Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Технологиялы~ процестерді механикаландыру кафедрасы

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

«Технологиялық процестерді механикаландыру» кафедрасы

                                                                                 

                                                                                   

                                                                        Бекітемін

В және МШТ факультетінің деканы

_______________________Б.С. Майқанов

                                                           аты жөні

                                                                        ___ _____________ 2013 ж.

студенттерге арналған пәннің

БАҒДАРЛАМАСЫ

СИЛЛАБУС

«Мал шаруашылығындағы өнімдерді өндіруді механикаландыру» пәні бойынша   

5В0802 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы үшін

Бағыты: Ауыл шаруашылық ғылымдар

                                                

Астана 2013

Студенттер үшін пән бағдарламасы Силлабус білім  және ғылым  министрлігінің   .. ж. № бұйрығымен бекітілген оқу орындарының 5В0802 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»  мамандығы және жоғарғы кәсіптік білім бакалавриат үшін жасалған типтік оқу бағдарламасы  негізінде, сонымен қатар  қазан  жылы бекітілген жұмыстық  оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған.

5В0802 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы жоғары оқу орнына мамандығы бойынша «____» __________________ бекітілген пәннің оқу жұмыс бағдарламасы бойынша.

Бағдарлама Технологиялық үрдістерді механикаландыру кафедрасының отырысында хаттама №  ___ ____________ 13ж. қаралып, мақұлданды.

             Кафедра меңгерушісі ___________________________________

                                                                                 қолы, атыжөні

 

Бағдарлама В және МШТ факультетінің әдістемелік комиссиясында хаттама № ___ ____________ 2013ж. қаралып, ұсынылды

Әдістемелік комиссияның төрайымы_______________________

                                                                                                қолы, атыжөні

. ОҚЫТУШЫ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТ Мустафин Жасулан Жарылқағанұлы технологиялық үрдістерді механикаландыру кафедрасының аға оқытушысы, т.ғ.к.

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті

Тел. 1-80-90, дәрісхана 181,182

Қабылдау сағаттары кафедрадағы кеңес беру кестесі бойынша.

. ПӘН ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

«Мал шаруашылығындағы өнімдерді өндіруді механикаландыру»

2- курс, семестр -3

кредит саны  2

Дәріс -15, Зертханалық жұмыстар 15 (30)

СОӨЖ – 15, Өзіндік жұмыс 45

Жиынтығы 90

Бақылау түрі емтихан

Өткізілу орыны  «Технологиялық үрдістерді механикаландыру» кафедрасы

оқытылатын орны  технологиялық үрдістерді механикаландыру кафедрасының дәрісханаларында

БОЛЖАМАЛЫ ОҚУ УАҚЫТЫН БӨЛУ

Семестр апталары

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Барлық сағат

Дәрістер (сағ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Тәжіри

белік (сағ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СОӨЖ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СӨЖ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

45

Барлығы

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

90

. КУРСТЫҢ ПРЕРЕКВИЗИТТЕР: бұл пән физика, машина бөлшектері, теориялық механика, гидравлика, және т.б. пәндерде мал шаруашылығындағы технологиялық процестерді механикаландыру және  септігін тигізетін қажетті мәселелерін жеткізу пәндердің бірі болып табылады.

. КУРСТЫҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕР 

Мал шаруашылығының технологиялық процестерді жобалау. Машиналардың техникалық қамтуы. Фермадағы сервисді және технологиялық қондырғыларды пайдалану.

. КУРСТҚА ҚЫСҚАША ШОЛУ

        Курсының мақсаты:

Болашақ мамандарды мал шаруашылығында  пайдаланылатын техниканың түрлерімен таныстыру, оларды пайдаланудағы теориялық және  тәжрибелік материлдарды оқып  үйрену,  яғни осы машиналардың  негізгі құрылысын, олардың жұмысындағы реттеулердің түрін  біліп, және осы алған  білімін техникалар мен  жұмыс істейтін операторларға   түсіндіріп үйрете білу болып табылады.

