Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Організація виробництва і розрахунок техніко-економічних показників на дільниці по виготовленню багатоканального джерела живлення

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Організація виробництва і розрахунок

техніко-економічних показників

на дільниці по виготовленню багатоканального джерела живлення

Курсова робота з предмету: “Економіка промисловості”


ВСТУП

1 Організаційна частина

1.1 Розрахунок кількості обладнання і робочих місць

1.2 Планування дільниці

1.3 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

1.4 Розрахунок чисельності іншого персоналу

2. Економічна частина  

2. 1 Розрахунок фондів заробітної плати  

2.2 Розрахунок  собівартості та ціни

2.3 Розрахунок техніко-економічних показників дільниці

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА
ВСТУП

Раціональне планування робочого місця дозволяє не витрачати часу на зайві рухи. При плануванні робочих місць необхідно забезпечити щоб у працівника завжди знаходились під рукою засоби для оперативної роботи. Інструмент і крихітні деталі потрібно розміщувати на монтажному столі, в зоні оперативної роботи, а середні і великі деталі, об’ємні інструменти поряд зі столом на підставці і т п.

Все що працівнику необхідно взяти лівою рукою, повинно бути розміщене зліва від нього, а якщо правою – справа. Матеріали і інструменти, які беруться обома руками потрібно розміщувати по центру монтажного столу. В зоні оперативної роботи повинні бути встановленні підставки для технічних документів, а також засоби сигналізації, витяжка.

Запасні інструменти і матеріали, а також інструменти і засоби, які призначені для обслуговування робочого місця і виконання підготовчо-завершальних робіт повинні зберігатись в спеціальних шафах і ящиках які можуть розташовуватись у віддаленому від робочої дільниці місці.

Правильна організація робочого місця сприяє:

 •  підвищенню продуктивності праці працівника;
  •  мінімальних витрат часу, який необхідний для роботи;
   •  створення зручних умов для виконання роботи;
   •  забезпечення не шкідливих і безпечних умов роботи.

План дільниці з виготовлення приладу для регулювання звуку передбачає розташування робочих місць по ходу технологічного процесу.

Керівник дільниці (майстер) повинен врахувати можливості відхилення від нормального ходу виробництва і наявність варіанту перестановки працівників у випадку зривів і затримки з поставкою матеріалів і заготовок, вихід з ладу обладнання, хвороби працівника .

Функція майстра заклечається в регулюванні роботи робітників на підприємстві,  вирішення питань, які  виникають в ході роботи, забезпечення необхідного обладнання в разі поломок та ін..
1 Організаційна частина

1.1 Розрахунок кількості обладнання і робочих місць

Розрахункову кількість одиниць обладнання знаходимо за формулою Ср=(Npвип*tшт)/ (Фд.обвн),

де   Npвип - річна програма випуску, шт ;

       tшт - нормативна трудомісткість на даній операції ;

       Квн - коефіцієнт виконання норм ;

       Фд.об - дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання, год.  

Дійсний річний фонд часу роботи одиниці обладнання розраховується по формулі :

Фд.обн*(1-(а%/100))*S ,

де    Фн - номінальний фонд часу, год;   

а% - плановий відсоток витрат робочого часу на ремонт обладнання,

S - режим роботи дільниці(кількість змін).

Розрахунок дійсного річного фонду часу одиниць обладнання :

Фд.об= 2002 *(1-( 4/100))*2 = 3843,84 год

Для  монтажних столів обчислення ведеться по номінальному фонду часу.  

