Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 1. Педагогіканаука про виховання людини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13


Тема №1. Педагогіка-наука про виховання людини. Предмет і завдання педагогіки.

Творчі завдання:

1.  Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть ті, які, на Вашу думку, найбільш повно відображають суть цих понять. Обґрунтуйте свою точку зору.

2.  Побудуйте графічну модель, яка відображає співвідношення понять: “виховання”, “освіта”, “навчання”, розвиток, формування. Обґрунтуйте свою позицію

Тема №2. Логіка і методи педагогічних досліджень.

1. Оберіть тему науково-дослідної роботи і визначте основні елементи дослідження (тему, об’єкт, предмет, мету, завдання).

2.  Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати для визначення рівня вихованості учня.

3. Доберіть систему методів, яку, на Вашу думку, слід використати для вивчення мотивів навчання учня.

Тема №3. Розвиток, формування, соціалізація і виховання особистості.

Творчі завдання

1. Складіть тези виступу перед учнями, вчителями, батьками на тему :” Найбільше щастя людини - це можливість спілкування ”. ( Сент – Екзюпері).

2. Запропонуйте своє пояснення явища акселерації.

3. Складіть структурно-логічну схему чинників розвитку особистості.

Тема №4. Педагогічний процес. Технологія цілісного педагогічного процесу.

Творчі завдання

1. На основі аналізу досліджень П.Ф. Каптерева, А.П. Пінкевича, Ю.К. Бабанського, М.М. Скаткіна розкрийте сутність поняття “педагогічний процес”.

2. Охарактеризуйте компоненти педагогічного процесу і найважливіші закономірні зв’язки педагогічного процесу.

Тема № 5. Процес виховання. Принципи виховання.

Творчі завдання

1. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні суперечності процесу виховання.

2. Розкрийте суть та зміст етапів процесу перевиховання.

3. Доведіть, що процеси виховання, самовиховання і перевиховання тісно взаємозв’язані між собою.

4. Складіть план з професійного самовдосконалення своєї особистості.
1. Технология книгораспространения Студент Сенникова А
2. Толкание ядра
3. Отравление угарным газом
4. Конспект коррекционноразвивающего занятия по развитию связной речи в старшей группе для детей с общим н
5. Маркетинг как рыночная концепция его использование в условиях формирующегося рынка России
6. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Київ
7. графическая работа ’3.html
8. Советское государство в 19171920 гг
9. затылочном суставе комбинированный эллипсовидный двуосный который образован мыщелками затылочной ко
10. 03.01 ~ лісові культури та фітомеліорація А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового ст
11. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ~
12. Особенности использования NoSQL
13. Абстракция ~ от лат
14. лекція ’9 з навчальної дисципліни Д633 Стрільба та бойова робота на ЗРК ОСААКМrdquo;
15. Гражданственность поэзии Некрасова
16. Проблемы теории государства и права.html
17. Твой выбор Общие положения 1
18. Основные направления кадровой политики предприятия
19. Всемирные тенденции развития городов
20. Самоубийство 1897 считается одним из основоположников современной девиантологии