Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

59141

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Структура html-документу

<html>

<head>

<title>Заголовок документа</title>

</head>

<body>

Текст, що відображається на екрані

</body>

</html>

Заголовки

<h1> <h6> текст </h1></h6>

Вирівнювання заголовків – атрибут align

<h2 align=center \ right \ left>Teкст заголовка</h2>.

Абзац

<p>абзац </p>

Вирівнювання абзаців

<p align="center">текст</p>

<p align="left">текст</p>

<p align="right">текст</p>

<p align="justify">текст</p>

Після </p> автоматично здійснюється перехід на новий рядок

Просте вирівнювання по центру

<center> текст </center>

Коли не потрібен перехід на новий рядок використовують тег

<div></div>

<div align="center"> текст </div> …

Один абзац не може містити в собі інші абзаци та тег <div></div>.

Однак тег <div></div> може містити в собі абзаци, наприклад

<div align="right">

<p>текст первого абзаца</p>

<p>текст второго абзаца</p>

<p>текст третьего абзаца</p>

</div>

<br>  - перехід на новий рядок без створення абзацу

<hr> горизонтальна лінія

Атрибути горизонтальної лінії

<Hr align="right"> (center або left)

<Hr width="30%"> (ширина лінії у процентах або пікселях)

<Hr size="6"> (товщина лінії)

<Hr NoShade> (відміна обємності)

<Hr color="cc0000"> (колір лінії, лише у  IE)

Спецсимволи

&lt; - <

&gt; - >

&quot; - "

&nbsp; - пробел

&amp; - &

<!—коментарі для пояснень-->


Атрибути тегу
 <body>

background="url" — замість url вказують адресу малюнка, який має бути тлом для сторінки;

bgcolor=значення — задає колір, який має бути фоновим для документа;

text=значення — задає колір тексту;

link=значення — визначає колір гіперпосилань у документі;

alink=значення — задає колір гіперпосилань під час клацання;

vlink =значення — задає колір переглянутих гіперпосилань.

Якщо потрібно помістити в документ відформатований текст, для якого браузер повинен зберегти всі пропуски, навіть якщо кілька пропусків розміщені один за одним, знаки переносу на інший рядок, табуляції та інші символи форматування, використовують тег <pre>текст</pre>.

Теги форматування тексту

<b> та </b> Напівжирне накреслення

<i> та </i> Курсивне накреслення

<u> та </u> Підкреслене 

<s> та </s> Перекреслене 

<sup> та </sup> Верхній індекс 

<sub> та </sub>

параметри шрифту

тег <basefont> задає гарнітуру (рисунок), розмір і колір шрифту. Цей тег одинарний, діє на весь текст, розміщений нижче, і має такі атрибути.

face="значення" — гарнітура.

size=значення — розмір шрифту (ціле число від 1 до 7).

color=значення — колір шрифту.

Значення атрибутів size та color можна записувати без лапок.

тег <font атрибути>Текст</font>.

Атрибути цього тегу такі самі, як у тегу <basefont>, за винятком атрибута size: його значення зі знаком мінус (або плюс) означає, що розмір шрифту буде зменшено (чи збільшено) на відповідну величину відносно заданого за умовчанням або у тегу <basefont>. Значення без знака задає абсолютний розмір шрифту.

Інші теги

<big>Teкст</big> — збільшення розміру шрифту. Розмір символів тексту збільшується на одиницю відносно поточного рівня.

<small>Teкст</small> — зменшення розміру шрифту. Розмір символів зменшується на одиницю відносно поточного рівня.

<em>Текст</em> — виділення важливих фрагментів тексту. Текст відображатиметься курсивом.

<del>Teкст</del> — створення перекресленого тексту. Текст буде перекреслено горизонтальною лінією.

<marquee> «рухомий рядок» </marquee> —додають до веб-сторінки «рухомий рядок» із тексту, розташованого між ними.


Списки

Невпорядковані списки

<ul>

<li>перший елемент списку

<li>другий елемент списку

<li>…

</ul>

Тег <ul> може мати атрибут type , який визначає тип маркеру елементів списку

Цей атрибут набуває таких значень:

disk — зафарбоване коло;

circle — коло;

square — маленький чорний квадрат.