Знаходимо розрахункову кількість обладнання :

 •  для операції «Заготовка плати, нанесення малюнку»

Ср1= (12000*0,65)/( 3843,84 *1,03) = 1,97 шт.;

 •  для операції «Травління»

Ср2= (12000*1)/( 3843,84 *1,03) = 3,03 шт.;

 •  для операції «Луження плати, монтаж»

Ср3= (12000*1,6)/( 3843,84 *1,03) = 4,84 шт.;

 •  для операції «Пайка елементів»

Ср4= (12000*1,15)/( 3843,84 *1,03) = 3,48 шт.;

 •  для операції «Регулювання»

Ср5= (12000*1,5)/( 3843,84 *1,03) = 4,54 шт.;

 •  для операції «Складання»

Ср6= (12000*0,95)/( 3843,84 *1,03) = 2,87 шт.;

 •  для операції «Контроль»

Ср7= (12000*0,4)/( 3843,84 *1,03) = 1,21 шт.

Приймаємо: Спр1=2 шт., Спр2=3 шт., Спр3=5 шт., Спр4= 4 шт., Спр5= 5шт., Спр6=3 шт., Спр7= 2 шт.

Обчислюємо коефіцієнт завантаження по кожному виду обладнання робочих місць за формулою :

Кзв = Српр

Кз1 =1,97 /2=0,98;

Кз2 = 3,03 /3=1,01;

Кз3 = 4,84 /5=0,96;

Кз4 = 3,48 /4=0,87;

Кз5 = 4,54 /5=0,9;

Кз6 = 2,87 /3=0,95;

Кз7 = 1,21 /2=0,6.

Визначаємо трудомісткість програми випуску з врахуванням Квн за формулою

Тпр.вип  = (Npвих * tшт)/Квн

 •  для операції «Заготовка плати, нанесення малюнку»

Тпр.вих1 = (12000*0,65)/1,03=7572,81 н/год.;

 •  для операції «Травління»

Тпр.вих2 = (12000*1)/1,03=11650,48 н/год.;

 •  для операції «Луження плати, монтаж»

Тпр.вих3 =(12000*1,6)/1,03=18640,77 н/год.

 •  для операції «Пайка елементів»

Тпр.вих4 =(12000*1,15)/1,03=13398,05 н/год.;

 •  для операції «Регулювання»

Тпр.вих5 =(12000*1,5)/1,03= 17475,72 н/год.;

- для операції «Складання»

Тпр.вих6 = (12000*0,95)/1,03= 11067,96 н/год.;

 •  для операції «Контроль»

Тпр.вих7 = (12000*0,4)/1,03= 4660,19 н/год.;

Всі розраховані данні приведені в таблиці 2.

Таблиця 2 - Розрахунок кількості обладнання і робочих місць

Номер опе-

рації

Назва обладнання робочого місця

Програ-ма випус-ку, шт

Норма часу на операцію, Н/год

Трудоміст-кість прог-рами випу- ску , Н/год

Дійсний фонд часу роботи обладнан-ня, год.

Кількість обладнання

Кзав

Розрахо-вана, шт

Прий-нята, шт

1

Монтажний. стіл

12000

0,65

7572,81

3843,84

1,97

2

0,98

2

Монтажний. стіл

1

11650,48

3,03

3

1,01

3

Монтажний. стіл

1,6

18640,77

4,84

5

0,96

4

Стенд

1,15

13398,05

3,48

4

0,87

5

Стенд

1,5

17475,72

4,54

5

0,9

6

Монтажний. стіл

0,95

11067,96

2,87

3

0,95

7

Монтажний. стіл

0,4

4660,19

1,21

2

0,6

Всього

-

7,25

84465,98

-

18,34

24

0,76

1.2 Планування дільниці

На підприємствах, де використовується масове або серійне виробництво, заготівельні, оброблюючи та збиральні цехи, як правило, розподіляються на окремі виробничі дільниці від вірного розташування обладнання буде залежати тривалість виробничого циклу, розмір виробничої площі, кількість знятої продукції з одного квадратного метра виробничої площі та інші техніко-економічні показники.

План робочої дільниці зображений на рисунку 1. Робоче місце відображується у вигляді прямокутної фігури. Кожне робоче місце повинно бути на відстані не менше 500м від стін. Відстань між робочими місцями повинна бути не менше 1200мм, щоб забезпечити робітникам вільний прохід. Площа дільниці складає 8,8 х 10 = 88 м2

Рисунок 1 – План дільниці з виготовлення приладу по регулюванню звуку.

