Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

13.ТХ 91ЗЧС10кс тобыны~ о~ушысы Жапаров Абай Иманма~зам~лы 2013.

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

             

               КУРСТЫҚ ЖОБА

ПКТЖ.1705002.006-13.ТХ

9-1ЗЧС-10кс тобының оқушысы

Жапаров Абай Иманмағзамұлы

2013

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

Қарағанды политехникалық колледжі

МЕКТЕП ҒИМАРАТЫНДАҒЫ АРАҚАБАТ

ПАНЕЛІНІҢ ОТҚА ТӨЗІМДІЛІГІН

БАҒАЛАУ

Түсініктеме хат

ПКТЖ.1705002.006-13.ТХ

                                                             

                                                                           Жоба жетекшісі:

   ___________ Н.Е.Мергенбаева

  13.02.08.

                                                                 Орындаған: 9-1ЗЧС-10кс

                                                       тобының оқушысы

                                                                                       

                                                                       ___________ А.И.Жапаров

                                                                                      13.04.22.

                                              

                                  2013

2013

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

        А.Азаматтық ғимараттардың арақабат панелінің отқа төзімділігін есептеу.

Б.Өрттен зақымдалған бағана мен арақабат панелін күшейту.

Кесте1. Берілген мәліметтер

Ғимарат тағайындалуы

Мектеп

Аралық, L

6,0

Бағана адымы, а,м

6,0

Ғимарат биіктігі  Н,м

3,3

Құрылыс ауданы

Жезқазған

Жылытқыш тығыздығы,ρ кг/мм3

900

Жылытқыш қабатының қалындығы, δ,мм

180

Іргетастың орналасу тереңдігі Һ, м

1,4

Арақабат панелінің ені, в,мм

1200

Болат класы

АІІI d=10.4см

Бетон маркасы

М250

Беріктігі бойынша бетон класы

В45

Еден құрамы

2

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

4

        ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

    КІРІСПЕ

Құрылыс конструкциялары әр түрлі сұранымдарға сай болуы керек: эксплуатациялық, техникалық, экономикалық, өндірістік, эстетикалық және тағы басқалары.

        Құрылыс  конструкциясы - құрылыс материалдарынан немесе  құрылыс бұйымдарынан жасалған, құрылыс объектісінің тұрақты элементі; Құрылыс жобасын - көлемдiк-жоспарлық, конструкциялық, технологиялық, инженерлiк, табиғат қорғау, экономикалық және өзге де шешiмдердi қамтитын жобалау (жобалау-смета) құжаттамасын, сондай-ақ құрылысты ұйымдастыру мен жүргiзуге, аумақты инженерлiк жағынан дайындауға, абаттандыруға арналған сметалық есептеулердi қамтиды. Құрылыс жобаларына аяқталмаған объектiлер құрылысын консервациялау және өз ресурсын тауысқан объектiлердi кейiннен кәдеге жарату жобалары да жатады.

Құрылыс-монтаж жұмыстары - құрылыс қызметi, ол:

 1.  жер жұмыстарын және топырақтағы арнаулы жұмыстарды;
 2.  қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды бұзуға, уақытша инженерлiк желiлер, жолдар, қойма алаңдарын жайластыруға, сондай-ақ аумақты сатылап жоспарлауға байланысты дайындық жұмыстарын;
 3.  үйлер мен ғимараттардың (оның iшiнде көпiрлер, көлiк эстакадалары, тоннельдер мен метрополитендер, жол құбырлары, құбыр өткiзгiштер, өзге де жасанды құрылыстар) тiреу және (немесе) қоршау конструкцияларын салуды;
 4.  желiлiк құрылыстарды төсеу жөнiндегi арнаулы құрылыс және монтаж жұмыстарын;
 5.  сыртқы инженерлiк желiлер мен құрылыстар, сондай-ақ iшкi инженерлiк жүйелер орнатуды;
 6.  конструкциялар мен жабдықтарды қорғау және өңдеу жөнiндегi жұмыстарды;
 7.  автомобиль және темiр жол құрылысын;
 8.  технологиялық жабдықтарды монтаждау (бөлшектеу), iске қосу-жөндеу жөнiндегi жұмыстарды қамтиды;

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

5

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Объектiнi кейiннен кәдеге жарату - күрделi құрылыстың (үйдiң, ғимараттың, кешеннiң) пайдаланылуы (пайдалану, қолдану) тоқтатылғаннан кейiн кәдеге асатын элементтерiн (конструкцияларды, материалдарды, жабдықтарды) бiр мезгiлде қалпына келтiрiп және қайталап пайдаланып, сондай-ақ кәдеге аспайтын элементтер мен қалдықтарды өңдей отырып, бөлшектеп алу және бұзу жөнiндегi жұмыстар кешенi;

Объектiнiң техникалық күрделiлiгi - объектiнiң функционалдық қызметiне, оның тiрек және қоршау конструкцияларының ерекшелiктерiне, қабаттар (конструкциялық қатарлар) санына, сейсмикалық қауiптiлiгiне немесе салынатын жерiнiң (ауданының) өзге де айрықша геологиялық, гидрогеологиялық, геотехникалық жағдайларына қарай мемлекеттiк және (немесе) мемлекетаралық (халықаралық) нормативтермен белгiленетiн, табандары мен конструкцияларының сенiмдiлiгi мен берiктiгiне қойылатын техникалық талаптардың дәрежесi бойынша құрылыс объектiсiнiң жауапкершiлiк деңгейi, олар:

 1.  жауапкершiлiктiң бiрiншi деңгейi - күшейтiлген;
 2.  жауапкершiлiктiң екiншi деңгейi - қалыпты;
 3.  жауапкершiлiктiң үшiншi деңгейi - төмендетiлген болып бөлiнедi;

Құрылыс – монтажды жұмыстың жалпы структурасында шынайы шығынның 53 – 56% құрылыс конструкциялары және оларға кететін материал құрайды, сондықтан да материалдық ресурстарды экономдау және құрылыс конструкцияларын дұрыс таңдай білу ең негізгі есебі болып табылады.

