Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

сприяти захисту прав свобод та представляти законні інтереси громадян України юридичних осіб подава.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

*Адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України:

@) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси іноземних громадян, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

) сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, 

) стаж роботи у галузі права не менше двох років, 

) володіє державною мовою, 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат не може працювати в:

@) суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки. 

) суді, прокуратурі, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) правильна відповідь відсутня. 

* Адвокатом не може бути особа, яка:

@) має судимість. 

@) працює в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) не має судимість. 

) не працює в суді, прокуратурі, нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. 

) правильна відповідь відсутня. 

* Спілку Адвокатів України було утворено в:

@) 1990 р.

) 1992 р.

) 1993 р.

) 1994 р.

* Верховна Рада України прийняла Закон України «Про адвокатуру»:

@) 1992 р. 

) 1994 р. 

) 1995 р. 

) 1996 р. 

*У стародавні часи більшість адвокатів була: 

@) ораторами;

) заступниками;

) викладачами;

) священнослужителями.

*Професійна адвокатура в Україні сформувалася за часів:

) звичаєвого права;

@) польсько-литовської доби;

) гетьманщини;

) нашого часу.

*Згідно із судовою реформою 60-х рр. правове регулювання адвокатури здійснювалося:

@) «Судовими статутами»;

) «Адвокатськимистатутами»;

) Законом «Про адвокатуру»;

) Положенням про адвокатуру.

* Відповідно до «Судових Статутів» адвокати поділялися на:

@) присяжних і приватних повірених. 

) присяжних і державних повірених. 

) державних і приватних повірених. 

) всі відповіді вірні. 

* Присяжними повіреними могли бути особи, які:

) досягли 25 років,

) мали вищу юридичну освіту,

) п'ять років судової практики чиновником судового відомства або помічником присяжного повіреного.

@) всі відповіді вірні. 

*Щоб стати адвокатом у Франції необхідно:

) мати французьке громадянство або громадянство однієї з держав Європейського Співтовариства,

) мати вищу юридичну освіту із ступенем магістра права, навчального закладу, який визнається у Франції. 

) скласти адвокатські іспити.

) пройти стажування.

@) всі відповіді вірні. 

* В Англії: 

@) відсутній єдиний нормативний документ, який би визначав правовий статус адвокатури.

) існує єдиний нормативний документ, який би визначав правовий статус адвокатури.

) нема нормативного документу, який би визначав правовий статус адвокатури.

) всі відповіді вірні. 

* В Англії всі захисники поділяються на:

@) соліситорів та баристерів.

) співзахисників та баристерів.

) адвокатів та баристерів.

) всі відповіді вірні. 

*Адвокатура Українице:

) спілка юристів;

@) громадське об'єднання;

) політична організація;

) партія однодумців.

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) володіє державною мовою, 

) склала кваліфікаційні іспити, 

) одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) стаж роботи у галузі права не менше двох років, 

) володіє державною мовою, 

) склала кваліфікаційні іспити, 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатом в Україні може бути особа, яка:

) має базову юридичну освіту, 

) стаж роботи у галузі права не менше трьох років, 

) одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття підприємницькою діяльністю. 

@) відповідь правильна відсутня. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

@) верховенства закону, незалежності, демократизму,

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

) демократизму,

) гуманізму.

) конфіденційності. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах:

@) незалежності, демократизму, конфіденційності.

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокат має право:

) займатись адвокатською діяльністю індивідуально, 

) відкрити своє адвокатське бюро, 

) об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання.

@) всі відповіді вірні. 

 

* Адвокатські об'єднання діють на засадах:

@) добровільності, самоврядування, колегіальності.

) верховенства інтересів клієнта, незалежності, демократизму

) верховенства інтересів клієнта, залежності, демократизму

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатські об'єднання діють на засадах:

) самоврядування, 

)колегіальності.

) гласності. 

@) всі відповіді вірні. 

* Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у:

@) Міністерстві юстиції України.

) Кабінеті Міністрів України. 

) місцевих органах влади.

) всі відповіді вірні. 

* Статутом адвокатського об'єднання регулюються:

) Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об'єднань, 

) структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, 

) права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання.

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання є:

@) юридичними особами. 

) фізичними особами.

) адвотськими  організаціями.

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати та адвокатські об'єднання:

@) відкривають поточні та вкладні рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством орядку - і в іноземних банках, 

@) мають печатку і штамп із своїм найменуванням. 

