Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

сприяти захисту прав свобод та представляти законні інтереси громадян України юридичних осіб подава.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


*Адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України:

@) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси іноземних громадян, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, 

) стаж роботи у галузі права не менше двох років, 

) володіє державною мовою, 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат не може працювати в:

@) суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки. 

) суді, прокуратурі, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) правильна відповідь відсутня. 

* Адвокатом не може бути особа, яка:

@) має судимість. 

@) працює в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) не має судимість. 

) не працює в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) правильна відповідь відсутня. 

* Спілку Адвокатів України було утворено в:

@) 1990 р.

) 1992 р.

) 1993 р.

) 1994 р.

* Верховна Рада України прийняла Закон України «Про адвокатуру»:

@) 1992 р. 

) 1994 р. 

) 1995 р. 

) 1996 р. 

*У стародавні часи більшість адвокатів була: 

@) ораторами;

) заступниками;

) викладачами;

) священнослужителями.

*Професійна адвокатура в Україні сформувалася за часів:

) звичаєвого права;

@) польсько-литовської доби;

) гетьманщини;

) нашого часу.

*Згідно із судовою реформою 60-х рр. правове регулювання адвокатури здійснювалося:

@) «Судовими статутами»;

) «Адвокатськимистатутами»;

) Законом «Про адвокатуру»;

) Положенням про адвокатуру.

* Відповідно до «Судових Статутів» адвокати поділялися на:

@) присяжних і приватних повірених. 

) присяжних і державних повірених. 

) державних і приватних повірених. 

) всі відповіді вірні. 

* Присяжними повіреними могли бути особи, які:

) досягли 25 років,

) мали вищу юридичну освіту,

) п'ять років судової практики чиновником судового відомства або помічником присяжного повіреного.

@) всі відповіді вірні. 

*Щоб стати адвокатом у Франції необхідно:

) мати французьке громадянство або громадянство однієї з держав Європейського Співтовариства,

) мати вищу юридичну освіту із ступенем магістра права, навчального закладу, який визнається у Франції. 

) скласти адвокатські іспити.

) пройти стажування.

@) всі відповіді вірні. 

* В Англії: 

@) відсутній єдиний нормативний документ, який би визначав правовий статус адвокатури.

) існує єдиний нормативний документ, який би визначав правовий статус адвокатури.

) нема нормативного документу, який би визначав правовий статус адвокатури.

) всі відповіді вірні. 

* В Англії всі захисники поділяються на:

@) соліситорів та баристерів.

) співзахисників та баристерів.

) адвокатів та баристерів.

) всі відповіді вірні. 

*Адвокатура Українице:

) спілка юристів;

@) громадське об'єднання;

) політична організація;

) партія однодумців.

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) володіє державною мовою, 

) склала кваліфікаційні іспити, 

) одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) стаж роботи у галузі права не менше двох років, 

) володіє державною мовою, 

) склала кваліфікаційні іспити, 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) має базову юридичну освіту, 

) стаж роботи у галузі права не менше трьох років, 

) одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття підприємницькою діяльністю. 

@) відповідь правильна відсутня. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

@) верховенства закону, незалежності, демократизму,

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

) демократизму,

) гуманізму.

) конфіденційності. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

@) незалежності, демократизму, конфіденційності.

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокат має право:

) займатись адвокатською діяльністю індивідуально, 

) відкрити своє адвокатське бюро, 

) об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання.

@) всі відповіді вірні. 

 

* Адвокатські об'єднання діють на засадах:

@) добровільності, самоврядування, колегіальності.

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатські об'єднання діють на засадах:

) самоврядування, 

)колегіальності.

) гласності. 

@) всі відповіді вірні. 

* Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у:

@) Міністерстві юстиції України.

) Кабінеті Міністрів України. 

) місцевих органах влади.

) всі відповіді вірні. 

* Статутом адвокатського об'єднання регулюються:

) Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, 

) структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, 

) права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання.

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є:

@) юридичними особами. 

) фізичними особами.

) адвотськими  організаціями.

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати та адвокатські об'єднання:

@) відкривають поточні та вкладні рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством орядку - і в іноземних банках, 

@) мають печатку і штамп із своїм найменуванням. 

) відкривають депозитні рахунки в банках на території України, 

) мають печатку із своєю назвою та кодом. 

