Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 11. Міжнародний кредит Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу як форм міжнародного кред

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Семінарське заняття №13 

Тема 11. Міжнародний кредит

Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу як форм міжнародного кредитування

п/п

Критерії порівняння

Форми

Факторинг

Форфейтинг

1

За строками

Приймаються вимоги строком до одного року

Приймаються довгострокові векселі (строком понад один рік)

2

За сумою

Відсутні обмеження

Великі суми (від 500 тис. дол. США і більше)

3

За сферою обігу

Переважно на внутрішньому ринку

Переважно в операціях

4

За обліком ризиків

Можливий регрес вимог експортера

Без регресу на покупця

5

За валютою

Широке коло валют

Тільки у вільно конвертованій валюті

6

Додаткові гаранти

Вимагаються не завжди

Обов'язковий банківський аваль

Основні форми кредитування експорту

Форми кредитування експорту

Переваги

Недоліки

Авансові платежі

— експортер захищений від ризику, що іноземний покупець відмовиться або буде неспроможний заплатити за товар, який йому вже відвантажили;

—  експортер отримує у своє розпорядження вільні кошти, які він може використати на закупівлю сировини, виплату з/п, технічне оснащення підприємства тощо;

— експортер звільняється від необхідності звертатися до банку за кредитом зі сплатою відсотків та інших витрат за користування ними;

— у разі відмови прийняти замовлений товар експортер має право отриманий аванс використати на відшкодування збитків.

—ризик того, що експортер не доставить товар чи доставить несвоєчасно та зовсім іншої якості чи специфікації;

—недотримання асортименту товару, що поставляється, а також умов пакування, що може призвести до визначення товару некондиційним;

—   ризик втратити аванс;

—   імпортер кредитує поставку на відповідний період до того, як він фізично отримує товар у своє розпорядження.

Лізинг

 1.  можливість використання нових високих технологій без значних додаткових капіталовкладень.
 2.  не потребує негайного початку платежів.
 3.  дозволяє спочатку випробувати обладнання,-потім закуповувати їх.
 4.  нижчі вимоги по заставі,
 5.  Оформлюється набагато швидше та простіше, ніж традиційну позику.
 6.  лізингові платежі відносяться на с/в продукції в повному обсязі, що знижує оподатковуваний прибуток.

Комерційні банки, переваги, властиві лізингу: мінімізацію ризиків, залучення додаткової кількості клієнтів, підвищення своєї конкурентності на ринку та й взагалі вигідне вкладення коштів.

 1.  посилює конкуренцію між банками та лізинговими компаніями, знижує вплив на позичковий відсоток, що стимулює приплив капіталів у виробничу сферу.

користувачам переваги: уникнення залучення кредитів для придбання техніки, використання зекономлених за рахунок лізингу коштів на інші цілі, прискорене освоєння взятої в лізинг техніки за допомогою спеціалістів лізингодавця, скорочення термінів організації виробництва нової продукції, за рахунок придбання нової техніки, забезпечення її налагодження та сервісного обслуговування.

 1.  підприємство що є виробником основних фондів, передбачено ряд правил, щоб займатися лізинговою діяльністю. Юридична особа повинна мати ряд складних документів, довідок.
 2.  У фінансовий лізинг не може бути передано нематеріальні активи, корпоративні права, сировину, матеріали, цінні папери. Також на законодавчому рівні встановлено додатковий перелік об’єктів, що не можуть бути предметом договору фінансового лізингу. -цілісні майнові комплекси підприємств та їх філії, природні обє’кти, земельні ділянки.
 3.  як форма інвестування є досить ризиковою справою. Існує ступінь невизначеності майбутнього результату і можливі втрати лізингової компанії, а від цього залежить її кінцевий результат. специфічні ризики, що виникають установ, що займаються лізингом: фінансові ризики; ризик несплати лізингових платежів; проектні ризики; майновий ризик, пов’язаний з втратою, пошкодженням предмета лізингу; ризик неповернення предмету лізингу.

Факторинг

-    можливість покриття дефіциту обігових коштів, страхування і запобігання кредитних і валютних ризиків,

-    перетворення дебіторської заборгованності у вільні грошові кошти, можливість безризикового надання контрагентам відстрочки платежу (там, де підприємства практикують надання товарних кредитів, не обійтися без факторингу);

-    можливість збільшення об´ємів продажу товарів і надання послуг.клієнт може розраховувати на допомогу фактора в управлінні дебіторською заборгованістю.

-    отримати від факторингових операцій комісійні;

-   вигідний виробникові продукції, який шукає ринок збуту і поспішає отримати оплату за товар, щоб пустити ці засоби в оборот;

вигідний крупно оптовим торговим компаніям, які, реалізовуючи свій товар, не можуть довго чекати оплати постачань, оскільки їм необхідно щонайшвидше купити товар у виробника

-    клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або неналежне виконання боржником свого обовязку, якщо даний договір є безрегресним ;

-    якщо боржник не буде належним чином повідомлений про заміну кредитора, він має право здійснити платіж клієнтові, і в цьому випадку буде повністю звільнений від свого обов´язку;

-    якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові залишок боргу;

-    значні суперечності в законодавстві України в прийнятих у різний час законах, а інколи і в межах одного й того ж нормативного акту.

