Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Аналіз основних показників виробничогосподарської діяльності ТзОВ ldquo;Імперія жирівrdquo; тис

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


Таблиця 2.1.

Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності    ТзОВ “Імперія жирів”, тис. грн.

Показники

Період

Відхилення 2010/2009

Відхилення 2011/2010

2009

2010

2011

абсолютне, тис. грн

відносне, %

абсолютне, тис. грн

відносне, %

Чистий дохід (виручка)  від реалізації продукції

25879,9

30193,5

31750

1,167

16,668

1,051

5,155

Собівартість реалізованої продукції

21273,6

25645,6

26469

1,206

20,551

1,032

3,211

Валовий прибуток від реалізації

4606,3

4547,9

5281,0

0,987

- 1,268

1,161

16,119

Інші операційні доходи

324,6

66,5

367,0

0,205

-79,513

5,519

451,879

Адміністративні витрати

844,5

816,3

980,0

0,967

-3,339

1,201

20,054

Витрати на збут

2912,2

3269,6

2513,0

1,123

12,273

0,767

-23,141

Фінансовий результат від операційної діяльності

923,8

471,4

1634,0

0,510

-48,972

3,466

246,627

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

3124,0

3722,6

4096,0

1,192

19,161

1,100

10,031

Інші доходи

86,3

89,0

2,0

1,131

3,127

0,023

-97,753

Фінансові витрати

3572,8

4167,8

4373,0

1,167

16,654

1,049

4,923

Втрати від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

Інші витрати

125,4

145,2

4,0

1,158

15,789

0,028

-97,245

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

435,9

0

1355,0

-

-100

-

-

Податок на прибуток

15,4

233,0

342,0

15,129

1413

1,468

46,781

Чистий прибуток

451,3

0

1013,0

0

-100

-

-

Обсяги доходів поступово збільшуються протягом 2009-2011 років, у 2009 році обсяг доходів становить 25879,9 тис. грн., у 2010 році доходи збільшились на 1,167 тис. грн , у 2011 році на  1,051 тис. грн., що свідчить про збільшення обсягів реалізації продукції, що означає збільшення валового прибутку підприємства у 2009 році становить 4606,3 тис. грн. , у 2011 році валовий прибуток збільшився на 1,161 тис. грн., у 2010 році – зменшився у порівнянні з 2009 роком на 0,987 тис. грн., що пов’язано із різким зростанням собівартості продукції на 1,206 тис.грн.

За період 2009-2010 рр. та 2010-2011 рр. збільшення собівартості продукції склало  20,551 % та 3,211 % відповідно, що пояснюється, головним чином, зростанням обсягів виготовленої продукції.

Зменшення інших операційних доходів на 3,211 тис. грн. у 2010 році та збільшення на 5,519 тис. грн. у 2011 році,

зменшення адміністративних витрат на 3,339 % у 2010 році та їх збільшення на 20,054 % у 2011 році

витрати на збут у 2010 році збільшились на 12,273 %, у 2011 році зменшились на 23,141 %.  

зменшився прибуток від операційної діяльності у 2010 році на 48,972 %  та збільшився  у 2011 році на 246,627% .

Сума фінансових доходів збільшилась на 1,192 тис. грн. у 2010 році та    на 1,100 тис. грн. у 2011 році. Зростання фінансових витрат у 2010 році на 1,167 тис. грн. та 1,049 тис. грн. у 2011 році, що негативно вплинуло на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році – 0. У 2011 році прибуток від звичайної діяльності до оподаткування становив  1355 тис. грн.

Підприємство у 2010 році не отримало прибутку від звичайної діяльності та чистого прибутку відповідно, але вже у 2011 році прибуток від звичайної діяльності до оподаткування порівняно із 2009 роком збільшився на 3,109 тис. грн , чистий прибуток зріс на 2,245 тис. грн

Чистий прибуток підприємства у 2009 році становив 451,3 тис. грн., у 2010 році – підприємство взагалі не отримало прибутку, що є дуже негативною подією у процесі його діяльності. У 2011 році чистий прибуток становив — 1013 тис. грн., що майже в 2,5 разів більше, ніж у 2009 році. Отримання збитку під час фінансової діяльності у 2010 році негативно вплинуло на фінансовий результат діяльності підприємства, що було зумовлено зниженням переважної більшості складових чистого прибутку.

Отже, з вище сказаного можна зробити такий висновок, що погіршення результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2009 – 2011 роки було пов'язано з:

1) зростанням собівартості продукції за період 2009-2010 рр. на 20,551 %, за період 2010-2011 рр. на 3,211 %, що пояснюється збільшенням обсягів виробництва продукції;

2) зменшенням валового прибутку у 2010 році – зменшився у порівнянні з 2009 роком на 0,987 тис. грн, що пов’язано із різким зростанням собівартості продукції на 1,206 тис. грн ; 

3) різким збільшенням адміністративних витрат на 20,054 % у 2011 році ;

4) зростанням фінансових витрат у 2010 році на 1,167 тис. грн. та 1,049 тис. грн. у 2011 році, що негативно вплинуло на прибуток від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році — підприємство не отримало прибутку, лише збиток у розмірі …….

5) збільшенням витрат на збут у 2010 році  на 12,273 %.
1. а Специфика разработки маршрутных листов и формирования электронного ресурса на примере территории арх
2. Реферат Земские соборы XVI XVII веков и их роль в государственном управлении России
3. докладная записка 2 справка докладная записка заявление автобиография резюме
4. Безопасность на предприятиях пищевой промышленности
5. НорНахичеван с участием армянских общественных организаций Ростовской области г
6. Исходные данные Uг
7. Горе от ума в 1824 году
8. Стратегический анализ
9. Психология и религия
10. I.Государственное строительство’и конституционные права граждан
11. загрязненные незагрязненные Бытовые поверхностные Вопрос 2 Почвенный метод обезврежива
12. Тема- Устный журнал Режим дня
13. наДону 2008 Составители- С
14. Тема 6 Обобщение полученных на производстве материалов и составление отчета о практике защита отчетов о пра
15. .1 Предприятие ~ объект и субъект предпринимательской деятельности
16. Утверждаю проректор по учебной работе В
17. лекция кэн Денисенко Ю
18. норма социальная норма и об отклонениях от нее
19. 9 Лабораторная работа 1 1
20. странице выстраиваются в иерархическую структуру