Құрылыстыққа ( оларды кейде «инженерлік конструкция» дейді ) қима өлшемі есеппен анықталатын өндірістік, азаматтық ғимараттардың және инженерлік имараттардың көтермелі конструкциялары жатады. Осымен құрылыс конструкциялары қима өлшемі архитектуралық, теплотехникалық немесе басқа да арнайы сұранымдармен белгіленген архитектуралық конструкциялардан ерекшеленеді.                 

 

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

6

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Өндiрiстiк (өндiрiстiк-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстар мен коммуникацияларды, Тұрғын үй-азаматтық ғимараттар мен құрылыстарды, Негiздер мен iргетастарды, Құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау, оның iшiнде:, Бетон және темiр-бетон, тас және арматура-тас конструкцияларды, Металл (болат, алюминий және қорытпа) конструкцияларды, Ағаш конструкцияларды құрылыстық жобалау және конструкциялау, Жылудың iшкi жүйелерiн (электрмен жылытуды қоса алғанда), желдетудi, кондиционер орнатуды, салқын ауамен жабдықтауды, газдандыруды (төмен қысымды газбен жабдықтауды), сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн, Инженерлiк жүйелер мен желiлердi, оның iшiнде:, Су құбыры (ыстық және суық су) мен кәрiздiң iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың қосалқы объектiлерi бар сыртқы желiлерiн, Тогы әлсiз құрылғылардың (телефондандырудың, өрттен қорғау сигнализациясының) iшкi жүйелерiн, сондай-ақ олардың сыртқы желiлерiн, Бақылау-өлшеу, есептеуiш және реттеуiш құрылғыларды қоса алғанда, технологиялық процестердi автоматтандыруды, Ішкi және сыртқы электрмен жарықтандыру, 0,4 кВт-қа дейiн және 10 кВт-қа дейiн электрмен жабдықтау жүйелерiн, 35 кВт-қа дейiн, 110 кВт-қа дейiн және одан жоғары электрмен жабдықтауды, Сметалық құжаттама жасау, Арнайы жоба бөлiмдерiнiң өңдеуi бойынша, Құрылысты ұйымдастыру жобалары мен жұмыс өндiрiсiнiң жобаларын құру бойынша жобалардың арнайы бөлiмдерiн әзiрлеу, Мектепке дейiнгi бiлiм беруге, жалпы және арнаулы бiлiм беруге, интернаттарға, кадрлар даярлайтын орындарға, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту және ойын-сауық мекемелерiне, сауда (дәрiханаларды қоса алғанда), денсаулық сақтау (емдеу және аурулардың профилактикасы, оңалту және санаториялық емдеу), қоғамдық тамақтану мен тұрмыстық қызмет көрсету кәсiпорындарына, дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық жаттығуларға, демалыс пен туризмге арналған, сондай-ақ түрлi қоғамдық мақсаттағы үй-жайлары бар өзге де көп функциялы ғимараттар мен кешендерге арналған, Тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы, оның iшiнде:, Қызметінің мәнін орындау үшін Басқарма мынадай функцияларды жүзеге асырады:

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

7

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

1) облысты әлеуметтік-экономикалық дамыту бағдарламаларының құрамында облыс аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларының жобаларын(облыстың аудандық жоспарлау жобаларын), сондай-ақ облыстық мәслихат мақұлдаған, халқының есептік саны жүз мың тұрғыннан асатын облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларын әзірлеуді ұйымдастыру және облыс әкімдігі арқылы оларды Қазақстан Республикасы Үкіметінің бекітуіне ұсыну;

2) ведомстволық бағынысты, халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы бар қалалардың және аудандардың аумақтарында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, сондай-ақ қалалық мәслихат мақұлдаған, халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы бар қалаларды дамытудың бас жоспарларын облыс әкімінің облыстық мәслихаттың бекітуіне ұсынуды әзірлеу;

3)  құрылыс салудың, аумақты абаттандыру мен инженерлік жағынан қамтамасыз етудің аумақтық ережелерін, сондай-ақ тұрғын үй қорын, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы өзге де ғимараттар мен құрылыстарды, инженерлік коммуникацияларды сақтау және күтіп-ұстау ережелерін сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органмен келісу;

4) аумақтарда құрылыс салудың, абаттандыру мен инженерлiк жағынан қамтамасыз етудің аумақтық ережелерiн, сондай-ақ тұрғын үй қорын, өзге де үйлердi және тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы ғимараттарды, инженерлiк коммуникацияларды, тарих және мәдениет ескерткiштерiн, мемлекеттiк табиғи-қорық қорының объектiлерiн сақтау мен күтiп ұстау ережелерiн облыс әкімінің облыстық мәслихаттың бекiтуiне ұсынуды әзірлеу;

5) облыстық әкімдікке Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ведомстволық бағынысты әкiмшiлiк-аумақтық бірліктердiң шекараларын белгiлеу немесе өзгерту жөнiнде қала құрылысынан туындайтын факторларға байланысты облыстық мәслихатқа ұсыныстар енгiзу бойынша материалдарды әзірлеу;

6) облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарларының жобаларын келiсiмдеу;

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

8

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

7) аумақта жоспарланып отырған құрылыс салу не өзге де қала құрылысының өзгерiстерi туралы халыққа хабарлап отыру;

8) елді мекендердің бекітілген бас жоспарларын (қала құрылысын жоспарлаудың кешенді схемаларын, жоспарлау жобаларын) дамыту үшін әзірленетін қала құрылысы жоспарларын (егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын, құрылыс жобаларын) бекіту және іске асыру;

9) облыстық деңгейдегі мемлекеттік қала құрылысы кадастрын жүргізу;

10) халқының есептік саны жүз мың тұрғынға дейінгі облыстық маңызы бар қалалардың бас жоспарлары жобаларына кешенді қала құрылысы сараптамасын ұйымдастыру және жүргізу;

11) «Мекенжай тiркелiмi» ақпараттық жүйесiн жүргiзу және толықтыру;

12) елді-мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсаттар беру;

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

9

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ

 1.  Мектеп  ғимаратының мінездемесі

Бесқабатты азаматтық ғимарат. Көрсетілген  сызбада тақталардың құрама ленталық фундаменттерін есептеу 0,125-0,2 МПа қысымы, 0,15-2м тереңдікте одақтарды есеп айыратын топырақтар үшін қолданылады . Ішкі қабырғалардың үй астындағы панельі конструкциямен тіліктер, этаждын ұқсас жағымен қабырғаларын кіргізуі үшін арналған . Сыртқы доғалдын цокольдық панелі темір бетонды- үшқабатты мықты ребрамен байланыстырылады.Қабатталған жартылай қатты плиталардың тығыздығы 300 кг/м2. Ішкі қабырғаның подвалдық панельдері құрастыру бойынша этаж тәріздес. Шетіндегі құбыр проводтарын өткізуге арналған.