Курс мақсаттарының түрлері:

Мал шаруашылығында өткезілетін әрбір  технологиялық процесстерге қойылатын зоотехниялық  талаптарды оқып үйрену

Мал  шаруашылығы  технологиялық процесстерін механикаландыру және  электрлендіру машиналарын құрылысын және олардың реттеулерін оқып  үйрену

Мал шаруашылығы  техникасының жұмысына  бақылауды және осы  машиналардың  жұмыс істеу  параметрлерін, яғни негізгі  техникалық мінездемесін оқып үйрену

Студент мал шаруашылығы  машиналары атқаратын  технологиялық процесстерге қойылатын зоотехниялық  талаптарды, мал шаруашылығында пайдаланылатын машиналардың  түрлерін, құрлысын,  техникалық  мінездемелерін, реттеулерін және  осы  машиналармен жұмыс істей  білуі керек.

Студенттердің мал шаруашылығы  машиналарымен жұмыс  жасағанда олардың техникалық мінездемесінде көрсетілген параметрлерін ұстап тұруға арналған бақылау және реттеу жасауға тәжрибелік мүмкіншілігі болуы керек

. КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

6.1 ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

1

Тақырыптардың атауы

Көлемі, сағ

Әдебиеттер

Ағымды бақылау

1

Кіріспе. Мал шаруашылығын механикаландырудың бағыты. Малдарды бағып күтудің ерекшеліктері. Сиыр қоралары және олардың жабдықтары.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

2

Мал шаруашылығын сумен қамтамасыз ету жүйелері

1

1,2,3,4,7,8

0,5

3

Мал азығының түрлері. Мал азығын дайындау машиналары мен жабдықтары. Ұсақтау әдістері. Ұсақтауға қойылатын зоотехникалық талаптары.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

4

Мөлшерлеу және араластыру технологиялық процест ері және олардың жіктелуі.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

5

Азық сақтауының өндірістік технологиялық сипаттамасы. Ферма ішіндегі тасымал көлігі және азықтаратқыштары.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

6

Мал сою, тері оңдеуді механикаландыру. Ет ұқсатуды механикаландыру.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

7

Мал қораларында микрооклимат жасау қондырғылары.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

8

Ферма мен жайылымдарды сумен қамтамасыз етуді механикаландыру.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

9

Сиыр сауды механикаландыру. Сауын аппараттары және суын қондырғылары.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

10

Сүтті алғашқы өңдеуді механикаландыру. Сүтті салқындатқыштар және пастерлегіштер. Сүт ұқсатуды механикаландыру.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

11

Көң мен саңырық жинау тасымалдау және қайта жарату.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

12

Қой қырқу және жүнді алғашқы өңдеуді механикаландыру.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

13

Малды күтуге қажет жабдықтар (жуу, тазалау, тоғыту, дезинфекциялау)

1

1,2,3,4,7,8

0,5

14

Фермалардағы қондырғыларды пайдалану және техникалық сервисті ұйымдастыру.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

15

Фермалардағы технологиялық процестерді жобалау негіздері.

1

1,2,3,4,7,8

0,5

15

7,5

6.2 ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

1

Тақырыптардың атауы

Көлемі, сағ

Әдебиеттер

Ағымды бақылау

1

Малдарға және құстарға арналған автосуарғыштар

1

4,5,6,11

1,6

2

Су көтергіш машиналар мен қондырғылар

1

4,5,6,11

1,6

3

Жем-азықтарды ұнтақтағыш КДУ-2 және ДБ-5 қондырғыларының құрылысы мен жұмыс істеу принциптерімен танысу

1

4,5,6,11

1,6

4

Азықтарды ұсақтауға арналған машиналарды оқу

1

4,5,6,11

1,6

5

Тамыр-түйнек жемістерді ұсақтап-жуғыш қондырғылар

1

4,5,6,11

1,6

6

Жем-шөп қоспасын дайындауға арналған әмбебап агрегаттар

1

4,5,6,11

1,6

7

Жем-азықты булағыш – араластырғыштар

1

4,5,6,11

1,6

8

Мал қораларынан қи шығарғыш қондырғылар

1

4,5,6,11

1,6

9

АДМ-8 сауын қондырғысының құрылысын және жұмысын оқып білу

1

4,5,6,11

1,6

10

Шошқа фермасында және кешендерде азық тарату қондырғылары

1

4,5,6,11

1,6

11

Жем-шөп цехы жабдықтарының комплекстері

1

4,5,6,11

1,6

12

Тұрақты азықтаратқыштар

1

4,5,6,11

1,6

13

Жылжымалы азықтаратқыштар

1

4,5,6,11

1,6

14

Малдарды сояр алдында талдыруға арналған машиналар мен аппараттар

1

4,5,6,11

1,6

15

Екі тактілі сауын аппараттары

1

4,5,6,11

1,6

Барлығы

15

24

 