1.3 Розрахунок чисельності основних виробничих робітників

Розрахунок числа основних робітників ведеться по професіям і розрядам на основі розробленого технологічного процесу за формулою :

Чо=(Nвип*tшт)/(Фдрвн),

де  Чо – розрахункове число основних робітників визначеної професії і розряду, чол.;

Фдр - дійсний річний фонд робочого часу робітника,що визначається за формулою :

Фдрн*(1-(%В/100)),

де   %В - відсоток втрат робочого часу робітником, %;

Фн - номінальний  річний фонд робочого часу

Фдр = 2002*(1-(13/100))=1742 год.

Розрахунок проводимо по кожній операції. Дані розрахунків зводимо в таблицю 3.

       Визначаємо кількість робітників :     

Чо1 =(12000*0,65)/( 1742*1,03)=4,34   - 5 чол.;

Чо2 =(12000*1)/( 1742*1,03)=6,68            - 6 чол.;

Чо3 =(12000*1,6)/( 1742*1,03)=10,7            - 11 чол.;

Чо4 =(12000*1,15)/( 1742*1,03)=7,69  - 8 чол.;

Чо5 =(12000*1,5)/( 1742*1,03)=10,03  - 11 чол.;

Чо6 =(12000*0,95)/( 1742*1,03)=6,35  - 7 чол.;

Чо7 =(12000*0,4)/( 1742 *1,03)=2,67            - 3 чол.

Знаходимо середній розряд за формулою :

Сер роз = К-ть людинорозрядів/К-ть робітників.

Таблиця 3 - Чисельність основних виробничих робітників    

Професія

Кількість

Розряди

Середній

розряд

1

2

3

4

5

6

Слюсар

11

11

3

Монтажник

26

26

3

Регулювальник

11

11

4

Контролер

3

3

4

Всього

51

37

14

3,27

1.4 Розрахунок чисельності іншого персоналу

    Допоміжні робітники складають 10-15% від чисельності основних робітників. Визначимо  кількість  допоміжних  працівників :

              

     Кд.р. =  (Кос.р * 8) / 100 = ( 51* 10 )  / 100 = 5,1 = 6 чол.

              

З них :               

 •  електрик  - 3 чол., 3 розряд ;       
 •  налагоджував обладнання - 3 чол., 4 розряд.    

 Спеціалісти складають  5 – 8 %  від кількості основних  і допоміжних  робітників.  Обчислюємо  кількість спеціалістів:

         Кд.р .= ((Кос.р + Кд.р)* 5) /100  =    (51+ 6)* 5/100 = 2,85 =3  чол.

З них :               

·        технолог -1 чол.;         

·        майстер -2 чол.         


2. Економічна частина
 

             

2. 1 Розрахунок фондів заробітної плати  

             

        Заробітна плата робітників складається з основної та допоміжної.  Річний фонд заробітної плати відрядних робітників нараховується по відрядній системі на основі даних про нормативну трудомісткість та годинну тарифну ставку. Річний тарифний фонд основних робітників може бути визначений:

             

ФЗПтар=∑tшт*ГТСсер.р*Nвип,

                     

де  tшт - норми часу по конкретній операції ,год;  

     ГТСсер.р - година тарифна ставка відповідного розряду, гр;    

     Nвип - річний випуск продукції, шт.  

  

ФЗПтар = ( 0,65 * 9,11 + 1 * 9,11 + 1,6 * 9,11 + 1,15 * 9,11 + 1,5* 10,21 +  +0,95 * 9,11 + 0,4 * 10,21)* 12000 = 817320 грн.   

Обчислюємо розмір премії основних робітників :          

          ПР=(Пр%/100)*ФЗПтар=( 25 / 100 )* 817320= 204330 грн.