Құрастырылған ғимараттын астыңғы бөлімі қабырға бойлығы мен көлденең жататын қатты жүйені көрсетеді. Сыртқы қабырғаның үшқабатты панелінің өлшемі бөлменің темірқабатты жартылай мықты минералваттық плиталардан тұрады. Оның сыртқы қабатының қалындығы 960 мм, ал ішкі қалындығы 100 мм  иілгіш болып келеді. Терезелер және балкондық есіктің ойықтарына қойылатын шарттардан кейін панелдерің термиалык өңдеулері мастикаларда бекінеді....

                                             ЖББ №1 ғимараты

Республика

Қазақстан

Облыс

Қарағанды

Қала

Қарағанды

Аудан

Октябрьский

Кадастр нөмірі

Көше

Заслонова

Үй №

35 а

Түгендеу нөмері

5177

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

                     

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

10

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

                                    Ортақ мағлұматтар

Қабат саны

2

Құрылыс ауданы

1723,7

Ғимарат көлемі

12789

Ортақ ауданы

2993,0

Балкон террас алаңы

Тұрғылықты аудан

2182,9

Тұрғылықты ғимарат ауданы

Жезқазған

Пәтер саны

45

Ғимарат саны

74

Қабырға мат

Кірпіш

Құрылыс сал

1938-1983

Қарағанды

                      Қарағанды

   1.2 Арақабат панелінің нормативтік және есептік мінездемесі

  Бетон-құйматас жасанды тас материал байластырғыш заттар (цемент, гипс, алебатр,әктас т.б), су жіне толтырғыш материалдар (құм, малтатас, қиыршықтас, т.б), кейде арнайы үстеме заттар қоспасының қатаюы нәтижесінде алынады. Қоспа қалыпқа құйылғанға дейін бетон қоспасы деп аталады.Бетон құрамындағы байластырғыш түріне қарай: органикалық емес байластырғыштармен алынған бетон және органикалық байластырғыш заттармен алынған бетон болып жіктеледі. Орташа  тығыздыңына байланысты аса ауыр (2500 кг/м3 –ден жоғары),ауыр (1800-2500 кг/м3), жеңіл (1800-500 кг/м3), өте жеңіл (500 кг/м3-ден төмен)болып бөлінеді.Бетонның ең басты қасиеті оның беріктілігінде. Бетон түрлері

-тез қағатын бетон;

-су өткізбейтін бетон;

-ауа өткізбейтін бетон;

-беріктігі жоғары бетон;

-жеңіл және ауыр бетон;

-кеуекті бетон;

   Темірбетон деп бетон мен болат арматураны біртұтас құрылма етіп біріктіруі.Темірбетонның негізгі артықшылығы-аса беріктігі, тозбайтындығы, қалаған формада құюға болатындығы. Көпір салуда, гидротехникалық  құрылыста,  үй және басқа ғимарттар саліға кеңінен қолданылады. Бетон мен темірбетон конструкцияларына қоршаған ортаның  әсері көп жағдайда агрессивті болып келеді. Бұл жағдай темірбетон конструкциясының эстетикалық бейнесін нашарлатып қана қоймай, конструкцияда пайда болатын коррозиялық процессердің нәтижесінде уақытынан бұрын бұзылу қаупін туғызады.

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

14

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Нормативтік жүктеме – конструкцияның қалыпты пайдалану кезіндегі әсер ететін нормамен тағайындалған жүктеменің ең үлкен көрсеткіші.

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

15

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

1.2.1 Кесте  Беріктік бойынша екінші шекті күйі үшін бетонның нормативтік кедергісі Rbn, есептік кедергісі Rb,ser  , МПа.

Кедергі түрі

Бетон құрамы

Беріктік бойынша бетон классы В45

Осьтік сығылу Rbn 

Жеңіл

29

Осьтік созылу Rbtn 

Жеңіл, қуысты  толықтырғышымен

1,8

1.2.2 Кесте Беріктік бойынша бірінші шекті күйі үшін бетонның  нормативтік Rb  және есептік кедергілері  Rbt, МПа.

Кедергі түрі

Бетон құрамы

Беріктік бойынша бетон классы В45

Осьтік сығылу Rb

Жеңіл

22

Осьтік созылу Rbt

Жеңіл, қуысты толықтырғышымен

1,2

Әсер ету ұзақтығы бойынша жүктемелер тұрақты және уақытша болып бөлінеді. Уақытша жүктеме қысқа уақыт, үнемі, өзгеше болып бөлінеді.

Тұрақты жүктемелерге ғимарат пен имарат бөлшектерінің салмағы, топырақ қабатының салмағы, тағы басқа жүктемелер жатады...

1.2.3 Кесте. Арматураның нормативтік кедергісі RSn және шекті жаңдайдың екінші тобы үшін есептеу кедергілері RS.Set

Болат түрі және класы

Созуға нормативтік және RSn және есептеу RS.Set кедергісі МПа

А-III   d= 10...40мм кезеңдік  профильді ыстықтай жаймаланған кластары

390

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

16

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

1.2.4 Кесте. Шекті күйдің бірінші тобы үшін арматураның есептеу кедергілері RS

Болат түрі мен класы

Шекті күйдің  бірінші тобы үшін арматураның есептеу кедергілері RS МПа

А-III   d= 10...40мм кезеңдік  профильді ыстықтай жаймаланған кластары

            Созылған

 Сығылған R

көлденең RS

Тік RSW

365

290

365

 

Конструкция арматурасының мінездемесі

Темірбетонды конструкция арматура конструкция типіне алдын ала кернеулердің болуына сонымен қатар ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану жағдайына байланысты қолданылады.

