Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Ремонт машин для студентів 5 курсу та 1 курсу магістратури ІТФ денної форми навчання 20132014 навч.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Перелік питань, що виносяться на екзамен,  з дисципліни «Ремонт машин » для студентів 5 курсу та 1 курсу магістратури ІТФ денної форми навчання  2013-2014 навч. рік

 1.  Ознаки граничного стану двигуна.
 2.  Характерні дефекти плунжерних пар, та способи їх відновлення.
 3.  Ремонт клапанно-розподільних пристроїв гідравлічних систем.
 4.  Підбір та комплектування шатунів.
 5.  Основні ознаки несправності системи живлення дизеля.
 6.  Ремонт гідроциліндрів.
 7.  Підбір та комплектування поршнів з гільзами. Розмірні групи.
 8.  Характерні дефекти та напірних клапанів та способи їх відновлення.
 9.  Складання, обкатка і випробування агрегатів гідросистем.
 10.  Підбір та перевірка компресійних кілець.
 11.  Перевірка розпилювачів форсунок на герметичність та якість розпилювання палива.
 12.  Ремонт різального апарата зернозбиральних комбайнів.
 13.  Підбір та перевірка вкладишів номінальних та ремонтних розмірів.
 14.  Регулювання та випробування паливного насоса.
 15.  Ремонт шнека жатки комбайна.
 16.  Підбір та маркування поршневих пальців.
 17.  Встановлення шатунно-поршневої групи.
 18.  Ремонт пневматичних шин.
 19.  Складання шатунно-поршневої групи.
 20.  Встановлення колінчастого вала в двигун.
 21.  Ремонт мотовила зернозбирального комбайна.
 22.  Характерні дефекти та ремонт головки блока циліндрів.
 23.  Обкатка і випробування двигунів при поточному ремонті.
 24.  Ремонт похилої камери зернозбирального комбайна.
 25.  Способи та технологія відновлення зношених гнізд клапанів.
 26.  Встановлення головки циліндрів.
 27.  Ремонт молотильного барабана зернозбирального комбайна.
 28.  Способи ремонту та відновлення напрямних втулок клапанів.
 29.  Характерні дефекти муфти зчеплення тракторів і автомобілів.
 30.  Ремонт підбарабання зернозбирального комбайна.
 31.  Способи виявлення та усунення характерних дефектів клапанів.
 32.  Ремонт веденого диска муфти зчеплення.
 33.  Ремонт соломотряса зернозбирального комбайна.
 34.  Перевірка та комплектування пружин клапанів. Відновлення втрачених властивостей.
 35.  Ремонт ведучого і проміжного диска муфти зчеплення.
 36.  Ремонт механізму очистки зернозбирального комбайна.
 37.  Складання головки циліндрів.
 38.  Ремонт відтискних важелів муфти зчеплення.
 39.  Ремонт бункера і вивантажувального пристрою зернозбирального комбайна.
 40.  Притирання клапанів автотракторних двигунів. Матеріали та обладнання.
 41.  Складання та регулювання муфти зчеплення після ремонту.
 42.  Регулювання і обкатка зернозбиральних комбайнів після ремонту.
 43.  Контроль якості притирання та перевірка герметичності клапанів.
 44.  Характерні дефекти механічних коробок передач тракторів та автомобілів.
 45.  Ремонт плугів.
 46.  Перевірка і ремонт валика та коромисел клапанів.
 47.  Ремонт деталей головної передачі тракторів та автомобілів.
 48.  Технологія підготовки гільз до хонінгування.
 49.  Основні дефекти системи мащення автотракторних двигунів та способи їх виявлення.
 50.  Складання та контроль положення рухомих шестерень коробок передач.
 51.  Ремонт культиваторів.
 52.  Способи відновлення зношених бокових гнізд корпуса масляного насоса.
 53.  Обкатка та випробування коробок передач після ремонту.
 54.  Ремонт машин і обладнання для подрібнення зерна.
 55.  Основні дефекти масляних фільтрів двигунів та способи їх усунення.
 56.  Характерні дефекти карданних передач.
 57.  Технологія  розточування гільз циліндрів під ремонтний розмір.
 58.  Дефекти деталей водяного насоса та способи їх усунення.
 59.  Ремонт карданних передач.
 60.  Ремонт подрібнювачів кормів.
 61.  Складання водяного насоса та перевірка на герметичність.
 62.  Складання та балансування карданних передач.
 63.  Перспективні способи підвищення зносостійкості робочих органів ґрунтообробних машин.
 64.  Дефекти вентиляторів системи охолодження та способи їх усунення. Контроль якості ремонту.
 65.  Характерні дефекти ведучих мостів.
 66.  Застосування гальванічного залізнення в ремонтному виробництві.
 67.  Характерні дефекти радіатора і термостата, способі їх виявлення та ремонту.
 68.  Регулювання зачеплення конічних шестерень головної передачі.
 69.  Застосування гальванічного хромування в ремонтному виробництві.
 70.  Перевірка та контроль герметичності системи охолодження автотракторних двигунів.
 71.  Ремонт ходової частини гусеничних тракторів.
 72.  Перспективні технології ремонтного виробництва.
 73.  Перевірка герметичності стінок і ущільнень головки та блока циліндрів.
 74.  Регулювання клапанного механізму.
 75.  Ремонт шестеренних насосів типу НШ.
 76.  Ремонт обладнання для приготування кормів.
 77.  Ремонт обладнання для первинної обробки молока.
 78.  Ремонт доїльного обладнання.
 79.  Ренмонт обладнання пташників та інкубаторів.
 80.  Ремонт обладнання для подрібнення кормів.
 81.  Ремонт технологічного обладнання майстерень
 82.  Ремонт підйомно-транспортного обладнання.


1. Я человека называется мировоззрением
2. Московский государственный юридический университет имени О
3. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних заклада
4. Ребенок в заэкранье
5. ТЕМА- Современные концепции препарирования кариозных полостей
6. і. Значення дитячого колективу для кожного школяра в тім що він є своєрідною ланкою що зв'язує між собою сус
7. За всіляких індивідуальних розбіжностей для більшої частини осіб які працюють і навчаються доба поділяєть
8. ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В АФФИЛИАЦИИ НА ВЫБОР СТРАТЕГИИ В КОНФЛИКТНОМ ПОВЕДЕНИИ У ПОДРОСТКОВ
9. О потребительской корзине для основных социальнодемографических групп населения в СанктПетербурге
10. то все считают что я способная но ленивая1
11. Варианты ответов 1
12. БЕКІТЕМІН КЕЛІСІЛГЕН ШТПК директоры Шпикбаева
13. Альтернативная энергетика на Алтае
14. Тема 11. Цели и результаты развития национальной экономики
15. Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов Утверждена Ученым советом экономического факуль
16. Ломоносов об обязанностях журналиста
17. реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук Москва 2007 Рабо
18. Модуль 123 Итоговый отчет зачет Группа- ДП090102 Ф.
19. командасыны~ та~айындалу Ж~йелік архитектураны ж~не ядро в
20. Опыт осмысления развития родовых отношений (на примере кумандинцев)