Обчислюємо річний фонд основної заробітної плати основних робітників:     

               ФЗПос=ФЗПтар+ПР =  817320+ 204330= 1021650 грн.

Обчислюємо річний фонд додаткової заробітної плати :         

       ФЗПдод=(%ЗПдод/100)*ФЗПос=( 13 / 100 )* 1021650= 132814 грн.

Обчислюємо загальний річний фонд заробітної плати основних робітників:    

  ФЗПзаг.ос=ФЗПос+ФЗПдод=  1021650+ 132814= 1154464грн.

Обчислюємо середньомісячну заробітну плату основних робітників :      

         ЗПос=ФЗПзаг/(12*Чос.р)=  1154464 / (12* 51 )= 1886 грн.

Обчислюємо річний тарифний фонд заробітної плати для допоміжних робітників :

                                          ФЗПтар.д.р=ГТСі*niдр,          

де ГТСі - годинна тарифна ставка відповідного розряду, грн ;       

       nі - кількість допоміжних робітників ;       

      Фдр - дійсний фонд робочого часу робітника, год.        

                ФЗПтар.др = (  3 * 8,59 + 3 * 9,62 )* 1742= 95165 грн

Обчислюємо розмір премії допоміжних робітників :         

 ПРдр=(Пр%/100)*ФЗПтар.др=( 25/ 100 )* 95165 = 23791 грн.

Обчислюємо річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників:   

ФЗПос.др= ФЗПтар.др+ ПРд.р= 95165 + 23791 = 118956 грн.

Обчислюємо річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників :  

 ЗПдод.др=(%ЗПдод/100)*ФЗПос.др=( 13 /100)* 118956 = 15464 грн.

Обчислюємо загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників:  

     ФЗПзаг.др=ФЗПосн.др+ЗПдод.др= 118956 + 15464 = 134421грн

Обчислюємо середньомісячну заробітну плату допоміжних робітників :    

ЗПд.р = ФЗПзаг.д.р / (12*Чд.р) = 134421 /( 12 * 6 ) = 1866,9  грн.

Обчислюємо річний  тарифний фонд заробітної плати  спеціалістів :      

   ФЗПтар.ітр = Оклад * ni* 11 = (2000 * 2 +1800 *1) *11 = 63800 грн.     

Обчислюємо розмір премії спеціалістів :             

ПРітр=(%Пр/100)*ФЗПтар.ітр=( 30/ 100 )* 63800 = 19140 грн.

Обчислюємо річний фонд основної заробітної плати спеціалістів :        

  ФЗПос.ітр=ФЗПтар.ітр+ПРітр= 63800+ 19140= 82940 грн.

Обчислюємо річний фонд додаткової заробітної плати спеціалістів:       

 ФЗПдод.ітр=(%ЗПдод/100)*ФЗПос.ітр=( 8/ 100 )* 82940= 6635грн

Обчислюємо загальний річний фонд заробітної плати спеціалістів:       

  ФЗПзаг.ітр=ФЗПос.ітр+ФЗПдод.ітр= 82940+ 6635,2 = 89575 грн

Обчислюємо середньомісячну заробітну плату спеціалістів :        

 ЗПітр=ФЗПзаг.ітр/(12*Чітр)= 89575,2 / (12 * 3 )= 2488,2 грн.   

Результати розрахунків зводимо до таблиці 4.           

Таблиця 4 - Розрахунок фондів заробітної плати, грн

Найменування категорій працюючих

Чисельність, чол.

