Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематика для анотації статей.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Рекомендована тематика для анотації статей.

Сутність та поняття інвестиційного кредиту.

Роль кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів.

Банківське кредитування інвестиційних проектів.

Емісії корпоративних облігацій як метод фінансування інвестиційних проектів.

Консорціумного кредитування інвестиційних проектів.

Ціна інвестиційного кредиту.

Капітальні інвестиційї як об’єкт інвестиційного кредитування.

Механізм інвестиційного кредитування.

Зміст роботи банку з аналізу та попереднього відбору заявок клієнтів на отримання інвестиційного кредиту.

Порядок оцінки кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту.

Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.

Ризики інвестиційного кредитування.

Оцінки інвестиційного проекту банком.

Державне кредитування інвестиційних проектів.

Державне кредитування інфраструктурних проектів.

Державне кредитування інноваційних проектів.

Кредитування інвестиційних проектів в умовах кризи.

Державне інвестиційне кредитування підприємств АПК.

Інвестиційного кредитування фізичних осіб.

Стан ринку іпотеки в Україні.

Види іпотечних цінних паперів.

Фінансовий лізинг.

Лізингові операції комерційних банків.

Роль іноземного інвестиційного кредиту у розвитку економіки України.

Напрямки діяльності ЄБРР в Україні.

Напрямки діяльності ЄБРР в Україні.

Єврооблігації у залученні іноземних інвестицій.

Ризики, притаманні інвестиційному кредитуванні.

Управління кредитним ризиком в інвестиційному укредитуванні.

Страхування в інвестиційному кредитуванні.

Ризик-менеджмент в управлінні ризиками інвестиційного кредитування.

Вимоги до анотації статей

Для анотації використовується 5 статей опубліковані в економічних виданнях, які відповідають наступним вимогам: наявність в роботі постановки проблеми, аналізу основних публікацій  з даної тематики, викладу основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів, висновків, списку літератури.

Виконувати завдання слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи (анотації) 5-7 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. До анотації обов’язково додається ксерокопія статей, проаналізованих студентом.

Теми доповіді (презентації)

Охарактеризуйте організацію оцінки заставного майна при банківському кредитуванні інвестиційних проектів

Визначте зміст напрямки моніторингу інвестиційного кредиту

Охарактеризуйте процедуру оцінку в банку інвестиційного проекту.

Визначити основні методи оцінки інвестиційних проектів у процесі інвестиційного кредитування

Охарактеризуйте зміст, структуру та основні компоненти механізму іпотечного інвестиційного  кредитування.

Охарактеризуйте стан та перспективи розвитку державного інвестиційного кредиту.

Охарактеризуйте особливості державного кредитування інноваційних проектів

Визначте роль лізингу у фінансуванні інвестиційних проектів

Охарактеризуйте перспективи розвитку лізингового бізнесу в Україні

Визначте роль іноземного інвестиційного кредиту у  економічному розвитку України.

Охарактеризуйте стан діяльності ЄБРР в Україні.

Охарактеризуйте напрямки діяльності в Україні міжнародних фінансово-кредитних установ.

Оцініть перспективи розвитку  житлового іпотечного кредитування в Україні.

Визначте особливості інвестиційного кредитування Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Охарактеризуйте методи оцінки об’єктів нерухомості, які використовуються при іпотечному  інвестиційному  кредитуванні.

Визначте порядок оформлення та видачі державного інвестиційного кредиту фізичним особам.

Визначте основні форми іноземного інвестиційного кредиту

Визначте процентні ризики при інвестиційному кредитуванні та методи управляння ними.

Визначте роль НБУ в процесі банківського інвестиційного кредитування.

Охарактеризуйте напрямки управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні

Визначте причини виникнення ризиків при інвестиційному кредитуванні.

Охарактеризуйте основні заходи щодо мінімізації ризиків при інвестиційному кредитуванні
1. тема двигателя ЗИЛ508 В смазочной системе этого двигателя масло из поддона карте
2. Українська мова за професійним спрямуванням Складена для ІІІ курсу спеціальності 5
3. .1 Понятие субъект и объект экологического преступления [3.
4. Велби Издво Проспект 2007
5. Особенности подготовки личного состава в объединенной группировке внутренних войск в Северо-Кавказском регионе
6. World Wildlife Fund сокр
7. Клуб команд КВН 31 А
8. Динамика твердого тела
9. яrdquo;. Буки букы ~ буквы письмена
10. курсовая работа на тему- Уровень занятости молодежи Данная тема мною была выбрана в связи с тем что бу
11. Выбор прибавки конструктивной ПК по линии груди и ее распределение по участкам базовой и исходной модел
12. На дне- Пьеса На дне вершина драматургии Максима Горького
13. Петербург. Остановка пешеходная экскурсия Исаакиевская площадь в
14. Методичні рекомендації до програми виховання і навчання Дитина розраховані в основному на педагогів дошкі
15. Водород как альтернативный вид топлива
16. Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г
17. Более популярен только Ко Лан в силу того что добраться до него можно гораздо быстрее
18. Нарушение правил охраны труда
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь
20. вопреемницей СССР заняла ^го место в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН как одна из пяти ст