) відкривають депозитні рахунки в банках на території України, 

) мають печатку із своєю назвою та кодом. 

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, 

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) здійснюють представництво в суді, інших державних органах перед громадянами та юридичними особами;

) подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям;

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства;

) усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;

) посвідчують усні і письмові нотаріальні довідки щодо законодавства;

) виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокати:

) посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть;

) здійснюють представництво в суді, інших державних органах перед громадянами та юридичними особами;

) здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб, 

@) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: 

) представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних питань;

) збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, 

) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

@) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: 

) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

) застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

@)всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

@) має право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

@) має право доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

) зобов’язаний бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

@) має право ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

@) має право отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань, опитувати громадян;

) зобов’язаний застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні професійної діяльності адвокат: 

) зобов’язаний ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;

@) має право застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) зобов’язаний бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат:

@) зобов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законодавства, 

@) зобов'язаний використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб,

) має право не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, 

) всі відповіді вірні. 

* При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний:

) використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб,

) не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, 

) відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він:

)  у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, 

) брав участь як слідчій, особа, що провадила дізнання, прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий,

) є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших випадках, передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального кодексу України. 

@) всі відповіді вірні. 

* Адвокат може мати:

@) помічника або кількох помічників. 

) помічника. 

) кількох помічників. 

) правильна відповідь відсутня.

* Помічник адвоката повинен мати:

@) вищу юридичну освіту. 

вищу освіту.

) стаж роботи один рік.

) стаж роботи два роки.

) правильна відповідь відсутня.

* Помічник адвоката повинен мати:

) стаж роботи один рік.

) стаж роботи три роки.

) стаж роботи два роки.

@) правильна відповідь відсутня.

*Умови роботи помічника адвоката визначаються:

) трудовою угодою;

) усною домовленістю між помічником і адвокатом;

@) контрактом.

) договором підряду.

* Адвокат зобов'язаний зберігати:

@) адвокатську таємницю. 

) професійну таємницю. 

) нотаріальну таємницю. 

) правильна відповідь відсутня.

* Предметом адвокатської таємниці є:

@) питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, 

@) суть консультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків. 

) прізвище клієнта.

) місцезнаходження адвоката.

) правильна відповідь відсутня.

* Розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, забороняється:

) Адвокату, 

) помічнику адвоката,

) посадовим особам адвокатських об'єднань 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) Забороняється вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@)З питань адвокатської таємниці вони не можуть бути допитані як свідки. 

@) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю з санкції прокурора. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю з санкції прокурора. 

@) Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

@) Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) З питань адвокатської таємниці вони не можуть бути допитані як свідки. 

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Дозволяється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

) Не забороняється вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

)З питань адвокатської таємниці вони можуть бути допитані як свідки. 

@) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. 

@) Дозволяється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

) Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена прокурором.

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

@) Адвоката не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

@) Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. 

) Допускається не будь-яке втручання в адвокатську діяльність, 

)З питань адвокатської таємниці вони можуть бути допитані як свідки. 

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню. 

) всі відповіді вірні. 

* Гарантіями адвокатської діяльності є:

) Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню. 

@) Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 

) Адвокату не гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 

) всі відповіді вірні. 

* Адвокат та його помічник користуються правом на:

) відпустку, 

) загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

) надання їм усіх видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону. 

@) всі відповіді вірні. 

* Оплата праці адвоката здійснюється на підставі:

@) угоди між громадянином чи юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом. 

) угоди між громадянином та юридичною особою.

) угоди між громадянином і адвокатським об'єднанням. 

) вірна відповідь відсутня.

* У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги оплата праці адвоката здійснюється за рахунок:

@) держави. 

) родичів.

) територіальної громади.

) всі відповіді вірні. 

* Порядок призначення адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається:

@) кримінально-процесуальним законодавством. 

) кримінальним законодавством.

) цивільним законодавством. 

) всі відповіді вірні. 

* Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката:

@)  провадиться за фактично виконану роботу.

) не провадиться.

) провадиться повністю.

) всі відповіді вірні. 

* Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від:

@) встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. 

) встановленого державою прожиткового мінімуму.

) встановленого державою мінімального розміру заробітної плати та прожиткового мінімуму.

) всі відповіді вірні. 

*Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів утворюються:

@) кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

) атестаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. 

) дисциплінарні комісії адвокатури. 

) всі відповіді вірні. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються у:

) Республіці Крим, 

) областях, 

) містах Києві та Севастополі. 