. Пән бойынша С.Ө.Ж. тапсырмаларын орындау және тапсыру кестесі

Сабақ тақырыбы

С.Ө.Ж. тапсырмалары

С.Ө.Ж. мақсаты мен мәні

Ұсынылатын  әдибеттері

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Бағалау  балы

1

2

. Мал  фермаларының түрлері және олардың жобалары

Үйге тапсырма  

.Тақырып  бойынша конспект дайындау

. СӨЖ сабағында  №, № тақырып  конспектісін көрсету

. №, № тақырыптарды СӨЖ сабағында тапсыру

. Мал  фермаларының түрлерін оқып үйрену

. Фермалардағы  механикаландыры латын   өндірістік процесстерді білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

. Тақырыптың конспектілері  .сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

.Мал  азығының түрлері

. Мал азығын  даярлауға қойылатын зоотехникалық талаптар

Үйге тапсырма  

. Тақырып бойынша конспект дайындау

. С_Ж сабағында конспектілерін корсету

. Тақырыптарды СӨЖ сабағында тапсыру

Мал азығының түрлерін және  оларды даярлауға  қойылатын зоотехникалық талаптарды білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

. Тақырыптың конспектілері  .сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

. Мал азығын ұсақтау  процессі

Үйге тапсырма  

. Тақырып бойынша конспект дайындау

. СӨЖ сабағында  №,№  тақырыптарға конспектілерін көрсету

. Ұсақтау және ұсақтаған азық сапасын реттеу әдістерін білу

. Азық түрлеріне байланысты             мөлшерлеу әдістерін білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

,

,

,

Барлығы , балл

. Мал азығын дайындау  цехтары және  олардың түрлері

Үйге тапсырма  

. Конспектіде КОРК, КЦО мал азығы дайындау цехтарының жобасын және негізгі технологиялық тізбектердің жұмысын келтіру

. КОРК, КЦО мал азығы цехтарының құрлысын  технологиялық тізбектердің жұмысын білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

. Суды көтеруге және тасымалдауға арналған машиналарды  жіктеу

Үйге тапсырма  

. Конспектіде су           к-теруге және тасымалдауға арналған машиналардың жіптелуін к-рсету

. Конспектіде су көтеру әдістерінің  жобасын     көрсету

. СӨЖ сабағында тақырыптарды тапсыру

. Су көтергіштердің және су таратқыш-тардың жіктеуін білу

. Су көтеру әдістері мен машиналардың жұмыстың процесстерін білу

1,2,3,4,5,6

 .Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме  

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

. Көңді және құстыңсанарысын шығаруға  арналған техникалық құралдары жіктеу

Үйге тапсырма  

. Конспектіде техникалық жабдықтардың жіктелуін   көрсету

. Конспектіде көң шығару техникаларының түрлерін және  жұмыстық процессттерін көрсету

. Тақырыптарды тапсыру

.Көң және  құс сақырығын шығаратын техникалың түрлерін жіктей білу

.Көң шығаратын техниканың құралысын және жұмыс істеу принциптерін білу

1,2,3,4,5,6

 .Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

1

2

. Сауу аппараттарының түрлері және жұмыстық принциптері

.Сүтті алғашқы         өңдеу  технологиясы және жабдықтары

Үйге тапсырма  

. Конспектіде сауу аппараттарының құрылысы мен жұмысын көрсету

. Сүтті алғашқы өңдеу технологиясы мен жабдықтарын көрсету

.Сауу аппаратарының  түрлерін және жұмыс принципттерін білу

. Сүтті алғашқы       -ңдеу технологиясы мен жабдықтарын білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

. Мал қораларында микроклимат жасайтын техникалық жабдықтар

Үйге тапсырма  

. Конспектіде микроклимат жасауға арналған техникалық жабдықтардың құрылысымен  жұмыстық принциптерін көрсету

.Микроклимат қондырғыларының  жұмысын білу

1,2,3,4,5,6

 .Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

.Малды тазалау  және күтіп бағуға  арналған қондырғылардың құрылысы және жұмысы

.Қоражайларды  дезенфекциялау  қондырғыларының құрылысы мен жұмысы

Үйге тапсырма  

. Конспектіде санитарлық қондырғылардың құрылысы мен жұмысын к-рсету

. Қаражайларды дизенфекциялауға арналған қондырғылардың құрылысы мен жұмысын к-рсету