Впорядковані списки

<ol>

<li>Перша дія

<li>Друга дія

<li>…

</ol>

Тег <ol> може мати атрибут type, який визначає тип нумерації. Цей атрибут набуває таких значень:

• А — велика літера;

• а — мала літера;

• І — велика римська цифра;

• і — мала римська цифра;

• 1 — арабська цифра.

За допомогою атрибута start можна задати відмінний від одиниці початковий номер елемента, наприклад <ol type="1" start="5">

Списки визначень

<dl>

 <dt>Термін 1</dt>

   <dd>Визначення 1</dd>

 <dt>Термін 2</dt>

   <dd>Визначення 2</dd>

</dl>

Гіперпосилання

теги <а> текст посилання </а>, визначивши для тегу <а> атрибут href. Його значенням має бути адреса url, на яку вказує посилання..

зовнішнє (абсолютне) посилання  <а href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a>

внутрішнє (відносне) посилання   <а href="main.htm"> моя особиста сторінка </а>

посилання на якір  

<а href="#olenap"> кінці цієї сторінки</а>

<а name="olenap" href="mailto:olena@zirka.Iviv.ua"> 0lena@zirka.lviv.ua </a>


Таблиці

<table></table>

<tr></tr> - рядок таблиці

<td></td> - стовпчик (клітинка) таблиці

<th></th> - аголовки рядків або стовпчиків

<caption>  </caption> - заголовок таблиці (атрибут  align може мати значення top/bottom – заголовок перед або після таблиці)

Приклад – таблиця із 2 рядками і 2-ма стовпчиками

<table>

<tr>

<td>Перша клітинка</td>

<td>Друга клітинка</td>

</tr>

<tr>

<td>-Перша клітинка</td>

<td>-Друга клітинка</td>

</tr>

</table>

Для оформлення зовнішньої рамки таблиці можна використовувати атрибут FRAME тегу <TABLE>. Його значення визначають, що браузер відображатиме:

• box — всі чотири сторони рамки;

• above — лише верхню межу рамки;

• below — лише нижню межу;

• lhs — лише ліву межу;

• rhs — лише праву межу;

• hside s — верхню й нижню межі рамки;

• vsides — ліву й праву межі рамки;

• void — зовнішня рамка не відображатиметься.

Відображення розділювальних ліній між стовпцями та рядками таблиці визначають за допомогою атрибута RULES тегу <TABLE>. Він може набувати таких значень:

• all — відображати всі вертикальні та горизонтальні лінії;

• rows — лише горизонтальні лінії між рядками;

• cols — лише вертикальні лінії між стовпцями;

• none — не показувати розділювальних ліній.

Атрибути

bgcolor="колір" (може застосовуватись і до тегів <table> та <tr>)

align="center"(стандартні значення вирівнювання по горизонталі)

valign ="middle" (top, bottom) (вирівнювання по вертикалі)

height="висота в пікселях або відсотках "

width="ширина в пікселях або відсотках"

сolspan ="кількість стовпчиків" – кількість стовпчиків, які займає дана клітинка

rowspan="кількість рядків" – кількість рядків, які займає дана клітинка

Можна позбавитись від простору між клітинками таблиці. Для цього використовують атрибут cellspacing              <table cellspacing="0">

Для створення рамки таблиці використовують атрибут     border="товщина в пікселях"

bordercolor="колір"

bordercolorlight — колір світлої частини рамки;

bordercolordark — колір темної частини рамки.


