Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Конспект лекцій з дисципліни Вантажознавство -Гусев О.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Надвірнянський коледж НТУ

Викладач: Лавринович Б.І

Дисципліна: «Організація

вантажних перевезень»

ПРАКТИЧНА РОБОТА №11: 

Заповнення подорожніх листів.

Література.

  1.  Коваленко В.М., Щуріхін В.К., «Вантажні автомобільні перевезення»: Підручник.-К.:Літера ЛТД, 2006.-304с. (9-16ст)
  2.  Вільковський Є.К., Бакуліч О.О. «Вантажознавство»: навчальний посібник.-Львів: «Інтелект-Захід», 2005,-224с. (9-14ст)
  3.  Конспект лекцій з дисципліни «Вантажознавство» /Гусев О.В.-К.:НТУ, 2006.-180с.: Бібліограф.с.121.
  4.  Довідкові матеріали до виконання курсової роботи з дисципліни «Вантажознавство».
  5.  Краткий автомобильный справочник.- . М.: Транспорт, 2005.
  6.  Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні. Державний департамент автомобільного транспорту Мінтранс України. Київ,1998.-129с.

НАДВІРНА

2011

ПРАКТИЧНА РОБОТА №11

На основі визначених показників роботи транспортних засобів, що подані в практичній роботі №7 здійснити заповнення подорожнього листа.

При заповненні подорожнього листа необхідно дотримуватись наступних методичних рекомендацій та послідовності.

Подорожній лист автомобіля – це  первинний документ обліку вантажних автомобільних перевезень, що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство.

Перед виданням водієві подорожнього листа вантажного автомобіля його заповнює диспетчер АТП, при цьому  на лицьовому боці у лівому верхньому куті ставить штамп перевізника або підприємства, під назвою документа записує дату його видання (число, місяць, рік). Ці дані повинні відповідати даті реєстрації подорожнього листа у реєстраційному журналі.

При погодинній оплаті транспортної роботи на лицьовому боці подорожнього листа у верхньому правому куті проставляється штамп "Погодинна". До погодинного подорожнього листа додаються по два примірники талона замовника для кожного замовника. Вони є підставою для розрахунків перевізника та замовника автотранспорту при погодинній формі оплати транспортних послуг. У рядку "Режим роботи" визначає найменування режиму роботи водія (робота в будні, відрядження, загальний облік робочого часу, щоденний облік робочого часу, робота у вихідні дні, по графіку тощо), згідно з яким проводиться нарахування заробітної плати.

У рядку "Колона" вказує номер колони, до складу якої належить автомобіль. У  рядку "Бригада" вказує номер бригади, до складу якої належить водій. У  рядку "Автомобіль" фіксує марку автомобіля і його державний номер. Поряд вказує гаражний номер автомобіля. У  рядку "Водій" вказує прізвище, ініціали, номер службового посвідчення, клас і табельний номер водія, якому буде видано цей подорожній лист. У  рядках "Причіп" зазначає державний і гаражний номери причепів і напівпричепів, якщо для перевезення виділено автопоїзд.

У   рядку "Супроводжуючі особи" вказуються прізвища, ініціали осіб, які супроводжують автомобіль при виконанні завдання (вантажники, експедитори, стажери тощо).

Застосування подорожнього листа обов'язкове всіма суб'єктами підприємницької діяльності, установами і організаціями незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, які експлуатують вантажні та службові легкові автомобілі або для яких за їх замовленням здійснюється транспортне обслуговування такими автомобілями.

Перевізники, які експлуатують вантажні автомобілі, як власні, так і орендовані (без водія), а також підприємства і установи при експлуатації службового легкового автомобіля зобов'язані при випуску автомобіля на лінію видавати водієві оформлений подорожній лист відповідної типової форми.

При поверненні в гараж водій здає подорожній лист диспетчеру, який  перевіряє повноту і правильність заповнення реквізитів. Разом з подорожнім листом здаються інші супровідні документи (лист контрольних перевірок температури у кузові авторефрижератора тощо). Диспетчер, у розділі "Рух пального, літрів" заповнює графу  "Залишок при поверненні" і засвідчує ці дані власним підписом. Своєю чергою, водій у рядку "Здав водій" власним підписом підтверджує здавання автомобіля відповідальній особі в технічно справному або несправному стані, про що робить відповідну відмітку.

Прийняття автомобіля від водія здійснює механік, який власним підписом у рядку "Прийняв механік" засвідчує достовірність заповнення граф  і  розділу "Робота водія та автомобіля" і прийняття автомобіля від водія в технічно справному (несправному) стані. Черговим диспетчером згідно рознарядки випускається подорожній лист, що являється документом суворої звітності і дозволом щодо експлуатації автобуса на маршруті. В ньому подається сама необхідна інформація, прізвище, дані про рухомий склад, маршрути та інше.

Додаток Г


Диплом на заказ


1. Понятие и сущность права.html
2. Захист від виробничих випромінювань
3. УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕД
4. либо. Однако такое толкование ошибочно поскольку в данном случае речь идет об объекте собственности.
5. ASPNET Atlas AJAX в исполнении Microsoft
6. 12 см а также в виде линз и прослоев значительной протяженности и толщи до десятков сантиметров а иногда и не
7. облучения Автоклавирование Высушивание 3.html
8. Тема 18- Денежнокредитная система
9. Защита прав человека в условиях международного конфликта
10. статьях на разных языках мира смысл которых им не понятен.html
11. БЕЛЫЙ КОТ 099 064 85 45 094 900 20 25; 065270 20 25
12. Расчет рекуперативного теплообменника газотурбинного двигателя
13. 1Вект наз равн если они колны один направ и модули их равн
14. Понятие государства и права их характерные признаки
15. Проект производства работ на строительство жилого здания
16. Свет температура и влажность как экологические факторы
17. ВВЕДЕНИЕ [4] ЧТО ТАКОЕ ЯЗЫК [5] ЗАЧЕМ МЫ ИЗУЧАЕМ ЯЗЫКИПОЧЕМУ МЫ ЯЗЫКИ ИЗУЧАЕМКОГДА НАМ ИХ ИЗУЧАТ
18. разгрузочные и транспортные устройства
19. Сочинение- Двигатели внутреннего сгорания
20. ТЕМА. Предмет суб'єкти та джерела конституційного права зарубіжних країн