Тарифний фонд

Премія

Фонд основної заробітної плати

Фонд допоміжної заробітної плати

Загальний річний фонд

Середньомісячна заробітна плата

Робітники

57

912485

228121

1140606

148278

1288885

1884,3

Основні

51

817320

204330

1021650

132814

1154464

1886,4

Допоміжні

6

95165

23791

118956

15464

134421

1866,9

Спеціалісти

3

63800

19140

82940

6635

89575

2488,2

Всього

60

976285

247261

1223547

154913

1378461

1914,5

2.2 Розрахунок  собівартості та ціни

Собівартість виробу - це грошова форма витрат на підготовку його виробництва, виробництво і збут. Калькуляцію собівартості виробу проводимо по калькуляційним статтям витрат:    

     Сп=М+ЗПос+ЗПдодспоблцехвирос.вирреал,  

  де М - вартість матеріалів і комплектуючих з урахуванням транспортно-заготівельних витрат;     

    ЗПос - основна заробітна плата виробничих робітників;   

    ЗПдод - додаткова заробітна плата виробничих робітників;  

    Всп - відрахування на соціальні потреби ;  

    Вобл - витрати на утримання і ремонт обладнання;  

    Вцех - цехові витрати;  

    Ввир - виробничі витрати;

    Вос.вир - витрати на підготовку та освоєння виробництва;

    Вреал - позавиробничі витрати.

Розрахунок вартості матеріалів проводиться на основі даних про норми витрат матеріалів і комплектуючих на одиницю продукції, відповідних цін за одиницю вимірювання. Дані розрахунків зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5 - Розрахунок вартості матеріалів і комплектуючих

Назва матеріалів і комплектуючих

Одиниця вимірювання

Норма витрат на 1 виріб

Ціна за оди- ницю вимірювання

Сума на  один виріб, грн.

1

2

3

4

5

Основні матеріали

Плата

шт

1

4,5

4,5

Припой ПОС61

кг

0,02

60

1,2

Всього

 

 

 

5,7

Транспортні витрати (10%)

0,57

Разом

 

 

 

6,27

Допоміжні матеріали

Розчин для травлення

кг

1

10

10

Каніфоль

кг

0,04

25

1,0

Спирт

л

0,03

45

1,35

Всього

 

 

 

12,35

Транспортні витрати (10%)

1,24

Разом

 

 

 

13,59

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

Комплектуючі

Мікросхема КР544УД1А

Шт

1

2

2

Мікросхема КР142ЕН8В

Шт

2

1,5

3

Мікросхема КР142ЕН8А

Шт

1

1,5

1,5

Мікросхема К176ИЕ5

Шт

1

1,8

1,8

Мікросхема К176ЛЕ5

Шт

1

0,7

0,7

Мікросхема К176ТВ1

Шт

1

0,7

0,7

Мікросхема К176ИЕ4

Шт

6

1

6

Транзистор КТ315Г

Шт

4

0,4

1,6

Діод КД521А

Шт

1

0,3

0,3

Стабілітрон КС156А

Шт

2

0,5

1

Стабілітрон Д814А

Шт

1

0,5

0,5

Резистори С2-29-0,125

Шт

10

0,15

1,5

Резистори С2-29-0,125-700Ом

Шт

7

0,15

1,05

Конденсатор К53-18 2200мкФ  25В

Шт

9

1,2

10,8

Продовження таблиці 5

1

2

3

4

5

Трансформатор ТП-34-3

Шт

1

12

12

Кварц ZQ1

Шт

1

1,5

1,5

Світлодіоди АЛ307АМ

Шт

3

0,35

1,05

Індикатор ИВ-6

Шт

6

2

12

Розєм  ПС-6

Шт

1

1,2

1,2

Розєм СР-5а-73ФВ

Шт

1

2,6

2,6

Корпус

шт

1

14

14

Шнур живлення

шт

1

0,5

0,5

Кріплення

шт

4

0,25

1

Вимикач

шт

1

1

1

Всього

 

 

 

79,3

Транспортні витрати (10%)

 

7,93

Разом

 

87,23

Всього

 

 

 

107,09

Знайдемо РЦі по кожній операції за формулою Рці = tшті * ГТСі :

РЦ1 = 0,65 * 9,11 = 5,92 грн.

РЦ2 = 1 * 9,11 = 9,11 грн.

