Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і. Аналіз та синтез інформації в практичній інформаційній діяльності

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1.  Правове регулювання інформаційної діяльності.
 2. Аналіз та синтез інформації в практичній інформаційній діяльності.
 3. Інформаційні потреби користувачів.
 4. Основні види інформаційних запитів.
 5. Загальна методика підготовки інформаційних документів.
 6. Документ в інформаційно-аналітичній діяльності
 7. Аналітичні документи як результат інформаційно-аналітичної діяльності.
 8. Види і характеристика інформаційно-аналітичних документів.
 9. Законодавче забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності: стан, напрями регулювання.
 10. Правове регулювання процесів інформатизації в контексті інформаційно-аналітичної діяльності.
 11. Інформаційно-аналітичні установи України, їх інформаційні продукти та послуги.
 12. Зміст, мета, функції і завдання інформаційно-аналітичної діяльності.
 13. Принципи інформаційно-аналітичної діяльності.
 14. Еволюція інформаційно-аналітичної діяльності як процесу вироблення інформаційних документів.
 15. Інтернет-ресурси в інформаційно-аналітичній діяльності.
 16. Бази даних мережі інтернет в інформаційно-аналітичній діяльності (на прикладі конкретних баз даних).
 17. Поняття «загальні методи дослідження» в інформаційно-аналітичній діяльності.
 18. Емпіричні методи дослідження. Спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.
 19.  Аналіз і синтез як методи інформаційної аналітики.
 20.  Сутність і можливості контент-аналізу в інформаційно-аналітичній діяльності.
 21. Поняття аналітики.
 22. Основні продукти і послуги УкрІНТЕІ.
 23. Основні підходи до визначення інформаційної діяльності.
 24. Класифікація аналітичної діяльності.
 25. Діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади  (СІАЗ) НБУВ.
 26. Мета та цілі інформаційно-аналітичної діяльності.
 27. Термінологія ІАД.
 28. Рівні ІАД.
 29. Схема організації процесу ІАД.
 30. Інформаційна продукція в складі ІАД.
 31. Види інформаційної продукції.
 32. Основні характеристики інформаційних продуктів і послуг.
 33. Поділ інформаційної продукції за формою надання.
 34. Типологія інформаційної продукції.
 35. Поділ інформаційної продукції за характером взаємодії із користувачем та адресністю. 
 36. Поділ інформаційної продукції за характером задоволення потреб.
 37. Поділ інформаційної продукції за способом надання інформації.
 38. Реферат як вид документа.
 39. Основні характеристики реферата.
 40. Властивості реферату.
 41. Основні ознаки реферату.
 42. Функції реферату.
 43. Види рефератів.
 44. Фактографічна інформаційна продукція.
 45. Поняття та основні властивості фактографічних ресурсів.
 46. Види фактографічних видань.
 47. Оглядово-аналітична документація.
 48. Огляд як результат ІАД.
 49. Класифікація оглядів.
 50. Структура оглядових документів.
 51. Довідка як форма інформаційного обслуговування.
 52. Дайджест як результат ІАД.
 53. Методика складання реферату.
 54. Методика складання дайджесту.
 55. Контент-аналіз в структурі ІАД.
 56. Методика підготовки огляду.
 57. Сфери застосування оглядової інформації.
 58. Довідково-пошуковий апарат аналітичних документів.
 59. Етапи складання аналітичних документів.
 60. Видовий склад довідок.
 61. Технологія підготовки аналітичної довідки.
 62. Принципи і вимоги до контент-аналізу.
 63. Цілі і завдання контент-аналізу.
 64. Прикладні аспекти використання контент-аналізу.

Основні рекомендовані джерела

 1.  Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року №2657-ХІІ //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №48. - Ст.650. [ Зміни внесено Законами України: №1642-111 від 06.04.2000; №3047-111 від 07.02.; №676-IV від 03.04.2003; № 1268-IV від 18.11.2003; № 1703-IV від 11.05.2004; № 2707-IV від 23.06.2005].
 2.  Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 року №3322// Відомості Верховної Ради України. -  1993. - №33. -Ст.345. [Зміни внесено Законами України: №762-1V від 15.05.2003; №1294-IV від 20.11.2003.].
 3.  Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9 січня 2007 року №. 537-V/Л Відомості Верховної Ради України. - 2007. - №12. - Ст.102.
 4.  Ворошилов В. Д.  Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посібник для вищих навчальних закладів гуманітарного спрямування / В. Д. Ворошилов. - Дніпропетровськ,2004. - 326 с.
 5.  Кузнецов И. Н. Информация: поиск, анализ, защита/ И.Н.Кузнецов. - М.,2002. – 320 с.
 6.  Кузнецов И. Н. Учебник по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. - М. : Яуза, 2001. – 320 с.
 7.  Кулицький С. П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : навч.посібник / С. П. Кумицький. - К.,2002. – 222 с.
 8.  Ломачинська І. М. Документно-інформаційні комунікації в системі документознавства та управління соціальними комунікаціями : навч. посібник / І. М. Ломачинська; за ред. проф. Т.Г. Горбаченко. - К. : Університет "Україна", 2008. - 300 с.
 9.  Урсуленко М. І. Інформаційні агентства: світовий досвід та вітчизняна практика : збірник інформаційних мет ріалів /М. І.Урсуленко (авт-укл.). - К. : Фіатус,2000. - 331 с
 10.  Юськів Б.М. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід / Б.М. Юськів. – Рівне : "Перспектива", 2006. -203 с.


1. тематикою Цифрова електроніка для студентів напрямку підготовки 0507 Електромеханіка II III курсу всі
2. Статья- Эволюционирующий риск-менеджмент
3. Организация учета труда и заработной платы
4. ДиВо Ошибки которых удалось избежатьне имеют последствий
5. саба~ Халы~ты~ ~ол~нер
6. Электронная цифровая подпись
7. Античная мифология. Эллада и Древний Рим
8. Согласовано
9. Проблема обучения в теории Ж. Пиаже- достоинства и недостатки
10. Арктика
11. лингвистика текста является текст
12. Контрольная работа 12
13. В В Е Д Е Н И Е Специальные формирования здравоохранения прежде всего тыловые госпитали были
14. статья 143 НК РФ- организации; индивидуальные предприниматели; лица признаваемые налогоплательщиками налога
15. Вычислительные и информационные сети.html
16. На тему- Калицивирусная инфекция Выполнил студент 4 курса 41б г
17. Социальнополитические условия возникновения партий и общественных движений в России в конце 80х ~ начале 90
18. НА ТЕМУ- РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ
19. ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 1 КУРС 1 СЕМЕСТР 2013 2014 Учебный ГОД направление 050101 педагогическое образ
20. Лабораторная работа 13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТУШАЩЕГО ЗАЗОРА И КАТЕГОРИИ ВЗРЫВООПАСНОЙ СМЕСИ Цель рабо