Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Черкаситрансгаз М.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Додаток А

Вінницький національний технічний університет

УЗГОДЖЕНО

Директор УМГ «Черкаситрансгаз»

___________   М. В. Кучерук

«___» _____________ 2012 р.

           ЗатверджУЮ

Завідувач кафедри ОТ

_______ проф., д.т.н. О. Д. Азаров

«___»__________2012 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На бакалаврську дипломну роботу

РОЗРОБКА ЛОКАЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ГАЙСИНСЬКОГО ЛІНІЙНОГО ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ МАГІСТРАЛЬНИМИ ГАЗОПРОВОДАМИ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ"

08-23.БДР.029.00.000 ПЗ

                                                                         Керівник роботи:

________ ст. викл., к. т. н. Гороховський О. І.

«___»__________2012 р.

Розробив: студент гр. 2КІ – 08

_______ І. О. Завадинський

«___»__________2012 р.

2012 р.

1 Найменування та область застосування

Найменування – локальна комп’ютерна мережа для Гайсинського лінійного виробничого управління магістральними газопроводами "Черкаситрансгаз". Область застосування - безперебійний та надійний електронний документообіг між підрозділами УМГ та розділення ресурсів (периферійних пристроїв).

2 Основи для розробки

Основою для розробки є усне розпорядження заступника директора УМГ «Черкаситрансгаз».

3 Призначення розробки

Експлуатаційним призначенням розробки комп’ютерної корпоративної мережі є: — розділення ресурсів, що дозволяє економно використовувати ресурси, наприклад, управляти периферійними пристроями, такими як лазерні друкуючі пристрої, зі всіх приєднаних робочих станцій;

— розділення даних, що дасть можливість доступу до комп’ютерної мережі та управління базами даних з периферійних робочих місць, що потребують інформації;

4 Вимоги до функціональних характеристик

  •   з’єднання підрозділів, які співпрацюватимуть між собою;
  •   надання можливості доступу працівників до мережі Internet;
  •   збір та розсилка електронних повідомлень;
  •   прискорення процесу обробки данних;
  •   забезпечення працівників доступом до інформаційної бази на робочих місцях.

5 Вимоги до інформаційного забезпечення комп’ютерної мережі:

  •  дати доступ до інформації для користувача;
  •  забезпечити обмін даними між підрозділами, обмежити доступ між відділами бухгалтерії, операторної, технічної підтримки;
  •  обмежити доступ до соціальних мереж;
  •  організація доступу до електроного архіву на файл сервері;
  •  повинна бути забезпечена висока швидкість і надійність роботи мережі.

6 Вимоги до надійності

При аварійному виключені обладнання захищено від стрибків напруги та інших непередбачених ситуацій джерелом безперебійного живлення, мережевими фільтрами і т.д.
1. Реферат- Прекращение трудового договора
2. Социальная защита семьи
3. энергетического баланса которой почти целиком формируется за счет ввозимых энергоресурсов.html
4. Лабораторная работа 1 Программирование линейных алгоритмов Цель- Ознакомиться с системой программирова.
5. тема инструментов регулирования текущей ликвидности банковтаблица1 Данная система обеспечивает ре
6. Моделирование МДП структуры
7. . Сущность и основные черты американской системы менеджмента 1
8. Методическая разработка «Панно оценок»
9. небольшие облака на горизонте
10. Герой нашего времени время скрыто за одной строкой
11. тема конституционного права как отрасли
12. Реферат- Виды и характер воздействия опасностей
13. Проявляется выделением больших количеств мочи до 25 л в сутки низкой плотности повышенной жаждой
14. Социальная политика государства- основные цели направления и механизмы ее реализации Вопрос 1
15. Комплексный анализ
16. Процесс социализации личности Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в
17. статистика Существует множество определений но наиболее полным и лаконичным является на наш взгляд опре
18. тематикой и приятная шероховатость текстуры каната создаст абсолютно уникальную атмосферу
19. кадастровых показателей в поселениях имеет следующие особенности- неразрывная связь информации о земле с
20. Контрольная работа- Двигатель автомобиля ВАЗ-2106