РЦ3 = 1,6 * 9,11 = 14,57 грн.

РЦ4 = 1,15 * 9,11 = 10,47 грн.

РЦ5= 1,5 * 10,21 = 15,31 грн.

РЦ6 = 0,95 * 9,11 = 8,65 грн.

РЦ7 = 0,4 * 10,21= 4,08 грн.

Таблиця 6 - Розрахунок основної заробітної плати      

Назва операції

Розряд

Трудомісткість, Н/год

Годинно тарифна ставка, грн.

Розцінка  (основна заробітна плата), грн.

Заготовка плати Нанесення малюнку

3

0,65

9,11

5,92

Травлення

3

1

9,11

9,11

Лудження плати, монтаж

3

1,6

9,11

14,57

Пайка елементів

3

1,15

9,11

10,47

Регулювання

4

1,5

10,21

15,31

Збірка

3

0,95

9,11

8,65

Контроль

4

0,4

10,21

4,08

Всього

7,45

68,11

Додаткова заробітна плата основних робітників складає 13% від основної:

              

                 ЗПдод=(  13 /100)* ∑ЗПосі=( 13 /100)* 68,11= 8,85 грн.

Обчислюємо витрати  на  соціальні потреби:      

              

                             Всп = ( %Всп/100 ) * ( ЗПос+ЗПдод )      

              

    Всп = ( 37,6 / 100)*( 68,11+ 8,85)= 28,93 грн.    

              

Обчислюємо витрати на обладнання :       

               

          Вобл = (%Вобл/100)*ЗПос=( 80 /100)* 68,11= 54,48 грн.

              

Обчислюємо цехові витрати :         

              

                                   Вцех = (%Вцех/100)*(ЗПос)     

              

                Вцех = ( 95 / 100)*( 68,11) = 64,7 грн.

              

Обчислюємо виробничі витрати :         

                      

                                 Ввир = (%Ввир/100)*(ЗПос)     

              

              Ввир = ( 110/ 100)*( 68,11) = 74.92 грн.

              

Знайдемо цехову собівартість :         

              

                            Сцех = М+ЗПос+ЗПдодспоблцех    

              

Cцех = 107,09+ 68,11+ 8,85 + 28,93 + 54,48 + 64,7 = 333,26 грн.

              

Обчислюємо витрати  на освоєння виробництва :      

                              Вос.в = (%Вос.в/100)*(Сцехвир)   

                  Вос.в = ( 7/100)*( 333,26 + 74.92)= 28,57 грн.

           

Знайдемо виробничу собівартість:      

           

                                     Свир = Сцех + Ввир + Вос.в    

           

                   Свир = 333,26 + 74.92+ 28,57 = 436,75 грн.     

Обчислюємо позавиробничі витрати :              

                               Вреал = ( % Впозавир / 100) * Свир  

Вреал = ( 3/100)* 436,75 = 13,1 грн.   

        

Знайдемо повну собівартість:         

Сп = Свир + Вреал = 436,75 + 13,1 = 449,85 грн

Таблиця 7. – Калькуляція силового багатоканального джерела живлення

Назва статей витрат

Сума, грн.

1

Основні матеріали

6.27

2

Комплектуючі

87,23

3

Допоміжні матеріали

13,59

4

Основна заробітна плата виробничих працівників

68,11

5

Додаткова заробітна плата

8,85

6

Відрахування на соціальні потреби

28,93

7

Витрати на утримання обладнання

54,48

8

Цехові витрати

64,7

 

Цехова собівартість

333,26

9

Загальновиробничі витрати

74,92

10

Витрати на освоєння виробництва

28,57

 

Виробнича собівартість

436,75

11

Позавиробничі витрати

13,1

 

Повна собівартість

449,85

12

Прибуток

Гуртова ціна

13

Податок на додану вартість

Гуртова ціна з ПДВ

Розраховуємо гуртову ціну виробу :        

   ,

де Пр – запланований прибуток

,

де Rв – рентабельність виробу, %.

