Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема. Господарськоправові норми- структура види.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”

 1.  Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.
 2.  Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.
 3.  Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень.
 4.  Метод правового регулювання господарської діяльності.
 5.  Джерела господарського права: поняття, види та система.
 6.  Господарсько-правові норми: структура, види.
 7.  Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.
 8.  Методи та форми державного впливу на господарські відносини.
 9.  Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.
 10.  Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та фінансування.
 11.   Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.
 12.  Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.
 13.  Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
 14.  Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб'єктів господарювання.
 15.  Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання
 16.  Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
 17.  Поняття та види суб’єктів господарського права.
 18.  Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого органу").
 19.  Установчі документи суб'єктів господарювання.
 20.  Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
 21.  Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
 22.  Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.
 23.  Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
 24.  Правовий статус командитного та повного товариств.
 25.  Правовий статус господарських об'єднань, холдингів.
 26.  Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
 27.  Правовий статус біржових організацій.
 28.  Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
 29.  Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
 30.  Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності.
 31.  Право господарського відання та оперативного управління.
 32.  Право промислової власності в господарських відносинах.
 33.  Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації іноземних інвестицій.
 34.  Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.
 35.  Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
 36.  Принципи виконання господарських зобов’язань.
 37.  Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його договірного забезпечення.
 38.  Поняття та правові засади роздрібної торгівлі. Касові операції.
 39.  Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.
 40.  Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів поставки.
 41.  Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її договірного забезпечення.
 42.  Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.
 43.  Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.
 44.  Види, особливість укладання та виконання біржових угод
 45.  Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.
 46.  Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.
 47.  Договір контрактації.
 48.  Договір енергопостачання.
 49.  Правове регулювання договору фінансового лізингу.
 50.  Співвідношення договору господарської оренди та договору загально-цивільного найму.
 51.  Договір концесії.
 52.  Правове регулювання комерційної концесії.
 53.  Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері господарювання.
 54.  Правове регулювання особливих режимів господарювання.
 55.  Правовий режим інноваційної діяльності.
 56.  Пільги та гарантії іноземних інвесторів.
 57.  Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.
 58.  Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок виконання.
 59.  Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
 60.  Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
 61.  Підстави визнання господарських договорів недійсними.
 62.  Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
 63.  Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності.
 64.  Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту цивільних прав.
 65.  Штрафні санкції у сфері господарювання.
 66.  Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.
 67.  Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.
 68.  Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
 69.  Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
 70.  Поняття та ознаки комерційного розрахунку.
 71.  Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про банкрутство.
 72.  Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи приватизації
 73.  Об’єкти та суб’єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
 74.  Порядок оренди державного та комунального майна.
 75.  Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
 76.  Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
 77.  Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
 78.  Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви.
 79.  Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
 80.  Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
 81.  Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх застосування.
 82.  Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання та їх види.
 83.  Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
 84.  Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
 85.  Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
 86.  Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми банківських установ
 87.  Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунково-касове обслуговування (договору банківського рахунку).
 88.  Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
 89.  Форми безготівкових розрахунків.
 90.  Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
 91.  Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
 92.  Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного та нетарифного регулювання.
 93.  Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з ІНКОТЕРМС 2000 р. або 2010 р: поняття та групи.
 94.  Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
 95.  Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
 96.   Поняття та види правової роботи на підприємстві. Функції юридичної служби на підприємстві.
 97.  Обрання способу захисту порушеного права (інтересу) юридичною службою підприємства.
 98.  Поняття рейдерства. Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.
 99.  Організація правової роботи при проведенні перевірок суб’єктів господарювання з боку органів контролю та нагляду.
1. Задание А26 Биология ЕГЭ2013 Биосфера Термин биосфера предложил в 1875 г
2. Концепція біосфери й екологія
3. Реферат- Случайные процессы в статической динамике
4. Этика социальной работы- принципы истандарты состоящая из двух документов- Международнаядекларация этич.
5. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
6. Битва диджеев. Организатор конкурса ' Максим Белов проводивший битву не в первый раз
7. Секреты Бильдербергского клуба Даниэль Эстулин Секреты Бильдербергского клуба http-.
8. Окно редактора Word
9. Тема 6. Фондовий ринок
10. Открытие развлекательного центра Империал в городе Николаевск-на-Амуре
11. непривлекательным общения с которым Вы старались избегать
12. Становление рыболовства в России
13. цифрова схемотехнікаrdquo; Оцінку відмінноrdquo; за шкалою ECTS ~ А див
14. Введение Сварочная техника и технология занимают оно их ведущих мест в современном производстве
15. Iprpru -@88;52
16. Красноярский аграрный техникум РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ На заседании циклов
17. Статья 1 Сфера применения настоящего Федерального закона1
18. Средняя общеобразовательная школа с
19. Основы психологии следственной деятельности.html
20. Роль наследственности в патологии новорожденного