Құрылыста қолданатын арматура стержендерінің маркалары:

 1.  АIклассты ыстықтай тегістелген домалақ.
 2.  АII – класстардың кезеңдік профилінің ыстықтай тегістелген.
 3.  АIII - класстардың кезеңдік профилінің ыстықтай тегістелген.
 4.  АIV - класстардың кезеңдік профилінің ыстықтай тегістелген.
 5.  АVI - класстардың кезеңдік профилінің ыстықтай тегістелген.
 6.  bp-Id,мм класстың кезеңдік профилінің арматуралық сым d,мм:3,4,5
 7.  b-II класстың жоғарғы беріктік домалақ сым d,мм:3,4,5,6,7,8.
 8.  bp-II класстың кезеңдік профилінің дәл сол d,мм:3,4,5,6,7,8.
 9.  К-7 классты жетісымды арматуралық арқандар d,мм:4,5,6,7,8,9,12,15.
 10.  К-19 классты он тоғыз сымды арматуралық арқандар d,мм: 14 мм

                

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

11

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

         Жер учаскесінің экспликациясы, кв.м

Жер бөлін. құжаттар бойынша

Дерек бойынша орындалғ№

               

              Салынған аудан

 

      Салынбаған аудан

барлығы

Негізгі құрылымдармен

Қосымша құрылыс ж/е ғимарат

Асфальт жабулар

Басқа да алмаст.

топырақ

    1

      2

    3

          4

        5

6

7

 8

1723,7

    1716,7

                                             Салынбаған аудан

    Аудандарды жабдықтау

                     Жасыл отырғызулар

барлығ

Спорт

бала

шаруашылық

барлығ

Газон ағаштар

Жеміс бақшасы

Газон гүлзар

бақша

басқалар

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Негізгі және көмекші құрылымдардың, салқын қосымша құрылыстар, жертөлелер, аула ғимараттары, ауыстырулардың тағайындалуы жіне сипаттамасы

Конструктивті элементтердің суреттеуі

Жоспар бой-ша

тағайындалуы

Ауданы м2

Көлемі м3

тозу

іргетас

Қабырға  ж/е аралық

қалқан

кровля

еден

аралықтар

   1

   2

 3

 4

5

 6

  7

 8  

 9

10

 11

   А

 корпус

1716,7

12789,0

20

ж/б блоки

кирпичные

ж/б плиты

шифер

бетон

Окн.двери

7,0

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

12

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Конструктивті элементтер және инженерлік жабдықтардың техникалық сипаттамасы

Конструктивті элементтер атауы

Конструктивті элементтер сипаттамасы

Техникалық жағдайы (қалдық, гниль,сызат т.б )

тозу

Ағымдағы өзгерулер

1

2

3

4

5

6

1

Іргетас

Бетонды блоктар

қанағаттанады

  20

2

Сыртқы ж/е ішкі капит қабырғалар

кірпішті

қанағаттанады

  20

аралықтар

3

  Қанзан

шатырлық

Ағаштан жасалған

қанағаттанады

  20

Қабатарал.

4

шатыр

шифер

қанағаттанады

  20

5

Еден

1 қабат

Бетонды, дощатые

қанағаттанады

  20

Соңғы қабат

6

Арамыз

терезе

2глухих переплета

қанағаттанады

  20

есіктер

қанағаттанады

  20

7

Өңдеу      жұмыстары

ішкі

Оштукатурено цемент

қанағаттанады

  20

сыртқы

Оштукатурено цемент

қанағаттанады

  20

   8

Ыстық сумен қамту

                

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

13

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

9

Су құбыры

        иа

10

Канализация

       иа

11

Электр жарығы

        иа

12

Жылу

пештік

Пештік газ

ЖЭЦ

АГВ

Жеке жылу конд

газбен

Қатты жағар

Аудан котельн

Газбен

Қатты жағар

13

Әртүрлі жұмыстар

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

17

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

     2 ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ

          2.1 Арақабат панеліне әсер ететін жүктемелер жинағы

Жобалау кезінде ғимараттар мен үймереттерді салу және эксплуатациялау кезеңдерінде туындайтын жүктемелер, сондай-ақ құрылыс конструкцияларын жасау, сақтау және тасымалдау ескертілуі тиіс. Жүктемелердің әсер ету ұзақтығына байланысты тұрақты және уақытша болып бөлінеді. Соңғылары өз кезегінде ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік және рекше деп бөлінеді.

Тұрақты жүктемелерге мыналар жатқызылады:

 1.  топырақтар массасы мен қыымы
 2.  контрукцияға алдын ала кернеу әсері

       Ұзақ мерзімдік жүктемелерге мыналар жатады:

 1.  газдар, сұйықтықтар мен сусымалы денелердің қысымы
 2.  қойма бөлмелеріндегі, тоңазытқыштардағы, кітапханадағы т.с.с бөлмелердегі жүктемелер
 3.  стационар құрал- жабдықтардан температуралық технологиялық әсерлер

        Қысқа мерзімдік жүктемелерге мыналар жатады:

 1.  адамдар массасынан жүктеме
 2.  сейсмикалық және қопарылыс әсерлері
 3.  кран, қар, жел, көк тайғақ және басқа да қысқа мерзімдік әрекетті жүктемелер

         Мектеп ғимараты бойынша жүктемелерді жіктейтін болсақ,ғимарат ішкі кеңістіктегі бөлмелерге бөлінеді.Қабаттылыңына қарай мектеп 2 қабатты. Пайдалануына байланысты азаматтық  ғимаратқа жатады. Негізгісі болып топырақ қабаты қызмет етеді. Қабырғалар бөлмелерді сыртқы  кеңістіктен немесе басқа, яғни ішкі бөлмелерден тұрады.Бөлмелерді табиғи жарықпен жарықтандыру және оларды  желдендіру үшін терезелер, ал бөлмелер мен бөлме арасын және сыртқы кеңістікпен қатынас үшін есіктер тқрғызылады.