грн,

грн,

Реалізацію продукції підприємство проводить по гуртовим цінам з податком на додану вартість (ПДВ).

.

Податок на додану вартість визначається встановленим згідно чинного законодавства відсотком від гуртової ціни

,

         ППДВ = 20%

грн,

грн

2.3 Розрахунок техніко-економічних показників дільниці

Знайдемо обсяг продукції в гуртових цінах :       

                

Nг = Цг * Nвир = 530,82 * 12000 = 6369840 грн.

              

Знайдемо собівартість річного випуску :       

              

Ср.в = Сп * Nвип = 449,85 * 12000 = 5398200 грн.

              

Знайдемо витрати на 1 гр товарної продукції :       

              

В1гр = Ср.в / Nг =  5398200  / 6369840= 0,84 грн

              

Знайдемо виробіток продукції на одного працюючого :    

              

Вир.на 1пр =  Nг / Чпр = 6369840/ 60 = 106164 грн.

                             

Знайдемо загальний фонд заробітної плати робочих:     

              

  ФЗПзаг = ФЗПзаг.ос.р + ФЗПзаг.д.р =  1154464,5 + 134421,20= 1288885,7 грн.

Знайдемо виробіток продукції на одного робітника :     

              

Вир.на 1р=(Nвир*Тр.з)/Чр= (84466)  / 60 = 1408 Н/год

Знайдемо середньомісячну заробітну плату одного працюючого :    

              

ЗПпрац = (ФЗПзаг+ФЗП заг ітр)/(12*Чпр)     

              

ЗПпрац = (1288885,7 + 89575)/(12* 60 )= 1914,52 грн.

              

Знайдемо середньомісячну заробітну плату одного робітника :     

              

ЗПпрац = ФЗПзаг/(12*Чр)               

ЗПроб = 1288885,7 / (12* 57 ) = 1884,33 грн.

Знайдемо зйом продукції з 1м² виробничої площі            

Зйом.пр = Nг/S = 6369840/ 88 = 72384,55 грн.  

Таблиця 8 - Техніко-економічні показники дільниці

Назва показника

Одиниці вимірювання

Числова ха-рактеристика

1

Річна програма випуску

      шт

12000

2

Обсяг продукції в гуртових цінах

      грн.

6369840

3

Трудомісткість виробничої програми

      н/год

84465,98

4

Собівартість виробу

      грн.

449,85

5

Собівартість річного випуску

      грн.

5398200

6

Витрати на 1 гр товарної продукції

      грн.

0,84

7

Чисельність працюючих на дільниці,

      чол

60

 

  з них робочих

      чол

57

 

            основних

      чол

51

 

            допоміжних

      чол

6

 

            спеціалістів

      чол

3

8

Середній розряд основних робітників

 

 3,28

9

Виробіток продукції  на 1  працюючого

      грн.

106164

10

Виробіток продукції  на 1  робітника

      н/год

1408

11

Загальний фонд заробітної плати всього ,     

      грн.

1378461

 

в тому числі  робітників

      грн.

1288885,7

 

                             спеціалістів

      грн.

89575

12

Середньомісячна заробітна плата одного працюючого

     грн.

 1914,52

 13

Середньомісячна заробітна плата одного робітника

      грн.

1884,33

 14

    Середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста

      грн.

2488,2

15

Виробнича площа дільниці

      м²

88

16

Зйом продукції з 1м² виробничої площі

      грн.

72384,55

Висновки

При виконані  курсової роботи  були поставлені такі завдання:

 •  розрахувати кількість робочого обладнання;
 •  розрахувати чисельність основних виробничих робочих дільниці;
 •  скласти зведену відомість основних робочих дільниці;
 •  розрахувати фонди заробітної плати для: основних, допоміжних та інженерно – технічних робітників;
 •  визначити та скласти відомість витрат і вартості матеріалів та комплектуючих;
 •  розрахувати собівартість вузла, виробу, устаткування та його ціни;
 •  скласти калькуляцію на  багатоканальний блок живлення;
 •  розрахувати техніко – економічні показники дільниці;
 •  розрахувати площу дільниці.

