Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ВІДГУК Кузіна Євгенія Володимировича 1992 р.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Цюрупинського

РВ УМВС України в

Херсонської області

підполковник міліції

В.А. Немерець

__________________

ХАРАКТЕРИСТИКА - ВІДГУК

Кузіна Євгенія Володимировича, 1992 р.н., рядового міліції, курсанта гр.ФПС-10-10 факультету підготовки фахівців для підрозділів слідчих ХНУВС

ділові, моральні й особисті якості слухачів і курсантів для вирішення питань щодо здатності майбутнього фахівця виконувати функціональні обов'язки на відповідних посадах в ОВС.

особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; ставлення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до ВНЗ і долучаються до особових справ слухачів і курсантів.

За період проходження стажування у СВ Цюрупинського РВ УМВС України в Херсонській області Кузін Є.В. зарекомендував себе (в цілому) з позитивної сторони.

Програму стажування й індивідуальний план проходження стажування Кузіним Є.В. виконано у …….. (повному обсязі - 5, достатньому обсязі - 4, переважній частині - 3, виконано недостатньо повно – 3-). Завдання, передбачені програмою стажування й індивідуальним планом, стажер виконав …. (якісно та у встановлені строки, старанно та дотримуючись встановлених строків, належним чином) на …. (високому професійному рівні, достатньому професійному рівні, рівні, що відповідає вимогам до курсантів навчальних закладів МВС України).

Кузін Є.В. має ….. (високий, достатній, в цілому належний) рівень підготовленості до виконання службових обов'язків на посаді слідчого. Вміє …. (ефективно та якісно, на достатньому рівні, в цілому достатньо правильно) реалізувати набуті під час навчання знання на практиці. Виявив наявність …. (змістовних та глибоких, достатніх, в цілому належних) навичок тактично правильно застосовувати спеціальні й технічні засоби під час кримінального провадження. Під час стажування виявив (ґрунтовні, достатні, в цілому належні) знання заходів особистої безпеки та дотримуватися їх у повсякденній своїй діяльності. Під час стажування вияви (глибокі, достатні, в цілому належні) знання підстав та порядку складання службових документів. Оформлював їх (завжди грамотно та своєчасно, своєчасно та належним чином, в цілому належно).

До професійних обов’язків відносився …. (з високим рівнем відповідальності, відповідально, належним чином), виконував їх відповідно до вимог нормативних актів, що регламентують діяльність слідчого. Під час стажування …. (завжди старанно, старанно, належним чином) та у встановлені строки виконував всі завдання, сумлінно ставився до служби. (Ефективно, в цілому ефективно, намагався) здійснював планування робочого часу. Порушень дисципліни та законності за час стажування не допускав. В роботі дотримується законності.

Брав участь у громадському житті підрозділу. З громадянами та товаришами по службі ввічливий, вміє контролювати свої емоції та поведінку. Думки завжди висловлює чітко, підтримуються своєї точки зору та здатен її обґрунтувати. На критичні зауваження реагує стримано, усуває виявлені недоліки. Постійно підвищує свій професійний рівень в системі службової підготовки. Форму одягу носить охайно.

За час стажування Кузін Є.В. довів, що …. (на високому професійному рівні - 5, в достатній мірі - 4, в цілому - 3 …) володіє теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними слідчому для виконання службових завдань. Отримані під час навчання знання та вміння ….. (успішно реалізує, здатен реалізовувати, в цілому реалізує) в практичній діяльності. Має схильність до слідчої роботи. Програму стажування виконав. На підставі чого курсант за результатами стажування заслуговує на оцінку «_____»

Керівник стажування:                                              

Слідчий СВ Цюрупинського РВ

УМВС України в Херсонської області  

ст. лейтенант  міліції                                                                              Р.О. Мучичка

ПОГОДЖЕНО

Начальника СВ Цюрупинського РВ

УМВС України в Херсонської області

майор міліції                                                                                    В.В. Лукянчиков
1. историческая социологическая и историческая школы Неспособность представителей классической эволюцион.html
2. Іудаїзм - релігія євреїв
3. і. Жалпы тіл білімінде септеулік шылаулар жайлы аффикс ж~не дербес с~з ма~ынасында~ы екі негізді~ барын бай~.html
4. Реферат Медицинская помощь при ожогах
5. Тема 1. Отношение мирчеловек как проблема философии
6. Педагог-психологты~ ата-аналармен ж~мысты тиімді ~йымдастыру ба~ытында~ы іс-~рекеті
7. го курса заочного отделения юридич
8. религия. Святое и нуминозное
9. Вятский государственный гуманитарный университет Россия Кировское региональное отделение Общеросси
10. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ ~ Дис
11. старых дворцов XX ~ XVIII вв- цивилизация в форме небольших самостоятельных государств центры ~ дворцы под и
12. тематичне планування з української мови 6 клас 105 год 3 год на тиждень РЗМ ~ 24 год
13. Если человек делает после то что по сущности дела должно быть сделано прежде или вовсе пропускает то что не
14. Самарский государственный университет Филологический факультет Кафедра русской и зарубежной лите
15. Классификация загрязнителей Загрязнение это привнесение в окружающую среду или возникнов
16. Статья 84 Оплата медицинских услуг 1
17. ПО ТЕМЕ 2 1
18. Лабораторная работа 5 ldquo;Определение ускорения свободного падения оборотным маятникомrdquo;
19. Премедикация
20. Офицерская этика