Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Економічно активне населення.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

“ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”

 1.  Праця і соціально-трудові відносини як предмет наукового економічного дослідження.
 2.  Населення як демоекономічна категорія. Трудові ресурси.
 3.  Характеристики відтворення населення. Відтворення ресурсів для праці.
 4.  Економічно активне населення.
 5.  Трудовий потенціал суспільства.
 6.  Сутність соціально-трудових відносин. Загальна характеристика їх системи.
 7.  Сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин. Предмет соціально-трудових відносин на різних рівнях.
 8.   Принципи і типи соціально-трудових відносин.
 9.  Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових відносин.
 10.   Сутність соціального партнерства та його роль у функціонуванні ринкової економіки.
 11.   Форми і принципи соціального партнерства.
 12.   Стан соціального партнерства в Україні та основні напрями його розвитку.
 13.  Поняття та основні складові ринку праці.
 14.   Кон’юнктура та особливості ринку праці.
 15.   Взаємодія попиту і пропозиції на ринку праці.
 16.  Інфраструктура ринку праці.
 17.  Сегментація та гнучкість ринку праці.
 18.  Соціально-економічна сутність, форми і види зайнятості.
 19.   Державне регулювання зайнятості в Україні.
 20.   Соціальний захист громадян від безробіття.
 21.   Поняття, зміст і завдання організації праці. Поділ і кооперування праці.
 22.  Організація робочих місць.
 23.  Трудовий процес і його раціоналізація.
 24.   Умови праці і фактори їх формування.
 25.   Охорона і безпека праці.
 26.  Охорона праці.
 27.   Поняття та види зайнятості
 28.   Суть і значення нормування праці. Об’єкти нормування праці.
 29.   Режими праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу.
 30.  Система нормативів і норм праці. Методи нормування трудових процесів.
 31.   Поняття ефективності праці. Соціальне та економічне значення її підвищення.
 32.  Продуктивність і рентабельність праці як основні показники її ефективності.
 33.  Показники і методи вимірювання продуктивності праці.
 34.  Фактори і резерви підвищення продуктивності праці.
 35.   Програми управління продуктивністю праці на підприємстві.
 36.   Сутність, функції і принципи організації заробітної плати.
 37.   Структура заробітної плати.
 38.   Елементи організації оплати праці.
 39.  Форми і системи заробітної плати.
 40.  Тарифна і безтарифна система організації оплати праці.
 41.  Регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.
 42.   Сутність і значення планування праці. Трудові показники.
 43.   Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану.
 44.   Економічний аналіз і аудит у сфері праці. Ефективність аудиту.
 45.   Звітність з питань праці.
 46.   Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.
 47.   Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.
 48.   Поняття та показники рівня життя.
 49.   Вартість робочої сили та її формування.
 50.   Доходи населення та джерела їх формування.
 51.  Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці.
 52.   Планування фонду заробітної плати
 53.  Планування чисельності працівників.
 54.    Система трудових показників і взаємозв’язків їх елементів
 55.   Умови праці та фактори їх формування
1. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ ~
2. й век заложил основы для развития науки 20го столетия и создал предпосылки для многих будущих изобретений и т
3. физическая подготовка и физическое развитие
4. Тема 1- Предприятие и виды предприятий Существует экономическое и юридическое определение предприятия
5. Московский государственный институт индустрии туризма ГЕОГРАФИЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКА
6. мастерской мира
7. реферату- Місце Т
8. Тема 2 Стратегический анализ внешней среды организации Вопросы для обсуждения Цели задачи основ
9. Контрольная работа- Управление инвестициями организации
10. ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Технологический институт Кафедра
11.  Your genes Some people re simply born hppier thn others
12. тема Проведение маркетингового исследования сока Моя Семья Выполнила студентка гру
13. Контрольная работа- История развития страхования
14.  На стадии конфронтации участники выясняют что их мнения по определенному вопросу расходятся
15. Острый живот симптомы помощь причины
16. Значение любовного сюжета в романе Г Грина Тихий американец
17. Задание на дипломный проект Студенту-
18. 12 ~ 10.02.12р. ІІІ курс Пара П
19. Анно Хидэаки
20. Луга Общие положения Начальник технологического отдела непосредственно подчиняется комм