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, 

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) здійснюють представництво в суді, інших державних органах перед громадянами та юридичними особами;

) подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

) посвідчують усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) здійснюють представництво в суді, інших державних органах перед громадянами та юридичними особами;

) здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, 

@) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: 

) представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

) збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, 

) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

@) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: 

) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

) застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

@)всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

@) має право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

@) має право доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

) зобов’язаний бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

@) має право ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

@) має право отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

) зобов’язаний застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

) зобов’язаний ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

@) має право застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) зобов’язаний бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат:

@) зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, 

@) зобов'язаний використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб,

) має право не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, 

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний:

) використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб,

) не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, 

) відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він:

)  у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, 

) брав участь як слідчій, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий,

) є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального кодексу України. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат може мати:

@) помічника або кількох помічників. 

) помічника. 

) кількох помічників. 

) правильна відповідь відсутня.

* Помічник адвоката повинен мати:

@) вищу юридичну освіту. 

вищу освіту.

) стаж роботи один рік.

) стаж роботи два роки.

) правильна відповідь відсутня.

* Помічник адвоката повинен мати:

) стаж роботи один рік.

) стаж роботи три роки.

) стаж роботи два роки.

@) правильна відповідь відсутня.

*Умови роботи помічника адвоката визначаються:

) трудовою угодою;

) усною домовленістю між помічником і адвокатом;

@) контрактом.

) договором підряду.

* Адвокат зобов'язаний зберігати:

@) адвокатську таємницю. 

) професійну таємницю. 

) нотаріальну таємницю. 

) правильна відповідь відсутня.

* Предметом адвокатської таємниці є:

@) питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, 

@) суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків. 

) прізвище клієнта.

) місцезнаходження адвоката.

) правильна відповідь відсутня.

* Розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, забороняється:

) Адвокату, 

) помічнику адвоката,

) посадовим особам адвокатських об'єднань 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) Забороняється вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@)З питань адвокатської таємниці вони не можуть бути допитані як свідки. 

@) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю з санкції прокурора. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю з санкції прокурора. 

@) Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

@) Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) З питань адвокатської таємниці вони не можуть бути допитані як свідки. 

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Дозволяється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) Не забороняється вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

)З питань адвокатської таємниці вони можуть бути допитані як свідки. 

@) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

@) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

) Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена прокурором.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Допускається не будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

)З питань адвокатської таємниці вони можуть бути допитані як свідки. 

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню. 

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

) всі відповіді вірні. 

* Адвокат та його помічник користуються правом на:

) відпустку, 

) загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

) надання їм усіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону. 

@) всі відповіді вірні. 

* Оплата праці адвоката здійснюється на підставі:

@) угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом. 

) угоди між громадянином та юридичною особою.

) угоди між громадянином і адвокатським об'єднанням. 

) вірна відповідь відсутня.

* У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги оплата праці адвоката здійснюється за рахунок:

@) держави. 

) родичів.

) територіальної громади.

) всі відповіді вірні. 

* Порядок призначення адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається:

@) кримінально-процесуальним законодавством. 

) кримінальним законодавством.

) цивільним законодавством. 

) всі відповіді вірні. 

* Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката:

@)  провадиться за фактично виконану роботу.

) не провадиться.

) провадиться повністю.

) всі відповіді вірні. 

* Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від:

@) встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. 

) встановленого державою прожиткового мінімуму.

) встановленого державою мінімального розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму.

) всі відповіді вірні. 

*Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів утворюються:

@) кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

) атестаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

) дисциплінарні комісії адвокатури. 

) всі відповіді вірні. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються у:

) Республіці Крим, 

) областях, 

) містах Києві та Севастополі. 

@) всі відповіді вірні. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються строком на:

@) 3 роки.

) 5 років.

) 6 років.

) 9 років.

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються у складі:

@) атестаційної та дисциплінарної палат. 

) кваліфікаційної та дисциплінарної палат.

) атестаційної та кваліфікаційної палат. 

) всі відповіді вірні. 

* Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх діяльності покладається на:

) Раду Міністрів Республіки Крим, 

) обласні ради.

) Київську і Севастопольську міські Ради депутатів.

@) всі відповіді вірні. 

* Атестаційна палата утворюється у складі:

@) 11 членів,

) 9 членів,

) 7 членів,

) 5 членів,

) всі відповіді вірні. 

* Атестаційна палата утворюється у складі:

@) 4 адвокатів, 4 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 5 адвокатів, 5 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 3 адвокатів, 3 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 2 адвокатів, 2 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається:

@) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) закритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю у 2/3 голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів палати. 

) всі відповіді вірні. 

* Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити:

@) має право складати їх повторно через рік. 

) має право складати їх повторно через пів року. 

) має право складати їх повторно через два роки.

) не має право складати їх повторно.

) всі відповіді вірні. 

* Дисциплінарна палата утворюється у складі:

@) 9 членів, 

) 11 членів,

) 7 членів.

) 5 членів.