Всі ці вимоги були виконані в ході виконання курсової роботи і визначені всі необхідні показники, основні з них приведені нижче. Так було вирахувано наступні значення:

 •  чисельність основних виробничих робочих дільниці 57 чол.;
 •  фонд заробітної плати для основних робітників 1154464 грн.;
 •  фонд заробітної плати для допоміжних робітників 134421 грн.;
 •  фонд заробітної плати для спеціалістів     89575 грн.;
 •  витрати на матеріали та комплектуючі на один прилад складають     107,09 грн.;
 •  виробнича собівартість приладу складає 436,75грн.;
 •  повна собівартість приладу складає 449,85грн.;
 •  оптова ціна приладу з ПДВ складає 636,98 грн.

Приведені вище дані були отримані в ході виконання розрахунків. Курсова робота допомогла краще розібратися в плануванні та організації виробництва.


ЛІТЕРАТУРА

1. Авер'янова В.В.  Управління виробничою діяльністю, - М.: Овал, 2005.

2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн.: Вишейш. шк., 2000.

3. Аналіз фінансової звітності / Под ред. О.В. Ефімової, М.В. Мельник. - М.: Омега-Л, 2004.

4. Баканов М.І., Шеремет А.Д.  Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 2010.

5. Балабон І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. М.: Фінанси і статистика, 1994.

6. Барнгольц С.Б.Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку. М.: Фінанси і статистика, 1984.

7. Бернстайн Л.А. Забезпечення безперервної роботи підприємства, - М.: Фінанси і статистика, 2007.

8. Беров Р.В. Аналіз господарської діяльності підприємства, - Мн.: БГЕУ, 2008.

9. Донцова Л.В. Управління виробничими процесами, - М.: Справа та сервіс, 2006.

10. Івашенцева Т.А.  Економіка підприємства. - К.: НГАСУ (Сібстрін), 2005.

11. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства Мн.: 000 Нове знання, 2002.

12. Савицька Г.В. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2011.

13. Тягуненко А.В. Управління виробництвом, - М.: Олма-прес, 2008.  

14. Економіка підприємства / під ред В.І. Станкевича, - М.: Нове знання, 2005.

15. Щербаков М.М. Управління виробництвом, - Мн.: Новий час, 2009.
1. Эра остеохондроза11 Глава 4 Межпозвонковые диски против теории остеохондрозов18 Глава 5 Иглоука
2. Пуск в работу питательного электронасоса после ремонта.html
3. тема господарського обліку складається з таких його видів- статистичного оперативнотехнічного бухгалтерс
4. месяцев. Я высаживаю своего малыша с рождения
5. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Раздел Межхозяйственные расчётные операции банков 1
6. Вавилонские притчи помогли миллионам читателей вдохновив их на поиски успеха и богатства
7. Флюороз 2. Воднонитратная метгемоглобинемия 3.html
8. Экологические факторы среды
9. Только Уникальное глобально Г
10. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Фирмы должны составлять а открытые акционерные общества и публиковать отчетность
11. РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОСТОВСКИЙ Г
12. Конспект лекций Медицинская микробиология ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ В помощь
13. Topics were discussed in socil gtherings t the courts of gret ldies in the medievl epoch.
14. Автоматизація та комп~ютерноінтегровані технології Спеціальність 7
15. В воздухе с электрическими параметрами ~ 1 ~ 1 распространяется радиоволна с частотой f 30 ГГц
16. 9 способов увеличить читаемость вашей рассылки
17. Code of specility- 5B050800 Student- ig
18. Ноктюрнал УТВЕРЖДАЮ ДОЛЖНО
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук3
20. Товароведная характеристика майонеза