@) всі відповіді вірні. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються строком на:

@) 3 роки.

) 5 років.

) 6 років.

) 9 років.

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури утворюються у складі:

@) атестаційної та дисциплінарної палат. 

) кваліфікаційної та дисциплінарної палат.

) атестаційної та кваліфікаційної палат. 

) всі відповіді вірні. 

* Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та організаційне забезпечення їх діяльності покладається на:

) Раду Міністрів Республіки Крим, 

) обласні ради.

) Київську і Севастопольську міські Ради депутатів.

@) всі відповіді вірні. 

* Атестаційна палата утворюється у складі:

@) 11 членів,

) 9 членів,

) 7 членів,

) 5 членів,

) всі відповіді вірні. 

* Атестаційна палата утворюється у складі:

@) 4 адвокатів, 4 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 5 адвокатів, 5 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 3 адвокатів, 3 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) 2 адвокатів, 2 суддів та по одному представнику від обласної ради, управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається:

@) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) закритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю у 2/3 голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю голосів від присутніх членів палати. 

) всі відповіді вірні. 

* Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити:

@) має право складати їх повторно через рік. 

) має право складати їх повторно через пів року. 

) має право складати їх повторно через два роки.

) не має право складати їх повторно.

) всі відповіді вірні. 

* Дисциплінарна палата утворюється у складі:

@) 9 членів, 

) 11 членів,

) 7 членів.

) 5 членів.

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається:

@) відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. 

) закритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати. 

) відкритим голосуванням двома третинами голосів від присутніх членів палати. 

) відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. 

) всі відповіді вірні. 

* Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до:

@) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. 

) прокуратури.

) міліції.

) служби безпеки України.

) всі відповіді вірні. 

* Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при:

@) Кабінеті Міністрів України. 

) Міністерстві юстиції України, 

) Спілки адвокатів України.

) всі відповіді вірні.

* До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять по одному представнику від:

) кожної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

) Верховного Суду України, 

) Міністерства юстиції України, 

) Спілки адвокатів України. 

@) всі відповіді вірні.

* Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури регулюється Положенням про неї, що затверджується:

@) Президентом України. 

) Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

) Кабінетом Міністрів України.

) Спілкою адвокатів України.

) всі відповіді вірні. 

* Особа, якій вручено свідоцтво, приймає присягу:

@) При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

) При складанні іспитів.

) При першому судовому засіданні.

) всі відповіді вірні.

* При прийнятті присяги адвокат урочисто клянеться: 

) у своїй професійній діяльності суворо додержуватись законодавства України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил адвокатської етики, 

) з високою громадянською відповідальністю виконувати покладені на нього обов'язки, 

) бути завжди справедливим і принциповим, чесним і уважним до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, 

) всюди і завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.

@) всі відповіді вірні.

* Дисциплінарна відповідальність адвоката наступає за:

@) порушення вимог законодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 

) порушення вимог законодавства України. 

) порушення Присяги адвоката України. 

) правильна відповідь відсутня.

* Дисциплінарні стягнення на адвоката накладаються:

@) рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

) розпорядженням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 

) рішенням дисциплінарної комісії. 

) правильна відповідь відсутня.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) попередження;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

@) всі відповіді вірні.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) пояснення;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до трьох років;

@) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

) всі відповіді вірні.

* До адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

) пояснення;

@) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;

) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до трьох років;

) всі відповіді вірні.

* Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до:

@) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

) суду.

) Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури чи суду.

) правильна відповідь відсутня.

* Адвокатська діяльність може бути припинена:

@) рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

) рішенням дисциплінарної комісії адвокатури, 

) рішенням кваліфікаційної комісії адвокатури, 

) розпорядженням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,

) всі відповіді вірні. 

* Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: 

) засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

) обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним;

) грубого порушення вимог законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 

@) всі відповіді вірні.

* Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках: 

@) засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили;

) обмеження судом правоздатності адвоката;

) грубого порушення моральних засад суспільства. 

) всі відповіді вірні.

* Міністерство юстиції України: 

) забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;

) узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;

) сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. 

@) всі відповіді вірні.

* Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції:

) сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань,

) надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, 

) встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо. 

@) всі відповіді вірні.

* Міністерство юстиції України: 

@) забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати юридичної допомоги;

) сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у вирішенні соціальних питань,

) надають їм в оренду придатні для роботи приміщення, 

) всі відповіді вірні.