Жүктеме

qr, H/м2 нормативтік жүктеме

yr жүктеме бойынша сенімділік көреткіш

qr, H/м2 есептік жүктеме

1.

Поливинихлорид негііндегі плитка b=30мм, p=180кг/м3

540

1.1

594

2

Жеңіл бетон  b=40мм, p=800кг/м3

320

1.2

416

3

Аралық қуаспа темірбетонды панель

2750

1.1

3025

4

Ғимараттың тағайындалуы

МЕКТЕП

2000

1.3

2600

Толық жүктеме

∑5610

∑6635

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

18

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

2.1.1 кесте Арақабат панеліне әсер ететін жүктемелер жинағы       

Жүктемелерді анықтау

Нормативтік жүктемелер-қалыпты эксплуатациялау кезінде конструкцияға әсер етуі мүмкін ең жоғары.

Есептеу жүктемелері- бұл ескерілетін шекті күйге тәуелді қабылданатын нормативтік шамалардан оңтайлы емес жаққа жүктемелердің мүмкін болатын ауытқуын ескеретін коэффициенттерге сәйкес нормативтік шамалардың туындысы

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

19

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

2.2 Қабат аралық конструкциясының статистикалық есебі

Құрылыстың есептеу схемасы-бұл нақты құрылыстың айтарлықтай маңызды ерекшеліктерін көрсететін, оның жүктеме негізіндегі күйін анықтайтын қарапайым айқын көрінісі.

Есептеу схемасында өзекшелеп олардың центрлік осьтерімен, пластиналар-орталық беттермен алмастырылады. Реалды тірек құрылғылары мен олардың құрылыс элементтері араларындағы байланыстар идеал байланыстармен алмастырылады элементтер беттердегі жүктемелер осьтерге немесе орталық беттерге ауыстырылады.

Есептеу схемасын таңдап алу құрылысқа әсер ететін жіктемемен тығыз байланысты. Конструкциялар дайындалған материалдардың қасиеттерінің де схемалары жасалады.

Сөйтіп, құрылыстың есептеу схемасы деп материалдық физика-механикалық қасиеттерімен сипатталатын мәліметтермен жүктемелер әсер ететін құрылыстың геометриялық схемасын айтады.

Жабын панелінің есептеу схемасы біркелкі таратылған жүктемелі бар еркін тірелген балка болып табылады.                 qr=6635 H/м2

           

                                          b=5,89м

                                                     
                                                        , мұнда

- конструкцияның есептік ұзындығы, м

  

Конструкцияның ғимарат ішіндегі орналасуына қарай бағана алдын ескере отырып, келесі нормативтік және есептік көрсеткішін анықтаймыз.

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

20

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

                                 qn= qn x ban= 5610 x 1.2 = 6732 H/м

                                      qr= qr x ban= 6635 x 1.2 = 7962 H/м

Конструкцияның иілу моменттерінің нормальді күштерін анықтау.

Толық жүктеме әрекеттерін ескеріп, конструкцияның нормативтік және есептік иілу моменттерін анықтау

                                        

    

                                  

Толық жүктеме әрекеттерін ескеріп, конструкциясының нормативтәк және есептік нормальді күштерін анықтау

                     
                                      

                                

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

21

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

3 АРАҚАБАТ ПАНЕЛІНІҢ КӨТЕРМЕЛІ ҚАБІЛЕТІН АНЫҚТАУ

3.1 Шекті күйі бойынша есептеу әдістері

Конструкцияның қима өлшемдерімен жобалап, келісті түсініктемелер бойынша суреттейміз.               dқ=159мм

h=220мм

                                   b=1200мм

3.1 сурет Арақабат панелінің кесіндісі

 1.  Арақабат панелінің ұзындығы z=6.0мм
 2.  Арақабат панелінің ені b=1.2м
 3.  Конструкцияның биіктігі һ=0,22м
 4.  Конструкцияның диаметрі dk=159мм

3.1.1 кесте Беріктік бойынша бірінші шекті  жағдай үшін бетонның есептік Rb кедергісі МПа

Кедергі түрі

Бетонның қоспасының құралы

Беріктік бойынша бетон класы b45

Осьтік

Жеңіл

22

Rb=22МПа=22 x 106 Hм=22000000Hм

Арматура кесіндісінің қажет ауданың анықтаймыз кестелік көрсеткіштердің көмегімен  
                                                   

-br=1.2-0.02=1.18м

0=0.19м


Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

22

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

                                            

                                

А6 – көрсеткіші белгілі болғаннан кейін  және көрсеткіштердің мәндерін анықтаймыз.
                                                                           =0.13

= 0.93

=0.14

3.2 Конструкция кесіндісінің арматура ауданың анықтау

3.1.2 кесте Беріктік бойынша бірінші шекті  жағдай үшін арматураның есептік  кедергісі R S МПа

Болат түрі

Бірінші жағдай үшін арматураның есептік  кедергісі R S МПа сығылғын кедергісі есептік көрсеткіші

A-III

365

 Конструкцияға қажет арматура ауданын анықтаймыз

                                                        ,  мұнда

  R S – созылуға арматураның есептік кедергісі МПа

                                                         

                                                 
                                              

АS көрсеткіші белгілі болғаннан кейінкесте бойынша арматураның саны мен диаметрін табамыз

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

23

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

                                   АS=18,84см26 см 20мм

                                                                              AS=18,84см

                 a=0,03м

                                                                                      h0=0,19

                x=0,01м

                                AS                                                       a=0,03

 

                                               bj=1,18

       Конструкция кесіндісінің сығылған аумағын анықтаймыз

           

Егер нейтральды ось сығылған бөлшегінде өтетін болса, онда кесінді тік бұрышты болып есептеледі.Кесіндімен қабылданатын момент келесі формула бойынша анықталады.

   

М кес < М r     117391.12Hм > 117240.25 Hм

Осы жағдай орындалса, қаңқаның беріктігі қамтамасыз етілмейді.


Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

24

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

   4 ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОТҚА ТӨЗІМДІЛІГІН ЖӘНЕ ЖЫЛУ САҚТАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН БАҒАЛАУ

4.1 Бетон және темірбетон    конструкцияларының жалын әрекеті кезіндегі көтергіш жағдайын есептеу

Өрт нысандар технологиялық үрдіспен құрастырылмаған,ескертілмеген жазу сияқты қаралады.Өрт ғимараттардың жіне түрі нысандардың жаңғыш құрылыс элементтері өртену нәтижесі және бұзылулары мен құлауының себептері болып табылады.

Бұндай деформациялардың болуына темірбетон және металл құралдары,әсіресе қоршаған изоляциясыз бейім болып табылады.

Темірбетон және басат құрылымдардың отқа төзімділік бойынша шекті жағдайдын туындауына дейінгі аралықпен анықталады.

 1.  Тығыздықтың жоғалиуы бойынша бақылаулардың немесе тесік жарықшақтардың пайда болуы;
 2.   Жылу изоляциясын жоғалту бойынша;
 3.  Құрылымдардың көтеру қабілеттертерінің жоғарлауы бойынша;

       Оттан қорғайтын жамылғылар және амылғыларсыз осал құрылымдар үшін бір немесе екі шекті күйлер есепке алынады. Көтеруші құрылымдар үшін негізгісі үш шекті күй болып табылады.

        Құрылымның отқа төзімділігін шегін стандартты от әрекеті барысында тәжірибемен анықтайды.Құрылымдағы өрттің негізгі кезеңінде баспанадағы орташа температура жанғыш материалдың толық жануы барысында максимумға дейін жетіп, көтерілуі.Өрт арасындағы Т0 температураның t уақыт пен өзгеруін

гипирикалық  формуламен көрсетеді.

      Құрылыстағы бастапқы  нормалы өрт техникалық көрсеткіштердің құрамына  мыналар енеді:

 1.  

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

25

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Тұтанғыштық-материалдар үшін;

 1.  Отқа төзімділік шегі мен оттың жайылуының шегі-құрамдар үшін;

    Материалдар тұтану бойынша үш топқа бөлінеді: өртенбейтін, нашар жанатын және жанатын.Оттың жанылу шегіне жасау нәтижесінде құрылымның бүліну аумағы мөлшері және жанатын, нашар жанатын.

    Оттың жанылу шегінде жану нәтижесінде құрылымның бүліну аймағы мөлшері жатқызылады.Ғимараттар мен ғимараттар отқа төзімділігін және оттың таралу жылдамдылығына қарай 5 деңгейге бөлінеді.1 деңгейдегі отқа төзімділік шегі және оттың таралуы бойынша 5 деңгейде отқа төзімділігі үшін мөлшерленбейді.

     Құрылымдардың отқа төзімділігін бағалау, көтеру, қабілеті бойынща екі кезеңдік есеппен жүргізілуі мүмкін.Бірінші кезеңде  уақыттың кейбір функциясы түріндегі «стандартты» өрт әсерінен құрылымдағы температуралық өрісінің уақыты бар өзгерістерін анықтайды.

     Бұл кезең есептеудің жылу техникалық бөлімін ұсынады. Екінші кезеңде материалдардың деформациялануына қарсы көтеру қабілетінен төмендеуі есепке алынады. Материалдардың төзімділігі Т температураға байланысты тәжірибе негізінде анықтайды.

     Критикалық температура. Т* деп температураның өрлеуі нәтижесіндегі құрылымның бқзылуына әкелетін қызу уақыттың температурасы түсіндіріледі.

     Құрылымның қызу уақытының критикалық температураға дейін  Т аралық көтеру қабілеті бойынша отқа төзімділік шегі анықталады.    

Бетон және темірбетон қаңқасының жағдайын есептеу кезінде бетон және арматураның ғимараттарға байланысты жылу техникалық есебі бойынша анықталатын механикалық қасиетінің өзгеруін ескертеміз.

Отқа төзімділігін есептеу үшін келтірілген нормативтік көрсеткіштеріне сәйкес сенімділік коэффициенттерін енгіземіз: бетон бойынша γb=0,83, арматура бойынша γs=0,9. Мұнда арматура созылуының нормативті кедергілері сәйкес арматура кедергісіне тең деп алынады, бірақ 450 МПа – дан үлкен болмау керек.

 

Бетон бойынша

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

26

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Арматура бойынша    


   

< 450 МПа-дан кіші болғандықтан кедергі мәнін 433,33 МПа-ға тең деп аламын.

       Отқа төзімділік есептеулерінде бетон және арматураның есептік кедергілеріне сәйкес бетонның жұмыс жағдайының коэффициентіне  және  көбейту арқылы төмендетеді.

       Еркін тірелген аралықтың сығылған аумағының биіктігін бұзылу кезінде нормальді қимасындағы моментті анықтаймыз.

       Арматураның жұмыстық жағдайының көрсеткіші қысылу арматурасыз келесі критикалық мәндерін табамыз:

    

    

        Арматура класы мен жұмыстың жағдайының көрсеткішіне байланысты   арматураның  критикалық температурасын анықтайсыз:

                                                             

         4.2 Бетон және темірбетон конструкция қимасындағы арматура және бетонның темперетурасын анықтау

   Өрт көбінесе әр түрлі нысандар мен ғимараттардың зақымдануы мен кирауының себебі болып табылады, ол жанғыш конструктивтік элементтердің жануы нәтижесінде де сондай-ақ қарқынды қызу салдарынан жүктелген конструкцияның деформациясының өзгерісінен байқалады. Мұндай деформацияға температураның өсуімен материалдың беріктігі мен серпімділік сипаттамаларының азаюы салдарынан темір бетон және металл конструкциялар көбінесе ұшырайды.

   Құрылыста бастапқы нормативті өрт- техникалық көрсеткіштерге мыналар жатады:

 1.  Материалдардың жанғыштығы;
 2.  Отқа төзімділік шегі және конструкция үшін оттың таралу шегі;
 3.  Ғимарат үшін отқа төзімділік дәрежесі

       Жанғыштығы бойынша материалдар үш топтың біріне жатқызылады: жанбайтындар, қиын жанатындар, және жанатындар.