Форфейтин

з погляду експортера                        можливість одержання грошових коштів відразу після відвантаження продукції або надання послуг, що поліпшує ліквідність експортера;

- при купівлі векселів застосовується фіксована облікова ставка, тобто дисконт є визначеною сумою і протягом усього строку кредитування не змінюється, незважаючи на зміну ставок на ринку капіталів;

- відсутність ризиків, оскільки експортер продає боргові вимоги форфейтеру на безповоротній основі, тобто без права регресу;

- відсутність витрат часу та коштів на управління боргом або на організацію його погашення;

- простота документації та оперативність її оформлення;

- робить зайвим експортне страхування.

Форфейтингові операції дає форфейтеруьпереваги:

 1.  простота та оперативність в оформленні документації;
 2.  вища маржа, ніж при кредитуванні;

з погляду експортера

 1.  його високу вартість;
 2.  вірогідність того, що експортер може не знайти гаранта або аваліста, який би задовольняв форфейтера;
 3.  необхідність підготувати документи у такий спосіб, щоб на експортера не було регресу у разі банкрутства гаранта або аваліста, а також необхідність знати законодавство країни імпортера.

недоліків форфейтингу для форфейтера:

 1.  відсутність права регресу у разі несплати боргу;
 2.  необхідність знання законодавства країни імпортера;
 3.  необхідність нести ризики до погашення векселів;
 4.   відповідальність за перевірку кредитоспроможності гаранта або аваліста.

Франчайзинг

 1.  Використання випробуваних методів ведення бізнесу;
 2.  Постійне консультування франчайзера;
 3.  Проведення аналізу продажів і надання необхідних рекомендацій для подолання труднощів;
 4.  Отримання різного роду послуг від франчайзера або інших осіб, пов’язаних і довіряючих йому;
 5.  Проведення широкомасштабної рекламної кампанії при невеликих фінансових витратах.

переваг франчайзингу для франчайзера

 1.  Можливість значного розширення збуту своєї продукції або послуг без залучення додаткових фінансових ресурсів;
 2.  Можливість здобуття основного доходу від внесків франчайзі і від надання ним додаткових послуг;
 3.  Контроль якості результатів діяльності
 1.  Франчайзі не має права вести бізнес на свій розсуд;
 2.  Зобов'язання використовувати найменування і систему франчайзера під його постійним контролем;
 3.  Недолік або відсутність фінансування початкового капіталу і підтримки франчайзера.

недоліків франчайзингу для франчайзера:

 1.  Реальна небезпека розголошування свого ноу-хау недобросовісним франчайзі або його службовцями;
 2.  Реальна можливість франчайзі стати конкурентом франчайзера після закінчення терміну франчайзінгового договору;
 3.  Ризик неправильної стратегії розвитку території;
 4.  Несумірність витрат на сприяння і контроль діяльності франчайзі.

Компенсаційні угоди

операції переважно взаємовигідні:

 1.  для іноземних суб'єктів – наявность ринків збуту і джерел сировини,
 2.  для другої сторони -  можливость отримання довготермінових кредитів, освоєння природних ресурсів
 3.  Для кожної із сторін певною мірою вирішується проблема забезпечення виробництва додатковими робочими місцями.

партнери обмінюються списками товарів, призначених для постачання.

 1.  можуть передбачити неконвертоване сальдо
 2.  суб'єкт країни, що розвивається, має можливість за рахунок іноземних позикових коштів відшкодувати частину одночасних капітальних вкладень

Ефективність може бути досягнута лише за певними ознаками:

 1.  наявності великих обсягів компенсаційних операцій; довгострокових термінів їх виконання (5-10 р.);
 2.  значного часового лагу між поставками продукції;
1. История развития кулинарии и эксклюзивные рецепты
2. кислотные дожди кроется сложный комплекс воздействий загрязнений воздуха на человека и природную среду г
3. Гідравліка гідро та пневмоприводи.html
4. Из какой аминокислоты синтезируется адреналин А Тирозин Б Триптофан В Аланин Г Гистидин Д Проли
5. Шаблоны функций Объявления и описания функцийшаблонов начинаются с ключевого слова templte англ
6.  Экзогендік факторлар сырттан келген факторларды~ ~серінен болады
7. вторых важны экономические затраты на выделение белка его очистку от нежелательных веществ и придание ему
8. НАУКА МОСКВА 1989 АКАДЕМИЯ НАУК СССР ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫим
9. на тему- Ціни біржової торгівлі Підготувала- Студентка гр
10. 2012 г Единый квалификационный справочник должностей руководителей специа
11. вариант ответа из числа предложенных
12. Роль подвижных игр в коррекции нарушений речи у детей
13. ВАРИАНТ 1 В1.html
14. ТЕМА УпраВліННЯГЕНЕРАТИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМПО ТЕПЛОВОМУ СТАНУ ЗАТВЕРДілоГО ШАРУ 05.html
15. темах счисления Базовые операции алгебры логики
16. темам и конспек лекций и практик 11
17. вариант определяется по последней цифре в зачетке 1вариант
18. а ds Chlor ~ хлор ds Kohlendioxid ~ диоксид углерода двуокись углерода der Wsserstoff ~ водород der Suerstoff ~ кислород der Sti
19. Если разрезать любую сферическую поверхность на части по меридианам и наложить эти части на плоскость то и
20. Сексуальная активность детей и психология полового воспитания школьников