. Тапсыру

.Санитарлық қондырғылардың құрылысы мен жұмысы білу

. Дизенфекциялау қондырғыларының құрылысы мен жұмысын білу

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



.Мал бордақылау аландарының құрлысы мен техникалық сипаттамасы

Үйге тапсырма  

. Конспектіде  мал бордақылау алаңдарының жобасын көрсету керек

. СӨЖ сабағында тақырыптарды тапсыру

.Мал бордақылау аландарының құрылысын білу

. Шошқаны бордақылағанда пайдаланылатын негізгі және қосымша жабдықтардың құрлысын білу

1,2,3,4,5,6

  .Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



.Қой қырқу пункіттерінің құрылысы мен жабдықтары

. Қой тоғытуға арналған техникалық жабдықтардың құрылысы және жұмыстық процессі

Үйге тапсырма  

. Конспектіде қой қырқып пункіттерінің құрылысы менжабдықтарын          көрсету

 .Қой тоғыту жабдықтары және олардың жұмысын       көрсету

. СӨЖ сабағында тақырыптарды тапсыру

.Қой қырқу пункіттерінің құрылысы және жабдықтарын білу

. Қой тоғыту пункіттерінің жабдықтарын және құрылысын білу

.Тақырыптарды тапсыру

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспекті лері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме  

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



. Тауықтарды торлы батареяларда және қалын                        төсенішті еденде           өсіруде қолданылатын машиналар

Үйге тапсырма  

. Конспектіде торлы батареялардың жобасын келтіріп құрылысын жазу керек

.Торлы батареялардың құрылысын және жұмыс істеу принципін білу керек

. Құнарлы құрама жем таратқыш тарының құрылысын және жұмыс істеу принципін білу керек

. Тақырыптарды тапсыру

1,2,3,4,5,6

 .Дәріс конспектілері

.Тақырыптың конспектілерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

 

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



1. Мал азығын тарату жұмыстарын механикаландыру және  таратқыш техникалар-дың жіктелуі

Үйге тапсырма  

1. Дайындалған  азық түрлеріне  байланысты таратқыштардың  жіктелуін көрсету

2. Тақырыптарды  тапсыру

. Таратқыш түрлерін және олардың қолдану аясын білу

2. Тақырыптарды тапсыру керек

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспекті лері

.Тақы рыптың конспекті лерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



.Электрлік жарықтандыру жабдықтары

Үйге тапсырма  

. Конспектіде  жарықтандыру жүйелерін және жарықтандыру  құралдарын  к-рсету  керек

. Электрлік қыздырғыштардың және қазандардың құрлысын атқаратын қызметін      к-рсету керек

.Жарықтандыру жүйелерін және жарықтандыру құралдарының құрылысын білу керек

. Электрлі қыздырғыштар мен қазандардың құрылысын және қызметін білу керек

. Тақырыпты тапсыру керек

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспекті лері

.Тақы рыптың конспекті лерін

тексеру .Тапсырған процесстер бойынша сұрақ әңгіме

жеті

,

,

,

Барлығы , балл



. Автоматы басқару жүйелерінің құрылысы

. Автоматика элементтері

Үйге тапсырма  

. Конспектіде автоматы басқару жүйелерін       к-рсету керек

. Конспектіде автоматика элекменттерін  к-рсету керек

. Автоматты басқару жүйелерін білу керек

. Автоматика элементтерін білу керек

. Тақырыптарды тапсыру керек

1,2,3,4,5,6

.Дәріс конспектілері

.Тақы рыптың конспекті лерін

тексеру

жеті

,

,

,

Барлығы , балл

 

. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

А) Негізгі  әдебиеттер

 . Нұртаев Ш.Н., Сапарбаев Е.Т. Мал шаруашылығын  механикалан

     дыру  және электрлендіру Алматы: «Агроуниверситет» баспасы,  

        бет

 . С.В. Мельников Технологическое оборудование животноводческих  

     ферм и комплексов Л: Агропроиздат. Ленинград    с.

 . М.К. Евсеев, И.В.Автухов и др. Механизация и электрификация

     животноводства. М. «Колос»,   с.

 4. Әбдіров А.М. Мал шаруашылығын механикаландыру. Оқу құралы.    