       Оттың таралу шегі деп тікелей жану аймақтарынан тыс шекараларда жану нәтижесінде конструкцияның зақымдану өлшемін айтады.

       Ғимараттар мен үймереттерді отқа төзімділік пен оттың таралу бойынша бес дәрежеге бөлінеді      

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

27

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

        Бірінші дәрежелі отқа төзімді ғимараттарды неғұрлым отқа төзімді конструкциялардан салады.

        Бесінші дәрежелі отқа төзімді ғимараттар үшін оттың таралуының отқа төзімділік шектері шектелмейді.

        Қысқа мерзімдік қыздыру кезінде бетонның беріктігінің төмендеуі келесі себептерге байланысты:

 1.  Цемент тасыныі беріктігінің әлсіреу;
 2.   Бетонға сыртқы жүктеменің  әсері кезңнде микрожарықшақтардың ұлғаюы;
 3.  Судың температуралық ұлғаю коэффициенті цемент тасы мен толықтырғыштың температуралық  ұлғаю коэффициентінен бірнеше есе үлкен су қабығы цемент тасы мен толықтырғышты тойтарады.
 4.  Толықтырғыш пен цемент тасының арасындағы байланыстың бұзылуымен негізделген қосымша кернеулер туындайды, қатқан цемент кебеді де шөгеді, толықтырғыштың дәнекшелері ұлғаяды.

Бетон мен арматура температурасын қыздырылатын бетіне және олардың өзара орналасуына тәуелді мына формулалар бойынша анықталады:

 1.  Бір жақты қыздырылатын бет кезінде

t=20+1200*(1-r1)2

 1.  Екі жақты параллель қыздырылатын бет болған кезде

t=20+1200*(1-r1)2+(1-r2)2

 1.  Үш жақты отпен әсер ету кезінде, бұл кезде бірінші және екінші қыздырылатын беттер параллель, ал үшіншісі оларға перпендикуляр

t=1220-1200*[1-(1-r1)2][1-(1-r2)2]

 1.  конструкцияға төрт жақтан отпен әсер еткен кезде (бірінші мен екінші,қыздырылатын үшінші мен төртінші беттер өзара параллель)

t=1220-1200*[1-(1-r1)2-(1-r2)2][1-(1-r3)2-(1-r4)2]

Есептеу тегіс конструкциялар үшін және тік бұрышты қималы және дөңгелікшелі қималы конструкция үшін қолданылады. Конструкцияның бастапқы температурасы 200С тең деп қабылданған.

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

28

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Бетондағы температураны анықтау үшін мына формула арқылы есептейді

                                                      

Мұндағы  қиманың қарастырылған нүктесінен i қыздырылатын бетке дейін ара қашықтық,м, i қыздырылатын бетінің нүктелері үшін      бетонның тығыздығына тәуелді коэффициент.

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

29

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Арматура үшін   шамасы мынаны құрайды:

                                   

Мұндағы  қыздырылатын i бетінен оған дейінгі арматураның ең жақын шетіне дейін ара қашықтық, м;

- бетон тығыздығына тәуелді коэффициент, кесте бойынша қабылданады;  -арматура диаметрі,м.

Содан соң салыстырмалы арақашықтықты анықтап алады:

                                                

Мұндағы  - қалыңдық, м, бетонның қыза бастаған қабаты:

t-конструкцияның қызу уақыты,с.

=0

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

30

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

]=12201200[1-(1-0.35]

[1-(1-0.23]=944

]=12201200[1-(1-0.23]

[1-(1-0.18]=1064

]=1220-1200[1-(1-0.18]

[1-(1-0.16]=1101.2

]= 1220-1200[1-(1-0.16]

[1-(1-0.1]=1122.8

 

                                                                 

5 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ҰШЫРАҒАН ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ ТӘСІЛДЕРІ

Бұл стандарт қарапайым қаптаулар мен темірбетон конструкцияларын (арматуралы болат) алдын-ала нығайтуға қолданылатын тегістелген және периодты профильді дөңгелек ыстық жаймаланған болат үшін қолданылады. Сонымен қатар, химиялық құрамы төмен-қоспаланған болат - құйма, блюмс және дайындаулар жасау үшін қолданылады.

1.1-Сурет  Темірбетон конструкциясын күшейту

Темірбетон конструкцияларын қаптауға арналған төмен-көміртекті болат сым

Бұл сымдар периодты формалы 1кп, 2кп, 3кп болаттан жасалып, темірбетон құрамын нығайту үшін қолданылады.  Сым орамының салмағы 1300- 1500 кг .

Сымның негізгі параметрлері мен өлшемдері кестеде көрсетілген мәліметтер мен суретке сәйкес болу керек

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

31

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

32

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

1.2-Сурет  Темірбетон конструкцияларын қаптауға арналған

Сым диаметр і , мм  

3,0

4,0

5,0

Арнасының тереңдігі , h, мм  

0,15

0,20

0,25

Арна тереңдігінің

максимал ауытқуы , мм  

+0,05

-0,02

Арна қадамы , мм

2,0

2,5

3,0

Қадамның максимал ауытқуы , мм  

+0,02

Дөңес , мм

0,6

0,8

1,0

Дөңестің максимал ауытқуы , мм  

±0,02

Болат  

1кп

2кп

3кп

2кп

3кп

Сыну күші , кг  

400

720

1085

Салыстырмалы иілгіштігі , %, кемінде

2,0

2,5

3,0

Сызықтық тығыздығы , кг  

0,052

0,092

0,144

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

33

ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

    ҚОРЫТЫНДЫ  

  Бұл курстық жоба мектеп ғимаратының арақабат панелінің отқа төзімділігін бағалау тақырыбына арналған.Өз курстық жобада 2 қабатты мектеп ғимаратын жобаладым.Бұл ғимарат Жезқазған қаласында, жалпы көлемі 12789-ды құрайды. Ғимараттағы пәтер саны 45.Құрылыс ауданы 1723,7м2-ді, ал тұрғылықты ауданы 2182,9. Қабырға материалы кірпіштен жасалған.  