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається:

@) відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. 

) закритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням двома третинами голосів від присутніх членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до:

@) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. 

) прокуратури.

) міліції.

) служби безпеки України.

) всі відповіді вірні. 

* Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при:

@) Кабінеті Міністрів України. 

) Міністерстві юстиції України, 

) Спілки адвокатів України.

) всі відповіді вірні.

* До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять по одному представнику від:

) кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

) Верховного Суду України, 

) Міністерства юстиції України, 

) Спілки адвокатів України. 

@) всі відповіді вірні.

* Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури регулюється Положенням про неї, що затверджується:

@) Президентом України. 

) Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

) Кабінетом Міністрів України.

) Спілкою адвокатів України.

) всі відповіді вірні. 

* Особа, якій вручено свідоцтво, приймає присягу:

@) При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

) При складанні іспитів.

) При першому судовому засіданні.

) всі відповіді вірні.

* При прийнятті присяги адвокат урочисто клянеться: 

) у своїй професійній діяльності суворо додержуватись законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, 

) з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на нього обов'язки, 

) бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, 

) всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.

@) всі відповіді вірні.

* Дисциплінарна відповідальність адвоката наступає за:

@) порушення вимог законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 

) порушення вимог законодавства України. 

) порушення Присяги адвоката України. 

) правильна відповідь відсутня.

* Дисциплінарні стягнення на адвоката накладаються:

@) рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

) розпорядженням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

) рішенням дисциплінарної комісії. 

) правильна відповідь відсутня.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) попередження;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

@) всі відповіді вірні.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) пояснення;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до трьох років;

@) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

) всі відповіді вірні.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) пояснення;

@) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до трьох років;

) всі відповіді вірні.

* Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до:

@) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

) суду.

) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури чи суду.

) правильна відповідь відсутня.

* Адвокатська діяльність може бути припинена:

@) рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

) рішенням дисциплінарної комісії адвокатури, 

) рішенням кваліфікаційної комісії адвокатури, 

) розпорядженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: 

) засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

) обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

) грубого порушення вимог законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 

@) всі відповіді вірні.

* Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: 

@) засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

) обмеження судом правоздатності адвоката;

) грубого порушення моральних засад суспільства. 

) всі відповіді вірні.

* Міністерство юстиції України: 

) забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;

) узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;

) сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. 

@) всі відповіді вірні.

* Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції:

) сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань,

) надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, 

) встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо. 

@) всі відповіді вірні.

* Міністерство юстиції України: 

@) забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;

) сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань,

) надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, 

) всі відповіді вірні.

* Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції:

@) встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо. 

) узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;

) сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. 

) всі відповіді вірні.

* Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати:

@) регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації. 

) регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки. 

) регіональні, загальнодержавні та міжнародні асоціації. 

) регіональні, загальнодержавні спілки та асоціації. 

) всі відповіді вірні. 

* Спілки та асоціації адвокатів:

) представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, 

) захищають соціальні та професійні права адвокатів, 

) здійснюють методичну і видавничу роботу, 

) сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів. 

@) всі відповіді вірні.

*Особа, яка має судимість:

@) не може бути адвокатом;

) може бути адвокатом;

) може бути адвокатом тільки з дозволу Міністра юстиції

) може бути адвокатом тільки з дозволу Генерального прокурора.

) всі відповіді вірні. 

*Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє у складі: 

@) двох палататестаційної та дисциплінарної;

) трьох палататестаційної, дисциплінарної та кваліфікаційної;

) двох палаткваліфікаційної та дисциплінарної;

) двох палататестаційної та кваліфікаційної.

) всі відповіді вірні. 

*Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

@) нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту;

) медичну довідку про відсутність СНІДу;

) характеристику з основного місця роботи;

) атестат про повну освіту.

) всі відповіді вірні. 

*Внутрішня діяльність Спілки адвокатів України регулюється: 

) Статутом;

Положенням;

) Кодексом

) Законом.

) всі відповіді вірні. 

*Особа, яка має судимість:

) може бути помічником адвоката;

@) не може бути помічником адвоката;

) може бути помічником адвоката з дозволу колегії адвокатів;

) законом не регулюється.

*Помічником адвоката можуть бути особи, які:

) працюють у суді;

) працюють держслужбовцями;

@) не мають стажу роботи;

) працюють приватними нотаріусами.

*Адвокатське бюро:

@) є юридичною особою;

) не є юридичною особою;

) є фізичною особою;

@) не є фізичною особою.

*Документ про право на заняття адвокатською діяльністю називається:

) посвідчення;

) ліцензія;

@) свідоцтво;

) сертифікат.