Робота із зображеннями

<img src=”  ….  ”>

Може мати наступні атрибути:

height, widthвисота та ширина (у відсотках або пікселях)

altопис зображення

align вирівнювання (l e f t — зображення розміщене в лівій частині сторінки, текст обтікає його з правого боку; • r i g h t — зображення розміщене у правій частині сторінки, текст обтікає його з лівого боку; • top — обтікання немає, зображення розміщене в тексті, відповідний рядок якого вирівняно за верхньою межею малюнка; • bottom — обтікання немає, зображення розміщене в тексті, відповідний рядок якого вирівняно за нижньою межею малюнка; • middle — обтікання немає, зображення розміщене в тексті, відповідний рядок якого вирівняно по середній лінії малюнка.)

vspace, hspace – відстань по горизонталі та вертикалі між малюнком та текстом

titleпідказка, яка спливає при наведенні на зображення курсором

Карти-зображення (карти-посилання, навігаційні карти)

у тегу <img> визначають атрибут src, щоб задати зображення, і атрибут usemap, значенням якого є ім'я карти (має починатися символом #). власне карту створюють за допомогою тегу <mар> з атрибутом name, який містить ім'я карти (визначене в атрибуті usemap, але без символу #) та тегу </mар>. Між ними записують теги <area>, які задають параметри гарячих областей. При цьому використовують такі атрибути:

href — визначає гіперпосилання, пов'язане з областю;

 altопис області зображення, вказаної координатами;

titleпідказка, яка спливає при наведенні на вказану область курсором;

shape — визначає форму області (його значеннями можуть бути: • rect — прямокутник; • polygone або poly — багатокутник; • c i r c l e — коло; • coords — містить координати області у вигляді взятого в лапки списку чисел, розділених комою)

<img src="../files/223/bluerects.gif" usemap="#karta1">

……………………..

<map name="karta1">

<area href="drugoy_document.html" shape="rect" coords="25,36,114,98">

<area href="drugoy_document2.html" shape="circle" coords="46,48,35" alt=" маленьке коло " title=”маленьке коло”>

<area href="drugoy_document3.html" shape="poly" coords="168,9,232,29,200,97, 223, 129, 153, 119">

</map>


Фрейми

Фрейми – блоки або вікна веб-сторінки

Структура головного документу (main.html, index.html), що містить фрейми

<html>

<head>

<title>…..</title>

</head>

<frameset>……..</frameset>

</html>

<frameset></frameset> - задає розділ веб-сторінки на вікна, має атрибути    rows=”…” cols=”…”, які задають поділ документа на ряди та колонки (в пік селях або відсотках)

Те, що міститься у кожному фреймі, та яким чином воно буде відображатися у вікні, задає тег <frame> </frame> , він має наступні атрибути:

src="../files/223/….."  - шлях до того файлу, який буде відображатись у фреймі

scrolling="…."  - відображення полоси прокручування (no – заборона її відображення, auto – можна не прописувати)

noresize – заборона зміни розміру фрейму користувачем

border="" – задає ширину меж фреймів

bordercolor= “…” – задає колір меж фремів

marginwidth="…" marginheight="…." – встановлення ширини полів фреймів

name=”…” – задає ім’я фрейму (якщо воно задано, то при посиланні на документ, який повинен відкритися у даному вікні, використовується у тегу посилання атрибут                   <a …. target=”…”>  значення цього атрибуту – ім’я, яке попередньо вказали для даного фрейму)

Вбудовані фрейми задаються тегом <iframe> </iframe>

<iframe src="../files/223/…." width="…." height="…" scrolling="…" frameborder="…."></iframe>




1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
2. ва СК и их харки В практике производства сварных кострукций различают массовые серийные и единичные
3. ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~
4. 1Идеология её общественное предназначение
5. ТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА Маковійчук Микола Васильович УДК 539.html
6. Тема Дружбы 20 января И
7. Реабилитация после инсульта
8.  Для получения чековой книжки физическое лицо представитель физического лица должны оформить в банке заявл
9. Влияние социальной рекламы на молодежь
10. На тему - Забруднення вод світового океану Виконав- Оніщук А
11. Шпаргалка- Стратегический менеджмент
12. Теория и практика употребления маркетинговой терминологии
13. Установка компонентов в Дельфи
14. Виды маркетинга и их особенности
15. О свобода Сколько преступлений совершается твоим именем Менее чем через четыре года после возвестившей э
16. десяти століть з VIV ст
17. Економіка та підприємництво напряму підготовки 6
18. Учебноознакомительная практика 1.html
19. Теофраст Ренадо ’ основатель первой французской газеты La.html
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів 2003 Дисертацією є рук.