* Місцеві органи державного управління у межах своєї компетенції:

@) встановлюють пільги щодо орендної плати за використання приміщень тощо. 

) узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність;

) сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійного рівня адвокатів. 

) всі відповіді вірні.

* Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати:

@) регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації. 

) регіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки. 

) регіональні, загальнодержавні та міжнародні асоціації. 

) регіональні, загальнодержавні спілки та асоціації. 

) всі відповіді вірні. 

* Спілки та асоціації адвокатів:

) представляють інтереси адвокатів у державних органах і об'єднаннях громадян, 

) захищають соціальні та професійні права адвокатів, 

) здійснюють методичну і видавничу роботу, 

) сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і діють відповідно до своїх статутів. 

@) всі відповіді вірні.

*Особа, яка має судимість:

@) не може бути адвокатом;

) може бути адвокатом;

) може бути адвокатом тільки з дозволу Міністра юстиції

) може бути адвокатом тільки з дозволу Генерального прокурора.

) всі відповіді вірні. 

*Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє у складі: 

@) двох палататестаційної та дисциплінарної;

) трьох палататестаційної, дисциплінарної та кваліфікаційної;

) двох палаткваліфікаційної та дисциплінарної;

) двох палататестаційної та кваліфікаційної.

) всі відповіді вірні. 

*Особа, яка має намір займатися адвокатською діяльністю, подає до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

@) нотаріально засвідчену копію диплома про вищу юридичну освіту;

) медичну довідку про відсутність СНІДу;

) характеристику з основного місця роботи;

) атестат про повну освіту.

) всі відповіді вірні. 

*Внутрішня діяльність Спілки адвокатів України регулюється: 

) Статутом;

Положенням;

) Кодексом

) Законом.

) всі відповіді вірні. 

*Особа, яка має судимість:

) може бути помічником адвоката;

@) не може бути помічником адвоката;

) може бути помічником адвоката з дозволу колегії адвокатів;

) законом не регулюється.

*Помічником адвоката можуть бути особи, які:

) працюють у суді;

) працюють держслужбовцями;

@) не мають стажу роботи;

) працюють приватними нотаріусами.

*Адвокатське бюро:

@) є юридичною особою;

) не є юридичною особою;

) є фізичною особою;

@) не є фізичною особою.

*Документ про право на заняття адвокатською діяльністю називається:

) посвідчення;

) ліцензія;

@) свідоцтво;

) сертифікат.

*Адвокат повинен мати стаж роботи за спеціальністю юриста: 

) один рік;

@) два роки;

) шість місяців;

) три роки.

*Якщо адвоката засуджено за скоєння злочину і вирок набрав законної сили:

) адвокатська діяльність може бути припинена;

) адвокатська діяльність призупиняється,

@) адвокатська діяльність анулюється;

) законом не регламентується.

*Помічник адвоката:

) може виконувати будь-які доручення у справах, що знаходяться у провадженні адвоката;

 @) може виконувати доручення у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім процесуальних повноважень адвоката;

) може виконувати тільки доручення, пов'язані з технічним забезпеченням роботи адвоката;

) виконує фізичну роботу.

* Дисциплінарне стягнення до адвоката:

) застосовується безпосередньо за виявленням проступку, 

) застосовується не пізніш як через місяць з дня виявлення проступку, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. 

) не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку

@) всі відповіді вірні.

*До адвоката може бути застосовано такі дисциплінарні стягнення:

) зауваження;

) догана;

) штраф;

@) попередження.

* Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він:

@) вважається таким, що не піддавався дисциплінарному стягненню.

) вважається таким, що піддавався дисциплінарному стягненню.

) вважається таким, що немав судимості.

) отримає довідку про накладення дисциплінарного стягнення.

*Адвокат вважається таким, щодо якого не застосовувалося дисциплінарне стягнення, якщо на нього не було накладено нового дисциплінарного стягнення впродовж: 

) одного місяця;

) шести місяців;

@) одного року;

) двох років.

*Назвіть, який з видів діяльності не є адвокатським:

) надання консультацій;

) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;

) засвідчення справжності підпису осіб, причетних до справи;

@) опитувати громадян.

*Адвокати надають правову допомогу:

) тільки фізичним особам;

тільки юридичним особам;

@) фізичним та юридичним особам;

) не має правильної відповіді.

*Сутність порад адвоката:

@) є адвокатською таємницею;

) не є адвокатською таємницею;

) адвокат має право сам вирішувати, чи належить порада до адвокатської таємниці;

) всі відповіді правильні.