*Адвокат повинен мати стаж роботи за спеціальністю юриста: 

) один рік;

@) два роки;

) шість місяців;

) три роки.

*Якщо адвоката засуджено за скоєння злочину і вирок набрав законної сили:

) адвокатська діяльність може бути припинена;

) адвокатська діяльність призупиняється,

@) адвокатська діяльність анулюється;

) законом не регламентується.

*Помічник адвоката:

) може виконувати будь-які доручення у справах, що знаходяться у провадженні адвоката;

 @) може виконувати доручення у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім процесуальних повноважень адвоката;

) може виконувати тільки доручення, пов'язані з технічним забезпеченням роботи адвоката;

) виконує фізичну роботу.

* Дисциплінарне стягнення до адвоката:

) застосовується безпосередньо за виявленням проступку, 

) застосовується не пізніш як через місяць з дня виявлення проступку, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. 

) не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку

@) всі відповіді вірні.

*До адвоката може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:

) зауваження;

) догана;

) штраф;

@) попередження.

* Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він:

@) вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

) вважається таким, що піддавався дисциплінарному стягненню.

) вважається таким, що немав судимості.

) отримає довідку про накладення дисциплінарного стягнення.

*Адвокат вважається таким, щодо якого не застосовувалося дисциплінарне стягнення, якщо на нього не було накладено нового дисциплінарного стягнення впродовж: 

) одного місяця;

) шести місяців;

@) одного року;

) двох років.

*Назвіть, який з видів діяльності не є адвокатським:

) надання консультацій;

) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

) засвідчення справжності підпису осіб, причетних до справи;

@) опитувати громадян.

*Адвокати надають правову допомогу:

) тільки фізичним особам;

тільки юридичним особам;

@) фізичним та юридичним особам;

) не має правильної відповіді.

*Сутність порад адвоката:

@) є адвокатською таємницею;

) не є адвокатською таємницею;

) адвокат має право сам вирішувати, чи належить порада до адвокатської таємниці;

) всі відповіді правильні.

*Однією з гарантій адвокатської діяльності є:

@) заборона прослуховування телефонних розмов адвоката у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції відповідного прокурора;

) довічний імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності за певні види діяльності;

) оплата праці помічника за рахунок держави;

) законом не регламентується. 

*Адвокат, збираючи відомості про факти, що можуть бути використані як докази:

@) має право застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) не має права використовувати науково-технічні засоби;

) чинним законодавством це право адвоката не визначено

) не має правильної відповіді.

*Адвокат може бути допущений до участі в справі як захисник з моменту:

) пред'явлення обвинувачення;

) затримання;

) застосування запобіжного заходу;

) всі відповіді вірні.

*Яка фраза є неприпустимою у рекламі адвокатського бюро?:

) «Тут працюють досвідчені фахівці»;

) «100% успіху у вирішенні Ваших проблем»;

) «Ми дамо відповідь на всі запитання»;

) всі відповіді вірні.

* Види адвокатської діяльності:

@) адвокати дають консультації та роз’яснення з юридичних питань;

@) адвокати дають усні і письмові довідки щодо законодавства;

) адвокати представляють державу на міжнародній арені;

@) адвокати здійснюють представництво в суді, інших державних органах;

) всі відповіді вірні;

) всі відповіді невірні.

* Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю.

@) так;

) ні;

) законом не передбачено;

) правильної відповіді не має.

* Оплата праці адвоката: 

) встановлюється на рівні не менше мінімальної заробітної плати;

) розмір встановлений відповідно до чинного законодавства України;

@) встановлюється за угодою між громадянином чи юридичною особою і адвокатом чи адвокатським об’єднанням;

) правильної відповіді не має.

* Ким може бути порушена кримінальна справа проти адвоката?

) Президентом України;

) Верховною Радою України;

) Головою Конституційного Суду;

@) Генеральним прокурором.

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури складаються з:

@) 2 палат;

) 3 палат;

) 4 палат;

) кількість не обмежена. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури складаються з палат:

@) атестаційна;

) касаційна;

@) дисциплінарна;

) адміністративна.

) всі відповіді вірні.

* Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити:

@) має право скласти їх повторно через 1 рік;

) має право скласти їх повторно через 2 рік;

) має право скласти їх повторно через 3 рік;

) не має право їх повторно складати.

* Хто видає свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю?

) Президент України;

) Кабінет Міністрів України;

) Верховна Рада України;

@) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

* Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у:

) спілці адвокатів України.

) вищій раді юстиції.

) міській раді.

@) міністерстві юстиції України.

*Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством про види адвокатської діяльності на підставі:

@) угоди з клієнтом про надання правової допомоги;

@) за призначенням особи, що здійснює дізнання, слідчого чи суду;

) ріщення суду;

) взаємної згоди клієнта та адвоката.

) всі відповіді вірні.

*В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені: 

@) прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи або назва та адреса юридичної особиклієнта, ті ж відомості щодо особи, яка уклала угоду, якщо договір укладається не особисто клієнтом;

@) прізвище, ім'я та по батькові адвоката, або назва адвокатського об'єднання, який надаватиме правову допомогу, та його адреса; 

) вид правової допомоги;

) методика надання правової допомоги;

) всі відповіді вірні.

*В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені:

) зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися за угодою і де вона має надаватись;

) розмір гонорару, порядок його обчислення і внесення;

) підписи осіб, що уклали угоду;

@) всі відповіді вірні.

* При розірванні угоди адвокат зобов'язаний: 

@) пояснити клієнту причини розірвання угоди;

) повідомити клієнта про інших адвокатів, які можуть надати йому кваліфіковану юридичну допомогу;

) повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане клієнтом на зберігання адвокату, та невитрачені кошти;

) поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи і передати клієнту копії процесуальних документів, складених адвокатом при виконанні доручення;

) надати клієнту детальний звіт про виконану роботу;

) отримати від клієнта гонорар.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) незалежність;

) дотримання законності;

) домінантність інтересів клієнта;

) неприпустимість представництва клієнтів із суперечливими інтересами;

@) всі відповіді вірні.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

@) конфіденційність;

@) компетентність та сумлінність;

) гуманізм;

) демократизм;

@) чесність та порядність;

) гласність.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) демократизм;

) гуманізм;

) верховенства закону;

@) культура поведінки;

) обмеження рекламування діяльності адвокатів.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) конфіденційність;

) компетентність та сумлінність;

) чесність та порядність;

@) всі відповіді вірні.

*Адвокатська таємницяце:

@) відомості, які отримані адвокатом в процесі виконання професійних обов’язків, розголошення яких може завдати шкоди клієнту;

) відомості, які отримані адвокатом в процесі виконання професійних обов’язків;

) відомості, які клієнт надав адвокату.

) обмеження рекламування діяльності адвокатів.

*Відповідно до ст. 9 Закону УкраїниПро адвокатурупредметом адвокатської таємниці є:

)  умови та порядок надання юридичних послуг;

@) питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката;

@) суть консультацій, порад та роз'яснень;

) розмір гонорару за надану юридичну допомогу;

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений:

) надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, 

) представляє інтереси осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, 

) представляє інтереси осіб у судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) постійно проживати в Україні;

) мати повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) мати не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) скласти кваліфікаційні екзамени, 

) пройти атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) мати повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

) пройти атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) мати не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) пройти стажування.

) мати не менш як річний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) всі відповіді вірні.

* Не можуть бути патентними повіреними:

) працівники Державного департаменту інтелектуальної власності, 

) особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

) громадяни України.

) всі відповіді вірні.

* Державний департамент інтелектуальної власності:

) веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених. 

) веде Список представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених. 

) веде Список патентних повірених. 

) всі відповіді вірні.

* Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру:

) присвоюється реєстраційний номер.

) присвоюється реєстраційний код.

) присвоюється індивідуальний номер.

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;

) подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів;

) виконувати платіжні операції;

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) вносити зміни до опису винаходів і креслень;

) відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;

) подавати доповнення, заперечення, скарги;

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;

) проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

) представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо. 

) всі відповіді вірні.
1. А целлобиозе; spergielus niger ~ применяют в производстве для получения-.html
2. В языке есть слова
3. Дидактическая игра как форма обучения детей раннего возраста1
4. Гештальтпсихология
5. тема оказалась достаточно прибыльной однако отдача от нее существенно снижалась изза вмешательства руково.html
6. Русский изразец
7. Конвертеры и перекодировщик
8. тематикалы~ ~ылым саласы
9. правовых актов;~ передачи части своих полномочий в соответствии с Конституцией РФ федеральным и региональн
10. НА ТЕМУ - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
11. грязный байкRB RT X LT LB LB PCJ600
12. 0902 Ю.html
13. целые числа подлежащие обработке; temp переменная для хранения цифры числа; delit ~ делители числа; flg ~ перемен
14. 2К. Электровозы приписаны к основному депо А где производятся все виды деповского ремонта.1
15. Экологическое право 1
16. Реферат на тему- Увага уявлення уява ПЛАН 1
17. тема экологического права его соотношение с другими отраслями права
18. Острая пневмония Классификация пневмоний -1
19. Тема- транспортная система украины Одесса 1998 г
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.html