    ЌАстана. 2007 ж. 234 бет

 5. Әбілжанұлы Тоқтар. Кормоприготовительные машины для    

    крестьянских хозяйств и других агроформирований. -Астана: АО

    КазАТУ им. С.Сейфуллина, 2007. -200с.

6. Мельников С.В. и др. Механизация животноводческих ферм. М.

   «Колос», 1969 г. -440 с.

 7. Рүстембаев Б.Е. және т.б. Сүт және сүт өнімдерін өндірудің жаңа технологиялары мен экономикасы. Оқу құралы. - Астана. 2007.

 8.  Әбдіров А.М. Мустафин Ж.Ж. Мал шаруашылығындағы технологиялық процестер. Практикум. Астана 2009.

Б) Қосымша әдебиеттер

 . И.В. Кулаковский , Ф.С.Кирпичников, Е.И.Резник Машины и

    оборудования  для приготовления кормов. .. справочник. М.:

    Россельхозиздат,    с.   

 . Г.М. Кукта технология переработки и приготовления кормов М.: «Колос»,      

 

. Курстың саясаты:                             

  •  Сабаққа кешікпеу.
  •  Сабақта сөйлемеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұяалы

    телефонды өшіру.

  •  Сабақты жібермеу, ауырған жағдайда анықтама қағазын әкелу.
  •  Берілген тапсырма орындалмаған жағдайда соңғы баға төмендейді.
  •  Оқу процесіне белсенді қатысу.
  •  Оқытушылармен, құрдастарымен төзімді инабатты болу керек.

. Білімді бағалау ақпараты

Пән бойынша білім бағалау кестесі

Сабақтың түрі мен студенттің

Орындайтын жұмыстары

(пай саны

min/max

Ағымды бақылау

дәрістік сабақтар

тәжірибелік сабақтар

студенттердің өзіндік жұмыстары

3.5/7,5

(0.5*1ғапта=7,5)

12/24

(1,6*15 апта=24)

3.5/7,5

(0.5*15апта=7,5)

Аралық бақылау

Семестрде аралық бақылау болады

 / 

х

Жиынтығы

0 / 0 ұпай

Қорытынды бақылау

емтихан

20/ 40

Жиынтығы

 /  ұпай

Емтихандағы баға

Бағаның ұпай пайызы %

 қанағаттанарлық

20/29

 жақсы

30/35

 өте жақсы

36/40

Студенттердің білімін бағалау шкаласы

Әріптік жүйемен бағалау

Ұпайдың сандық баламасы

Ұпайдың пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйемен бағалау

А

,



өте жақсы

А

,



В

,



жақсы

В

,



В

,



С

,



қанағаттанарлық

С

,



С

,



Д

,



Д

,



Ғ



қанағаттанарлықсыз

PAGE  4


Диплом на заказ


1. Антонов О. Шевченко консультационная компания ldquo;ПАККrdquo; Москва Специфика кризиса состоит в том что о
2. Тема занятия- Информационные технологии в строительстве
3. Беспроводные локальные сети Wlan (wi-fi)
4. Изучение тригонометрического материала в школьном курсе математики
5. ЛЕКЦИЯ- Кальций магний алюминий железо
6. Лекция 6 472
7. влечение к чувственным восприятиям- ведь независимо от того есть от них польза или нет их ценят ради них сам
8. Сухого ферментативного аминосодержащего гидролизата мяса рыбы Операторное описание стадий промышленн.html
9. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків ~
10. Абрис Нижегородского Государственного Университета им
11. Реферат Методы исследования конфликтов Выполнил- студент группы 204 Минаев Е
12. Твори свою Волю таков да будет весь Закон и Любовь есть закон любовь в соответствии с волей Из псих1
13. Белгородский государственный университет Реализация административной реформы в Российской Федерации
14.  Линейная алгебра Понятие матрицы типы матриц Операции с матрицами сложение умножение на число у
15. докладати всіх зусиль для того щоб їх рішення рекомендації і дії були направлені на виявлення обслуговуван
16. ПРИВАТИЗАЦИЯ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ [1
17. источник информации канал связи приемник получатель информации Основными устройствами для быстрой
18. Стол для пайки 2 Вытяжная вентиляция 3 Приточная вентиляция
19. ТЕМА 7 МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И СПАСАТЕЛЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 7
20. больших психологических игр 10