   Жасанды құрылыс материалдарының негізгі бір түрі – металдар. Олар құрылыста әр түрлі құралымдар (көпірлер, өндірістік құрылыстар, жер сілкінісіне шыдамды құрылыстық қаңқалар және темір-бетон арматуралар, т.б.) жасауға пайдаланылады. Ағаш материалдары және олардан жасалған бұйымдарға ағашты механикалық өңдеу барысында алынатын материалдар (бөренелер, кесілмелі материалдар, паркет, фанера, т.б.) кіреді.

    Металдардан, негізінен, болат илемі құрылыста кеңінен қолданылады. Олардан темір-бетондарға қажетті арматуралар, ғимараттың каркастары, көпірдің құрылыстық өткіндері, жылыту жүйелері, жабын материалдары, т.б. жасалады. Әлемдік практикада ең алғаш Қазақстанда жаңа керамикикалық “золокерам” материалдары жасалып, өндіріске енгізілді.

   Жобалау кезінде ғимараттар мен үймереттерді салу және эксплуатациялау кезеңдерінде туындайтын жүктемелер, сондай-ақ құрылыс конструкцияларын жасау, сақтау және тасымалдау ескертілуі тиіс.

  

        

Орындаған

Өлш.

Бет

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

Әдеб

ПКТЖ.1705002.006-13.ТХ  

  Тексерген

  Консульт

Н.бақылау

 Жапаров

  Мергенбаева

Беттер

9-1ЗЧС-10кс тобы

МЕКТЕП ҒИМАРАТЫНДАҒЫ АРАҚАБАТ

ПАНЕЛІНІҢ ОТҚА

ТӨЗІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

БАҒАЛАУ

   34

МАЗМҰНЫ

ТАПСЫРМА .... ..........................................................................................................4                                                                                                               

КІРІСПЕ........................................................................................................................5                                                                                                                       

1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ.......................................................................................................9

1.1 Мектеп мінездемесі..............................................................................................10                                                            

1.2.Арақабат панелінің нормативтік және есептік мінездемелері.........................11                                              

2. ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ......................................................................... ................17                                                   

2.1 Арақабат панеліне әсер ететін жүктемелер жинағы.........................................17                                                 

2.2.Қабат аралық конструкциясының статикалық есебі.........................................19

3.АРАҚАБАТ ПАНЕЛІНІҢ КӨТЕРМЕЛІ ҚАБІЛЕТІН АНЫҚТАУ....................21

3.1 Шекті күйі бойынша есептеу әдістері................................................................21

3.2 Конструкция кесіндісінің арматура ауданын анықтау.....................................22

4. ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОТҚА ТӨЗІМДІЛІГІН ЖӘНЕ ЖЫЛУ САҚТАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН  БАҒАЛАУ ....................................................................................24

4.1 Бетон және темірбетон конструкцияларының жолының әрекеті кезіндегі жұмысы....................................................................................................................... 24

4.2 Бетон және темірбетон конструкция қимасындағы арматура және бетонның темперетурасын анықтау...........................................................................................27                                                                   

5 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА ҰШЫРАҒАН ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫҢ КҮШЕЙТУ  ТӘСІЛДЕРІ....................................... 31

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................................33

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ.......................................................................35

Өлше.

Пара

Құжат

Қолы.

Күні

Бет

35

      ПКТЖ 1705002.006 - 13.ТХ

     ҚОЛДАНҒАН  ӘДЕБИЕТ  ТІЗІМІ

 1.  Цай Т. Н. Строительные конструкции Том 2. Москва Стройиздат 1985.
 2.  Байков В. Н. Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. М. Стройиздат 1991, 560 стр.
 3.  Вахненко П. Ф. Расчет пределов огнестойкости бетонных и железо- бетонных конструкций. Москва 1986.
 4.  СНиП 2.01.02-85*. Противопожарные нормы.
 5.  Сугробов Н. П., Поляков В.И. Охрана труда в строительстве. Москва Стройиздат 1985, 580 стр.
 6.  Вахненко П.Ф. Расчет и конструирование частей жилых общественных зданий.- Киев; Будивельник, 1987, 460 стр.
 7.  Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций. М; ВШ, 1978, 300 стр.
 8.  Шерешевский И.А. Конструирование гражданских и общественных зданий. Ленинград; Стройиздат, 1979, 240 стр.
 9.  Данилов Н.Н. Булгаков С. Н. Зимин М.П. «Технология и организация строительного производства»
 10.  СНиП 2. 01. 02- 85*. Противопожарные нормы.
 11.  СНиП 11 – 3 – 79 *.  Строительная теплотехника.

           12.   СНиП 2. 01. 07- 85*. Нагрузка и воздействия


Диплом на заказ


1. інформаційного менеджменту Кафедра психологопедагогічних дисциплін Вправи для ніг стегон і сі.
2. . Структурные подразделения Стр 3 2.
3. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве
4. Ценообразование в страховании
5. Введение Существенной особенностью физических возможностей человека является наличие громадных нераскры
6. Украинская государственность в годы Второй Мировой войны
7. Topic 4. Inflmmtory diseses of femle genitls
8. .Рахунки 80 і 81 щодо балансу належать до- аактивних; 2.
9. Утверждаю декан юридического факультета Уранхаева Г
10. аизменение физического объёма выпуска; буровень цен
11. задание В урне голубых и b красных шаров одинаковых по размерам и весу
12. Реферат- Магия древних геологов
13. темам. 3 Классификация криптографических методов преобразования информации и их краткое описание.
14. Апрель 2013 Перед вами Список ЕЩЁ открытых крыш Петербурга
15. Классификация химических реакций
16. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення
17. Клуб Сімейного Дозвілля художнє оформлення 2013 ISBN 9789661456869 Електронна версія створена за ви.
18. Профессиональная подготовка специалистов-психологов
19. ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКТНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ТЕРМИНАЛА ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ СЕРИИ spac 801
20. і ~аза~стан Республикасыны~ Президентіні~ жолдауында к~рсетілгендей жа~а кадр саясатын ж~ргізу жа~а бас