, завдяки чому можна змінити будь-яке змістовне міркування, фрагмент тексту чи й цілий текст відповідною системою формул.

Науки іноді поділяються на точні і неточні (останній термін використовується рідше). Цей поділ має умовний характер. Але якщо вдатися до нього, то формальна логіка явно тяжітиме до точних наук. Проте і в ній є багато “неточного”, невизначеного, дискусійного. Тому інформація про подібні проблеми має велике значення для розвитку критичного, творчого мислення. Тим більше, що існує думка, ніби абсолютизація формально-логічних знань може спричинити схильність до догматизму.

Логіка – це наука, яка вивчає закони і форми мислення.

Важко перелічити всі існуючі визначення поняття мислення. Загалом, є дві тенденції в перекручуванні змісту і обсягу цього поняття – надто вузьке визначення і надто широке. Першим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є ототожнювання його зі “свідомістю”.

Другим різновидом надто широкого розуміння поняття мислення є те, згідно з яким до мислення відносять діяльність митця в процесі створення художніх образів, інтуїція, а іноді навіть деякі форми відображення високоорганізованих тварин – так зване предметне мислення тощо. Не абсолютизуючи це визначення, будемо виходити з того, що мислення – це вища форма активного відображення дійсності, яка полягає в цілеспрямованому, опосередкованому і узагальненому пізнанні істотних властивостей, зв’язків і відношень, предметів і явищ.

Іноді поняттю “мислення” надається надто вузьке значення. Загальновідомо, що до мислення відносять діяльність як розуму, так і розсудку. А “законами мислення”, тими законами, які вивчаються формальною логікою, фактично вважаються закони міркування. Тому поняття мислення у визначенні предмета логіки використовується у вузькому значенні. Виходячи з цих обставин, очевидно, раціональніше вважати, що формальна логіка вивчає закони розсудкової діяльності людини

Є проблеми і щодо форм мислення. Оголосивши форми мислення (поряд із законами) предметом вивчення логіки, нечітко визначають, чому в центрі її уваги є саме поняття, судження і умовиводи, а не інші форми мислення. До того ж залишається не з’ясованим, які з цих форм є формами мислі (думки), а які – формами мислення, тобто руху думок. Деякі автори стверджують, ніби поняття і судження належать до форм думки (мислі), а умовивід – до форм мислення. Поняття, справді, більше тяжіє до форми думки, а судження – до форми мислення.

                КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ  

 1.  Що таке мислення?
 2.  Яке визначення має формалізація?
 3.  Яке значення має знання логіки?
 4.  Які міркування називають правильними?

                          

       ЛІТЕРАТУРА

 1.  Тофтул М.Г. Логіка. – К.,1999 – С. 332
 2.  Гетманова А.Д. Учебник по логике. – М., 1995
 3.  Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 32
 4.  Марценюк С.Н. Логіка (курс лекцій). – К., 1993. – С. 163
 5.  Руденко К.П. Логіка. – К., 1976. – С. 139
 6.  Український правопис. – К., 1996. – С. 44   

КОЛОМИЙСЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРАВА І БІЗНЕСУ

РЕФЕРАТ

на тему:

МИСЛЕННЯ ТА ПІЗНАННЯ”

                                                                                     Виконала студентка

                                                                                     групи Ю – 22

                                                                                     Фіцай Олена  

                                                                                     Викладач: Ганущак М.В.

КОЛОМИЯ99


1. О А вот и тыАдель сделала выпад вперед смешно поклонившись но так резко что игрунка чуть не упала с ее плеч
2. на тему Физические лица как субъекты гражданских правоотношений Гру
3. Мифологические мотивы в поэме В. Иванова Прометей
4. Золотое перо А в 1997м году он стал лауреатом премии Академии свободной прессы в номинации Профессион
5. Архитектурный ансамбль Кремля 2 Храм Христа Спасителя 3 Спас Нерукотворный 4 Владимирская Богома
6. дифференциация При ней происходит территориальное и соц
7. Deutsche Literturgeschichte Epochen~berblicke1
8. Оперативне управління електростанцією та обов~язки чергового персоналу
9. тематический план и содержание учебной дисциплины- История наименование
10. Момбаса
11. Хулиганство.html
12.  200 г. именуемый в дальнейшем Автор с одной стороны и
13. Тема- Проектирование подсобного хозяйства по содержанию 16 коров симментальской породы и 20 поросят на откорм.
14. вариант С пробеламиПоявившись на свет малыш Рэмбо не знал что его ещё такого маленького будут держать на к
15. Кобзар Тараса Григоровича Шевченка.html
16. Тема- rdquo;Розробка ієрархічної структури підприємстваrdquo; Мета- Засвоєння теоретичного матеріалу з питан
17. Родничок присмотра и оздоровления МДОУ Детский сад 36 Родничок присмотра и оздоровления расположен
18. ТЕМА ЗАНЯТТЯ- Ручна і механічна обробка деталей виробів
19. Роль и функции структур МЧС
20. Декабристы и их роль