*Однією з гарантій адвокатської діяльності є:

@) заборона прослуховування телефонних розмов адвоката у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції відповідного прокурора;

) довічний імунітет від притягнення до кримінальної відповідальності за певні види діяльності;

) оплата праці помічника за рахунок держави;

) законом не регламентується. 

*Адвокат, збираючи відомості про факти, що можуть бути використані як докази:

@) має право застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства;

) не має права використовувати науково-технічні засоби;

) чинним законодавством це право адвоката не визначено

) не має правильної відповіді.

*Адвокат може бути допущений до участі в справі як захисник з моменту:

) пред'явлення обвинувачення;

) затримання;

) застосування запобіжного заходу;

) всі відповіді вірні.

*Яка фраза є неприпустимою у рекламі адвокатського бюро?:

) «Тут працюють досвідчені фахівці»;

) «100% успіху у вирішенні Ваших проблем»;

) «Ми дамо відповідь на всі запитання»;

) всі відповіді вірні.

* Види адвокатської діяльності:

@) адвокати дають консультації та роз’яснення з юридичних питань;

@) адвокати дають усні і письмові довідки щодо законодавства;

) адвокати представляють державу на міжнародній арені;

@) адвокати здійснюють представництво в суді, інших державних органах;

) всі відповіді вірні;

) всі відповіді невірні.

* Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю.

@) так;

) ні;

) законом не передбачено;

) правильної відповіді не має.

* Оплата праці адвоката: 

) встановлюється на рівні не менше мінімальної заробітної плати;

) розмір встановлений відповідно до чинного законодавства України;

@) встановлюється за угодою між громадянином чи юридичною особою і адвокатом чи адвокатським об’єднанням;

) правильної відповіді не має.

* Ким може бути порушена кримінальна справа проти адвоката?

) Президентом України;

) Верховною Радою України;

) Головою Конституційного Суду;

@) Генеральним прокурором.

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури складаються з:

@) 2 палат;

) 3 палат;

) 4 палат;

) кількість не обмежена. 

* Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури складаються з палат:

@) атестаційна;

) касаційна;

@) дисциплінарна;

) адміністративна.

) всі відповіді вірні.

* Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити:

@) має право скласти їх повторно через 1 рік;

) має право скласти їх повторно через 2 рік;

) має право скласти їх повторно через 3 рік;

) не має право їх повторно складати.

* Хто видає свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю?

) Президент України;

) Кабінет Міністрів України;

) Верховна Рада України;

@) Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

* Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у:

) спілці адвокатів України.

) вищій раді юстиції.

) міській раді.

@) міністерстві юстиції України.

*Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством про види адвокатської діяльності на підставі:

@) угоди з клієнтом про надання правової допомоги;

@) за призначенням особи, що здійснює дізнання, слідчого чи суду;

) ріщення суду;

) взаємної згоди клієнта та адвоката.

) всі відповіді вірні.

*В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені: 

@) прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи або назва та адреса юридичної особиклієнта, ті ж відомості щодо особи, яка уклала угоду, якщо договір укладається не особисто клієнтом;

@) прізвище, ім'я та по батькові адвоката, або назва адвокатського об'єднання, який надаватиме правову допомогу, та його адреса; 

) вид правової допомоги;

) методика надання правової допомоги;

) всі відповіді вірні.

*В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випадку мають бути визначені:

) зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися за угодою і де вона має надаватись;

) розмір гонорару, порядок його обчислення і внесення;

) підписи осіб, що уклали угоду;

@) всі відповіді вірні.

* При розірванні угоди адвокат зобов'язаний: 

@) пояснити клієнту причини розірвання угоди;

) повідомити клієнта про інших адвокатів, які можуть надати йому кваліфіковану юридичну допомогу;

) повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, майно, передане клієнтом на зберігання адвокату, та невитрачені кошти;

) поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи і передати клієнту копії процесуальних документів, складених адвокатом при виконанні доручення;

) надати клієнту детальний звіт про виконану роботу;

) отримати від клієнта гонорар.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) незалежність;

) дотримання законності;

) домінантність інтересів клієнта;

) неприпустимість представництва клієнтів із суперечливими інтересами;

@) всі відповіді вірні.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

@) конфіденційність;

@) компетентність та сумлінність;

) гуманізм;

) демократизм;

@) чесність та порядність;

) гласність.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) демократизм;

) гуманізм;

) верховенства закону;

@) культура поведінки;

) обмеження рекламування діяльності адвокатів.

*Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, у розділі II закріплюють такі основні принципи адвокатської етики: 

) конфіденційність;

) компетентність та сумлінність;

) чесність та порядність;

@) всі відповіді вірні.

*Адвокатська таємницяце:

@) відомості, які отримані адвокатом в процесі виконання професійних обов’язків, розголошення яких може завдати шкоди клієнту;

) відомості, які отримані адвокатом в процесі виконання професійних обов’язків;

) відомості, які клієнт надав адвокату.

) обмеження рекламування діяльності адвокатів.

*Відповідно до ст. 9 Закону УкраїниПро адвокатурупредметом адвокатської таємниці є:

)  умови та порядок надання юридичних послуг;

@) питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката;

@) суть консультацій, порад та роз'яснень;

) розмір гонорару за надану юридичну допомогу;

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений:

) надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, 

) представляє інтереси осіб у Державному департаменті інтелектуальної власності, 

) представляє інтереси осіб у судових органах, кредитних установах, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) постійно проживати в Україні;

) мати повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) мати не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) скласти кваліфікаційні екзамени, 

) пройти атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) мати повну вищу освіту, а також повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності;

) пройти атестацію і одержав свідоцтво на право займатися діяльністю патентного повіреного. 

) всі відповіді вірні.

* Патентний повірений повинен:

) бути громадянином України,

) мати не менш як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) пройти стажування.

) мати не менш як річний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;

) всі відповіді вірні.

* Не можуть бути патентними повіреними:

) працівники Державного департаменту інтелектуальної власності, 

) особи, яким це заборонено відповідно до законодавства.

) громадяни України.

) всі відповіді вірні.

* Державний департамент інтелектуальної власності:

) веде Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених. 

) веде Список представників у справах інтелектуальної власності - патентних повірених. 

) веде Список патентних повірених. 

) всі відповіді вірні.

* Патентному повіреному, внесеному до Державного реєстру:

) присвоюється реєстраційний номер.

) присвоюється реєстраційний код.

) присвоюється індивідуальний номер.

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) підписувати заяви, клопотання, описи, формули винаходів тощо;

) подавати та одержувати матеріали, що стосуються охоронних документів;

) виконувати платіжні операції;

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) вносити зміни до опису винаходів і креслень;

) відкликати заявки на видачу охоронних документів на об'єкти промислової власності;

) подавати доповнення, заперечення, скарги;

) всі відповіді вірні.

*. Патентний повірений має право згідно із законодавством, у межах доручення особи, яку він представляє:

) вживати заходів для підтримання чинності охоронних документів;

) проводити науково-дослідні роботи, частиною яких є патентні дослідження;

) представляти інтереси власників прав на об'єкти інтелектуальної власності в державних і судових органах тощо. 

) всі відповіді вірні.


Диплом на заказ


1. плёнки металла
2. і ~арапайым к~мірсулар моносахаридтер деп аталады
3. Хвора 38 років протягом 8 років працює оператором в цеху виробництва лінолеуму
4. Emerging Science, Фондовый рынок и Interrnet
5. конструкторская часть
6. Дом у кладбища в полной мере оправдывает звания коими наградили его автора современники и потомки
7. Вперед Пролетарий Новая жизнь Борьба После раскола в 1903 году РСДРП на большевиков и меньшевико
8. методические рекомендации предназначены для использования в отделениях реабилитации реабилитированных и л
9. ТЕМА 1 ИНТЕРНЕТЭКОНОМИКА- ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИЭ 1
10. В контакте- Идеальный ответ vk.
11. 1 Я хочу иметь хоть какуюто целомудренность в моем пылающем надеждами скором самостоятельном будущем
12. задание С1 и представляет собой небольшую письменную работу по тексту сочинение
13. Контрольная работа- Планирование фонда заработной платы на предприятии
14. Які причини утворення нагару в циліндрах двигуна і як його видалити 2
15. Процессуальная характеристика мер пресечения
16. Тема- Анализ цепей постоянного тока с одним источником энергии Начало формы Конец формы Эквивален
17. . Электрическое напряжение потенциал и напряженность электрического поля определение единицы измерения
18. Италия и Испания
19. .132632.112633.11 РЕАКЦIЯ ФОТОСИНТЕЗУ I ФОТОДИХАННЯ У СОРТIВ ПШЕНИЦI
20. Хирургия Калькулезный холецистит осложненный механической желтухо